XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 4
Giải Bảy
G.7
696 1 0 3 9 9
Giải Sáu
G.6
2619 6322 5219 2 2 9
Giải Năm
G.5
1187 3 4
Giải Tư
G.4
99629 83313 33382 32510 09071 87696 26597
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
70580 49334 6  
Giải Nhì
G.2
24486 7 1
Giải Nhất
G.1
18682 8 0 2 2 6 7
Giải ĐB
ĐB
645804 9 6 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 0 3 9 9
2 2 9
3 4
4  
5  
6  
7 1
8 0 2 2 6 7
9 6 6 7

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 9
Giải Bảy
G.7
950 1 6
Giải Sáu
G.6
3386 7416 8577 2 6 9
Giải Năm
G.5
0829 3 2 2
Giải Tư
G.4
58470 33448 68392 76755 14609 28459 78075
4
5
8
0 3 5 9
Giải Ba
G.3
96726 78191 6  
Giải Nhì
G.2
34253 7 0 5 7
Giải Nhất
G.1
98432 8 6
Giải ĐB
ĐB
330932 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 6
2 6 9
3 2 2
4 8
5 0 3 5 9
6  
7 0 5 7
8 6
9 1 2

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0  
Giải Bảy
G.7
820 1 5 6
Giải Sáu
G.6
0982 1693 9528 2 0 0 7 8
Giải Năm
G.5
8380 3  
Giải Tư
G.4
33581 45316 14827 19520 14640 51664 59263
4
5
0
1
Giải Ba
G.3
00776 00362 6 2 3 4
Giải Nhì
G.2
80615 7 6
Giải Nhất
G.1
43280 8 0 0 1 2
Giải ĐB
ĐB
111651 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 6
2 0 0 7 8
3  
4 0
5 1
6 2 3 4
7 6
8 0 0 1 2
9 3

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 5 9
Giải Bảy
G.7
426 1 8 8
Giải Sáu
G.6
4805 3676 7695 2 6 6
Giải Năm
G.5
1294 3 3 9
Giải Tư
G.4
50109 23139 41333 68081 75940 11318 11173
4
5
0 9
 
Giải Ba
G.3
20268 65949 6 8
Giải Nhì
G.2
85626 7 3 6 6
Giải Nhất
G.1
92876 8 1
Giải ĐB
ĐB
916418 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1 8 8
2 6 6
3 3 9
4 0 9
5  
6 8
7 3 6 6
8 1
9 4 5

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 4
Giải Bảy
G.7
452 1 0 1 9
Giải Sáu
G.6
4204 1125 1245 2 5
Giải Năm
G.5
4231 3 1 4 7
Giải Tư
G.4
84599 27011 96496 80610 70634 43488 95437
4
5
5 9
2
Giải Ba
G.3
96519 46849 6  
Giải Nhì
G.2
95881 7 4
Giải Nhất
G.1
26374 8 1 3 8
Giải ĐB
ĐB
731583 9 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 0 1 9
2 5
3 1 4 7
4 5 9
5 2
6  
7 4
8 1 3 8
9 6 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 1 3
Giải Bảy
G.7
297 1  
Giải Sáu
G.6
9354 6678 1935 2 7 7
Giải Năm
G.5
3601 3 5
Giải Tư
G.4
24650 80027 81103 71444 58485 45095 60690
4
5
4
0 4 9
Giải Ba
G.3
84188 90183 6  
Giải Nhì
G.2
80427 7 8
Giải Nhất
G.1
39094 8 3 5 8
Giải ĐB
ĐB
830059 9 0 4 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1  
2 7 7
3 5
4 4
5 0 4 9
6  
7 8
8 3 5 8
9 0 4 5 7

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 2 3
Giải Bảy
G.7
895 1 0 1 2 3
Giải Sáu
G.6
4829 3303 1253 2 9
Giải Năm
G.5
2199 3 3 3 9
Giải Tư
G.4
54339 27964 80644 81368 60213 60533 05747
4
5
4 7
3
Giải Ba
G.3
47810 85512 6 4 8
Giải Nhì
G.2
90833 7  
Giải Nhất
G.1
77802 8  
Giải ĐB
ĐB
653911 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 0 1 2 3
2 9
3 3 3 9
4 4 7
5 3
6 4 8
7  
8  
9 5 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0 2 5 9
Giải Bảy
G.7
505 1 5
Giải Sáu
G.6
9841 7615 1323 2 3
Giải Năm
G.5
6051 3 0 7 8 8
Giải Tư
G.4
51938 57657 78930 48449 24238 98645 67409
4
5
1 5 9
1 7
Giải Ba
G.3
90537 21888 6  
Giải Nhì
G.2
46277 7 5 7
Giải Nhất
G.1
84102 8 8
Giải ĐB
ĐB
610875 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 9
1 5
2 3
3 0 7 8 8
4 1 5 9
5 1 7
6  
7 5 7
8 8
9  

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 3
Giải Bảy
G.7
845 1 7
Giải Sáu
G.6
4903 5998 7977 2 5
Giải Năm
G.5
7851 3 9 9
Giải Tư
G.4
64087 45679 58039 96549 49017 89225 43472
4
5
1 2 5 9
1 3
Giải Ba
G.3
61161 22853 6 1
Giải Nhì
G.2
40542 7 2 7 9
Giải Nhất
G.1
23641 8 7
Giải ĐB
ĐB
311139 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 7
2 5
3 9 9
4 1 2 5 9
5 1 3
6 1
7 2 7 9
8 7
9 8

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 8
Giải Bảy
G.7
016 1 1 1 4 6
Giải Sáu
G.6
5752 2632 5327 2 7
Giải Năm
G.5
9555 3 2
Giải Tư
G.4
63589 24811 68154 51378 77111 69508 86152
4
5
5
2 2 4 5
Giải Ba
G.3
28314 54971 6  
Giải Nhì
G.2
37145 7 0 1 8
Giải Nhất
G.1
46970 8 9
Giải ĐB
ĐB
620492 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 1 1 4 6
2 7
3 2
4 5
5 2 2 4 5
6  
7 0 1 8
8 9
9 2

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0  
Giải Bảy
G.7
597 1 0 1
Giải Sáu
G.6
9250 3596 9447 2 9
Giải Năm
G.5
4510 3 6
Giải Tư
G.4
76094 18211 27229 66236 95270 11584 49458
4
5
7
0 0 0 8
Giải Ba
G.3
97077 90250 6  
Giải Nhì
G.2
65988 7 0 7
Giải Nhất
G.1
73485 8 4 5 8
Giải ĐB
ĐB
393350 9 4 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1
2 9
3 6
4 7
5 0 0 0 8
6  
7 0 7
8 4 5 8
9 4 6 7

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 1 2 5
Giải Bảy
G.7
202 1 0 1 1 1 4
Giải Sáu
G.6
7274 9067 7310 2  
Giải Năm
G.5
8911 3  
Giải Tư
G.4
17641 73114 37211 41186 17548 73482 36011
4
5
1 8
0
Giải Ba
G.3
28250 86264 6 4 7
Giải Nhì
G.2
93284 7 4
Giải Nhất
G.1
26905 8 2 4 6
Giải ĐB
ĐB
308101 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 5
1 0 1 1 1 4
2  
3  
4 1 8
5 0
6 4 7
7 4
8 2 4 6
9  

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 1 7 9
Giải Bảy
G.7
107 1 5
Giải Sáu
G.6
7248 7524 1438 2 4 4 7
Giải Năm
G.5
2842 3 0 0 1 8 8
Giải Tư
G.4
71209 11257 00327 63931 36538 67530 96124
4
5
2 8
7 7
Giải Ba
G.3
37857 65815 6  
Giải Nhì
G.2
14890 7  
Giải Nhất
G.1
50401 8  
Giải ĐB
ĐB
082430 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 9
1 5
2 4 4 7
3 0 0 1 8 8
4 2 8
5 7 7
6  
7  
8  
9 0

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 0 4
Giải Bảy
G.7
062 1 4
Giải Sáu
G.6
8443 8150 6640 2 5 6 6
Giải Năm
G.5
0026 3  
Giải Tư
G.4
64178 50470 91604 67859 69226 53897 35140
4
5
0 0 3
0 8 9
Giải Ba
G.3
40214 14858 6 1 2
Giải Nhì
G.2
93225 7 0 8
Giải Nhất
G.1
13361 8  
Giải ĐB
ĐB
310500 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 4
2 5 6 6
3  
4 0 0 3
5 0 8 9
6 1 2
7 0 8
8  
9 7