XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 3 3 4 8
Giải Bảy
G.7
403 1 2 7 8
Giải Sáu
G.6
3972 5138 3608 2 7 7
Giải Năm
G.5
2903 3 7 8
Giải Tư
G.4
26144 19889 24927 37656 23717 11012 04227
4
5
4
6
Giải Ba
G.3
52537 14967 6 7
Giải Nhì
G.2
16895 7 2
Giải Nhất
G.1
17518 8 9
Giải ĐB
ĐB
886604 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 4 8
1 2 7 8
2 7 7
3 7 8
4 4
5 6
6 7
7 2
8 9
9 5

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 6 6 9
Giải Bảy
G.7
183 1 7
Giải Sáu
G.6
0741 1034 8006 2 5
Giải Năm
G.5
3109 3 4
Giải Tư
G.4
85886 05759 13080 15525 26576 88259 06056
4
5
1 4
4 6 9 9
Giải Ba
G.3
48617 24844 6  
Giải Nhì
G.2
37606 7 6
Giải Nhất
G.1
81486 8 0 3 6 6
Giải ĐB
ĐB
835554 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6 9
1 7
2 5
3 4
4 1 4
5 4 6 9 9
6  
7 6
8 0 3 6 6
9  

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 0
Giải Bảy
G.7
256 1 1 5 7 8
Giải Sáu
G.6
6457 0743 7041 2 6
Giải Năm
G.5
1583 3 2
Giải Tư
G.4
30299 60276 45800 33026 57353 67776 05632
4
5
1 3
2 3 6 7
Giải Ba
G.3
44252 28015 6  
Giải Nhì
G.2
31911 7 6 6
Giải Nhất
G.1
41117 8 3
Giải ĐB
ĐB
920918 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 1 5 7 8
2 6
3 2
4 1 3
5 2 3 6 7
6  
7 6 6
8 3
9 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 7
Giải Bảy
G.7
540 1 8 8
Giải Sáu
G.6
1994 7899 0535 2 0 2
Giải Năm
G.5
3718 3 5 8 9
Giải Tư
G.4
72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238
4
5
0
6
Giải Ba
G.3
47667 96890 6 4 6 7
Giải Nhì
G.2
88618 7  
Giải Nhất
G.1
76120 8 7
Giải ĐB
ĐB
780439 9 0 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 8 8
2 0 2
3 5 8 9
4 0
5 6
6 4 6 7
7  
8 7
9 0 4 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 0 4
Giải Bảy
G.7
604 1 1
Giải Sáu
G.6
6556 6128 2687 2 8
Giải Năm
G.5
1437 3 3 7 7 9
Giải Tư
G.4
99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
4
5
6
6 8
Giải Ba
G.3
86811 87469 6 9 9
Giải Nhì
G.2
62139 7  
Giải Nhất
G.1
98096 8 1 7
Giải ĐB
ĐB
231269 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 1
2 8
3 3 7 7 9
4 6
5 6 8
6 9 9
7  
8 1 7
9 6 8

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0  
Giải Bảy
G.7
827 1 0 1 5 8
Giải Sáu
G.6
4136 4720 1163 2 0 7
Giải Năm
G.5
2465 3 6 8
Giải Tư
G.4
88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844
4
5
4 6
5 8 8
Giải Ba
G.3
01238 79710 6 0 2 3 5
Giải Nhì
G.2
80946 7  
Giải Nhất
G.1
60755 8  
Giải ĐB
ĐB
465562 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1 5 8
2 0 7
3 6 8
4 4 6
5 5 8 8
6 0 2 3 5
7  
8  
9  

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0  
Giải Bảy
G.7
062 1 4 6 6
Giải Sáu
G.6
1159 6357 5270 2 4 9
Giải Năm
G.5
8678 3 1
Giải Tư
G.4
77729 98724 74314 90089 20716 79131 27889
4
5
8
7 9
Giải Ba
G.3
21591 27099 6 2
Giải Nhì
G.2
89873 7 0 3 8
Giải Nhất
G.1
67016 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
329648 9 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 6 6
2 4 9
3 1
4 8
5 7 9
6 2
7 0 3 8
8 9 9
9 1 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 1
Giải Bảy
G.7
119 1 3 4 9
Giải Sáu
G.6
7047 8380 3494 2 2 7
Giải Năm
G.5
4701 3 4
Giải Tư
G.4
00850 61398 68514 56449 94286 82413 55070
4
5
7 9
0
Giải Ba
G.3
29227 64534 6  
Giải Nhì
G.2
06384 7 0
Giải Nhất
G.1
00822 8 0 1 4 6
Giải ĐB
ĐB
417381 9 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 3 4 9
2 2 7
3 4
4 7 9
5 0
6  
7 0
8 0 1 4 6
9 4 8

