KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 14/05/2020 (Thứ 5)

[Quảng Bình]G.8: 51
G.7: 289
G.6: 4822 – 5584 – 6544
G.5: 4376
G.4: 30169 – 83006 – 66617 – 58869 – 59457 – 65198 – 45556
G.3: 16208 – 58707
G.2: 54275
G.1: 50509
DB6: 770573
[Bình Định]G.8: 53
G.7: 104
G.6: 5427 – 4149 – 4787
G.5: 2912
G.4: 55975 – 98697 – 85379 – 95927 – 17079 – 11118 – 97364
G.3: 19226 – 93816
G.2: 90069
G.1: 47367
DB6: 338253
[Quảng Trị]G.8: 49
G.7: 708
G.6: 3608 – 8278 – 4253
G.5: 8356
G.4: 89093 – 74942 – 76366 – 57002 – 77578 – 62525 – 42725
G.3: 61325 – 31658
G.2: 56109
G.1: 11303
DB6: 299241

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *