XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
29
63
Giải Bảy G.7
378
460
Giải Sáu G.6
7006
3559
7945
6749
9163
4785
Giải Năm G.5
9688
6989
Giải Tư G.4
64572
98605
97616
49506
86635
82342
37662
43283
55234
75649
37333
46356
11606
60247
Giải Ba G.3
02047
71474
27354
18953
Giải Nhì G.2
38503
49724
Giải Nhất G.1
88959
34877
Giải ĐB ĐB
467908
922062

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 3 5 6 6 8 6
1 6  
2 9 4
3 5 3 4
4 2 5 7 7 9 9
5 9 9 3 4 6
6 2 0 2 3 3
7 2 4 8 7
8 8 3 5 9
9    

SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
20
23
Giải Bảy G.7
555
140
Giải Sáu G.6
3331
3723
3946
2762
1047
6528
Giải Năm G.5
1329
9217
Giải Tư G.4
38396
71462
20819
13586
99999
50032
41011
52076
53517
93495
20623
20356
71874
46021
Giải Ba G.3
31277
02684
02698
71744
Giải Nhì G.2
66355
92737
Giải Nhất G.1
13576
05385
Giải ĐB ĐB
163825
436881

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0    
1 1 9 7 7
2 0 3 5 9 1 3 3 8
3 1 2 7
4 6 0 4 7
5 5 5 6
6 2 2
7 6 7 4 6
8 4 6 1 5
9 6 9 5 8

KQXSMT Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
25
01
Giải Bảy G.7
448
994
Giải Sáu G.6
1764
6323
4939
9844
2936
6932
Giải Năm G.5
0770
8892
Giải Tư G.4
28483
83295
19944
60191
17871
75763
59853
91215
12049
35044
56671
65863
99238
56970
Giải Ba G.3
70670
14573
54889
62555
Giải Nhì G.2
78755
66669
Giải Nhất G.1
09248
49281
Giải ĐB ĐB
944964
734643

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0   1
1   5
2 3 5  
3 9 2 6 8
4 4 8 8 3 4 4 9
5 3 5 5
6 3 4 4 3 9
7 0 0 1 3 0 1
8 3 1 9
9 1 5 2 4

XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
46
38
Giải Bảy G.7
441
308
Giải Sáu G.6
0170
4035
0870
4591
6053
9942
Giải Năm G.5
8850
4103
Giải Tư G.4
99317
32946
46192
59541
13110
35526
71565
07923
45962
54852
27568
92751
94940
55466
Giải Ba G.3
90524
19217
81234
22383
Giải Nhì G.2
38921
37239
Giải Nhất G.1
85876
47755
Giải ĐB ĐB
582257
563502

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0   2 3 8
1 0 7 7  
2 1 4 6 3
3 5 4 8 9
4 1 1 6 6 0 2
5 0 7 1 2 3 5
6 5 2 6 8
7 0 0 6  
8   3
9 2 1

SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
66
12
Giải Bảy G.7
044
775
Giải Sáu G.6
2863
1132
5480
8849
9008
5168
Giải Năm G.5
4742
7244
Giải Tư G.4
83518
46830
08471
97599
97439
26017
66380
57120
98420
24963
27562
22208
95189
72052
Giải Ba G.3
93068
40988
45728
00445
Giải Nhì G.2
20146
73098
Giải Nhất G.1
26237
14922
Giải ĐB ĐB
664225
102799

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0   8 8
1 7 8 2
2 5 0 0 2 8
3 0 2 7 9  
4 2 4 6 4 5 9
5   2
6 3 6 8 2 3 8
7 1 5
8 0 0 8 9
9 9 8 9

KQXSMT Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật

Giải Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
70
41
Giải Bảy G.7
801
308
Giải Sáu G.6
2155
0750
1913
9717
0113
0625
Giải Năm G.5
5635
6739
Giải Tư G.4
26983
42712
44802
47397
78057
83688
68600
07748
19445
49897
06237
81106
38313
00790
Giải Ba G.3
61434
49847
95742
87084
Giải Nhì G.2
57731
63662
Giải Nhất G.1
04333
76477
Giải ĐB ĐB
780249
380238

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 0 1 2 6 8
1 2 3 3 3 7
2   5
3 1 3 4 5 7 8 9
4 7 9 1 2 5 8
5 0 5 7  
6   2
7 0 7
8 3 8 4
9 7 0 7