KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 24/07/2020 (Thứ 6)

[Gia Lai]G.8: 42
G.7: 767
G.6: 0559 – 5863 – 4073
G.5: 7932
G.4: 09841 – 95053 – 57946 – 64563 – 84689 – 79229 – 03961
G.3: 81936 – 84886
G.2: 52490
G.1: 14531
DB6: 199984
[Ninh Thuận]G.8: 26
G.7: 136
G.6: 7883 – 0055 – 0780
G.5: 9207
G.4: 81413 – 22178 – 45761 – 62015 – 60466 – 47768 – 00802
G.3: 83924 – 96396
G.2: 53785
G.1: 74968
DB6: 571868

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *