Category Archives: Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB – KQXSMB)

Mời các bạn xem kết quả xổ số miền Bắc hôm nay tại đây. KQXSMB chính xác nhất mỗi ngày xem ngay tại đây. XSMB nhanh nhất mỗi ngày. Chúc các bạn mai mắn phát tài – trúng lớn mỗi ngày.

Xổ số miền Bắc được quay số tất cả các ngày trong tuần. Trong đó XSMB T2 bao gồm các đài xổ số Hà Nội – xshn.

Vào ngày thứ 3 XSMB gồm các đài xổ số Quảng Ninh – xsqn – kqxsqn.
Vào ngày thứ 4 KQXSMB gồm đài Bắc Ninh – xsbn – kqxsbn.

Thứ 5 xổ số miền Bắc gồm xổ số HÀ nội một lần nữa.
XST6 ở miền Bắc bao gồm tỉnh Hải Phòng

Thứ 7 xổ số miền Bắc là tỉnh Nam Định.

Chủ nhật xổ số miền Bắc là đài Thái Bình
Chúc các bạn xem kết quả xổ số mai mắn phát tài mỗi ngày nha. Các bạn có thể xem thêm kết quả xổ số tại trang sau: https://kqxsmb.info

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 25/02/2020 (Thứ 3)

DB: 37376
G.1: 12891
G.2: 22279 – 64999
G.3: 31411 – 55239 – 92987 – 31305 – 21887 – 46023
G.4: 9693 – 9579 – 0168 – 4861
G.5: 8140 – 1306 – 9418 – 4642 – 9004 – 6377
G.6: 948 – 266 – 172
G.7: 50 – 76 – 24 – 36

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 24/02/2020 (Thứ 2)

DB: 91609
G.1: 82206
G.2: 26860 – 61989
G.3: 51549 – 14541 – 31054 – 96070 – 20841 – 13121
G.4: 4250 – 7746 – 8751 – 8613
G.5: 2838 – 1219 – 1634 – 6563 – 9437 – 4937
G.6: 611 – 523 – 835
G.7: 31 – 68 – 80 – 65

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/02/2020 (Chủ Nhật)

DB: 36144
G.1: 93004
G.2: 25702 – 82940
G.3: 08697 – 31608 – 74878 – 98769 – 17003 – 02375
G.4: 5161 – 6520 – 8407 – 2857
G.5: 2068 – 5776 – 5063 – 3226 – 8275 – 7871
G.6: 777 – 765 – 975
G.7: 42 – 73 – 24 – 38

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/02/2020 (Thứ 7)

DB: 37647
G.1: 52140
G.2: 89553 – 90068
G.3: 44299 – 40219 – 65973 – 97734 – 71363 – 33287
G.4: 5186 – 0315 – 8723 – 2476
G.5: 0514 – 7691 – 4034 – 7789 – 0370 – 5295
G.6: 078 – 684 – 757
G.7: 33 – 60 – 62 – 32

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/02/2020 (Thứ 6)

DB: 36089
G.1: 26541
G.2: 33678 – 81840
G.3: 88284 – 23901 – 70618 – 26101 – 96261 – 59205
G.4: 6019 – 0705 – 1674 – 8595
G.5: 8929 – 7766 – 5065 – 5562 – 6785 – 3432
G.6: 174 – 366 – 533
G.7: 57 – 40 – 61 – 67

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/02/2020 (Thứ 5)

DB: 22204
G.1: 15061
G.2: 10606 – 26736
G.3: 99942 – 79268 – 04489 – 14967 – 69815 – 07814
G.4: 8749 – 4107 – 2844 – 2015
G.5: 1999 – 8055 – 8891 – 3495 – 5148 – 1505
G.6: 883 – 194 – 394
G.7: 93 – 31 – 40 – 22

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/02/2020 (Thứ 4)

DB: 90398
G.1: 38353
G.2: 12735 – 48565
G.3: 16557 – 64873 – 58369 – 16733 – 89160 – 33499
G.4: 2676 – 3211 – 4182 – 2239
G.5: 1410 – 9893 – 6515 – 8217 – 3450 – 8057
G.6: 345 – 359 – 475
G.7: 85 – 37 – 52 – 50

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/02/2020 (Thứ 3)

DB: 06616
G.1: 32033
G.2: 10879 – 99942
G.3: 63475 – 76892 – 07176 – 13773 – 23291 – 52816
G.4: 7953 – 6150 – 7212 – 0409
G.5: 7326 – 8802 – 2501 – 6687 – 3471 – 8773
G.6: 270 – 964 – 103
G.7: 48 – 41 – 40 – 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/02/2020 (Thứ 2)

DB: 99817
G.1: 69356
G.2: 53268 – 37870
G.3: 86212 – 64009 – 75190 – 95157 – 78289 – 80249
G.4: 6853 – 0621 – 9077 – 0265
G.5: 9850 – 5104 – 0004 – 8241 – 5178 – 0210
G.6: 377 – 170 – 135
G.7: 70 – 42 – 23 – 92

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/02/2020 (Chủ Nhật)

DB: 00776
G.1: 68932
G.2: 60349 – 63294
G.3: 01367 – 85984 – 96456 – 91023 – 80589 – 71089
G.4: 2223 – 1433 – 1393 – 6940
G.5: 7978 – 5073 – 4795 – 6977 – 0954 – 9081
G.6: 205 – 437 – 904
G.7: 49 – 92 – 75 – 51

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/02/2020 (Thứ 7)

DB: 47417
G.1: 56746
G.2: 02208 – 90927
G.3: 42888 – 58732 – 05678 – 39250 – 46376 – 08543
G.4: 4057 – 1320 – 5051 – 8760
G.5: 5996 – 4963 – 9132 – 4440 – 9148 – 8146
G.6: 948 – 740 – 043
G.7: 41 – 30 – 88 – 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 14/02/2020 (Thứ 6)

DB: 51855
G.1: 08402
G.2: 81863 – 94490
G.3: 50504 – 49212 – 24274 – 15269 – 72405 – 57083
G.4: 6841 – 4789 – 6299 – 3683
G.5: 9592 – 2305 – 9625 – 4188 – 7762 – 2244
G.6: 069 – 488 – 621
G.7: 34 – 68 – 33 – 70

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/02/2020 (Thứ 5)

DB: 54232
G.1: 25908
G.2: 23623 – 36836
G.3: 36173 – 85434 – 13354 – 41469 – 76130 – 24489
G.4: 7613 – 0931 – 7469 – 2485
G.5: 5822 – 0856 – 1896 – 8077 – 4113 – 4624
G.6: 828 – 606 – 006
G.7: 05 – 29 – 76 – 07

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 12/02/2020 (Thứ 4)

DB: 19747
G.1: 36897
G.2: 52338 – 58777
G.3: 48048 – 58519 – 57844 – 18354 – 30165 – 42681
G.4: 1696 – 8880 – 0159 – 6349
G.5: 8361 – 8029 – 2755 – 9397 – 3422 – 0364
G.6: 368 – 843 – 762
G.7: 64 – 71 – 47 – 49