XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 0
Giải Bảy
G.7
089 1 6
Giải Sáu
G.6
7636 6216 1957 2 5
Giải Năm
G.5
7484 3 3 6 7 7
Giải Tư
G.4
35595 80100 44048 15358 33753 35937 73940
4
5
0 8
3 7 8 9
Giải Ba
G.3
10037 50979 6  
Giải Nhì
G.2
76625 7 9
Giải Nhất
G.1
66733 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
664159 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 6
2 5
3 3 6 7 7
4 0 8
5 3 7 8 9
6  
7 9
8 4 9
9 5

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 0
Giải Bảy
G.7
200 1 2
Giải Sáu
G.6
7383 6263 3965 2 3 5 9
Giải Năm
G.5
9412 3  
Giải Tư
G.4
29823 73471 13895 54443 47643 56625 36059
4
5
3 3
0 9
Giải Ba
G.3
82897 86078 6 3 5 5
Giải Nhì
G.2
59429 7 1 8
Giải Nhất
G.1
11265 8 3
Giải ĐB
ĐB
256350 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 2
2 3 5 9
3  
4 3 3
5 0 9
6 3 5 5
7 1 8
8 3
9 5 7

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 8 9
Giải Bảy
G.7
709 1  
Giải Sáu
G.6
3989 8043 3338 2  
Giải Năm
G.5
1686 3 8 8 8
Giải Tư
G.4
09138 24808 99938 36346 70348 42253 06369
4
5
2 3 6 8
3 4
Giải Ba
G.3
75154 13890 6 9
Giải Nhì
G.2
08342 7 5
Giải Nhất
G.1
34888 8 6 8 9
Giải ĐB
ĐB
976675 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9
1  
2  
3 8 8 8
4 2 3 6 8
5 3 4
6 9
7 5
8 6 8 9
9 0

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0  
Giải Bảy
G.7
468 1 0 3 6 9
Giải Sáu
G.6
0516 9910 2755 2 9 9
Giải Năm
G.5
8942 3  
Giải Tư
G.4
02395 17868 43484 84142 10129 04489 27013
4
5
2 2
5 8
Giải Ba
G.3
88719 94658 6 8 8
Giải Nhì
G.2
75495 7  
Giải Nhất
G.1
10382 8 2 4 9
Giải ĐB
ĐB
642529 9 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 3 6 9
2 9 9
3  
4 2 2
5 5 8
6 8 8
7  
8 2 4 9
9 5 5

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 1 3 8 9
Giải Bảy
G.7
171 1  
Giải Sáu
G.6
3203 6394 7408 2  
Giải Năm
G.5
7458 3 1
Giải Tư
G.4
09158 68084 17931 69263 73809 02399 62952
4
5
 
2 8 8
Giải Ba
G.3
50174 93190 6 3
Giải Nhì
G.2
67301 7 1 4
Giải Nhất
G.1
73697 8 4
Giải ĐB
ĐB
822099 9 0 4 7 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 8 9
1  
2  
3 1
4  
5 2 8 8
6 3
7 1 4
8 4
9 0 4 7 9 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0  
Giải Bảy
G.7
181 1 9
Giải Sáu
G.6
0693 3644 4445 2 2 6
Giải Năm
G.5
4476 3  
Giải Tư
G.4
34396 56373 61857 33822 00326 39976 96752
4
5
4 4 5 7
1 2 7
Giải Ba
G.3
66351 04747 6  
Giải Nhì
G.2
74419 7 0 3 6 6
Giải Nhất
G.1
90344 8 1
Giải ĐB
ĐB
948670 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 2 6
3  
4 4 4 5 7
5 1 2 7
6  
7 0 3 6 6
8 1
9 3 6

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0  
Giải Bảy
G.7
358 1 0 5
Giải Sáu
G.6
6678 4645 9798 2 1 3 4
Giải Năm
G.5
2010 3  
Giải Tư
G.4
81523 53943 68581 91821 20685 53383 00190
4
5
3 5
3 8
Giải Ba
G.3
31773 66524 6  
Giải Nhì
G.2
22253 7 3 8
Giải Nhất
G.1
25880 8 0 1 3 5
Giải ĐB
ĐB
481115 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 5
2 1 3 4
3  
4 3 5
5 3 8
6  
7 3 8
8 0 1 3 5
9 0 8

