KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 22/06/2020 (Thứ 2)

[Phú Yên]G.8: 86
G.7: 378
G.6: 4621 – 1028 – 0527
G.5: 9635
G.4: 22047 – 54798 – 84450 – 53009 – 60131 – 02480 – 76623
G.3: 22828 – 84444
G.2: 47742
G.1: 34857
DB6: 826016
[Huế]G.8: 73
G.7: 374
G.6: 7559 – 6501 – 0699
G.5: 5908
G.4: 54917 – 86693 – 88691 – 31244 – 32120 – 21074 – 81646
G.3: 75105 – 56631
G.2: 29583
G.1: 88577
DB6: 702100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *