XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 4
Giải Bảy
G.7
021 1  
Giải Sáu
G.6
4558 1489 4136 2 1 5
Giải Năm
G.5
7684 3 1 4 6
Giải Tư
G.4
55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540
4
5
0
5 6 8
Giải Ba
G.3
94656 12668 6 6 8
Giải Nhì
G.2
59095 7 5
Giải Nhất
G.1
78766 8 3 4 9
Giải ĐB
ĐB
440134 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2 1 5
3 1 4 6
4 0
5 5 6 8
6 6 8
7 5
8 3 4 9
9 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 1 6
Giải Bảy
G.7
134 1 5 7
Giải Sáu
G.6
2074 7546 6206 2 1 9
Giải Năm
G.5
5321 3 2 4 5
Giải Tư
G.4
24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917
4
5
6
2 6 7
Giải Ba
G.3
11385 18593 6  
Giải Nhì
G.2
44057 7 4
Giải Nhất
G.1
55452 8 5
Giải ĐB
ĐB
751294 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6
1 5 7
2 1 9
3 2 4 5
4 6
5 2 6 7
6  
7 4
8 5
9 3 4

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 3
Giải Bảy
G.7
168 1 0 4
Giải Sáu
G.6
8544 1180 7083 2 5
Giải Năm
G.5
8392 3  
Giải Tư
G.4
89825 61096 68710 83014 17777 09061 72903
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
24769 96566 6 1 5 6 8 9
Giải Nhì
G.2
14981 7 7
Giải Nhất
G.1
02681 8 0 1 1 3
Giải ĐB
ĐB
409565 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0 4
2 5
3  
4 4
5  
6 1 5 6 8 9
7 7
8 0 1 1 3
9 2 6

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 4
Giải Bảy
G.7
651 1 3 5 9
Giải Sáu
G.6
6531 4719 4793 2 3 6 8
Giải Năm
G.5
9813 3 1 1 2 2 7
Giải Tư
G.4
66815 30995 51951 10526 99304 85228 86623
4
5
7
1 1
Giải Ba
G.3
15431 05232 6  
Giải Nhì
G.2
57832 7  
Giải Nhất
G.1
99337 8  
Giải ĐB
ĐB
590547 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 3 5 9
2 3 6 8
3 1 1 2 2 7
4 7
5 1 1
6  
7  
8  
9 3 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 2
Giải Bảy
G.7
864 1 9
Giải Sáu
G.6
9797 2579 2433 2 0 5 7
Giải Năm
G.5
2767 3 3
Giải Tư
G.4
76786 20165 29084 96573 18525 86640 12962
4
5
0
3
Giải Ba
G.3
89802 91620 6 2 4 5 7
Giải Nhì
G.2
13753 7 3 9
Giải Nhất
G.1
23227 8 4 6
Giải ĐB
ĐB
054219 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 9
2 0 5 7
3 3
4 0
5 3
6 2 4 5 7
7 3 9
8 4 6
9 7

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 0 7 9
Giải Bảy
G.7
713 1 3 6
Giải Sáu
G.6
9721 2159 8447 2 1
Giải Năm
G.5
6196 3 5
Giải Tư
G.4
38187 84447 39616 47735 90753 74607 52909
4
5
7 7
1 3 5 9
Giải Ba
G.3
14568 75877 6 8
Giải Nhì
G.2
89451 7 7
Giải Nhất
G.1
66355 8 7
Giải ĐB
ĐB
872800 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7 9
1 3 6
2 1
3 5
4 7 7
5 1 3 5 9
6 8
7 7
8 7
9 6

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0  
Giải Bảy
G.7
291 1  
Giải Sáu
G.6
8176 9995 9721 2 1 1
Giải Năm
G.5
6260 3  
Giải Tư
G.4
81593 05856 10390 74153 20188 50451 92074
4
5
2
1 3 3 6
Giải Ba
G.3
41965 43891 6 0 5
Giải Nhì
G.2
79942 7 4 6
Giải Nhất
G.1
83421 8 8
Giải ĐB
ĐB
142953 9 0 1 1 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 1 1
3  
4 2
5 1 3 3 6
6 0 5
7 4 6
8 8
9 0 1 1 3 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 6
Giải Bảy
G.7
391 1  
Giải Sáu
G.6
7735 0263 8765 2 1 6
Giải Năm
G.5
0133 3 3 5
Giải Tư
G.4
45660 28867 88806 29667 14986 46361 62160
4
5
2 5
 
