KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 23/07/2020 (Thứ 5)

[Quảng Bình]G.8: 86
G.7: 690
G.6: 6106 – 7992 – 0502
G.5: 8816
G.4: 00351 – 23693 – 90716 – 23055 – 83283 – 67526 – 63102
G.3: 37030 – 89734
G.2: 24456
G.1: 66495
DB6: 538466
[Bình Định]G.8: 27
G.7: 930
G.6: 1821 – 8323 – 1098
G.5: 4740
G.4: 62563 – 01000 – 02811 – 89198 – 61947 – 96120 – 38011
G.3: 48209 – 50012
G.2: 69320
G.1: 53631
DB6: 501782
[Quảng Trị]G.8: 61
G.7: 501
G.6: 9170 – 9485 – 5607
G.5: 6891
G.4: 99148 – 01852 – 36592 – 59690 – 31616 – 20895 – 77337
G.3: 39513 – 13293
G.2: 92591
G.1: 64512
DB6: 264593

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *