XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 0 2 5 9
Giải Bảy
G.7
069 1 0 5
Giải Sáu
G.6
1438 4205 9800 2 3
Giải Năm
G.5
7267 3 5 8 8
Giải Tư
G.4
74510 79909 36058 42941 09702 95023 15188
4
5
1
8
Giải Ba
G.3
15382 22515 6 7 9
Giải Nhì
G.2
75438 7  
Giải Nhất
G.1
34235 8 1 2 8
Giải ĐB
ĐB
202181 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 5 9
1 0 5
2 3
3 5 8 8
4 1
5 8
6 7 9
7  
8 1 2 8
9  

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 0
Giải Bảy
G.7
753 1 0 7 7
Giải Sáu
G.6
9030 0392 7161 2 4
Giải Năm
G.5
0217 3 0
Giải Tư
G.4
98347 72061 65049 56848 19194 15817 62464
4
5
7 8 9
3
Giải Ba
G.3
30891 27910 6 1 1 4 4
Giải Nhì
G.2
88864 7  
Giải Nhất
G.1
91624 8  
Giải ĐB
ĐB
923900 9 1 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0 7 7
2 4
3 0
4 7 8 9
5 3
6 1 1 4 4
7  
8  
9 1 2 4

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0  
Giải Bảy
G.7
518 1 4 6 8 8 9
Giải Sáu
G.6
2419 2546 0688 2 9
Giải Năm
G.5
9118 3 1 7
Giải Tư
G.4
81292 98850 02014 51458 39029 51697 94793
4
5
6
0 8
Giải Ba
G.3
64431 63267 6 7
Giải Nhì
G.2
69037 7  
Giải Nhất
G.1
51816 8 8
Giải ĐB
ĐB
335995 9 2 3 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 6 8 8 9
2 9
3 1 7
4 6
5 0 8
6 7
7  
8 8
9 2 3 5 7

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 0 6
Giải Bảy
G.7
860 1 5 6
Giải Sáu
G.6
4435 1115 2422 2 2
Giải Năm
G.5
3180 3 5
Giải Tư
G.4
60844 87786 10952 01783 28380 34200 17953
4
5
1 4
2 3
Giải Ba
G.3
76106 90569 6 0 2 9
Giải Nhì
G.2
30262 7  
Giải Nhất
G.1
71016 8 0 0 3 6
Giải ĐB
ĐB
063241 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 5 6
2 2
3 5
4 1 4
5 2 3
6 0 2 9
7  
8 0 0 3 6
9  

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 0 2 9
Giải Bảy
G.7
840 1 5
Giải Sáu
G.6
5700 1733 5109 2  
Giải Năm
G.5
4038 3 2 3 8 9
Giải Tư
G.4
13654 38953 85564 22244 37615 89502 30193
4
5
0 4
2 3 4
Giải Ba
G.3
43364 41052 6 4 4
Giải Nhì
G.2
37032 7  
Giải Nhất
G.1
85339 8 5
Giải ĐB
ĐB
192485 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 9
1 5
2  
3 2 3 8 9
4 0 4
5 2 3 4
6 4 4
7  
8 5
9 3

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 0 0 1 2
Giải Bảy
G.7
849 1 4
Giải Sáu
G.6
9972 4180 9775 2 4 6
Giải Năm
G.5
3500 3 6 8
Giải Tư
G.4
44981 80391 32057 05524 72277 80438 48102
4
5
9
7
Giải Ba
G.3
41600 43236 6  
Giải Nhì
G.2
16714 7 2 5 7
Giải Nhất
G.1
82001 8 0 1
Giải ĐB
ĐB
614226 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 1 2
1 4
2 4 6
3 6 8
4 9
5 7
6  
7 2 5 7
8 0 1
9 1

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0  
Giải Bảy
G.7
584 1 3 7
Giải Sáu
G.6
4242 4123 5798 2 3
Giải Năm
G.5
1964 3 3 4 5
Giải Tư
G.4
34947 96154 02317 34479 57935 64153 96750
4
5
2 7
0 2 3 4
Giải Ba
G.3
74113 60652 6 4
Giải Nhì
G.2
95188 7 9
Giải Nhất
G.1
79333 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
690734 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 7
2 3
3 3 4 5
4 2 7
5 0 2 3 4
6 4
7 9
8 4 8
9 8

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 1
Giải Bảy
G.7
927 1 5
Giải Sáu
G.6
3501 1160 7245 2 0 1 5 7
Giải Năm
G.5
5663 3 1 7
Giải Tư
G.4
68720 68180 37025 62321 72377 15637 00986
4
5
0 5 5 9
 
Giải Ba
G.3
67015 91040 6 0 3
Giải Nhì
G.2
60745 7 7
Giải Nhất
G.1
77149 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
388031 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 5
2 0 1 5 7
3 1 7
4 0 5 5 9
5  
6 0 3
7 7
8 0 6
9  

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 1
Giải Bảy
G.7
411 1 1 7
Giải Sáu
G.6
6633 2325 9317 2 5 9
Giải Năm
G.5
3129 3 0 3
Giải Tư
G.4
51789 54793 29847 87930 01348 57566 53261
4
5
7 8
 
Giải Ba
G.3
05601 75173 6 1 3 6
Giải Nhì
G.2
82787 7 3
Giải Nhất
G.1
20663 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
240793 9 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1 7
2 5 9
3 0 3
4 7 8
5  
6 1 3 6
7 3
8 7 9
9 3 3

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0 4 6 7 8
Giải Bảy
G.7
910 1 0 5
Giải Sáu
G.6
0826 4922 6939 2 2 4 6
Giải Năm
G.5
8987 3 0 9
Giải Tư
G.4
13753 38899 33984 20524 11372 78053 70508
4
5
 
3 3
Giải Ba
G.3
21804 34607 6  
Giải Nhì
G.2
19730 7 2
Giải Nhất
G.1
59906 8 4 7
Giải ĐB
ĐB
897515 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6 7 8
1 0 5
2 2 4 6
3 0 9
4  
5 3 3
6  
7 2
8 4 7
9 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 3 4
Giải Bảy
G.7
618 1 3 3 8 8
Giải Sáu
G.6
6303 5398 0013 2 8
Giải Năm
G.5
3318 3 0
Giải Tư
G.4
63380 77628 34043 80613 28948 20644 67260
4
5
3 4 8
 
Giải Ba
G.3
75288 33972 6 0
Giải Nhì
G.2
11295 7 2
Giải Nhất
G.1
64330 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
955104 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 3 3 8 8
2 8
3 0
4 3 4 8
5  
6 0
7 2
8 0 8
9 5 8

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 2 4
Giải Bảy
G.7
699 1  
Giải Sáu
G.6
5078 4147 0145 2 2 5 9
Giải Năm
G.5
9431 3 1 1
Giải Tư
G.4
08960 06431 14202 61053 27625 50873 46304
4
5
0 5 7
3
Giải Ba
G.3
47329 76960 6 0 0
Giải Nhì
G.2
48022 7 3 8
Giải Nhất
G.1
65240 8  
Giải ĐB
ĐB
957790 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4
1  
2 2 5 9
3 1 1
4 0 5 7
5 3
6 0 0
7 3 8
8  
9 0 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 8
Giải Bảy
G.7
497 1 3
Giải Sáu
G.6
6985 0154 5530 2 3 9
Giải Năm
G.5
9394 3 0 0
Giải Tư
G.4
73042 90023 00408 77730 65789 30658 79885
4
5
2 6
4 8
Giải Ba
G.3
53286 17746 6 2
Giải Nhì
G.2
27113 7  
Giải Nhất
G.1
91862 8 5 5 6 9
Giải ĐB
ĐB
128129 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 3
2 3 9
3 0 0
4 2 6
5 4 8
6 2
7  
8 5 5 6 9
9 4 7

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 3 5 6
Giải Bảy
G.7
386 1 4 7 8
Giải Sáu
G.6
7599 0518 7022 2 1 2
Giải Năm
G.5
6821 3 1
Giải Tư
G.4
04514 81405 03055 70978 78683 01871 29317
4
5
 
5
Giải Ba
G.3
35631 40906 6  
Giải Nhì
G.2
33475 7 1 4 5 8
Giải Nhất
G.1
10303 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
256374 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 6
1 4 7 8
2 1 2
3 1
4  
5 5
6  
7 1 4 5 8
8 3 6
9 9