Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
25
00
00
Giải Bảy G.7
594
450
396
Giải Sáu G.6
4772
2924
2303
2698
8708
7242
5170
1132
0925
Giải Năm G.5
5322
2346
7918
Giải Tư G.4
05175
24975
29833
28922
38107
12293
28420
39236
37959
47005
68200
64802
94806
56603
05196
91001
87596
73538
56780
09336
26005
Giải Ba G.3
84464
41199
90612
15712
72288
56372
Giải Nhì G.2
32838
41169
75098
Giải Nhất G.1
63569
49603
20278
Giải ĐB ĐB
308701
767900
438348

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 3 7 0 0 0 2 3 3 5 6 8 1 5
1   2 2 0 8
2 0 2 2 4 5   5
3 3 8 6 2 6 8
4   2 6 8
5   0 9  
6 4 9 9  
7 2 5 5   0 2 8
8     0 8
9 3 4 9 8 6 6 6 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
71
08
08
Giải Bảy G.7
035
617
517
Giải Sáu G.6
9097
6989
8947
9578
3118
2941
7523
8679
6419
Giải Năm G.5
0959
2354
4718
Giải Tư G.4
52690
30460
93339
69074
87782
98692
59995
63676
58243
22957
73936
73212
53298
16042
99188
81629
16822
32845
77660
43807
27391
Giải Ba G.3
76783
04344
22542
77701
83029
90831
Giải Nhì G.2
77036
55125
85265
Giải Nhất G.1
43248
45518
84755
Giải ĐB ĐB
764709
443635
520971

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 1 8 7
1   2 7 8 8 7 8 9
2   5 2 3 9 9
3 5 6 9 5 6 1
4 4 7 8 1 2 2 3 5
5 9 4 7 0 5
6 0   0 5
7 1 4 6 8 1 9
8 2 3 9   8
9 0 2 5 7 8 1

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
07
01
Giải Bảy G.7
906
680
Giải Sáu G.6
0390
6600
9895
7498
2178
9346
Giải Năm G.5
3974
5023
Giải Tư G.4
10687
52204
09087
34600
53258
02865
91768
09101
34885
81170
40849
73324
73963
67924
Giải Ba G.3
51616
86666
55511
14609
Giải Nhì G.2
28656
64054
Giải Nhất G.1
44300
60969
Giải ĐB ĐB
316288
054076

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 0 0 4 6 7 1 1 9
1 6 1
2   3 4 4
3    
4   6 9
5 6 8 4
6 5 6 8 3 9
7 4 0 6 8
8 7 7 8 0 5
9 0 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
65
55
55
Giải Bảy G.7
239
801
982
Giải Sáu G.6
1065
0600
6539
0775
4688
6170
7650
3144
8911
Giải Năm G.5
1223
2541
9870
Giải Tư G.4
32865
56336
65477
03160
63925
21438
21490
84612
60058
15281
04600
14335
24255
90584
32830
59801
35861
41622
90108
35077
17201
Giải Ba G.3
51340
66743
13524
09020
80788
12593
Giải Nhì G.2
47571
40890
24471
Giải Nhất G.1
12189
68534
02073
Giải ĐB ĐB
896120
875870
379299

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 0 1 1 1 8
1   2 1
2 0 3 5 0 4 2
3 6 8 9 9 4 5 0
4 0 3 1 4
5   5 5 8 0
6 0 5 5 5   1
7 1 7 0 0 5 0 1 3 7
8 9 1 4 8 2 7 8
9 0 0 3 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
28
80
Giải Bảy G.7
852
614
Giải Sáu G.6
2857
7036
1215
2129
3231
4491
Giải Năm G.5
9981
6935
Giải Tư G.4
66699
84442
28907
54532
57584
24816
72451
79866
23311
75425
50695
57318
51759
08335
Giải Ba G.3
99220
11024
04450
97833
Giải Nhì G.2
52657
08299
Giải Nhất G.1
66266
78889
Giải ĐB ĐB
626829
128315

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7  
1 5 6 1 4 5 8
2 0 4 8 9 5 9
3 2 6 1 3 5 5
4 2  
5 1 2 7 7 0 9
6 6 6
7    
8 1 4 0 9
9 9 1 5 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
64
33
Giải Bảy G.7
562
811
Giải Sáu G.6
7608
4683
4082
3664
1192
6961
Giải Năm G.5
9876
6485
Giải Tư G.4
44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876
Giải Ba G.3
01846
41627
49286
16509
Giải Nhì G.2
43852
92125
Giải Nhất G.1
11762
49034
Giải ĐB ĐB
858571
171896

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 8 9 9
1 1 1
2 7 9 5
3 5 3 4
4 6  
5 2 1 1 8
6 2 2 4 8 1 4
7 1 5 6 6
8 2 3 4 3 5 6 9
9   2 6

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
90
29
Giải Bảy G.7
714
261
Giải Sáu G.6
6003
5725
5897
6686
0971
3355
Giải Năm G.5
3328
4652
Giải Tư G.4
33674
81340
84464
73531
87886
94627
04009
52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
Giải Ba G.3
92315
33182
03805
50513
Giải Nhì G.2
01696
12210
Giải Nhất G.1
04280
95785
Giải ĐB ĐB
048500
753212

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 3 9 2 5
1 4 5 0 2 3
2 5 7 8 0 9
3 1 6
4 0 8
5   2 5
6 4 1 7
7 4 1 4
8 0 2 6 5 6 8
9 0 6 7  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
63
33
33
Giải Bảy G.7
072
306
895
Giải Sáu G.6
4439
7375
4163
4501
9967
2380
7118
5836
3579
Giải Năm G.5
6069
1214
9647
Giải Tư G.4
18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591
35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509
86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275
Giải Ba G.3
09705
93168
02325
20791
38883
41659
Giải Nhì G.2
64238
09586
35311
Giải Nhất G.1
56333
11366
69724
Giải ĐB ĐB
505873
876090
795143

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 1 6 9  
1 3 4 1 8
2   5 4
3 3 8 9 3 8 4 6 7
4   1 7 3 7 8 9
5   6 3 9
6 3 3 4 8 9 9 6 7 8  
7 2 3 4 5 7 7 2 5 9
8   0 6 3
9 1 6 0 1 3 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
84
35
35
Giải Bảy G.7
320
763
726
Giải Sáu G.6
4842
0717
5634
8741
8081
5381
5551
7743
4797
Giải Năm G.5
0886
9422
9864
Giải Tư G.4
52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487
95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569
69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701
Giải Ba G.3
72233
22074
38138
31609
02187
23681
Giải Nhì G.2
84553
95708
66943
Giải Nhất G.1
19370
11954
20176
Giải ĐB ĐB
434485
646084
540591

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 0 8 9 0 1
1 2 7 1  
2 0 2 8 6
3 3 4 5 8 3
4 2 4 1 7 3 3 3
5 3 4 1
6   3 5 9 4 6
7 0 4   6 7
8 2 2 4 5 6 7 1 1 4 9 0 1 7
9 6   1 3 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
71
00
Giải Bảy G.7
773
729
Giải Sáu G.6
8903
4694
2899
4585
8129
8932
Giải Năm G.5
5325
8513
Giải Tư G.4
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
Giải Ba G.3
95981
00123
51898
25004
Giải Nhì G.2
12674
11719
Giải Nhất G.1
38441
72488
Giải ĐB ĐB
006330
569179

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 3 3 0 4
1 5 3 5 9
2 3 4 5 0 9 9
3 0 0 2 9
4 1 0
5   5
6   8
7 1 3 4 7 9
8 1 5 8
9 1 4 7 9 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
46
40
40
Giải Bảy G.7
488
195
395
Giải Sáu G.6
5898
3101
9550
3157
6861
9312
3160
9534
2448
Giải Năm G.5
1427
4436
1084
Giải Tư G.4
91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208
40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679
15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273
Giải Ba G.3
57126
06197
22318
01594
20675
85555
Giải Nhì G.2
37351
77493
15796
Giải Nhất G.1
66306
15353
88251
Giải ĐB ĐB
714605
658883
396689

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 1 5 6 8    
1   2 8 1 1
2 6 7   1 4
3   2 4 6 1 4 6
4 6 0 8
5 0 1 3 7 8 0 1 5
6 7 8 1 0
7   9 3 5
8 8 0 3 4 9
9 1 2 3 7 8 3 4 5 5 9 5 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
94
57
Giải Bảy G.7
336
194
Giải Sáu G.6
5724
6499
4808
1143
2976
7417
Giải Năm G.5
9966
2926
Giải Tư G.4
90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
Giải Ba G.3
45734
66315
40693
71400
Giải Nhì G.2
02304
87843
Giải Nhất G.1
87881
84672
Giải ĐB ĐB
038797
194093

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 8 0
1 5 7
2 4 7 6
3 0 3 4 5 6 3 7
4   3 3 5
5   7
6 6  
7 0 2 3 4 6
8 1 4 2
9 0 4 7 9 2 3 3 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
79
11
Giải Bảy G.7
392
217
Giải Sáu G.6
0721
1447
6298
7667
4771
5359
Giải Năm G.5
3827
9141
Giải Tư G.4
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
Giải Ba G.3
29561
29932
47803
36302
Giải Nhì G.2
68189
19892
Giải Nhất G.1
11473
64988
Giải ĐB ĐB
762976
370560

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0   2 3 7
1   0 1 7
2 1 1 7 1
3 2  
4 4 7 1 3 4
5 4 9
6 1 3 4 7 9 0 7
7 3 6 9 1 2
8 9 8
9 2 8 1 2

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
81
94
Giải Bảy G.7
913
668
Giải Sáu G.6
2313
8558
2147
4106
2753
0889
Giải Năm G.5
4235
7770
Giải Tư G.4
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
Giải Ba G.3
83888
79186
36464
35930
Giải Nhì G.2
59932
69822
Giải Nhất G.1
26349
11207
Giải ĐB ĐB
516036
838784

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   6 7
1 3 3 4 9  
2 8 2 9
3 2 5 6 0
4 0 1 7 9 1
5 8 2 3
6   4 6 8
7 5 0 8
8 1 2 6 8 3 4 9
9   3 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
14
23
23
Giải Bảy G.7
342
930
329
Giải Sáu G.6
6424
0242
8430
8790
5246
9056
3284
9678
8881
Giải Năm G.5
3504
8555
0732
Giải Tư G.4
44358
24062
53421
09915
20534
50708
60352
16907
50689
59097
02028
11196
41146
91197
77864
31549
65574
40142
70509
28516
50040
Giải Ba G.3
90472
28124
72707
29197
66219
90660
Giải Nhì G.2
14581
26159
63913
Giải Nhất G.1
14086
96760
41707
Giải ĐB ĐB
727077
602436
052659

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 8 7 7 7 9
1 4 5   3 6 9
2 1 4 4 3 8 9
3 0 4 0 6 2
4 2 2 6 6 0 2 9
5 2 8 5 6 9 4 9
6 2 0 0 4
7 2 7   4 8
8 1 6 9 1 4
9   0 6 7 7 7  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
19
74
74
Giải Bảy G.7
185
713
652
Giải Sáu G.6
1381
3664
3273
5576
7811
8493
8244
6650
7201
Giải Năm G.5
8521
2573
1888
Giải Tư G.4
48552
44475
45046
94913
02015
99466
81156
17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909
43580
88082
80684
89630
40875
36658
66991
Giải Ba G.3
18009
53383
56167
31318
35147
54582
Giải Nhì G.2
90664
22013
90833
Giải Nhất G.1
14491
38858
61321
Giải ĐB ĐB
193652
632279
100825

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 9 1
1 3 5 9 0 1 3 3 8  
2 1   1 5
3   8 0 3
4 6   4 7 7
5 2 2 6 8 9 0 2 8
6 4 4 6 7  
7 3 5 1 3 4 6 9 5
8 1 3 5 9 0 2 2 4 8
9 1 3 3 1

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
64
30
Giải Bảy G.7
982
453
Giải Sáu G.6
4306
7665
4643
4329
9594
0315
Giải Năm G.5
9564
2220
Giải Tư G.4
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
Giải Ba G.3
37145
88820
47972
20969
Giải Nhì G.2
39972
02673
Giải Nhất G.1
07964
74030
Giải ĐB ĐB
930199
723029

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 6  
1 2 5
2 0 0 8 9 9
3 4 7 0 0
4 3 4 5  
5   3
6 2 4 4 4 5 9
7 0 2 2 2 3 4 5 9
8 2  
9 9 4 5 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
34
19
19
Giải Bảy G.7
368
368
797
Giải Sáu G.6
8569
2135
9567
1029
6530
2724
8205
1126
6550
Giải Năm G.5
7878
1432
4218
Giải Tư G.4
59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527
38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064
41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544
Giải Ba G.3
50738
93375
10570
99720
32944
16749
Giải Nhì G.2
47762
71117
74869
Giải Nhất G.1
45027
03192
22277
Giải ĐB ĐB
036398
699494
232371

