KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 08/10/2020 (Thứ 5)

[Quảng Bình]G.8: 49
G.7: 076
G.6: 8106 – 3989 – 1306
G.5: 5333
G.4: 68278 – 98584 – 72879 – 23570 – 82821 – 03322 – 16920
G.3: 92959 – 78131
G.2: 55140
G.1: 45464
DB6: 834316
[Bình Định]G.8: 43
G.7: 488
G.6: 4305 – 0373 – 3633
G.5: 1910
G.4: 50537 – 60349 – 32243 – 11585 – 87204 – 65931 – 15503
G.3: 76120 – 46249
G.2: 61635
G.1: 94085
DB6: 603903
[Quảng Trị]G.8: 12
G.7: 413
G.6: 3719 – 7401 – 4104
G.5: 5552
G.4: 90192 – 69994 – 63722 – 80822 – 07936 – 16116 – 48842
G.3: 72774 – 91400
G.2: 67029
G.1: 73786
DB6: 319306

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *