XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 0 3 7
Giải Bảy
G.7
586 1 3 8
Giải Sáu
G.6
8721 5203 0700 2 1 3 9
Giải Năm
G.5
5945 3 8
Giải Tư
G.4
50142 54675 55355 99068 15413 31618 15107
4
5
2 2 5
5 8
Giải Ba
G.3
01342 59738 6 8
Giải Nhì
G.2
99029 7 5
Giải Nhất
G.1
66123 8 6
Giải ĐB
ĐB
225258 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 7
1 3 8
2 1 3 9
3 8
4 2 2 5
5 5 8
6 8
7 5
8 6
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 2 6
Giải Bảy
G.7
049 1 0 9
Giải Sáu
G.6
9757 9275 3942 2  
Giải Năm
G.5
7006 3  
Giải Tư
G.4
05090 33310 39989 76359 68071 25645 52019
4
5
2 5 9
7 9
Giải Ba
G.3
14794 40270 6  
Giải Nhì
G.2
83402 7 0 1 5
Giải Nhất
G.1
70786 8 1 6 9
Giải ĐB
ĐB
644681 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 0 9
2  
3  
4 2 5 9
5 7 9
6  
7 0 1 5
8 1 6 9
9 0 4

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 5 5 6 9
Giải Bảy
G.7
246 1 2 5 7
Giải Sáu
G.6
8161 1612 1851 2  
Giải Năm
G.5
4015 3 7
Giải Tư
G.4
32579 85837 57582 77187 94406 89809 32060
4
5
0 6
1
Giải Ba
G.3
38263 72005 6 0 1 3
Giải Nhì
G.2
04305 7 9
Giải Nhất
G.1
40040 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
818417 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5 6 9
1 2 5 7
2  
3 7
4 0 6
5 1
6 0 1 3
7 9
8 2 7
9  

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 2 4 4
Giải Bảy
G.7
459 1  
Giải Sáu
G.6
1096 1404 8371 2 5 6
Giải Năm
G.5
5504 3 2
Giải Tư
G.4
44254 74375 07325 69399 91541 62502 55157
4
5
1
4 4 7 9
Giải Ba
G.3
26554 36026 6  
Giải Nhì
G.2
60932 7 0 1 5 5
Giải Nhất
G.1
78670 8  
Giải ĐB
ĐB
966475 9 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 4
1  
2 5 6
3 2
4 1
5 4 4 7 9
6  
7 0 1 5 5
8  
9 6 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 8
Giải Bảy
G.7
596 1 6
Giải Sáu
G.6
9563 5595 0925 2 2 2 4 5
Giải Năm
G.5
6624 3 3
Giải Tư
G.4
11944 38765 80722 38956 20564 41360 38616
4
5
4 9
6
Giải Ba
G.3
69582 04233 6 0 3 4 5
Giải Nhì
G.2
35222 7  
Giải Nhất
G.1
00849 8 2
Giải ĐB
ĐB
100908 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 6
2 2 2 4 5
3 3
4 4 9
5 6
6 0 3 4 5
7  
8 2
9 5 6

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 5
Giải Bảy
G.7
812 1 2 5 6
Giải Sáu
G.6
4846 4905 7292 2  
Giải Năm
G.5
0415 3  
Giải Tư
G.4
94179 86090 18669 79916 08395 78882 69377
4
5
4 6
 
Giải Ba
G.3
65564 62376 6 2 4 9
Giải Nhì
G.2
39074 7 4 6 7 9
Giải Nhất
G.1
81862 8 2
Giải ĐB
ĐB
254244 9 0 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 2 5 6
2  
3  
4 4 6
5  
6 2 4 9
7 4 6 7 9
8 2
9 0 2 5

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 1 2
Giải Bảy
G.7
540 1 1 2
Giải Sáu
G.6
4864 4611 0947 2 2 5
Giải Năm
G.5
4951 3 2
Giải Tư
G.4
39067 76495 06956 02483 15902 15125 49422
4
5
0 7
1 1 6
Giải Ba
G.3
24332 04670 6 4 7
Giải Nhì
G.2
22312 7 0
Giải Nhất
G.1
12501 8 3
Giải ĐB
ĐB
817551 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 1 2
2 2 5
3 2
4 0 7
5 1 1 6
6 4 7
7 0
8 3
9 5

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 4 5
Giải Bảy
G.7
459 1 5 6
Giải Sáu
G.6
6060 1404 9559 2 7
Giải Năm
G.5
8992 3 1 2
Giải Tư
G.4
54616 57566 17731 20805 46296 43843 11632
4
5
3 3
7 9 9
Giải Ba
G.3
42227 74943 6 0 6
Giải Nhì
G.2
36815 7  
Giải Nhất
G.1
06796 8  
Giải ĐB
ĐB
869657 9 2 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 5 6
2 7
3 1 2
4 3 3
5 7 9 9
6 0 6
7  
8  
9 2 6 6

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 0 8
Giải Bảy
G.7
016 1 6 8
Giải Sáu
G.6
9774 8447 9940 2 7
Giải Năm
G.5
6165 3 3 6
Giải Tư
G.4
81881 10008 65318 27500 69227 81970 96769
4
5
0 5 7
 
Giải Ba
G.3
91845 42036 6 5 9
Giải Nhì
G.2
73883 7 0 4
Giải Nhất
G.1
06933 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
844599 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 6 8
2 7
3 3 6
4 0 5 7
5  
6 5 9
7 0 4
8 1 3
9 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 1 2 5 7
Giải Bảy
G.7
802 1  
Giải Sáu
G.6
6805 5052 6567 2 6
Giải Năm
G.5
6601 3 0 7
Giải Tư
G.4
08676 54553 16030 19098 75707 23926 70482
4
5
 
2 3
Giải Ba
G.3
14566 10272 6 0 6 7
Giải Nhì
G.2
85737 7 2 6
Giải Nhất
G.1
33860 8 2
Giải ĐB
ĐB
825397 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 5 7
1  
2 6
3 0 7
4  
5 2 3
6 0 6 7
7 2 6
8 2
9 7 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 5 6
Giải Bảy
G.7
026 1 1
Giải Sáu
G.6
9211 0960 1605 2 2 3 5 6
Giải Năm
G.5
7422 3 5 9
Giải Tư
G.4
68535 90878 59549 14906 65245 43123 55185
4
5
5 9
 
Giải Ba
G.3
38175 88363 6 0 3
Giải Nhì
G.2
40725 7 5 5 8
Giải Nhất
G.1
41339 8 5
Giải ĐB
ĐB
091975 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 1
2 2 3 5 6
3 5 9
4 5 9
5  
6 0 3
7 5 5 8
8 5
9  

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 1
Giải Bảy
G.7
314 1 1 2 3 4 7
Giải Sáu
G.6
6576 1101 7390 2 2
Giải Năm
G.5
6432 3 2 2
Giải Tư
G.4
34711 26812 53779 06632 80386 04513 53041
4
5
1 7
 
Giải Ba
G.3
13117 92847 6 5
Giải Nhì
G.2
67799 7 6 9
Giải Nhất
G.1
05322 8 6
Giải ĐB
ĐB
110565 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1 2 3 4 7
2 2
3 2 2
4 1 7
5  
6 5
7 6 9
8 6
9 0 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 5
Giải Bảy
G.7
013 1 3 3 4
Giải Sáu
G.6
0113 6571 8640 2 6 8
Giải Năm
G.5
6605 3 4 4 6
Giải Tư
G.4
92063 55128 96036 22575 03126 61295 67934
4
5
0
9
Giải Ba
G.3
53614 17786 6 3
Giải Nhì
G.2
91583 7 1 5
Giải Nhất
G.1
29959 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
845534 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 3 3 4
2 6 8
3 4 4 6
4 0
5 9
6 3
7 1 5
8 3 6
9 5

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 7
Giải Bảy
G.7
852 1 0 0 1 7
Giải Sáu
G.6
5099 8978 7707 2 6
Giải Năm
G.5
7826 3 5 6 8
Giải Tư
G.4
29578 69088 03310 22263 13149 56417 41410
4
5
9
2
Giải Ba
G.3
78485 97538 6 3
Giải Nhì
G.2
05511 7 8 8
Giải Nhất
G.1
59036 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
965435 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0 0 1 7
2 6
3 5 6 8
4 9
5 2
6 3
7 8 8
8 5 8
9 9