KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 01/05/2020 (Thứ 6)

[Vĩnh Long]G.8: 99
G.7: 784
G.6: 8063 – 5154 – 4685
G.5: 2500
G.4: 56741 – 98431 – 17062 – 03049 – 06353 – 55781 – 98066
G.3: 22177 – 23886
G.2: 28002
G.1: 31502
DB6: 914078
[Bình Dương]G.8: 07
G.7: 098
G.6: 8218 – 2806 – 8526
G.5: 1892
G.4: 56039 – 72401 – 01761 – 03962 – 68148 – 72100 – 41589
G.3: 65809 – 72526
G.2: 41820
G.1: 02141
DB6: 265711
[Trà Vinh]G.8: 62
G.7: 900
G.6: 0537 – 8741 – 5127
G.5: 6850
G.4: 10537 – 30906 – 57077 – 10860 – 26699 – 20607 – 51252
G.3: 38822 – 83008
G.2: 33227
G.1: 66135
DB6: 525502

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *