KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 07/05/2020 (Thứ 5)

[Quảng Bình]G.8: 55
G.7: 643
G.6: 7242 – 9850 – 4578
G.5: 8272
G.4: 09086 – 10924 – 55832 – 50039 – 84227 – 31151 – 19646
G.3: 54486 – 79104
G.2: 47164
G.1: 30227
DB6: 995470
[Bình Định]G.8: 60
G.7: 682
G.6: 5785 – 2560 – 2956
G.5: 1127
G.4: 06171 – 07597 – 62215 – 92216 – 88845 – 82907 – 39626
G.3: 02369 – 16604
G.2: 11578
G.1: 71634
DB6: 323436
[Quảng Trị]G.8: 78
G.7: 797
G.6: 9164 – 2651 – 0664
G.5: 9343
G.4: 50423 – 37388 – 29529 – 81472 – 49254 – 31019 – 43754
G.3: 95359 – 82909
G.2: 97696
G.1: 90515
DB6: 904407

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *