KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 02/05/2020 (Thứ 7)

[Đà Nẵng]G.8: 05
G.7: 157
G.6: 2684 – 3898 – 5329
G.5: 9674
G.4: 40343 – 28906 – 02102 – 52037 – 04366 – 71984 – 92289
G.3: 13063 – 93844
G.2: 35483
G.1: 78732
DB6: 012884
[Quảng Ngãi]G.8: 68
G.7: 296
G.6: 6165 – 7640 – 1493
G.5: 9144
G.4: 56073 – 09994 – 52077 – 15725 – 10141 – 23383 – 06821
G.3: 53068 – 25527
G.2: 57698
G.1: 75935
DB6: 847557
[Đắk Nông]G.8: 04
G.7: 185
G.6: 1837 – 6267 – 4611
G.5: 1628
G.4: 36284 – 65045 – 45303 – 31727 – 84972 – 38594 – 74990
G.3: 85707 – 27547
G.2: 69434
G.1: 62525
DB6: 739304

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *