KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 28/10/2020 (Thứ 4)

[Đà Nẵng]G.8: 99
G.7: 892
G.6: 4898 – 3853 – 1280
G.5: 0227
G.4: 73899 – 15640 – 91409 – 09662 – 37197 – 04231 – 04901
G.3: 36134 – 95446
G.2: 05199
G.1: 22044
DB6: 281838
[Khánh Hòa]G.8: 51
G.7: 723
G.6: 3142 – 3751 – 7972
G.5: 6303
G.4: 25830 – 87204 – 75605 – 38621 – 29941 – 13359 – 70238
G.3: 80118 – 13832
G.2: 48699
G.1: 32556
DB6: 067281

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *