XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
57
92
Giải Bảy G.7
097
526
Giải Sáu G.6
9528
6615
3055
6351
0069
4010
Giải Năm G.5
7095
3346
Giải Tư G.4
42117
43014
86811
21448
85346
47924
55140
05311
44127
78660
17558
04172
74009
80250
Giải Ba G.3
74703
82574
80943
42928
Giải Nhì G.2
56201
38953
Giải Nhất G.1
91903
10153
Giải ĐB ĐB
970621
960406

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3 3 6 9
1 1 4 5 7 0 1
2 1 4 8 6 7 8
3    
4 0 6 8 3 6
5 5 7 0 1 3 3 8
6   0 9
7 4 2
8    
9 5 7 2

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
34
87
Giải Bảy G.7
962
982
Giải Sáu G.6
4069
2426
3516
8442
6243
2347
Giải Năm G.5
1667
1619
Giải Tư G.4
70444
60612
30572
32176
25504
02938
69127
41081
03890
56051
27541
71108
31135
14684
Giải Ba G.3
01306
66160
77554
68885
Giải Nhì G.2
06063
58216
Giải Nhất G.1
75846
53316
Giải ĐB ĐB
890904
628444

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 4 6 8
1 2 6 6 6 9
2 6 7  
3 4 8 5
4 4 6 1 2 3 4 7
5   1 4
6 0 2 3 7 9  
7 2 6  
8   1 2 4 5 7
9   0

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
54
58
Giải Bảy G.7
155
932
Giải Sáu G.6
1848
8686
2577
9585
2599
5603
Giải Năm G.5
9417
1244
Giải Tư G.4
19415
29856
63329
61027
42400
36931
87261
54972
71964
48929
45955
61848
45652
94693
Giải Ba G.3
46666
36276
53165
82068
Giải Nhì G.2
22881
87454
Giải Nhất G.1
38664
70475
Giải ĐB ĐB
122016
650266

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 3
1 5 6 7  
2 7 9 9
3 1 2
4 8 4 8
5 4 5 6 2 4 5 8
6 1 4 6 4 5 6 8
7 6 7 2 5
8 1 6 5
9   3 9

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
27
19
Giải Bảy G.7
643
255
Giải Sáu G.6
3143
9660
9815
5625
2697
1571
Giải Năm G.5
7411
1119
Giải Tư G.4
41455
60370
40047
07251
92594
66068
99908
41553
92561
07547
60365
20444
10678
37340
Giải Ba G.3
94369
29574
65990
70868
Giải Nhì G.2
68884
05283
Giải Nhất G.1
16971
22867
Giải ĐB ĐB
815237
754157

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8  
1 1 5 9 9
2 7 5
3 7  
4 3 3 7 0 4 7
5 1 5 3 5 7
6 0 8 9 1 5 7 8
7 0 1 4 1 8
8 4 3
9 4 0 7

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
89
99
Giải Bảy G.7
535
550
Giải Sáu G.6
8775
4748
7942
6611
9079
5517
Giải Năm G.5
3637
0203
Giải Tư G.4
60078
68671
50994
05437
11429
50105
80718
28625
62371
35688
78398
85232
26186
25740
Giải Ba G.3
27020
55974
81617
68874
Giải Nhì G.2
46917
06202
Giải Nhất G.1
37671
24620
Giải ĐB ĐB
379472
851226

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5 2 3
1 7 8 1 7 7
2 0 9 0 5 6
3 5 7 7 2
4 2 8 0
5   0
6    
7 1 1 2 4 5 8 1 4 9
8 9 6 8
9 4 8 9

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
95
61
Giải Bảy G.7
266
284
Giải Sáu G.6
7819
1261
2784
5483
5543
5443
Giải Năm G.5
6874
8875
Giải Tư G.4
81943
24349
81918
35974
89076
30038
11492
53853
21923
30340
44340
44254
58170
16949
Giải Ba G.3
90752
83322
33005
16552
Giải Nhì G.2
28600
82891
Giải Nhất G.1
37774
04574
Giải ĐB ĐB
367898
011607

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 5 7
1 8 9  
2 2 3
3 8  
4 3 9 0 0 3 3 9
5 2 2 3 4
6 1 6 1
7 4 4 4 6 0 4 5
8 4 3 4
9 2 5 8 1