XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 2 8 8
Giải Bảy
G.7
108 1 3 5 9
Giải Sáu
G.6
4055 7121 1913 2 1 7
Giải Năm
G.5
5457 3  
Giải Tư
G.4
34008 53768 36295 08715 39619 46566 96627
4
5
 
5 7
Giải Ba
G.3
52186 96993 6 6 6 8
Giải Nhì
G.2
00566 7  
Giải Nhất
G.1
09880 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
050702 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8 8
1 3 5 9
2 1 7
3  
4  
5 5 7
6 6 6 8
7  
8 0 6
9 3 5

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 9
Giải Bảy
G.7
075 1 2
Giải Sáu
G.6
1374 0743 6645 2 3
Giải Năm
G.5
4730 3 0
Giải Tư
G.4
42668 57112 95746 93209 12797 08252 19268
4
5
3 5 6
0 2
Giải Ba
G.3
82068 85150 6 8 8 8
Giải Nhì
G.2
79779 7 4 5 9
Giải Nhất
G.1
61180 8 0
Giải ĐB
ĐB
993623 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 2
2 3
3 0
4 3 5 6
5 0 2
6 8 8 8
7 4 5 9
8 0
9 7

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 0 7
Giải Bảy
G.7
527 1 4 8
Giải Sáu
G.6
8684 1714 7397 2 1 1 5 7
Giải Năm
G.5
1525 3 3
Giải Tư
G.4
09268 35189 74607 56300 62021 23483 30545
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
58421 04233 6 8
Giải Nhì
G.2
12118 7  
Giải Nhất
G.1
35280 8 0 3 4 7 9
Giải ĐB
ĐB
040287 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 4 8
2 1 1 5 7
3 3
4 5
5  
6 8
7  
8 0 3 4 7 9
9 7

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 1 9
Giải Bảy
G.7
444 1 7 7
Giải Sáu
G.6
5027 7535 0922 2 2 2 6 7 9
Giải Năm
G.5
0622 3 0 5
Giải Tư
G.4
30501 40830 79592 52653 27250 53909 87926
4
5
4
0 3 4 6
Giải Ba
G.3
31817 27556 6  
Giải Nhì
G.2
18429 7  
Giải Nhất
G.1
40354 8  
Giải ĐB
ĐB
588617 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 7 7
2 2 2 6 7 9
3 0 5
4 4
5 0 3 4 6
6  
7  
8  
9 2

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 0
Giải Bảy
G.7
880 1 3
Giải Sáu
G.6
1282 2343 3664 2  
Giải Năm
G.5
0398 3 2 5
Giải Tư
G.4
33872 21587 08300 44095 97513 58535 88351
4
5
3 3
1
Giải Ba
G.3
68495 30843 6 4 5
Giải Nhì
G.2
47574 7 2 4
Giải Nhất
G.1
58765 8 0 2 7
Giải ĐB
ĐB
841832 9 5 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3
2  
3 2 5
4 3 3
5 1
6 4 5
7 2 4
8 0 2 7
9 5 5 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 6 9
Giải Bảy
G.7
457 1 3
Giải Sáu
G.6
4741 9406 2913 2 3 6
Giải Năm
G.5
5938 3 8
Giải Tư
G.4
30109 28347 99075 68767 40077 22026 12123
4
5
1 7
7 7 7
Giải Ba
G.3
56457 57260 6 0 1 7
Giải Nhì
G.2
61357 7 5 7
Giải Nhất
G.1
08461 8 4
Giải ĐB
ĐB
514084 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 3
2 3 6
3 8
4 1 7
5 7 7 7
6 0 1 7
7 5 7
8 4
9  

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 2 5
Giải Bảy
G.7
151 1 8
Giải Sáu
G.6
5329 7556 5305 2 9
Giải Năm
G.5
3137 3 0 7
Giải Tư
G.4
64042 36153 69799 70084 03302 38497 97718
4
5
2 4
0 1 3 5 6
Giải Ba
G.3
07550 37855 6  
Giải Nhì
G.2
13130 7  
Giải Nhất
G.1
04193 8 4
Giải ĐB
ĐB
721744 9 3 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5
1 8
2 9
3 0 7
4 2 4
5 0 1 3 5 6
6  
7  
8 4
9 3 7 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0 1 5
Giải Bảy
G.7
820 1 3 3 4 6
Giải Sáu
G.6
1199 3343 2046 2 0 4
Giải Năm
G.5
7213 3  
Giải Tư
G.4
49790 25769 76066 89524 27279 67914 73883
4
5
3 6
0
Giải Ba
G.3
74116 25801 6 6 9
Giải Nhì
G.2
98013 7 9
Giải Nhất
G.1
56150 8 3
Giải ĐB
ĐB
617205 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 3 3 4 6
2 0 4
3  
4 3 6
5 0
6 6 9
7 9
8 3
9 0 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 0 4
Giải Bảy
G.7
900 1 8
Giải Sáu
G.6
6583 2718 9177 2 3 8
Giải Năm
G.5
8332 3 2 6
Giải Tư
G.4
34481 97552 16789 72165 73828 67057 84704
4
5
 
2 7
Giải Ba
G.3
71670 60369 6 0 5 9
Giải Nhì
G.2
52523 7 0 7
Giải Nhất
G.1
18836 8 1 3 9
Giải ĐB
ĐB
167560 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 8
2 3 8
3 2 6
4  
5 2 7
6 0 5 9
7 0 7
8 1 3 9
9  

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 3
Giải Bảy
G.7
045 1  
Giải Sáu
G.6
7421 5370 2455 2 1
Giải Năm
G.5
5191 3 1 8
Giải Tư
G.4
92503 96538 23551 45749 60543 24176 50998
4
5
1 3 5 9
1 5
Giải Ba
G.3
77831 94872 6  
Giải Nhì
G.2
14941 7 0 2 6
Giải Nhất
G.1
21686 8 6 6
Giải ĐB
ĐB
208286 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 1
3 1 8
4 1 3 5 9
5 1 5
6  
7 0 2 6
8 6 6
9 1 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 0 0
Giải Bảy
G.7
795 1 5
Giải Sáu
G.6
1987 0959 3734 2  
Giải Năm
G.5
2999 3 4 8
Giải Tư
G.4
77066 50189 33786 06315 42885 91265 98438
4
5
5
9
Giải Ba
G.3
07366 03100 6 5 6 6
Giải Nhì
G.2
66245 7  
Giải Nhất
G.1
06487 8 5 6 7 7 9
Giải ĐB
ĐB
069600 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0
1 5
2  
3 4 8
4 5
5 9
6 5 6 6
7  
8 5 6 7 7 9
9 5 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 4
Giải Bảy
G.7
821 1 1 4
Giải Sáu
G.6
6348 4204 3240 2 1 6
Giải Năm
G.5
6598 3 7
Giải Tư
G.4
37652 40914 17355 62390 92373 05111 96637
4
5
0 8
0 2 5
Giải Ba
G.3
17860 85475 6 0 0
Giải Nhì
G.2
53760 7 3 5
Giải Nhất
G.1
74826 8  
Giải ĐB
ĐB
506350 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 1 4
2 1 6
3 7
4 0 8
5 0 2 5
6 0 0
7 3 5
8  
9 0 8

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 1 1
Giải Bảy
G.7
225 1 4
Giải Sáu
G.6
2261 1469 2970 2 5 7
Giải Năm
G.5
5401 3  
Giải Tư
G.4
43997 11066 10592 48501 82058 75253 48385
4
5
 
1 3 8
Giải Ba
G.3
21014 09876 6 1 6 9
Giải Nhì
G.2
17051 7 0 6
Giải Nhất
G.1
28991 8 5
Giải ĐB
ĐB
439827 9 1 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1
1 4
2 5 7
3  
4  
5 1 3 8
6 1 6 9
7 0 6
8 5
9 1 2 7

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 2 2 5 7
Giải Bảy
G.7
707 1 8 9
Giải Sáu
G.6
0505 1273 0219 2  
Giải Năm
G.5
8318 3 5
Giải Tư
G.4
98841 89745 34535 75850 10299 79772 75179
4
5
1 5
0
Giải Ba
G.3
65389 53662 6 2
Giải Nhì
G.2
04502 7 2 3 9
Giải Nhất
G.1
51702 8 9
Giải ĐB
ĐB
397297 9 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 5 7
1 8 9
2  
3 5
4 1 5
5 0
6 2
7 2 3 9
8 9
9 7 9