XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0  
Giải Bảy
G.7
914 1 1 4 5
Giải Sáu
G.6
5737 6633 5182 2 0
Giải Năm
G.5
0115 3 3 7 7
Giải Tư
G.4
63585 07683 53096 63567 93920 44065 00537
4
5
9
6
Giải Ba
G.3
41349 72956 6 5 7
Giải Nhì
G.2
46979 7 9
Giải Nhất
G.1
90998 8 2 3 5
Giải ĐB
ĐB
200611 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 4 5
2 0
3 3 7 7
4 9
5 6
6 5 7
7 9
8 2 3 5
9 6 8

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 8
Giải Bảy
G.7
175 1 4
Giải Sáu
G.6
8799 2069 8725 2 5
Giải Năm
G.5
2990 3 7
Giải Tư
G.4
04771 65767 27214 52345 73108 07755 50637
4
5
3 4 5 9
5
Giải Ba
G.3
84443 71484 6 7 9
Giải Nhì
G.2
04070 7 0 1 5
Giải Nhất
G.1
33944 8 4
Giải ĐB
ĐB
734949 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 4
2 5
3 7
4 3 4 5 9
5 5
6 7 9
7 0 1 5
8 4
9 0 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0  
Giải Bảy
G.7
313 1 1 3
Giải Sáu
G.6
3953 2779 9225 2 1 4 5 7 9
Giải Năm
G.5
9968 3 7 8 9
Giải Tư
G.4
90711 02827 84429 74138 55439 42296 06798
4
5
0 8
3
Giải Ba
G.3
53024 67548 6 8
Giải Nhì
G.2
92921 7 9
Giải Nhất
G.1
83340 8  
Giải ĐB
ĐB
323937 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 3
2 1 4 5 7 9
3 7 8 9
4 0 8
5 3
6 8
7 9
8  
9 6 8

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 2
Giải Bảy
G.7
333 1 0 9
Giải Sáu
G.6
0158 9786 1741 2 1 7
Giải Năm
G.5
8340 3 3
Giải Tư
G.4
32581 61727 76445 03649 91757 63610 90590
4
5
0 0 1 5 9
7 8 8
Giải Ba
G.3
33102 74140 6  
Giải Nhì
G.2
81919 7  
Giải Nhất
G.1
36358 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
436521 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 9
2 1 7
3 3
4 0 0 1 5 9
5 7 8 8
6  
7  
8 1 6
9 0

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 3 3
Giải Bảy
G.7
656 1 9
Giải Sáu
G.6
7142 8827 1470 2 0 5 7 7
Giải Năm
G.5
7080 3 5
Giải Tư
G.4
22903 47327 49881 30983 32240 49776 94325
4
5
0 2
6
Giải Ba
G.3
97619 10935 6  
Giải Nhì
G.2
57503 7 0 6
Giải Nhất
G.1
77420 8 0 1 3 5
Giải ĐB
ĐB
637885 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3
1 9
2 0 5 7 7
3 5
4 0 2
5 6
6  
7 0 6
8 0 1 3 5
9  

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0  
Giải Bảy
G.7
299 1  
Giải Sáu
G.6
0824 6838 4563 2 4 5
Giải Năm
G.5
1464 3 0 8 8
Giải Tư
G.4
98860 42744 17655 19458 46830 88963 49880
4
5
4
1 5 8
Giải Ba
G.3
19125 72738 6 0 3 3 4
Giải Nhì
G.2
59070 7 0
Giải Nhất
G.1
50751 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
907382 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 4 5
3 0 8 8
4 4
5 1 5 8
6 0 3 3 4
7 0
8 0 2
9 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0  
Giải Bảy
G.7
699 1  
Giải Sáu
G.6
5899 2462 1375 2 1 5 8
Giải Năm
G.5
5082 3 5 8 9
Giải Tư
G.4
35128 87938 12421 66194 99389 31794 18139
4
5
 
8
Giải Ba
G.3
65735 54225 6 2 2
Giải Nhì
G.2
27558 7 5
Giải Nhất
G.1
92262 8 2 4 9
Giải ĐB
ĐB
594884 9 4 4 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 1 5 8
3 5 8 9
4  
5 8
6 2 2
7 5
8 2 4 9
9 4 4 9 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 0 1 5 5
Giải Bảy
G.7
518 1 8
Giải Sáu
G.6
1685 1926 3905 2 2 3 6 7
Giải Năm
G.5
7001 3 7
Giải Tư
G.4
89765 59000 49697 25623 59776 62344 31473
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
50079 20537 6 5
Giải Nhì
G.2
54805 7 3 6 9
Giải Nhất
G.1
57227 8 5
Giải ĐB
ĐB
118322 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 5 5
1 8
2 2 3 6 7
3 7
4 4
5  
6 5
7 3 6 9
8 5
9 7

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 4 5
Giải Bảy
G.7
266 1  
Giải Sáu
G.6
5747 5226 3132 2 6 8
Giải Năm
G.5
1562 3 2
Giải Tư
G.4
17905 36554 69089 27204 47178 28472 15378
4
5
7 7 9
4
Giải Ba
G.3
83828 16649 6 2 6
Giải Nhì
G.2
32772 7 2 2 8 8
Giải Nhất
G.1
34847 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
168587 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1  
2 6 8
3 2
4 7 7 9
5 4
6 2 6
7 2 2 8 8
8 7 9
9  

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 1 1
Giải Bảy
G.7
777 1  
Giải Sáu
G.6
5501 3029 6666 2 5 5 6 9
Giải Năm
G.5
9644 3 1 2 7
Giải Tư
G.4
61525 53701 53047 48031 11771 85856 78547
4
5
4 7 7
6
Giải Ba
G.3
44732 55592 6 6
Giải Nhì
G.2
21125 7 1 7
Giải Nhất
G.1
36837 8  
Giải ĐB
ĐB
780526 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1
1  
2 5 5 6 9
3 1 2 7
4 4 7 7
5 6
6 6
7 1 7
8  
9 2

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 5 5
Giải Bảy
G.7
166 1 0 6
Giải Sáu
G.6
2805 6397 6294 2 4 5
Giải Năm
G.5
2537 3 1 7
Giải Tư
G.4
21550 18410 27205 97916 59225 67897 32588
4
5
9
0
Giải Ba
G.3
27869 97831 6 6 8 9
Giải Nhì
G.2
10624 7  
Giải Nhất
G.1
00368 8 8
Giải ĐB
ĐB
939749 9 4 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5
1 0 6
2 4 5
3 1 7
4 9
5 0
6 6 8 9
7  
8 8
9 4 7 7

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 4 4 7 8 9
Giải Bảy
G.7
504 1 3 4
Giải Sáu
G.6
9614 1307 0038 2  
Giải Năm
G.5
9604 3 4 8
Giải Tư
G.4
51684 31008 08409 80878 68860 44757 22947
4
5
4 7
7 7
Giải Ba
G.3
79444 42160 6 0 0
Giải Nhì
G.2
37357 7 8
Giải Nhất
G.1
69734 8 4
Giải ĐB
ĐB
009013 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 7 8 9
1 3 4
2  
3 4 8
4 4 7
5 7 7
6 0 0
7 8
8 4
9  

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 4 7
Giải Bảy
G.7
921 1 4
Giải Sáu
G.6
7454 0204 5966 2 1
Giải Năm
G.5
2707 3 5
Giải Tư
G.4
34679 49363 59465 55214 72959 48349 92089
4
5
4 9
4 7 9
Giải Ba
G.3
41557 60535 6 3 5 6
Giải Nhì
G.2
90394 7 9
Giải Nhất
G.1
35144 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
241787 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 4
2 1
3 5
4 4 9
5 4 7 9
6 3 5 6
7 9
8 7 9
9 4

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 8 9
Giải Bảy
G.7
137 1 7
Giải Sáu
G.6
8260 1597 8596 2 3
Giải Năm
G.5
7670 3 0 7
Giải Tư
G.4
16278 39923 68808 88047 38345 56909 86217
4
5
2 5 7
1
Giải Ba
G.3
28751 25842 6 0
Giải Nhì
G.2
02878 7 0 8 8
Giải Nhất
G.1
93086 8 6
Giải ĐB
ĐB
373430 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9
1 7
2 3
3 0 7
4 2 5 7
5 1
6 0
7 0 8 8
8 6
9 6 7