KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 03/10/2020 (Thứ 7)

[Đà Nẵng]G.8: 33
G.7: 073
G.6: 4857 – 9670 – 0434
G.5: 7236
G.4: 23279 – 31150 – 66052 – 28394 – 42581 – 59225 – 44834
G.3: 80110 – 65723
G.2: 23192
G.1: 01039
DB6: 955779
[Quảng Ngãi]G.8: 52
G.7: 674
G.6: 0968 – 3718 – 3391
G.5: 7208
G.4: 17822 – 10383 – 88467 – 93623 – 34386 – 04237 – 03148
G.3: 60580 – 03217
G.2: 18484
G.1: 53649
DB6: 007973
[Đắk Nông]G.8: 09
G.7: 164
G.6: 5514 – 6788 – 4434
G.5: 9463
G.4: 12643 – 06615 – 86977 – 82231 – 30437 – 80433 – 36699
G.3: 13544 – 62722
G.2: 57440
G.1: 30641
DB6: 635713

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *