KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 07/11/2020 (Thứ 7)

[Đà Nẵng]G.8: 10
G.7: 605
G.6: 8651 – 9845 – 4762
G.5: 4788
G.4: 97954 – 27049 – 66415 – 21866 – 96870 – 05704 – 70438
G.3: 71963 – 57914
G.2: 63210
G.1: 96540
DB6: 911675
[Quảng Ngãi]G.8: 89
G.7: 111
G.6: 6514 – 4950 – 7406
G.5: 3266
G.4: 91003 – 30375 – 70373 – 93026 – 78352 – 56051 – 34663
G.3: 63540 – 80124
G.2: 61838
G.1: 95995
DB6: 597645
[Đắk Nông]G.8: 97
G.7: 283
G.6: 6789 – 8919 – 0025
G.5: 2535
G.4: 95848 – 91763 – 70555 – 59239 – 44632 – 99562 – 67863
G.3: 04851 – 22312
G.2: 96622
G.1: 36638
DB6: 584283

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *