KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 30/10/2020 (Thứ 6)

[Vĩnh Long]G.8: 79
G.7: 277
G.6: 2015 – 0004 – 9892
G.5: 2471
G.4: 68628 – 56911 – 48525 – 38116 – 50157 – 36412 – 84575
G.3: 50245 – 53494
G.2: 01736
G.1: 85259
DB6: 766039
[Bình Dương]G.8: 13
G.7: 289
G.6: 5236 – 2447 – 0962
G.5: 7111
G.4: 82505 – 03994 – 27376 – 15273 – 87136 – 86130 – 56389
G.3: 94944 – 37831
G.2: 50196
G.1: 59065
DB6: 591363
[Trà Vinh]G.8: 57
G.7: 943
G.6: 5973 – 1879 – 8792
G.5: 3214
G.4: 90407 – 36332 – 85484 – 74630 – 79356 – 30474 – 83737
G.3: 30538 – 17821
G.2: 99367
G.1: 37910
DB6: 062743

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *