KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 08/10/2020 (Thứ 5)

[Tây Ninh]G.8: 63
G.7: 706
G.6: 4314 – 3304 – 6799
G.5: 5076
G.4: 74285 – 69187 – 91133 – 66756 – 57394 – 70103 – 49442
G.3: 11307 – 33588
G.2: 69160
G.1: 44827
DB6: 453006
[An Giang]G.8: 00
G.7: 155
G.6: 6957 – 3457 – 1909
G.5: 0694
G.4: 19981 – 45863 – 56248 – 72441 – 05863 – 92754 – 13358
G.3: 42116 – 17485
G.2: 77990
G.1: 85083
DB6: 322371
[Bình Thuận]G.8: 23
G.7: 980
G.6: 5841 – 0703 – 0909
G.5: 6757
G.4: 00899 – 64495 – 73554 – 62831 – 74899 – 56826 – 09682
G.3: 05902 – 78221
G.2: 95061
G.1: 64543
DB6: 528144

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *