XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 4
Giải Bảy
G.7
729 1 3 5 9
Giải Sáu
G.6
4585 8129 8932 2 0 9 9
Giải Năm
G.5
8513 3 0 2 9
Giải Tư
G.4
89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430
4
5
0
5
Giải Ba
G.3
51898 25004 6 8
Giải Nhì
G.2
11719 7 9
Giải Nhất
G.1
72488 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
569179 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 3 5 9
2 0 9 9
3 0 2 9
4 0
5 5
6 8
7 9
8 5 8
9 8

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0  
Giải Bảy
G.7
453 1 5
Giải Sáu
G.6
4329 9594 0315 2 0 8 9 9
Giải Năm
G.5
2220 3 0
Giải Tư
G.4
89928 42398 47379 61674 00395 96772 98475
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
47972 20969 6 9
Giải Nhì
G.2
02673 7 2 2 3 4 5 9
Giải Nhất
G.1
74030 8  
Giải ĐB
ĐB
723029 9 4 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2 0 8 9 9
3 0
4  
5 3
6 9
7 2 2 3 4 5 9
8  
9 4 5 8

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 4
Giải Bảy
G.7
945 1 3 4
Giải Sáu
G.6
3289 6178 5459 2 1
Giải Năm
G.5
3121 3  
Giải Tư
G.4
47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944
4
5
0 4 5
4 9
Giải Ba
G.3
34293 51414 6 6 8
Giải Nhì
G.2
06540 7 7 8
Giải Nhất
G.1
61385 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
320593 9 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 3 4
2 1
3  
4 0 4 5
5 4 9
6 6 8
7 7 8
8 5 9
9 3 3

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 5 6 8
Giải Bảy
G.7
205 1 7
Giải Sáu
G.6
4708 4817 9938 2 0 2
Giải Năm
G.5
1933 3 0 3 4 7 8
Giải Tư
G.4
14406 95286 61037 55561 22020 58134 32130
4
5
 
8
Giải Ba
G.3
00590 74522 6 1
Giải Nhì
G.2
78395 7  
Giải Nhất
G.1
81491 8 6
Giải ĐB
ĐB
791458 9 0 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6 8
1 7
2 0 2
3 0 3 4 7 8
4  
5 8
6 1
7  
8 6
9 0 1 5

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 2
Giải Bảy
G.7
639 1 5 8
Giải Sáu
G.6
5318 8728 7015 2 6 8 8
Giải Năm
G.5
5686 3 9
Giải Tư
G.4
11455 85050 90945 54902 28067 11094 80485
4
5
5
0 4 5
Giải Ba
G.3
28999 83454 6 6 7
Giải Nhì
G.2
85228 7  
Giải Nhất
G.1
68626 8 5 6
Giải ĐB
ĐB
400766 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 5 8
2 6 8 8
3 9
4 5
5 0 4 5
6 6 7
7  
8 5 6
9 4 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 7 7 9
Giải Bảy
G.7
590 1 6 7
Giải Sáu
G.6
0021 8394 9663 2 1 3
Giải Năm
G.5
9869 3  
Giải Tư
G.4
16507 30341 97516 86455 13494 01823 62956
4
5
1
5 6
Giải Ba
G.3
92189 32317 6 3 9
Giải Nhì
G.2
19673 7 3
Giải Nhất
G.1
43707 8 9
Giải ĐB
ĐB
183209 9 0 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 7 9
1 6 7
2 1 3
3  
4 1
5 5 6
6 3 9
7 3
8 9
9 0 4 4

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 1 2
Giải Bảy
G.7
601 1 6
Giải Sáu
G.6
5930 2854 8478 2  
Giải Năm
G.5
1076 3 0
Giải Tư
G.4
61216 78048 23497 21843 82950 01871 32094
4
5
3 8
0 0 4
Giải Ba
G.3
67650 87462 6 2 2
Giải Nhì
G.2
85302 7 1 6 8
Giải Nhất
G.1
64885 8 5
Giải ĐB
ĐB
298062 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 6
2  
3 0
4 3 8
5 0 0 4
6 2 2
7 1 6 8
8 5
9 4 7

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 0 5
Giải Bảy
G.7
700 1 0 0 3 4 9
Giải Sáu
G.6
2341 8405 9210 2 1 8
Giải Năm
G.5
7439 3 9
Giải Tư
G.4
21658 15221 89346 24019 66487 20013 95893
4
5
1 6
6 8
Giải Ba
G.3
37766 22314 6 6
Giải Nhì
G.2
80128 7  
Giải Nhất
G.1
91756 8 7
Giải ĐB
ĐB
705710 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5
1 0 0 3 4 9
2 1 8
3 9
4 1 6
5 6 8
6 6
7  
8 7
9 3

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 1 3 3 3 4
Giải Bảy
G.7
765 1 5 8
Giải Sáu
G.6
3915 1993 3327 2 0 4 7 8
Giải Năm
G.5
3945 3  
Giải Tư
G.4
67680 85903 23718 57943 30201 41720 70803
4
5
3 4 5
 
Giải Ba
G.3
10744 66603 6 5
Giải Nhì
G.2
74324 7  
Giải Nhất
G.1
92328 8 0
Giải ĐB
ĐB
004504 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 3 3 4
1 5 8
2 0 4 7 8
3  
4 3 4 5
5  
6 5
7  
8 0
9 3

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 3 7
Giải Bảy
G.7
062 1  
Giải Sáu
G.6
9078 0907 4674 2  
Giải Năm
G.5
9545 3 0 4 8
Giải Tư
G.4
37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543
4
5
3 5
0 2
Giải Ba
G.3
71550 68852 6 2
Giải Nhì
G.2
10299 7 0 2 4 8
Giải Nhất
G.1
94081 8 1
Giải ĐB
ĐB
396334 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7
1  
2  
3 0 4 8
4 3 5
5 0 2
6 2
7 0 2 4 8
8 1
9 5 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 0 4 5
Giải Bảy
G.7
618 1 4 8
Giải Sáu
G.6
3700 7341 4233 2 2 6
Giải Năm
G.5
8997 3 1 3 9
Giải Tư
G.4
08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831
4
5
1
5 9
Giải Ba
G.3
38589 18105 6 7
Giải Nhì
G.2
98259 7  
Giải Nhất
G.1
84304 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
795055 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 5
1 4 8
2 2 6
3 1 3 9
4 1
5 5 9
6 7
7  
8 6 9
9 7

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 1
Giải Bảy
G.7
533 1  
Giải Sáu
G.6
7801 8746 8220 2 0 4
Giải Năm
G.5
6259 3 3 3 3 7 7
Giải Tư
G.4
77264 07833 05533 63664 90898 93243 12624
4
5
2 3 4 6
9
Giải Ba
G.3
39537 92742 6 4 4
Giải Nhì
G.2
37544 7  
Giải Nhất
G.1
99682 8 2
Giải ĐB
ĐB
565937 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1  
2 0 4
3 3 3 3 7 7
4 2 3 4 6
5 9
6 4 4
7  
8 2
9 8

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0  
Giải Bảy
G.7
235 1 0 1 4
Giải Sáu
G.6
4262 1737 0896 2 0 4 7
Giải Năm
G.5
5968 3 5 7
Giải Tư
G.4
16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491
4
5
5
6 8
Giải Ba
G.3
60924 22099 6 2 8
Giải Nhì
G.2
46811 7 8
Giải Nhất
G.1
92020 8  
Giải ĐB
ĐB
807756 9 1 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1 4
2 0 4 7
3 5 7
4 5
5 6 8
6 2 8
7 8
8  
9 1 6 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 5 6 6 8 8
Giải Bảy
G.7
611 1 0 1 6
Giải Sáu
G.6
9542 9916 8042 2 8
Giải Năm
G.5
5197 3 6
Giải Tư
G.4
92706 73008 43308 95567 87936 19406 18310
4
5
1 1 2 2
 
Giải Ba
G.3
97741 51289 6 7
Giải Nhì
G.2
85205 7  
Giải Nhất
G.1
36641 8 9
Giải ĐB
ĐB
867728 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6 6 8 8
1 0 1 6
2 8
3 6
4 1 1 2 2
5  
6 7
7  
8 9
9 7