KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 24/06/2020 (Thứ 4)

[Đà Nẵng]G.8: 02
G.7: 317
G.6: 5691 – 3601 – 1329
G.5: 6908
G.4: 80352 – 70133 – 31806 – 79930 – 48205 – 31770 – 93783
G.3: 48570 – 46558
G.2: 34813
G.1: 98712
DB6: 740247
[Khánh Hòa]G.8: 98
G.7: 719
G.6: 3892 – 9709 – 6100
G.5: 4259
G.4: 40797 – 24776 – 28234 – 88724 – 14609 – 71382 – 80453
G.3: 11222 – 80115
G.2: 70414
G.1: 00823
DB6: 046606

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *