KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 23/05/2020 (Thứ 7)

[Đà Nẵng]G.8: 10
G.7: 476
G.6: 2819 – 3560 – 6314
G.5: 2045
G.4: 84796 – 44928 – 29360 – 48773 – 21981 – 40074 – 53136
G.3: 50577 – 29953
G.2: 74924
G.1: 30856
DB6: 073189
[Quảng Ngãi]G.8: 17
G.7: 200
G.6: 3757 – 9523 – 6006
G.5: 1943
G.4: 78817 – 88179 – 12228 – 28597 – 06571 – 99542 – 29076
G.3: 31666 – 86819
G.2: 37378
G.1: 78262
DB6: 949361
[Đắk Nông]G.8: 14
G.7: 794
G.6: 8615 – 4996 – 4185
G.5: 7389
G.4: 14061 – 47514 – 64853 – 77915 – 22102 – 23407 – 21597
G.3: 96919 – 61857
G.2: 60415
G.1: 59979
DB6: 963846

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *