KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10/08/2020 (Thứ 2)

[Phú Yên]G.8: 97
G.7: 851
G.6: 4377 – 8897 – 9674
G.5: 8576
G.4: 54437 – 12061 – 32351 – 68323 – 80841 – 36537 – 61535
G.3: 37673 – 86081
G.2: 79250
G.1: 82774
DB6: 242845
[Huế]G.8: 25
G.7: 516
G.6: 5811 – 3216 – 2003
G.5: 6489
G.4: 37131 – 23442 – 61654 – 31709 – 26011 – 12637 – 32539
G.3: 60200 – 19578
G.2: 47579
G.1: 40705
DB6: 274697

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *