XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 8
Giải Bảy
G.7
073 1  
Giải Sáu
G.6
2176 4879 1469 2 6
Giải Năm
G.5
9372 3 0 2
Giải Tư
G.4
84666 35379 68893 30255 79626 98855 21671
4
5
 
5 5
Giải Ba
G.3
13366 29308 6 6 6 9
Giải Nhì
G.2
73132 7 1 2 3 6 9 9
Giải Nhất
G.1
70430 8  
Giải ĐB
ĐB
840895 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1  
2 6
3 0 2
4  
5 5 5
6 6 6 9
7 1 2 3 6 9 9
8  
9 3 5

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 2 8
Giải Bảy
G.7
284 1  
Giải Sáu
G.6
7673 0779 6808 2 3
Giải Năm
G.5
7230 3 0
Giải Tư
G.4
30252 77982 55493 20999 66023 88202 21091
4
5
2
1 2
Giải Ba
G.3
15542 05979 6  
Giải Nhì
G.2
15282 7 3 9 9
Giải Nhất
G.1
75397 8 2 2 4
Giải ĐB
ĐB
465951 9 1 3 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1  
2 3
3 0
4 2
5 1 2
6  
7 3 9 9
8 2 2 4
9 1 3 7 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 6
Giải Bảy
G.7
395 1 3
Giải Sáu
G.6
2062 7964 6373 2 7 9
Giải Năm
G.5
9233 3 3 5
Giải Tư
G.4
66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
13979 71713 6 2 4
Giải Nhì
G.2
80627 7 1 3 9
Giải Nhất
G.1
00497 8 4 7
Giải ĐB
ĐB
074387 9 5 7 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 3
2 7 9
3 3 5
4  
5  
6 2 4
7 1 3 9
8 4 7
9 5 7 8 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 3
Giải Bảy
G.7
253 1 1 6 6
Giải Sáu
G.6
8861 0103 7238 2  
Giải Năm
G.5
2155 3 8
Giải Tư
G.4
31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411
4
5
1 3
3 5 7 9
Giải Ba
G.3
15516 27197 6 1
Giải Nhì
G.2
08096 7 2
Giải Nhất
G.1
83216 8  
Giải ĐB
ĐB
530557 9 0 2 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1 6 6
2  
3 8
4 1 3
5 3 5 7 9
6 1
7 2
8  
9 0 2 6 7

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 5
Giải Bảy
G.7
738 1 5
Giải Sáu
G.6
4241 1194 2134 2  
Giải Năm
G.5
5273 3 4 4 5 7 8
Giải Tư
G.4
05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576
4
5
1 6
 
Giải Ba
G.3
08893 36465 6 5
Giải Nhì
G.2
65235 7 3 6 6
Giải Nhất
G.1
61105 8 9
Giải ĐB
ĐB
473146 9 3 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 5
2  
3 4 4 5 7 8
4 1 6
5  
6 5
7 3 6 6
8 9
9 3 4 5

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 3 6
Giải Bảy
G.7
555 1  
Giải Sáu
G.6
9658 9658 3767 2 0
Giải Năm
G.5
7606 3  
Giải Tư
G.4
53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681
4
5
0 4 8
5 6 8 8 8
Giải Ba
G.3
00148 00640 6 2 7
Giải Nhì
G.2
33377 7 7
Giải Nhất
G.1
44544 8 1 9
Giải ĐB
ĐB
268289 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1  
2 0
3  
4 0 4 8
5 5 6 8 8 8
6 2 7
7 7
8 1 9
9 6

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 5 6
Giải Bảy
G.7
306 1 1 3
Giải Sáu
G.6
2726 4775 9684 2 2 4 6
Giải Năm
G.5
8459 3 1 2
Giải Tư
G.4
93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831
4
5
6
9
Giải Ba
G.3
65063 98305 6 3
Giải Nhì
G.2
58413 7 3 5
Giải Nhất
G.1
10122 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
300596 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 1 3
2 2 4 6
3 1 2
4 6
5 9
6 3
7 3 5
8 3 4
9 6

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 0
Giải Bảy
G.7
820 1 1 9
Giải Sáu
G.6
7392 8453 4011 2 0
Giải Năm
G.5
3092 3 3 4 7
Giải Tư
G.4
55145 06842 49119 15160 53200 46667 50065
4
5
2 5
3
Giải Ba
G.3
04775 98633 6 0 5 7 8
Giải Nhì
G.2
63237 7 5
Giải Nhất
G.1
65734 8  
Giải ĐB
ĐB
204068 9 2 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 1 9
2 0
3 3 4 7
4 2 5
5 3
6 0 5 7 8
7 5
8  
9 2 2

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0 6
Giải Bảy
G.7
233 1  
Giải Sáu
G.6
0358 0972 1455 2 2
Giải Năm
G.5
1284 3 3 6
Giải Tư
G.4
84922 31546 89836 87355 54897 93146 89992
4
5
6 6
5 5 8
Giải Ba
G.3
70467 47672 6 0 7
Giải Nhì
G.2
62399 7 2 2
Giải Nhất
G.1
46460 8 4
Giải ĐB
ĐB
855306 9 2 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2 2
3 3 6
4 6 6
5 5 5 8
6 0 7
7 2 2
8 4
9 2 7 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 3 8
Giải Bảy
G.7
861 1 5
Giải Sáu
G.6
5364 4922 7534 2 2 4 8
Giải Năm
G.5
1688 3 4
Giải Tư
G.4
43079 74695 68343 40928 85151 01364 11342
4
5
2 3
1
Giải Ba
G.3
93424 81808 6 1 1 4 4
Giải Nhì
G.2
53703 7 9
Giải Nhất
G.1
31961 8 8
Giải ĐB
ĐB
019015 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1 5
2 2 4 8
3 4
4 2 3
5 1
6 1 1 4 4
7 9
8 8
9 5

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 6
Giải Bảy
G.7
630 1 2 7
Giải Sáu
G.6
2006 0062 5217 2 4 8
Giải Năm
G.5
2788 3 0 8
Giải Tư
G.4
49538 50361 69124 03791 73475 85951 34984
4
5
0 2
1
Giải Ba
G.3
07712 31442 6 1 2
Giải Nhì
G.2
87584 7 5
Giải Nhất
G.1
19828 8 4 4 8
Giải ĐB
ĐB
290340 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 2 7
2 4 8
3 0 8
4 0 2
5 1
6 1 2
7 5
8 4 4 8
9 1

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0 1
Giải Bảy
G.7
620 1 3 4 9
Giải Sáu
G.6
2633 6973 9013 2 0
Giải Năm
G.5
4876 3 1 3 4 6 8
Giải Tư
G.4
73401 12082 61136 51238 71154 11014 74719
4
5
5
4
Giải Ba
G.3
43477 49775 6  
Giải Nhì
G.2
37145 7 3 5 6 7
Giải Nhất
G.1
88134 8 2
Giải ĐB
ĐB
168831 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 3 4 9
2 0
3 1 3 4 6 8
4 5
5 4
6  
7 3 5 6 7
8 2
9  

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 2
Giải Bảy
G.7
657 1 0 4
Giải Sáu
G.6
5443 6402 7710 2 1
Giải Năm
G.5
8414 3 8
Giải Tư
G.4
45383 48590 51721 94444 22781 75141 81247
4
5
1 3 4 7 7
7 7
Giải Ba
G.3
50957 41738 6  
Giải Nhì
G.2
78547 7  
Giải Nhất
G.1
04189 8 1 3 9 9
Giải ĐB
ĐB
268689 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 4
2 1
3 8
4 1 3 4 7 7
5 7 7
6  
7  
8 1 3 9 9
9 0

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 2 3 3 7
Giải Bảy
G.7
937 1 0 8
Giải Sáu
G.6
0050 8918 5702 2  
Giải Năm
G.5
2747 3 7 9
Giải Tư
G.4
88096 09398 75555 68340 44903 34139 53589
4
5
0 7
0 5
Giải Ba
G.3
87560 34287 6 0
Giải Nhì
G.2
62907 7  
Giải Nhất
G.1
68310 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
720703 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 3 7
1 0 8
2  
3 7 9
4 0 7
5 0 5
6 0
7  
8 7 9
9 6 8