Category Archives: Kết quả xổ số miền Trung (XSMT – KQXSMT)

Mời các bạn xem kết quả xổ số miền Trung hôm nay tại đây. KQXSMT chính xác nhất mỗi ngày xem ngay tại đây. XSMT nhanh nhất mỗi ngày. Chúc các bạn mai mắn phát tài – trúng lớn mỗi ngày.

Xổ số miền Trung được quay số tất cả các ngày trong tuần. Trong đó XSMT T2 bao gồm các đài như: TTH, PY, thừa thiên huế và phú yên nhé các men.

Vào ngày thứ 3 XSMT gồm các đài như: Đak lak và quảng nam nhé – xsdkl và xsqn

Vào ngày thứ 4 KQXSMT gồm đài Đà Nẳng và xổ số Khánh Hòa. xsdn và xskh

Thứ 5 xổ số miền Trung gồm Xổ số Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
XST6 ở miền Trung bao gồm tỉnh Gia lai và xổ số tỉnh Ninh Thuận.
Thứ 7 xổ số bao gồm xổ số Đà Nẵng, Quảng Ngải, Đak Nông.

Chủ nhật xổ số miền Trung gồm các đài như sau: Kon tum và xổ số Khánh Hòa.

Chúc các bạn xem kết quả xổ số mai mắn phát tài mỗi ngày nha. Các bạn có thể xem thêm kết quả xổ số tại trang sau: https://kqxsmb.info

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 16/02/2020 (Chủ Nhật)

[Khánh Hòa]G.8: 04 G.7: 012 G.6: 1862 – 9308 – 7707 G.5: … G.4: … – … – … – … – … – … – … G.3: … – … G.2: … G.1: … DB6: … [Kon Tum]G.8: 89 G.7: 422 G.6: 7222 – 5165 – 1447 G.5: 9885 G.4: 09125 – 48747 – []

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 15/02/2020 (Thứ 7)

[Đà Nẵng]G.8: 82 G.7: 209 G.6: 4925 – 8965 – 4491 G.5: 8355 G.4: 85890 – 41104 – 07003 – 89775 – 38618 – 01426 – 81874 G.3: 79362 – 40381 G.2: 47301 G.1: 41056 DB6: 025632 [Quảng Ngãi]G.8: 01 G.7: 100 G.6: 7867 – 0828 – 6033 G.5: 8446 G.4: 47714 – 41202 – []

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 14/02/2020 (Thứ 6)

[Gia Lai]G.8: 12 G.7: 158 G.6: 5365 – 0479 – 2015 G.5: 4722 G.4: 17273 – 73367 – 19141 – 26371 – 09624 – 53693 – 72702 G.3: 98940 – 35596 G.2: 18557 G.1: 34720 DB6: 687607 [Ninh Thuận]G.8: 81 G.7: 004 G.6: 9454 – 0022 – 4487 G.5: 6360 G.4: 06699 – 62030 – []

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 13/02/2020 (Thứ 5)

[Quảng Bình]G.8: 41 G.7: 790 G.6: 1902 – 6060 – 2380 G.5: 2171 G.4: 44093 – 00340 – 08943 – 36474 – 12777 – 67057 – 47656 G.3: 44555 – 57035 G.2: 99827 G.1: 34057 DB6: 345319 [Bình Định]G.8: 92 G.7: 986 G.6: 0524 – 9559 – 7934 G.5: 6870 G.4: 24873 – 90795 – []

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 12/02/2020 (Thứ 4)

[Đà Nẵng]G.8: 09 G.7: 967 G.6: 2323 – 7272 – 4078 G.5: 4673 G.4: 91348 – 35769 – 13498 – 71251 – 14931 – 64149 – 66716 G.3: 93110 – 96163 G.2: 80434 G.1: 64757 DB6: 398801 [Khánh Hòa]G.8: 56 G.7: 964 G.6: 3315 – 6190 – 6793 G.5: 2198 G.4: 44934 – 55167 – []

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 11/02/2020 (Thứ 3)

[Đắk Lắk]G.8: 87 G.7: 628 G.6: 4830 – 3390 – 6538 G.5: 6558 G.4: 77839 – 69061 – 33818 – 34556 – 04276 – 50159 – 92199 G.3: 90580 – … G.2: … G.1: … DB6: … [Quảng Nam]G.8: 69 G.7: 534 G.6: 2358 – 4423 – 7364 G.5: 7533 G.4: 94516 – 61453 – []

