XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 6 9
Giải Bảy
G.7
526 1 0 1
Giải Sáu
G.6
6351 0069 4010 2 6 7 8
Giải Năm
G.5
3346 3  
Giải Tư
G.4
05311 44127 78660 17558 04172 74009 80250
4
5
3 6
0 1 3 3 8
Giải Ba
G.3
80943 42928 6 0 9
Giải Nhì
G.2
38953 7 2
Giải Nhất
G.1
10153 8  
Giải ĐB
ĐB
960406 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 0 1
2 6 7 8
3  
4 3 6
5 0 1 3 3 8
6 0 9
7 2
8  
9  

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 8
Giải Bảy
G.7
982 1 6 6 9
Giải Sáu
G.6
8442 6243 2347 2  
Giải Năm
G.5
1619 3 5
Giải Tư
G.4
41081 03890 56051 27541 71108 31135 14684
4
5
1 2 3 4 7
1 4
Giải Ba
G.3
77554 68885 6  
Giải Nhì
G.2
58216 7  
Giải Nhất
G.1
53316 8 1 2 4 5
Giải ĐB
ĐB
628444 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 6 6 9
2  
3 5
4 1 2 3 4 7
5 1 4
6  
7  
8 1 2 4 5
9 0

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 3
Giải Bảy
G.7
932 1  
Giải Sáu
G.6
9585 2599 5603 2 9
Giải Năm
G.5
1244 3 2
Giải Tư
G.4
54972 71964 48929 45955 61848 45652 94693
4
5
4 8
2 4 5
Giải Ba
G.3
53165 82068 6 4 5 6 8
Giải Nhì
G.2
87454 7 2 5
Giải Nhất
G.1
70475 8 5
Giải ĐB
ĐB
650266 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 9
3 2
4 4 8
5 2 4 5
6 4 5 6 8
7 2 5
8 5
9 3 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0  
Giải Bảy
G.7
255 1 9
Giải Sáu
G.6
5625 2697 1571 2 5
Giải Năm
G.5
1119 3  
Giải Tư
G.4
41553 92561 07547 60365 20444 10678 37340
4
5
0 4 7
3 5 7
Giải Ba
G.3
65990 70868 6 1 5 7 8
Giải Nhì
G.2
05283 7 1 8
Giải Nhất
G.1
22867 8 3
Giải ĐB
ĐB
754157 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 5
3  
4 0 4 7
5 3 5 7
6 1 5 7 8
7 1 8
8 3
9 0 7

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 2 3
Giải Bảy
G.7
550 1 1 7 7
Giải Sáu
G.6
6611 9079 5517 2 0 5 6
Giải Năm
G.5
0203 3 2
Giải Tư
G.4
28625 62371 35688 78398 85232 26186 25740
4
5
0
0
Giải Ba
G.3
81617 68874 6  
Giải Nhì
G.2
06202 7 1 4 9
Giải Nhất
G.1
24620 8 6 8
Giải ĐB
ĐB
851226 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 1 7 7
2 0 5 6
3 2
4 0
5 0
6  
7 1 4 9
8 6 8
9 8

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 5 7
Giải Bảy
G.7
284 1  
Giải Sáu
G.6
5483 5543 5443 2 3
Giải Năm
G.5
8875 3  
Giải Tư
G.4
53853 21923 30340 44340 44254 58170 16949
4
5
0 0 3 3 9
2 3 4
Giải Ba
G.3
33005 16552 6  
Giải Nhì
G.2
82891 7 0 4 5
Giải Nhất
G.1
04574 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
011607 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1  
2 3
3  
4 0 0 3 3 9
5 2 3 4
6  
7 0 4 5
8 3 4
9 1

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 4 4 7
Giải Bảy
G.7
646 1 6
Giải Sáu
G.6
7453 4887 6504 2 4
Giải Năm
G.5
9040 3 5
Giải Tư
G.4
73780 88404 79465 79041 93878 10307 01735
4
5
0 1 6
3
Giải Ba
G.3
11098 78266 6 5 6
Giải Nhì
G.2
51416 7 3 8
Giải Nhất
G.1
52624 8 0 7
Giải ĐB
ĐB
562273 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 7
1 6
2 4
3 5
4 0 1 6
5 3
6 5 6
7 3 8
8 0 7
9 8

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 5 7
Giải Bảy
G.7
712 1 1 2 5
Giải Sáu
G.6
0266 9274 2988 2 0 0
Giải Năm
G.5
9405 3 0 4
Giải Tư
G.4
90720 74685 11907 65615 87234 63990 49311
4
5
4
1 9
Giải Ba
G.3
51051 07420 6 6
Giải Nhì
G.2
81444 7 4
Giải Nhất
G.1
52559 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
167630 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 1 2 5
2 0 0
3 0 4
4 4
5 1 9
6 6
7 4
8 5 8
9 0

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 0 3 6 7 9
Giải Bảy
G.7
307 1 1
Giải Sáu
G.6
1903 5724 2272 2 0 4
Giải Năm
G.5
2869 3 0 8
Giải Tư
G.4
68478 49553 98638 82600 24620 32497 32859
4
5
 
3 5 9
Giải Ba
G.3
36906 20409 6 9
Giải Nhì
G.2
31530 7 2 8
Giải Nhất
G.1
97355 8  
Giải ĐB
ĐB
744511 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 6 7 9
1 1
2 0 4
3 0 8
4  
5 3 5 9
6 9
7 2 8
8  
9 7

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 1 2 2 6 7
Giải Bảy
G.7
195 1 8 8
Giải Sáu
G.6
1802 6868 4325 2 2 5
Giải Năm
G.5
0662 3 0
Giải Tư
G.4
11118 36441 53802 95122 46206 31601 80540
4
5
0 1 9
 
Giải Ba
G.3
08407 64779 6 2 8
Giải Nhì
G.2
40918 7 9
Giải Nhất
G.1
45849 8  
Giải ĐB
ĐB
430430 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 2 6 7
1 8 8
2 2 5
3 0
4 0 1 9
5  
6 2 8
7 9
8  
9 5

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 2 4 9
Giải Bảy
G.7
134 1 0 4
Giải Sáu
G.6
7975 3654 8870 2 2 2 9
Giải Năm
G.5
1604 3 4
Giải Tư
G.4
88545 81486 04089 03602 38144 45279 98210
4
5
4 5
4
Giải Ba
G.3
29729 05622 6  
Giải Nhì
G.2
82622 7 0 5 9
Giải Nhất
G.1
94014 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
489709 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 9
1 0 4
2 2 2 9
3 4
4 4 5
5 4
6  
7 0 5 9
8 6 9
9  

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 4 9
Giải Bảy
G.7
951 1 5
Giải Sáu
G.6
7783 0561 1625 2 5 8
Giải Năm
G.5
1888 3 3 8
Giải Tư
G.4
25141 56204 28015 04728 38941 84309 20763
4
5
1 1
1 2
Giải Ba
G.3
20095 91438 6 1 3
Giải Nhì
G.2
28352 7  
Giải Nhất
G.1
96733 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
903997 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 9
1 5
2 5 8
3 3 8
4 1 1
5 1 2
6 1 3
7  
8 3 8
9 5 7

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0  
Giải Bảy
G.7
767 1 0 3 4
Giải Sáu
G.6
4713 1170 2970 2 4 5 6
Giải Năm
G.5
4310 3 3
Giải Tư
G.4
65114 91524 12164 99125 08033 34245 76576
4
5
5
4 4
Giải Ba
G.3
51070 40554 6 1 4 7
Giải Nhì
G.2
54926 7 0 0 0 6
Giải Nhất
G.1
22261 8  
Giải ĐB
ĐB
289354 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 3 4
2 4 5 6
3 3
4 5
5 4 4
6 1 4 7
7 0 0 0 6
8  
9  

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 1 4
Giải Bảy
G.7
238 1  
Giải Sáu
G.6
9571 1044 0801 2 4
Giải Năm
G.5
3769 3 6 8
Giải Tư
G.4
39570 77899 82384 42340 75992 47462 54204
4
5
0 4
 
Giải Ba
G.3
92836 78561 6 1 2 9
Giải Nhì
G.2
52476 7 0 1 6
Giải Nhất
G.1
21724 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
289385 9 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4
1  
2 4
3 6 8
4 0 4
5  
6 1 2 9
7 0 1 6
8 4 5
9 2 9