XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 2 6 8
Giải Bảy
G.7
474 1 1 8
Giải Sáu
G.6
1506 2365 5686 2 2
Giải Năm
G.5
4808 3  
Giải Tư
G.4
80050 44294 31850 28454 51518 37002 18722
4
5
 
0 0 4 8
Giải Ba
G.3
95990 34588 6 5
Giải Nhì
G.2
09558 7 4
Giải Nhất
G.1
66111 8 2 6 8
Giải ĐB
ĐB
834582 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 8
1 1 8
2 2
3  
4  
5 0 0 4 8
6 5
7 4
8 2 6 8
9 0 4

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 0 1 8
Giải Bảy
G.7
623 1 4 5 5
Giải Sáu
G.6
3990 1315 5153 2 3 4
Giải Năm
G.5
1438 3 8
Giải Tư
G.4
56600 45401 28715 41190 09214 52555 44308
4
5
 
2 3 5
Giải Ba
G.3
86667 85752 6 7
Giải Nhì
G.2
58598 7  
Giải Nhất
G.1
90891 8  
Giải ĐB
ĐB
793624 9 0 0 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 8
1 4 5 5
2 3 4
3 8
4  
5 2 3 5
6 7
7  
8  
9 0 0 1 8

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 8
Giải Bảy
G.7
050 1 0 1 5
Giải Sáu
G.6
5583 4543 1815 2  
Giải Năm
G.5
2008 3 1 5
Giải Tư
G.4
15148 31172 60499 71235 92967 45211 30648
4
5
3 3 5 8 8
0
Giải Ba
G.3
42910 19274 6 7
Giải Nhì
G.2
13231 7 2 4
Giải Nhất
G.1
34843 8 3
Giải ĐB
ĐB
984745 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0 1 5
2  
3 1 5
4 3 3 5 8 8
5 0
6 7
7 2 4
8 3
9 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 2 8
Giải Bảy
G.7
856 1 8
Giải Sáu
G.6
7989 1248 2376 2 7 8
Giải Năm
G.5
0228 3 3
Giải Tư
G.4
50127 28746 51379 10643 71587 83894 61033
4
5
3 6 7 8
6
Giải Ba
G.3
57347 73302 6  
Giải Nhì
G.2
56018 7 6 9
Giải Nhất
G.1
74090 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
507708 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 8
2 7 8
3 3
4 3 6 7 8
5 6
6  
7 6 9
8 7 9
9 0 4

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 0 0 3 6 8
Giải Bảy
G.7
424 1 1
Giải Sáu
G.6
9840 1306 0461 2 4 5
Giải Năm
G.5
9293 3 2
Giải Tư
G.4
66600 89403 16411 10708 73745 43825 10280
4
5
0 0 5
 
Giải Ba
G.3
97840 33500 6 1 9
Giải Nhì
G.2
39669 7  
Giải Nhất
G.1
66832 8 0
Giải ĐB
ĐB
264790 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 3 6 8
1 1
2 4 5
3 2
4 0 0 5
5  
6 1 9
7  
8 0
9 0 3

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 2 6 6 6 8
Giải Bảy
G.7
525 1 3 6
Giải Sáu
G.6
6174 3306 5913 2 1 5
Giải Năm
G.5
2491 3 0
Giải Tư
G.4
62108 05006 07574 97902 08396 12906 50616
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
12968 09384 6 2 8
Giải Nhì
G.2
69121 7 4 4
Giải Nhất
G.1
40530 8 4
Giải ĐB
ĐB
906362 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 6 6 8
1 3 6
2 1 5
3 0
4  
5  
6 2 8
7 4 4
8 4
9 1 6

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 3 8 8 9
Giải Bảy
G.7
503 1 2
Giải Sáu
G.6
2538 3960 8038 2 5
Giải Năm
G.5
4766 3 8 8 9
Giải Tư
G.4
33897 80425 47550 77154 53855 11009 99208
4
5
 
0 4 5
Giải Ba
G.3
20690 62162 6 0 2 6
Giải Nhì
G.2
02908 7  
Giải Nhất
G.1
32912 8  
Giải ĐB
ĐB
867239 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8 8 9
1 2
2 5
3 8 8 9
4  
5 0 4 5
6 0 2 6
7  
8  
9 0 7

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 5 9
Giải Bảy
G.7
076 1 4
Giải Sáu
G.6
0955 6585 4438 2 3 8
Giải Năm
G.5
7962 3 0 1 8
Giải Tư
G.4
10670 12791 23723 95883 97798 54828 05714
4
5
 
5
Giải Ba
G.3
98209 60870 6 2
Giải Nhì
G.2
68431 7 0 0 6
Giải Nhất
G.1
30005 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
508930 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1 4
2 3 8
3 0 1 8
4  
5 5
6 2
7 0 0 6
8 3 5
9 1 8

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0  
Giải Bảy
G.7
028 1 0
Giải Sáu
G.6
8474 7535 7636 2 0 5 8
Giải Năm
G.5
7381 3 5 6
Giải Tư
G.4
77987 34325 98388 80087 93920 21262 12377
4
5
 
3 4
Giải Ba
G.3
20554 28010 6 2
Giải Nhì
G.2
44093 7 4 7
Giải Nhất
G.1
37953 8 1 7 7 7 8
Giải ĐB
ĐB
189387 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0
2 0 5 8
3 5 6
4  
5 3 4
6 2
7 4 7
8 1 7 7 7 8
9 3

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 3
Giải Bảy
G.7
853 1 1 6
Giải Sáu
G.6
9711 0196 3548 2 4
Giải Năm
G.5
1784 3 6 7 8
Giải Tư
G.4
72338 82452 85989 19970 75777 95544 06637
4
5
4 8
2 3 3
Giải Ba
G.3
84416 91136 6  
Giải Nhì
G.2
34603 7 0 7
Giải Nhất
G.1
76853 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
373724 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1 6
2 4
3 6 7 8
4 4 8
5 2 3 3
6  
7 0 7
8 4 9
9 6

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 2 6
Giải Bảy
G.7
647 1 2
Giải Sáu
G.6
5065 0267 8029 2 7 9
Giải Năm
G.5
4464 3 1 4 5 9
Giải Tư
G.4
61602 90739 19340 34112 48034 10306 39977
4
5
0 2 7
 
Giải Ba
G.3
81731 14142 6 0 4 5 7
Giải Nhì
G.2
58035 7 7
Giải Nhất
G.1
86160 8  
Giải ĐB
ĐB
738527 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 2
2 7 9
3 1 4 5 9
4 0 2 7
5  
6 0 4 5 7
7 7
8  
9  

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 8 9
Giải Bảy
G.7
041 1 0 1
Giải Sáu
G.6
1680 4266 7385 2  
Giải Năm
G.5
5790 3 2
Giải Tư
G.4
12651 73510 52044 12565 45732 67175 31511
4
5
1 4
1
Giải Ba
G.3
03675 65109 6 5 6
Giải Nhì
G.2
38993 7 5 5
Giải Nhất
G.1
01108 8 0 3 5
Giải ĐB
ĐB
028483 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9
1 0 1
2  
3 2
4 1 4
5 1
6 5 6
7 5 5
8 0 3 5
9 0 3

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 5 9
Giải Bảy
G.7
937 1 1 8
Giải Sáu
G.6
4297 8195 7072 2  
Giải Năm
G.5
7831 3 1 7
Giải Tư
G.4
17064 15918 36881 87364 17398 68905 34051
4
5
 
1
Giải Ba
G.3
59199 48260 6 0 4 4
Giải Nhì
G.2
91711 7 1 2
Giải Nhất
G.1
76409 8 1
Giải ĐB
ĐB
560571 9 5 7 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1 1 8
2  
3 1 7
4  
5 1
6 0 4 4
7 1 2
8 1
9 5 7 8 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 6 9
Giải Bảy
G.7
170 1 0 0 3 3
Giải Sáu
G.6
9496 1421 1513 2 1
Giải Năm
G.5
6313 3 4
Giải Tư
G.4
39266 69409 27646 29810 34477 84551 84306
4
5
6
1
Giải Ba
G.3
03965 96695 6 5 6
Giải Nhì
G.2
78910 7 0 7
Giải Nhất
G.1
07284 8 4
Giải ĐB
ĐB
481534 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 0 0 3 3
2 1
3 4
4 6
5 1
6 5 6
7 0 7
8 4
9 5 6