Giải Ba
G.3
36991 76826 6 0 0 1 3 5 7 7
Giải Nhì
G.2
14921 7  
Giải Nhất
G.1
71242 8 6
Giải ĐB
ĐB
188545 9 1 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2 1 6
3 3 5
4 2 5
5  
6 0 0 1 3 5 7 7
7  
8 6
9 1 1

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0  
Giải Bảy
G.7
662 1 5
Giải Sáu
G.6
6188 2071 0536 2  
Giải Năm
G.5
3175 3 0 3 6
Giải Tư
G.4
19559 23975 30530 22099 13083 00633 49157
4
5
9
7 9
Giải Ba
G.3
04149 08881 6 2
Giải Nhì
G.2
73084 7 1 3 5 5
Giải Nhất
G.1
08015 8 1 3 4 8
Giải ĐB
ĐB
108873 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2  
3 0 3 6
4 9
5 7 9
6 2
7 1 3 5 5
8 1 3 4 8
9 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 5 7
Giải Bảy
G.7
305 1 4 5 6
Giải Sáu
G.6
7035 1659 8973 2 2
Giải Năm
G.5
8516 3 2 5
Giải Tư
G.4
89114 94122 42047 27898 15532 19557 12941
4
5
1 6 7
7 9
Giải Ba
G.3
12946 17807 6  
Giải Nhì
G.2
22682 7 3
Giải Nhất
G.1
91695 8 2
Giải ĐB
ĐB
094515 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 4 5 6
2 2
3 2 5
4 1 6 7
5 7 9
6  
7 3
8 2
9 5 8

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0  
Giải Bảy
G.7
020 1 7
Giải Sáu
G.6
9124 7927 5292 2 0 4 4 4 7
Giải Năm
G.5
3853 3 0 6
Giải Tư
G.4
23963 43790 25330 58153 15354 95624 08852
4
5
1
2 3 3 4
Giải Ba
G.3
31424 40217 6 3
Giải Nhì
G.2
55241 7  
Giải Nhất
G.1
31495 8  
Giải ĐB
ĐB
504436 9 0 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7
2 0 4 4 4 7
3 0 6
4 1
5 2 3 3 4
6 3
7  
8  
9 0 2 5

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 0 7
Giải Bảy
G.7
364 1  
Giải Sáu
G.6
1551 2076 6725 2 5 6 8 8
Giải Năm
G.5
5851 3  
Giải Tư
G.4
45726 68989 10747 62196 38628 20792 83079
4
5
1 7
1 1
Giải Ba
G.3
49000 83407 6 4
Giải Nhì
G.2
36481 7 6 9
Giải Nhất
G.1
88241 8 1 9
Giải ĐB
ĐB
679428 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1  
2 5 6 8 8
3  
4 1 7
5 1 1
6 4
7 6 9
8 1 9
9 2 6

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 3 9
Giải Bảy
G.7
512 1 2 3 4
Giải Sáu
G.6
8760 4674 1229 2 1 9
Giải Năm
G.5
6333 3 2 3
Giải Tư
G.4
93466 17721 38114 98803 48732 38452 72144
4
5
2 4
2
Giải Ba
G.3
92109 18268 6 0 6 8
Giải Nhì
G.2
17093 7 4
Giải Nhất
G.1
64142 8  
Giải ĐB
ĐB
847213 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 2 3 4
2 1 9
3 2 3
4 2 4
5 2
6 0 6 8
7 4
8  
9 3

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 0 1 3
Giải Bảy
G.7
344 1 4
Giải Sáu
G.6
1624 5900 2533 2 4 6 8
Giải Năm
G.5
9294 3 3
Giải Tư
G.4
58762 03528 64351 34496 10714 37426 24696
4
5
4
1
Giải Ba
G.3
57885 44503 6 2 7
Giải Nhì
G.2
99401 7 4
Giải Nhất
G.1
59967 8 5
Giải ĐB
ĐB
052074 9 4 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 3
1 4
2 4 6 8
3 3
4 4
5 1
6 2 7
7 4
8 5
9 4 6 6