KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 02/11/2020 (Thứ 2)

[Phú Yên]G.8: 24
G.7: 777
G.6: 8203 – 4214 – 6780
G.5: 3081
G.4: 25710 – 32986 – 00456 – 36156 – 18915 – 87796 – 41381
G.3: 31084 – 31923
G.2: 00184
G.1: 81283
DB6: 717244
[Huế]G.8: 56
G.7: 270
G.6: 8032 – 5957 – 3772
G.5: 3129
G.4: 59820 – 37042 – 00756 – 24912 – 24848 – 70543 – 52232
G.3: 43862 – 17613
G.2: 35783
G.1: 65650
DB6: 900540

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *