XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
70
41
Giải Bảy G.7
801
308
Giải Sáu G.6
2155
0750
1913
9717
0113
0625
Giải Năm G.5
5635
6739
Giải Tư G.4
26983
42712
44802
47397
78057
83688
68600
07748
19445
49897
06237
81106
38313
00790
Giải Ba G.3
61434
49847
95742
87084
Giải Nhì G.2
57731
63662
Giải Nhất G.1
04333
76477
Giải ĐB ĐB
780249
380238

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 0 1 2 6 8
1 2 3 3 3 7
2   5
3 1 3 4 5 7 8 9
4 7 9 1 2 5 8
5 0 5 7  
6   2
7 0 7
8 3 8 4
9 7 0 7

SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
67
84
Giải Bảy G.7
599
281
Giải Sáu G.6
0667
2215
7344
9161
7993
1353
Giải Năm G.5
4963
8016
Giải Tư G.4
41987
83885
93385
58033
93865
41498
51545
56031
92857
82028
44999
28775
16578
12399
Giải Ba G.3
33955
86893
42282
74314
Giải Nhì G.2
22635
77429
Giải Nhất G.1
54783
27643
Giải ĐB ĐB
848313
818869

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0    
1 3 5 4 6
2   8 9
3 3 5 1
4 4 5 3
5 5 3 7
6 3 5 7 7 1 9
7   5 8
8 3 5 5 7 1 2 4
9 3 8 9 3 9 9

KQXSMT Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
67
13
Giải Bảy G.7
168
737
Giải Sáu G.6
4277
9771
8260
4595
6796
0171
Giải Năm G.5
8932
8882
Giải Tư G.4
02876
60850
13458
20280
93906
87608
04287
40726
97380
34149
53818
43090
95979
23366
Giải Ba G.3
55644
33992
20812
08226
Giải Nhì G.2
14935
42157
Giải Nhất G.1
49481
59053
Giải ĐB ĐB
226378
258145

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 6 8  
1   2 3 8
2   6 6
3 2 5 7
4 4 5 9
5 0 8 3 7
6 0 7 8 6
7 1 6 7 8 1 9
8 0 1 7 0 2
9 2 0 5 6

XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
79
39
Giải Bảy G.7
793
641
Giải Sáu G.6
4667
4299
9895
1295
9848
1749
Giải Năm G.5
2401
6145
Giải Tư G.4
64918
58765
21920
85276
98798
80272
69234
80353
97140
52532
15165
73780
21086
37295
Giải Ba G.3
81747
27013
67925
82416
Giải Nhì G.2
34096
37023
Giải Nhất G.1
76572
05077
Giải ĐB ĐB
619113
762724

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 1  
1 3 3 8 6
2 0 3 4 5
3 4 2 9
4 7 0 1 5 8 9
5   3
6 5 7 5
7 2 2 6 9 7
8   0 6
9 3 5 6 8 9 5 5

SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
39
06
Giải Bảy G.7
419
736
Giải Sáu G.6
9765
2217
0384
9286
5235
9221
Giải Năm G.5
5197
5600
Giải Tư G.4
83142
58981
13911
90341
90435
98865
20639
19780
25512
21042
01076
55124
06162
87597
Giải Ba G.3
23871
73087
32472
03257
Giải Nhì G.2
11413
72085
Giải Nhất G.1
33236
57081
Giải ĐB ĐB
293851
504248

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0   0 6
1 1 3 7 9 2
2   1 4
3 5 6 9 9 5 6
4 1 2 2 8
5 1 7
6 5 5 2
7 1 2 6
8 1 4 7 0 1 5 6
9 7 7

KQXSMT Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
11
13
Giải Bảy G.7
655
085
Giải Sáu G.6
2860
5355
4564
7420
1168
5402
Giải Năm G.5
8457
1875
Giải Tư G.4
82939
94299
47007
79135
14213
17154
55732
03687
47363
86319
65971
30660
19440
83011
Giải Ba G.3
29536
18754
99746
07264
Giải Nhì G.2
28691
80695
Giải Nhất G.1
74201
12891
Giải ĐB ĐB
201479
806545

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 1 7 2
1 1 3 1 3 9
2   0
3 2 5 6 9  
4   0 5 6
5 4 4 5 5 7  
6 0 4 0 3 4 8
7 9 1 5
8   5 7
9 1 9 1 5