KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 24/07/2020 (Thứ 6)

[Vĩnh Long]G.8: 57
G.7: 609
G.6: 3019 – 7652 – 7033
G.5: 7459
G.4: 53362 – 75053 – 25011 – 52401 – 20698 – 54970 – 71329
G.3: 80702 – 12351
G.2: 51695
G.1: 41308
DB6: 476291
[Bình Dương]G.8: 46
G.7: 312
G.6: 2655 – 5283 – 1062
G.5: 5000
G.4: 50991 – 13433 – 92660 – 78126 – 51189 – 70199 – 74062
G.3: 64796 – 34522
G.2: 27267
G.1: 16579
DB6: 014039
[Trà Vinh]G.8: 34
G.7: 977
G.6: 0564 – 5709 – 6900
G.5: 4588
G.4: 17022 – 73454 – 69644 – 03525 – 23360 – 47607 – 31944
G.3: 64836 – 51555
G.2: 67177
G.1: 16634
DB6: 848713

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *