KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 13/05/2020 (Thứ 4)

[Đà Nẵng]G.8: 50
G.7: 594
G.6: 2737 – 1255 – 2962
G.5: 7616
G.4: 07466 – 85517 – 39068 – 30288 – 89892 – 91322 – 33903
G.3: 21041 – 11317
G.2: 22392
G.1: 89668
DB6: 389652
[Khánh Hòa]G.8: 30
G.7: 729
G.6: 9892 – 2782 – 4585
G.5: 5615
G.4: 52386 – 99944 – 95444 – 88733 – 92811 – 59835 – 58787
G.3: 33841 – 91954
G.2: 15031
G.1: 77980
DB6: 328093

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *