KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 12/10/2020 (Thứ 2)

[Phú Yên]G.8: 17
G.7: 551
G.6: 1875 – 8234 – 5789
G.5: 5474
G.4: 69323 – 66660 – 78145 – 08886 – 87165 – 56350 – 63971
G.3: 41825 – 54250
G.2: 33501
G.1: 58449
DB6: 519093
[Huế]G.8: 11
G.7: 251
G.6: 2896 – 1061 – 3297
G.5: 5475
G.4: 09615 – 18882 – 90538 – 98449 – 73903 – 25379 – 37760
G.3: 82408 – 10136
G.2: 23148
G.1: 16194
DB6: 884904

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *