XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 4
Giải Bảy
G.7
497 1 1 3 9
Giải Sáu
G.6
9211 1730 4692 2 9
Giải Năm
G.5
3504 3 0 6
Giải Tư
G.4
71829 49087 47113 71065 33419 71250 07855
4
5
 
0 5
Giải Ba
G.3
17875 63398 6 0 5
Giải Nhì
G.2
42736 7 5
Giải Nhất
G.1
23393 8 7
Giải ĐB
ĐB
685860 9 2 3 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 1 3 9
2 9
3 0 6
4  
5 0 5
6 0 5
7 5
8 7
9 2 3 7 8

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 1 2
Giải Bảy
G.7
801 1 1 6 7 9
Giải Sáu
G.6
5652 3251 2017 2 1
Giải Năm
G.5
5832 3 2 6
Giải Tư
G.4
07364 98474 57121 71316 74075 04656 13744
4
5
1 4
1 2 6
Giải Ba
G.3
96511 75602 6 4
Giải Nhì
G.2
36141 7 4 5
Giải Nhất
G.1
48436 8  
Giải ĐB
ĐB
862319 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 1 6 7 9
2 1
3 2 6
4 1 4
5 1 2 6
6 4
7 4 5
8  
9  

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 0 3 7 9
Giải Bảy
G.7
585 1  
Giải Sáu
G.6
8670 2569 3634 2 6 8
Giải Năm
G.5
8454 3 2 3 4 4 8
Giải Tư
G.4
45033 98538 24234 33707 05792 99809 15528
4
5
 
4 9
Giải Ba
G.3
64032 77500 6 9
Giải Nhì
G.2
60426 7 0
Giải Nhất
G.1
03459 8 5
Giải ĐB
ĐB
678403 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 7 9
1  
2 6 8
3 2 3 4 4 8
4  
5 4 9
6 9
7 0
8 5
9 2

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0  
Giải Bảy
G.7
724 1 0 4 9
Giải Sáu
G.6
3627 6863 6276 2 4 7
Giải Năm
G.5
5443 3  
Giải Tư
G.4
19514 37345 78147 11910 87182 27466 79281
4
5
2 3 5 7
 
Giải Ba
G.3
35292 50589 6 3 6
Giải Nhì
G.2
93542 7 6
Giải Nhất
G.1
69019 8 1 2 9
Giải ĐB
ĐB
282497 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 4 9
2 4 7
3  
4 2 3 5 7
5  
6 3 6
7 6
8 1 2 9
9 2 7

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 7
Giải Bảy
G.7
279 1  
Giải Sáu
G.6
8776 0823 5584 2 0 1 3 3
Giải Năm
G.5
4497 3 5
Giải Tư
G.4
58023 19346 15568 55320 35921 36349 88882
4
5
6 9
 
Giải Ba
G.3
46962 58435 6 2 6 8
Giải Nhì
G.2
27366 7 5 6 9
Giải Nhất
G.1
66275 8 2 4
Giải ĐB
ĐB
995407 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1  
2 0 1 3 3
3 5
4 6 9
5  
6 2 6 8
7 5 6 9
8 2 4
9 7

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 0 2 7 8
Giải Bảy
G.7
854 1 3
Giải Sáu
G.6
2202 1083 8679 2  
Giải Năm
G.5
8450 3 2
Giải Tư
G.4
92684 85698 55479 29707 99032 86099 73472
4
5
4
0 4
Giải Ba
G.3
74808 23644 6 9
Giải Nhì
G.2
68200 7 2 9 9
Giải Nhất
G.1
62713 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
435569 9 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 7 8
1 3
2  
3 2
4 4
5 0 4
6 9
7 2 9 9
8 3 4
9 8 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 0 3
Giải Bảy
G.7
131 1 2
Giải Sáu
G.6
3660 0067 7592 2  
Giải Năm
G.5
5975 3 1 2
Giải Tư
G.4
13003 80187 78063 02089 78366 79642 18100
4
5
1 2
 
Giải Ba
G.3
12941 49512 6 0 3 6 7
Giải Nhì
G.2
32373 7 3 5
Giải Nhất
G.1
96532 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
842196 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1 2
2  
3 1 2
4 1 2
5  
6 0 3 6 7
7 3 5
8 7 9
9 2 6

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 3 4 4
Giải Bảy
G.7
345 1 8
Giải Sáu
G.6
8497 2164 5656 2  
Giải Năm
G.5
6003 3 9 9
Giải Tư
G.4
00081 64367 92675 24373 22196 52239 73618
4
5
5
6 6
Giải Ba
G.3
94656 20804 6 4 7
Giải Nhì
G.2
32974 7 3 4 5
Giải Nhất
G.1
31604 8 1
Giải ĐB
ĐB
038239 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 4
1 8
2  
3 9 9
4 5
5 6 6
6 4 7
7 3 4 5
8 1
9 6 7

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0  
Giải Bảy
G.7
991 1 0 0 8
Giải Sáu
G.6
3010 5756 6036 2 6
Giải Năm
G.5
5493 3 2 6
Giải Tư
G.4
21993 17447 80683 39910 79026 85552 80718
4
5
7
2 6
Giải Ba
G.3
29078 37332 6  
Giải Nhì
G.2
75090 7 3 8
Giải Nhất
G.1
53873 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
702581 9 0 1 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 0 8
2 6
3 2 6
4 7
5 2 6
6  
7 3 8
8 1 3
9 0 1 3 3

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 0
Giải Bảy
G.7
381 1 3
Giải Sáu
G.6
7823 9942 8629 2 2 3 9
Giải Năm
G.5
1052 3 5
Giải Tư
G.4
29492 51043 81453 04879 47035 42799 94841
4
5
1 2 3
2 3
Giải Ba
G.3
40322 69378 6  
Giải Nhì
G.2
29313 7 8 9
Giải Nhất
G.1
56900 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
955086 9 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3
2 2 3 9
3 5
4 1 2 3
5 2 3
6  
7 8 9
8 1 6
9 2 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0  
Giải Bảy
G.7
294 1  
Giải Sáu
G.6
4547 7431 4792 2 9 9
Giải Năm
G.5
9587 3 1 1 4 5
Giải Tư
G.4
42258 16234 75651 71542 55959 43029 18729
4
5
1 2 7
1 8 9
Giải Ba
G.3
83635 86141 6  
Giải Nhì
G.2
08687 7  
Giải Nhất
G.1
31092 8 7 7
Giải ĐB
ĐB
334231 9 2 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 9 9
3 1 1 4 5
4 1 2 7
5 1 8 9
6  
7  
8 7 7
9 2 2 4

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 7
Giải Bảy
G.7
787 1 5 9
Giải Sáu
G.6
5095 4345 0226 2 6
Giải Năm
G.5
0607 3 7
Giải Tư
G.4
29646 85452 45819 43061 15375 60137 27951
4
5
5 6
1 2
Giải Ba
G.3
71371 52299 6 1 8
Giải Nhì
G.2
01299 7 1 5
Giải Nhất
G.1
95468 8 7
Giải ĐB
ĐB
803115 9 5 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 5 9
2 6
3 7
4 5 6
5 1 2
6 1 8
7 1 5
8 7
9 5 9 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 8
Giải Bảy
G.7
333 1 3
Giải Sáu
G.6
0425 7508 7879 2 3 5
Giải Năm
G.5
0490 3 3 5 9
Giải Tư
G.4
13073 80423 71339 68573 52352 78276 49313
4
5
1
2
Giải Ba
G.3
43482 32973 6  
Giải Nhì
G.2
88672 7 2 3 3 3 6 9
Giải Nhất
G.1
46241 8 2
Giải ĐB
ĐB
198035 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 3
2 3 5
3 3 5 9
4 1
5 2
6  
7 2 3 3 3 6 9
8 2
9 0

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 3 4
Giải Bảy
G.7
877 1 5 9
Giải Sáu
G.6
6644 4256 9185 2 8
Giải Năm
G.5
8015 3 2 3
Giải Tư
G.4
45189 18950 34133 07219 41932 84628 90365
4
5
4 5
0 6
Giải Ba
G.3
20003 80804 6 5
Giải Nhì
G.2
48645 7 7
Giải Nhất
G.1
19088 8 5 8 9
Giải ĐB
ĐB
752890 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 5 9
2 8
3 2 3
4 4 5
5 0 6
6 5
7 7
8 5 8 9
9 0