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0   7 5 6
1 0 2 7 9 3 8 9
2 5 7 7 0 0 4 9 3 6
3 4 5 8 0 2 7  
4     4 4 9
5   2 0
6 2 4 7 8 9 3 4 8 9
7 5 8 0 1 7
8 0 6   2 3 3
9 6 8 2 4 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
85
29
Giải Bảy G.7
447
715
Giải Sáu G.6
6457
9183
7747
7284
1565
1339
Giải Năm G.5
5384
5105
Giải Tư G.4
77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191
85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725
Giải Ba G.3
18998
76807
17386
24408
Giải Nhì G.2
61863
98739
Giải Nhất G.1
34548
32934
Giải ĐB ĐB
775469
181996

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 2 5 8
1 3 5 8
2   5 5 8 9
3 6 0 4 9 9
4 0 7 7 8 5
5 7  
6 3 9 5
7 2  
8 3 4 5 6 4 6
9 1 7 8 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
10
21
Giải Bảy G.7
388
196
Giải Sáu G.6
2706
8791
6723
6061
9268
2401
Giải Năm G.5
9879
3326
Giải Tư G.4
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
55484
23358
54638
91255
51562
25508
48957
Giải Ba G.3
70841
77548
65910
01370
Giải Nhì G.2
47626
92656
Giải Nhất G.1
92326
42234
Giải ĐB ĐB
290213
344582

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6 1 8
1 0 3 0
2 3 6 6 9 1 6
3   4 8
4 1 8  
5   5 6 7 8
6 2 3 1 2 8
7 8 9 0
8 5 8 2 4
9 0 1 4 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
46
27
Giải Bảy G.7
929
105
Giải Sáu G.6
3800
7922
9427
9998
8533
3437
Giải Năm G.5
5368
2331
Giải Tư G.4
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
Giải Ba G.3
71723
71451
74357
33155
Giải Nhì G.2
72872
09348
Giải Nhất G.1
26828
91838
Giải ĐB ĐB
398038
331454

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 5 5
1   5
2 2 3 7 8 9 9 7
3 8 1 3 7 8
4 6 0 4 5 8
5 1 4 5 8 4 5 7 9
6 6 8 7
7 2  
8   7
9 7 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
77
91
91
Giải Bảy G.7
414
603
175
Giải Sáu G.6
2458
0005
0619
7358
5861
3408
9708
2621
0958
Giải Năm G.5
1999
6336
2412
Giải Tư G.4
23689
33216
37115
07404
15580
49151
47058
73816
24271
00493
71243
87657
77879
18897
65318
23862
28981
38391
92491
17621
16145
Giải Ba G.3
44421
71221
43529
24730
82896
79318
Giải Nhì G.2
89546
33112
14353
Giải Nhất G.1
75856
11752
27820
Giải ĐB ĐB
157684
603489
783042

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 5 3 8 8
1 4 5 6 9 2 6 2 8 8
2 1 1 9 0 1 1
3   0 6  
4 6 3 2 5 5
5 1 6 8 8 2 7 8 3 8
6   1 2
7 7 1 9 5
8 0 4 9 9 1
9 9 1 3 7 1 1 6

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
57
19
19
Giải Bảy G.7
568
998
503
Giải Sáu G.6
6626
6289
8216
0941
5293
1634
0298
1335
1725
Giải Năm G.5
3999
5305
9343
Giải Tư G.4
11549
51709
54851
39292
81549
84711
73895
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180
Giải Ba G.3
17872
53843
38785
33230
92245
39793
Giải Nhì G.2
86258
74780
71109
Giải Nhất G.1
17640
30487
61377
Giải ĐB ĐB
161597
767453
709040

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 5 3 9
1 1 6 9 0 8
2 6 0 3 5
3   0 4 5 5
4 0 3 9 9 1 9 0 3 5
5 1 7 8 3  
6 8 2 1
7 2 0 0 3 7
8 9 0 0 5 7 0
9 2 5 7 9 3 7 8 3 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
61
89
Giải Bảy G.7
195
945
Giải Sáu G.6
4279
4690
1621
3289
6178
5459
Giải Năm G.5
3778
3121
Giải Tư G.4
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
Giải Ba G.3
47500
86478
34293
51414
Giải Nhì G.2
42785
06540
Giải Nhất G.1
06414
61385
Giải ĐB ĐB
701483
320593

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 1 5 4
1 4 5 3 4
2 1 1
3 2  
4   0 4 5
5   4 9
6 1 9 6 8
7 8 8 9 7 8
8 3 5 5 9 9
9 0 3 5 5 3 3

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
96
66
66
Giải Bảy G.7
488
662
256
Giải Sáu G.6
9347
7950
8646
6504
8542
3376
5202
0072
8465
Giải Năm G.5
8063
7603
1018
Giải Tư G.4
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
Giải Ba G.3
69096
93345
46918
55421
62277
14769
Giải Nhì G.2
01830
34080
75791
Giải Nhất G.1
83816
65391
93532
Giải ĐB ĐB
381981
452004
233338

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0   3 4 4 8 2 9
1 4 6 4 8 8
2   1 3  
3 0   2 8
4 2 4 4 5 6 7 2 6 6
5 0 7 8 0 2 3 6 6 6
6 3 3 2 6 5 9
7 3 6 2 7
8 1 8 0 8
9 6 6 8 0 1 1

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
01
33
Giải Bảy G.7
305
186
Giải Sáu G.6
2163
2051
7675
9719
4070
6783
Giải Năm G.5
7453
1218
Giải Tư G.4
73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
Giải Ba G.3
79155
09342
54469
57616
Giải Nhì G.2
23408
91000
Giải Nhất G.1
26032
62574
Giải ĐB ĐB
312173
997962

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 5 8 0 8
1 2 4 6 8 8 9
2    
3 1 2 3 5
4 2 3 6 8  
5 1 1 3 5 0
6 3 1 2 9
7 3 5 0 4
8 1 3 6 6
9    

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
78
36
Giải Bảy G.7
845
532
Giải Sáu G.6
2167
7345
6709
8551
6660
7836
Giải Năm G.5
8999
4208
Giải Tư G.4
40678
02588
60329
67268
43839
63736
35400
16675
33050
62337
80828
84756
69109
85104
Giải Ba G.3
33713
17203
86671
73000
Giải Nhì G.2
27434
28135
Giải Nhất G.1
19127
60905
Giải ĐB ĐB
982526
326725

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 3 9 0 4 5 8 9
1 3  
2 6 7 9 5 8
3 4 6 9 2 5 6 6 7
4 5 5  
5   0 1 6
6 7 8 0
7 8 8 1 5
8 8  
9 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
62
67
Giải Bảy G.7
184
754
Giải Sáu G.6
7165
5627
4036
3941
1176
0791
Giải Năm G.5
7672
1006
Giải Tư G.4
33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829
91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762
Giải Ba G.3
91607
38778
34103
05754
Giải Nhì G.2
22660
67839
Giải Nhất G.1
77981
33711
Giải ĐB ĐB
690680
880883

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 7 3 6
1   1
2 7 9 2
3 6 0 9
4   1
5 4 9 4 4 9
6 0 0 2 5 9 2 7
7 2 8 2 6
8 0 1 4 3 3
9 2 1 2

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
74
71
71
Giải Bảy G.7
810
202
664
Giải Sáu G.6
4359
5199
7422
9665
5314
5157
8576
0365
5688
Giải Năm G.5
0611
9671
7274
Giải Tư G.4
86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019
38227
52960
60719
20236
63731
54639
85825
Giải Ba G.3
37080
19533
34663
67456
14279
01542
Giải Nhì G.2
94672
02971
83212
Giải Nhất G.1
24408
98571
36263
Giải ĐB ĐB
661518
663950
908812

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 2 6  
1 0 0 1 3 8 4 9 9 2 2 9
2 2 3 5 7 7
3 3 9 1 6 9
4 2 9 9 2
5 9 0 1 6 7  
6   3 5 0 3 4 5
7 0 2 4 1 1 1 1 4 6 9
8 0   8
9 9 9    

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
25
12
12
Giải Bảy G.7
806
645
352
Giải Sáu G.6
9267
8155
0297
1494
7603
9137
9077
3705
6634
Giải Năm G.5
0504
0689
2274
Giải Tư G.4
88158
05520
93963
51209
37390
85077
99002
71955
32807
55191
32520
91180
60052
08407
23058
39975
73082
42992
30300
62033
67700
Giải Ba G.3
71656
94969
69223
94479
01992
89893
Giải Nhì G.2
83136
56321
02048
Giải Nhất G.1
21850
89549
07044
Giải ĐB ĐB
922468
231333
259090

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 4 6 9 3 7 7 0 0 5
1   2  
2 0 5 0 1 3  
3 6 3 7 3 4
4   5 9 4 8
5 0 5 6 8 2 5 2 8
6 3 7 8 9    
7 7 9 3 4 5 7
8   0 9 2
9 0 7 1 4 0 2 2 3