KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 23/06/2020 (Thứ 3)

DB: 34062
G.1: 78556
G.2: 07801 – 53366
G.3: 32938 – 84131 – 33243 – 07236 – 33621 – 22838
G.4: 6033 – 7665 – 2406 – 5133
G.5: 8076 – 4920 – 6244 – 9094 – 1730 – 1667
G.6: 847 – 889 – 942
G.7: 52 – 70 – 54 – 01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *