XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 5 8
Giải Bảy
G.7
934 1 3 8
Giải Sáu
G.6
5479 8848 9073 2 3 6 6
Giải Năm
G.5
3613 3 4
Giải Tư
G.4
02226 81018 01999 21008 47848 86893 40905
4
5
8 8
 
Giải Ba
G.3
72162 83589 6 1 2
Giải Nhì
G.2
98326 7 3 9
Giải Nhất
G.1
89123 8 9
Giải ĐB
ĐB
435861 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 3 8
2 3 6 6
3 4
4 8 8
5  
6 1 2
7 3 9
8 9
9 3 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 9
Giải Bảy
G.7
645 1 3 3 8
Giải Sáu
G.6
5285 9513 4584 2 0 6
Giải Năm
G.5
3913 3 1 6
Giải Tư
G.4
58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309
4
5
0 4 4 5
 
Giải Ba
G.3
02140 42326 6  
Giải Nhì
G.2
01620 7  
Giải Nhất
G.1
99789 8 4 5 5 9
Giải ĐB
ĐB
000736 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 3 3 8
2 0 6
3 1 6
4 0 4 4 5
5  
6  
7  
8 4 5 5 9
9 6

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0  
Giải Bảy
G.7
396 1  
Giải Sáu
G.6
6578 0864 0081 2  
Giải Năm
G.5
6179 3 5 5 7
Giải Tư
G.4
87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164
4
5
3
1 5
Giải Ba
G.3
25955 65598 6 4 4
Giải Nhì
G.2
29994 7 0 8 9
Giải Nhất
G.1
02870 8 1 5 8
Giải ĐB
ĐB
419588 9 4 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2  
3 5 5 7
4 3
5 1 5
6 4 4
7 0 8 9
8 1 5 8
9 4 6 8

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 4
Giải Bảy
G.7
056 1 7
Giải Sáu
G.6
3378 4255 1495 2 5 5
Giải Năm
G.5
0734 3 4 5
Giải Tư
G.4
86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464
4
5
7
4 4 5 6
Giải Ba
G.3
52425 91935 6 4
Giải Nhì
G.2
90147 7 8
Giải Nhất
G.1
10094 8 0
Giải ĐB
ĐB
829996 9 4 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 7
2 5 5
3 4 5
4 7
5 4 4 5 6
6 4
7 8
8 0
9 4 5 6

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 5 8
Giải Bảy
G.7
546 1 0 1
Giải Sáu
G.6
3367 1962 7865 2 6 7
Giải Năm
G.5
0341 3 9
Giải Tư
G.4
59099 34927 05189 68308 17574 05639 13726
4
5
1 6
 
Giải Ba
G.3
07079 67310 6 2 5 6 7
Giải Nhì
G.2
75911 7 4 9
Giải Nhất
G.1
08005 8 9
Giải ĐB
ĐB
317566 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 0 1
2 6 7
3 9
4 1 6
5  
6 2 5 6 7
7 4 9
8 9
9 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 5
Giải Bảy
G.7
462 1 0 5
Giải Sáu
G.6
5047 5268 7271 2 5 9 9
Giải Năm
G.5
5929 3 9
Giải Tư
G.4
18095 76088 90005 22925 43829 70639 73215
4
5
7
3
Giải Ba
G.3
49053 09210 6 2 8
Giải Nhì
G.2
72188 7 0 1
Giải Nhất
G.1
31696 8 8 8
Giải ĐB
ĐB
659770 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 5
2 5 9 9
3 9
4 7
5 3
6 2 8
7 0 1
8 8 8
9 5 6

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 5 7
Giải Bảy
G.7
256 1 7
Giải Sáu
G.6
6789 2905 2027 2 3 7
Giải Năm
G.5
1070 3 2 8
Giải Tư
G.4
93876 86832 52007 63980 96867 75481 79158
4
5
 
6 8
Giải Ba
G.3
08192 80483 6 7
Giải Nhì
G.2
01523 7 0 6
Giải Nhất
G.1
58438 8 0 1 3 9
Giải ĐB
ĐB
037217 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 7
2 3 7
3 2 8
4  
5 6 8
6 7
7 0 6
8 0 1 3 9
9 2

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 3 3 3 9
Giải Bảy
G.7
909 1 4
Giải Sáu
G.6
3398 1803 0342 2 3 7
Giải Năm
G.5
6374 3  
Giải Tư
G.4
47223 37703 41888 58991 87594 88027 79466
4
5
2 9
 
Giải Ba
G.3
86814 80049 6 0 3 6
Giải Nhì
G.2
12463 7 4
Giải Nhất
G.1
56260 8 8
Giải ĐB
ĐB
133103 9 1 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 3 9
1 4
2 3 7
3  
4 2 9
5  
6 0 3 6
7 4
8 8
9 1 4 8

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 6
Giải Bảy
G.7
906 1 1 2
Giải Sáu
G.6
1972 4073 5494 2 5
Giải Năm
G.5
5430 3 0 6
Giải Tư
G.4
52351 06064 95554 76957 38125 94285 27956
4
5
6
1 1 4 6 7
Giải Ba
G.3
18711 96851 6 4
Giải Nhì
G.2
23446 7 2 3
Giải Nhất
G.1
80612 8 5
Giải ĐB
ĐB
486236 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 2
2 5
3 0 6
4 6
5 1 1 4 6 7
6 4
7 2 3
8 5
9 4

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 2
Giải Bảy
G.7
986 1 0 1 8 9
Giải Sáu
G.6
9411 3918 9465 2 0 0
Giải Năm
G.5
5844 3  
Giải Tư
G.4
44744 31742 81710 87520 94195 37463 28319
4
5
2 4 4
 
Giải Ba
G.3
48187 88120 6 1 3 5
Giải Nhì
G.2
36661 7  
Giải Nhất
G.1
64883 8 3 6 7
Giải ĐB
ĐB
434602 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 1 8 9
2 0 0
3  
4 2 4 4
5  
6 1 3 5
7  
8 3 6 7
9 5

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 6 9
Giải Bảy
G.7
848 1 4 8
Giải Sáu
G.6
5827 5595 7194 2 7 8 9
Giải Năm
G.5
4578 3 7
Giải Tư
G.4
05688 85428 13985 41537 10366 17606 70618
4
5
6 8
 
Giải Ba
G.3
97214 38009 6 5 6
Giải Nhì
G.2
83765 7 8
Giải Nhất
G.1
20929 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
987446 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 4 8
2 7 8 9
3 7
4 6 8
5  
6 5 6
7 8
8 5 8
9 4 5

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 9
Giải Bảy
G.7
409 1 0 5 8
Giải Sáu
G.6
8283 5574 1897 2 8
Giải Năm
G.5
1118 3 6 9
Giải Tư
G.4
81972 49080 37863 08939 06415 55051 07436
4
5
1 4
1
Giải Ba
G.3
83210 22328 6 3
Giải Nhì
G.2
27744 7 2 4
Giải Nhất
G.1
12392 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
516541 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 5 8
2 8
3 6 9
4 1 4
5 1
6 3
7 2 4
8 0 3
9 2 7

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 6 8
Giải Bảy
G.7
761 1 1
Giải Sáu
G.6
3832 1236 2544 2 6
Giải Năm
G.5
3056 3 2 4 6 7
Giải Tư
G.4
10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008
4
5
4
5 6
Giải Ba
G.3
54506 09687 6 1 6
Giải Nhì
G.2
62274 7 2 4
Giải Nhất
G.1
26511 8 7
Giải ĐB
ĐB
056234 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 1
2 6
3 2 4 6 7
4 4
5 5 6
6 1 6
7 2 4
8 7
9 7

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 6 7
Giải Bảy
G.7
023 1 4 5
Giải Sáu
G.6
8898 4989 8638 2 2 3 4
Giải Năm
G.5
4424 3 8
Giải Tư
G.4
94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964
4
5
1
9
Giải Ba
G.3
45706 55959 6 1 4
Giải Nhì
G.2
59376 7 6 7
Giải Nhất
G.1
69680 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
759041 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 4 5
2 2 3 4
3 8
4 1
5 9
6 1 4
7 6 7
8 0 9
9 8