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0  
Giải Bảy
G.7
574 1 2 6 8
Giải Sáu
G.6
0418 4684 8153 2 4 5
Giải Năm
G.5
0461 3 6
Giải Tư
G.4
20012 71480 22871 27836 60754 95584 26684
4
5
 
3 4 5
Giải Ba
G.3
48516 02960 6 0 1
Giải Nhì
G.2
16024 7 1 4
Giải Nhất
G.1
74055 8 0 4 4 4
Giải ĐB
ĐB
245225 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 6 8
2 4 5
3 6
4  
5 3 4 5
6 0 1
7 1 4
8 0 4 4 4
9  

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 1 1 5
Giải Bảy
G.7
311 1 0 1 1
Giải Sáu
G.6
1437 2786 3422 2 2
Giải Năm
G.5
7046 3 7
Giải Tư
G.4
79484 25110 58311 80799 65982 96565 83542
4
5
2 3 6
 
Giải Ba
G.3
43301 90943 6 5
Giải Nhì
G.2
45505 7  
Giải Nhất
G.1
55393 8 2 4 6
Giải ĐB
ĐB
282001 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 5
1 0 1 1
2 2
3 7
4 2 3 6
5  
6 5
7  
8 2 4 6
9 3 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 3 8
Giải Bảy
G.7
580 1 6
Giải Sáu
G.6
7525 3816 3531 2 5
Giải Năm
G.5
4048 3 1
Giải Tư
G.4
33044 77775 28165 51084 86371 44661 87759
4
5
0 4 8
9
Giải Ba
G.3
89868 08240 6 0 1 5 8
Giải Nhì
G.2
82308 7 1 5
Giải Nhất
G.1
54503 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
107160 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1 6
2 5
3 1
4 0 4 8
5 9
6 0 1 5 8
7 1 5
8 0 4
9  

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 0 1 8 9
Giải Bảy
G.7
563 1 4 6 7
Giải Sáu
G.6
1137 1528 5386 2 0 8
Giải Năm
G.5
5282 3 7
Giải Tư
G.4
77509 04200 01317 59081 34388 68920 34608
4
5
 
1
Giải Ba
G.3
06851 41914 6 3
Giải Nhì
G.2
00101 7  
Giải Nhất
G.1
38016 8 0 1 2 6 8
Giải ĐB
ĐB
062580 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 8 9
1 4 6 7
2 0 8
3 7
4  
5 1
6 3
7  
8 0 1 2 6 8
9  

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 0 0 4
Giải Bảy
G.7
658 1 1 5
Giải Sáu
G.6
9857 9038 1700 2 1 2
Giải Năm
G.5
5211 3 3 8
Giải Tư
G.4
46189 52533 22178 41922 01515 99700 36090
4
5
1 3
7 8
Giải Ba
G.3
85194 33941 6  
Giải Nhì
G.2
61643 7 8
Giải Nhất
G.1
86104 8 9
Giải ĐB
ĐB
688821 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 4
1 1 5
2 1 2
3 3 8
4 1 3
5 7 8
6  
7 8
8 9
9 0 4

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 5 6 9
Giải Bảy
G.7
766 1 2 5 5
Giải Sáu
G.6
8952 5185 2706 2 7
Giải Năm
G.5
8270 3  
Giải Tư
G.4
35165 46805 63227 53309 17186 68241 61912
4
5
1
2
Giải Ba
G.3
52061 05294 6 1 5 6
Giải Nhì
G.2
27977 7 0 7
Giải Nhất
G.1
75215 8 5 6
Giải ĐB
ĐB
662215 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6 9
1 2 5 5
2 7
3  
4 1
5 2
6 1 5 6
7 0 7
8 5 6
9 4

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0  
Giải Bảy
G.7
183 1 9
Giải Sáu
G.6
4546 9066 4319 2  
Giải Năm
G.5
8589 3 6 9
Giải Tư
G.4
80647 80236 77043 61172 96559 39771 21561
4
5
3 3 6 7
7 9
Giải Ba
G.3
62797 88643 6 1 1 6
Giải Nhì
G.2
93661 7 1 2
Giải Nhất
G.1
54739 8 3 9
Giải ĐB
ĐB
581657 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2  
3 6 9
4 3 3 6 7
5 7 9
6 1 1 6
7 1 2
8 3 9
9 7