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10/02/2020 (Thứ 2)

[Phú Yên]G.8: 35 G.7: 084 G.6: 1915 – 7966 – 8791 G.5: 6811 G.4: 37393 – 84997 – 48115 – 13864 – 04908 – 36470 – 91887 G.3: 31548 – 42769 G.2: 00259 G.1: 58577 DB6: 563049 [Huế]G.8: 25 G.7: 101 G.6: 7117 – 9928 – 8852 G.5: 6325 G.4: 77130 – 30171 – 79398 []

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 09/02/2020 (Chủ Nhật)

[Khánh Hòa]G.8: 29 G.7: 702 G.6: 8212 – 2766 – 6960 G.5: 3553 G.4: 86315 – 68509 – 28877 – 19619 – 31743 – 72132 – 18304 G.3: 98914 – 48931 G.2: 95772 G.1: 07948 DB6: 441730 [Kon Tum]G.8: 77 G.7: 495 G.6: 3340 – 7262 – 5280 G.5: 0395 G.4: 11681 – 10324 – []

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 08/02/2020 (Thứ 7)

[Đà Nẵng]G.8: 33 G.7: 810 G.6: 6814 – 3267 – 4529 G.5: 1433 G.4: 99195 – 23860 – 50902 – 92198 – 38218 – 11326 – 31560 G.3: 38576 – 14547 G.2: 72201 G.1: 78402 DB6: 877264 [Quảng Ngãi]G.8: 42 G.7: 026 G.6: 2187 – 4348 – 7176 G.5: 8335 G.4: 74948 – 67728 – []

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 07/02/2020 (Thứ 6)

[Gia Lai]G.8: 01 G.7: 180 G.6: 6596 – 1446 – 4022 G.5: 4968 G.4: 34760 – 27562 – 50186 – 00772 – 92796 – 35099 – 44040 G.3: 07920 – 94983 G.2: 43136 G.1: 74563 DB6: 547914 [Ninh Thuận]G.8: 40 G.7: 905 G.6: 1142 – 0549 – 2441 G.5: 0243 G.4: 78507 – 12407 – []

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 06/02/2020 (Thứ 5)

[Quảng Bình]G.8: 51 G.7: 680 G.6: 1870 – 6161 – 2086 G.5: 3171 G.4: 25772 – 83781 – 59272 – 00291 – 89238 – 44572 – 02332 G.3: 69160 – 94529 G.2: 06045 G.1: 68483 DB6: 972688 [Bình Định]G.8: 65 G.7: 090 G.6: 7541 – 1332 – 3818 G.5: 8354 G.4: 33874 – 03538 – []

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 05/02/2020 (Thứ 4)

[Đà Nẵng]G.8: 28 G.7: 010 G.6: 7936 – 1907 – 9346 G.5: 4757 G.4: 21617 – 93853 – 71246 – 64736 – 73078 – 64627 – 46138 G.3: 98864 – 05718 G.2: 68044 G.1: 69370 DB6: 958638 [Khánh Hòa]G.8: 38 G.7: 890 G.6: 9149 – 1411 – 6853 G.5: 0104 G.4: 93861 – 30353 – []

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 04/02/2020 (Thứ 3)

[Đắk Lắk]G.8: 78 G.7: 020 G.6: 7019 – 0909 – 2032 G.5: 3437 G.4: 41629 – 91238 – 45284 – 63455 – 82288 – … – … G.3: … – … G.2: … G.1: … DB6: … [Quảng Nam]G.8: 97 G.7: 104 G.6: 4321 – 5410 – 6363 G.5: 9640 G.4: 87454 – 53443 – []

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 03/02/2020 (Thứ 2)

[Phú Yên]G.8: 88 G.7: 573 G.6: 1030 – 0302 – 6708 G.5: 3441 G.4: 58101 – 21957 – 06817 – 67185 – 32008 – 72339 – 49426 G.3: 31875 – 35438 G.2: 23148 G.1: 06162 DB6: 901237 [Huế]G.8: 19 G.7: 330 G.6: 1535 – 8540 – 2270 G.5: 4019 G.4: 16015 – 83955 – 38377 []