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 9
Giải Bảy
G.7
948 1 7 8
Giải Sáu
G.6
2225 3609 4287 2 0 5 6
Giải Năm
G.5
4662 3  
Giải Tư
G.4
55618 32694 25926 09462 06146 98668 51894
4
5
4 6 8
 
Giải Ba
G.3
65017 04262 6 2 2 2 8
Giải Nhì
G.2
29944 7  
Giải Nhất
G.1
91920 8 7
Giải ĐB
ĐB
809490 9 0 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 7 8
2 0 5 6
3  
4 4 6 8
5  
6 2 2 2 8
7  
8 7
9 0 4 4

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 9 9
Giải Bảy
G.7
064 1 5
Giải Sáu
G.6
1869 6209 6929 2 7 7 8 9 9
Giải Năm
G.5
5227 3  
Giải Tư
G.4
58372 48786 75727 57454 99476 37257 94615
4
5
1
4 7
Giải Ba
G.3
16428 78129 6 4 9
Giải Nhì
G.2
34641 7 2 6 8
Giải Nhất
G.1
14509 8 6
Giải ĐB
ĐB
974278 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9 9
1 5
2 7 7 8 9 9
3  
4 1
5 4 7
6 4 9
7 2 6 8
8 6
9  

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0  
Giải Bảy
G.7
059 1 0 5
Giải Sáu
G.6
3266 5758 9084 2  
Giải Năm
G.5
6169 3  
Giải Tư
G.4
95853 86486 12789 08910 18087 87377 97752
4
5
 
2 3 8 9
Giải Ba
G.3
57282 51615 6 6 9
Giải Nhì
G.2
38290 7 0 7
Giải Nhất
G.1
29990 8 2 4 6 7 9
Giải ĐB
ĐB
648970 9 0 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 5
2  
3  
4  
5 2 3 8 9
6 6 9
7 0 7
8 2 4 6 7 9
9 0 0

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0  
Giải Bảy
G.7
650 1 1
Giải Sáu
G.6
6281 9237 5398 2 2 4 9
Giải Năm
G.5
7953 3 1 7
Giải Tư
G.4
12589 37131 41689 77664 64511 55151 52122
4
5
 
0 1 3
Giải Ba
G.3
98224 98984 6 4
Giải Nhì
G.2
96629 7 2
Giải Nhất
G.1
04572 8 1 2 4 9 9
Giải ĐB
ĐB
173882 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1
2 2 4 9
3 1 7
4  
5 0 1 3
6 4
7 2
8 1 2 4 9 9
9 8

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 8
Giải Bảy
G.7
036 1 1 2 5
Giải Sáu
G.6
4648 9250 3838 2  
Giải Năm
G.5
6211 3 6 8
Giải Tư
G.4
87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286
4
5
2 8 9
0 6
Giải Ba
G.3
92615 68612 6  
Giải Nhì
G.2
14656 7 0
Giải Nhất
G.1
46249 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
706092 9 2 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 1 2 5
2  
3 6 8
4 2 8 9
5 0 6
6  
7 0
8 3 6
9 2 4 6

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 4 5 6 6 8
Giải Bảy
G.7
489 1 2
Giải Sáu
G.6
8552 4464 3824 2 4
Giải Năm
G.5
3405 3 1 1 3 5
Giải Tư
G.4
17033 55543 09031 13812 17608 74106 59531
4
5
3
2
Giải Ba
G.3
07192 23676 6 4
Giải Nhì
G.2
85035 7 6
Giải Nhất
G.1
45504 8 9
Giải ĐB
ĐB
143106 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 6 6 8
1 2
2 4
3 1 1 3 5
4 3
5 2
6 4
7 6
8 9
9 2