KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 25/07/2020 (Thứ 7)

[Đà Nẵng]G.8: 41
G.7: 721
G.6: 7961 – 3421 – 9609
G.5: 7928
G.4: 07753 – 32655 – 27064 – 59934 – 06959 – 92375 – 39034
G.3: 24808 – 08915
G.2: 71758
G.1: 32718
DB6: 831979
[Quảng Ngãi]G.8: 16
G.7: 577
G.6: 4608 – 2734 – 5059
G.5: 8916
G.4: 10572 – 84195 – 98307 – 62059 – 51591 – 10676 – 56886
G.3: 76693 – 94013
G.2: 72226
G.1: 00147
DB6: 771233
[Đắk Nông]G.8: 04
G.7: 203
G.6: 9553 – 7181 – 8731
G.5: 1522
G.4: 05570 – 96674 – 54977 – 30951 – 47735 – 02081 – 63642
G.3: 50867 – 90499
G.2: 02955
G.1: 52883
DB6: 087426

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *