KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 21/05/2020 (Thứ 5)

[Tây Ninh]G.8: 36
G.7: 483
G.6: 5290 – 2150 – 7227
G.5: 1173
G.4: 70876 – 48756 – 45928 – 47604 – 24650 – 80525 – 70669
G.3: 24946 – 05508
G.2: 51128
G.1: 56118
DB6: 759236
[An Giang]G.8: 46
G.7: 951
G.6: 2038 – 7868 – 6007
G.5: 3480
G.4: 52956 – 40415 – 95322 – 83735 – 41374 – 88482 – 77956
G.3: 34564 – 22524
G.2: 96420
G.1: 78112
DB6: 945221
[Bình Thuận]G.8: 60
G.7: 379
G.6: 7506 – 6294 – 4107
G.5: 7363
G.4: 11475 – 92097 – 83100 – 50243 – 40450 – 54856 – 84542
G.3: 07573 – 17259
G.2: 60916
G.1: 78959
DB6: 444737

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *