Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải Tám G.8
91
26
Giải Bảy G.7
504
073
Giải Sáu G.6
1223
3564
9367
2176
4879
1469
Giải Năm G.5
1709
9372
Giải Tư G.4
68611
17414
92732
47619
56297
21786
38620
84666
35379
68893
30255
79626
98855
21671
Giải Ba G.3
13808
21051
13366
29308
Giải Nhì G.2
22185
73132
Giải Nhất G.1
89230
70430
Giải ĐB ĐB
915522
840895

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 8 9 8
1 1 4 9  
2 0 2 3 6 6
3 0 2 0 2
4    
5 1 5 5
6 4 7 6 6 9
7   1 2 3 6 9 9
8 5 6  
9 1 7 3 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
22
18
Giải Bảy G.7
195
950
Giải Sáu G.6
5767
3755
4376
8862
1538
9681
Giải Năm G.5
9644
9982
Giải Tư G.4
24455
49288
78228
63913
91955
28993
29647
30893
90326
88650
68727
78675
47068
91996
Giải Ba G.3
68624
88549
34782
81213
Giải Nhì G.2
82735
85439
Giải Nhất G.1
04136
58023
Giải ĐB ĐB
802247
603926

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0    
1 3 3 8
2 2 4 8 3 6 6 7
3 5 6 8 9
4 4 7 7 9  
5 5 5 5 0 0
6 7 2 8
7 6 5
8 8 1 2 2
9 3 5 3 6

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
73
39
Giải Bảy G.7
524
927
Giải Sáu G.6
0994
1791
7471
5645
1106
2185
Giải Năm G.5
1239
6258
Giải Tư G.4
84195
89457
17331
10468
36830
99226
82366
81402
40434
63751
44290
65546
90913
33937
Giải Ba G.3
26585
32733
14783
28095
Giải Nhì G.2
28994
89767
Giải Nhất G.1
92990
05382
Giải ĐB ĐB
531363
651413

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   2 6
1   3 3
2 4 6 7
3 0 1 3 9 4 7 9
4   5 6
5 7 1 8
6 3 6 8 7
7 1 3  
8 5 2 3 5
9 0 1 4 4 5 0 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
90
71
42
Giải Bảy G.7
284
100
279
Giải Sáu G.6
7673
0779
6808
3232
7272
4977
7224
4469
4986
Giải Năm G.5
7230
9874
2657
Giải Tư G.4
30252
77982
55493
20999
66023
88202
21091
25618
81287
71464
01139
92659
02229
45907
85704
86566
07882
71179
89298
87018
41895
Giải Ba G.3
15542
05979
62488
17171
22501
58654
Giải Nhì G.2
15282
14248
57825
Giải Nhất G.1
75397
51498
42203
Giải ĐB ĐB
465951
665774
031897

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 0 7 1 3 4
1   8 8
2 3 9 4 5
3 0 2 9  
4 2 8 2
5 1 2 9 4 7
6   4 6 9
7 3 9 9 1 1 2 4 4 7 9 9
8 2 2 4 7 8 2 6
9 0 1 3 7 9 8 5 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
71
14
85
Giải Bảy G.7
071
492
492
Giải Sáu G.6
3609
5552
6554
2191
2441
5262
2032
3264
5342
Giải Năm G.5
6304
9182
3815
Giải Tư G.4
89227
00866
53029
55069
23642
26043
53064
22743
36030
39052
70956
29209
94655
22552
07619
55286
29408
95274
79234
12966
42548
Giải Ba G.3
00913
63270
91889
70527
41535
78929
Giải Nhì G.2
50195
22717
28803
Giải Nhất G.1
48827
02722
66088
Giải ĐB ĐB
008960
973360
341755

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 9 9 3 8
1 3 4 7 5 9
2 7 7 9 2 7 9
3   0 2 4 5
4 2 3 1 3 2 8
5 2 4 2 2 5 6 5
6 0 4 6 9 0 2 4 6
7 0 1 1   4
8   2 9 5 6 8
9 5 1 2 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
43
94
Giải Bảy G.7
340
721
Giải Sáu G.6
6765
8475
9388
9165
0851
5395
Giải Năm G.5
5961
0714
Giải Tư G.4
88090
33604
22090
24845
12569
01288
19285
45860
92559
80577
35101
64286
87210
63360
Giải Ba G.3
91439
92974
92509
84470
Giải Nhì G.2
28579
05834
Giải Nhất G.1
55353
81530
Giải ĐB ĐB
690254
829851

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 1 9
1   0 4
2   1
3 9 0 4
4 0 3 5  
5 3 4 1 1 9
6 1 5 9 0 0 5
7 4 5 9 0 7
8 5 8 8 6
9 0 0 4 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
68
48
68
Giải Bảy G.7
211
742
756
Giải Sáu G.6
0487
8575
2465
8590
7705
6803
7841
2695
2573
Giải Năm G.5
7941
5790
1313
Giải Tư G.4
65763
32264
51706
07332
82940
06267
54808
30521
75389
13571
13069
96780
16265
83525
21026
65766
40661
98673
82933
66896
25443
Giải Ba G.3
08515
40700
56921
89637
31128
28989
Giải Nhì G.2
00450
80813
18818
Giải Nhất G.1
47846
53631
41916
Giải ĐB ĐB
158005
725785
908085

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 0 5 6 8 3 5  
1 1 5 3 3 6 8
2   1 1 5 6 8
3 2 1 7 3
4 0 1 6 2 8 1 3
5 0   6
6 3 4 5 7 8 5 9 1 6 8
7 5 1 3 3
8 7 0 5 9 5 9
9   0 0 5 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
98
99
Giải Bảy G.7
395
874
Giải Sáu G.6
2062
7964
6373
1366
4107
2814
Giải Năm G.5
9233
9458
Giải Tư G.4
66806
28271
63435
10298
08799
89829
39584
52323
98230
46938
99600
31369
28594
05952
Giải Ba G.3
13979
71713
41151
71519
Giải Nhì G.2
80627
99661
Giải Nhất G.1
00497
80251
Giải ĐB ĐB
074387
110541

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 0 7
1 3 4 9
2 7 9 3
3 3 5 0 8
4   1
5   1 1 2 8
6 2 4 1 6 9
7 1 3 9 4
8 4 7  
9 5 7 8 8 9 4 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
04
29
Giải Bảy G.7
892
508
Giải Sáu G.6
6515
4541
3401
5516
0257
9777
Giải Năm G.5
8147
3425
Giải Tư G.4
85168
94832
25493
56843
39498
66223
74734
62011
86779
40104
66183
23866
28600
35037
Giải Ba G.3
84806
14074
60411
06461
Giải Nhì G.2
23669
20020
Giải Nhất G.1
57179
29186
Giải ĐB ĐB
868876
290395

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 4 6 0 4 8
1 5 1 1 6
2 3 0 5 9
3 2 4 7
4 1 3 7  
5   7
6 8 9 1 6
7 4 6 9 7 9
8   3 6
9 2 3 8 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
21
19
Giải Bảy G.7
523
948
Giải Sáu G.6
8920
0048
4221
5798
0130
5336
Giải Năm G.5
8638
0196
Giải Tư G.4
61296
15621
95607
02778
05610
70958
54997
11929
41797
09580
91655
44835
90341
23997
Giải Ba G.3
87857
34155
69648
67850
Giải Nhì G.2
75739
36608
Giải Nhất G.1
89510
37999
Giải ĐB ĐB
979599
106477

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7 8
1 0 0 9
2 0 1 1 1 3 9
3 8 9 0 5 6
4 8 1 8 8
5 5 7 8 0 5
6    
7 8 7
8   0
9 6 7 9 6 7 7 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
11
08
08
Giải Bảy G.7
253
286
602
Giải Sáu G.6
8861
0103
7238
4483
2419
4208
7234
7432
7916
Giải Năm G.5
2155
1794
9251
Giải Tư G.4
31590
59192
31359
22843
35641
09772
84411
00439
23829
71790
19444
44868
23431
67932
49969
02736
03861
82203
96183
63893
20075
Giải Ba G.3
15516
27197
06015
72018
11131
61001
Giải Nhì G.2
08096
44559
18918
Giải Nhất G.1
83216
48632
39854
Giải ĐB ĐB
530557
017421
726892

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 8 8 1 2 3 8
1 1 1 6 6 5 8 9 6 8
2   1 9  
3 8 1 2 2 9 1 2 4 6
4 1 3 4  
5 3 5 7 9 9 1 4
6 1 8 1 9
7 2   5
8   3 6 3
9 0 2 6 7 0 4 2 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
99
52
52
Giải Bảy G.7
690
772
666
Giải Sáu G.6
7212
3978
4643
7279
6993
1875
4156
6529
6499
Giải Năm G.5
6067
0974
5068
Giải Tư G.4
14702
53512
11158
32596
98825
77863
50958
16374
63501
95354
43214
16309
32200
57086
11946
49760
87866
57138
67038
30082
39063
Giải Ba G.3
39698
26885
55820
18087
83579
88491
Giải Nhì G.2
54699
30856
60366
Giải Nhất G.1
55872
56962
68817
Giải ĐB ĐB
892548
654542
484038

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 2 0 1 9  
1 2 2 4 7
2 5 0 9
3     8 8 8
4 3 8 2 6
5 8 8 2 4 6 2 6
6 3 7 2 0 3 6 6 6 8
7 2 8 2 4 4 5 9 9
8 5 6 7 2
9 0 6 8 9 9 3 1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
73
67
Giải Bảy G.7
890
703
Giải Sáu G.6
8743
0554
2494
3852
6758
6704
Giải Năm G.5
4928
4526
Giải Tư G.4
70292
17477
26385
77985
36605
91050
15086
90425
20282
20690
36481
64005
22689
97102
Giải Ba G.3
31684
12795
33341
71175
Giải Nhì G.2
47903
12855
Giải Nhất G.1
58523
20450
Giải ĐB ĐB
958925
622589

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 3 5 2 3 4 5
1    
2 3 5 8 5 6
3    
4 3 1
5 0 4 0 2 5 8
6   7
7 3 7 5
8 4 5 5 6 1 2 9 9
9 0 2 4 5 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
92
97
03
Giải Bảy G.7
026
147
865
Giải Sáu G.6
4941
7304
9950
3524
2588
1322
6439
5926
1088
Giải Năm G.5
8033
3157
0548
Giải Tư G.4
97543
97160
39984
65523
43871
89400
25537
05676
01056
98298
53077
58186
47030
89736
53705
29150
39931
91609
25097
06601
84199
Giải Ba G.3
73985
86652
03357
74353
73536
11081
Giải Nhì G.2
38408
29324
95895
Giải Nhất G.1
59119
01672
50561
Giải ĐB ĐB
698911
514214
402055

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 0 4 8   1 3 5 9
1 1 9 4  
2 3 6 2 4 4 6
3 3 7 0 6 1 6 9
4 1 3 7 8
5 0 2 3 6 7 7 0 5
6 0   1 5
7 1 2 6 7  
8 4 5 6 8 1 8
9 2 7 8 5 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
26
87
Giải Bảy G.7
738
459
Giải Sáu G.6
4241
1194
2134
2091
7679
0499
Giải Năm G.5
5273
2050
Giải Tư G.4
05815
92995
53537
59634
69976
86489
14576
85755
62541
83043
53787
64613
18351
51050
Giải Ba G.3
08893
36465
97922
46713
Giải Nhì G.2
65235
30061
Giải Nhất G.1
61105
00830
Giải ĐB ĐB
473146
138382

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5  
1 5 3 3
2 6 2
3 4 4 5 7 8 0
4 1 6 1 3
5   0 0 1 5 9
6 5 1
7 3 6 6 9
8 9 2 7 7
9 3 4 5 1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
80
09
Giải Bảy G.7
382
044
Giải Sáu G.6
7961
4887
2577
0745
2440
2107
Giải Năm G.5
1204
5378
Giải Tư G.4
69471
14902
14232
73173
33198
05086
14552
46976
42370
85288
68605
08083
74513
73104
Giải Ba G.3
30059
25682
67820
53248
Giải Nhì G.2
61698
03619
Giải Nhất G.1
21519
35937
Giải ĐB ĐB
557763
383140

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 4 4 5 7 9
1 9 3 9
2   0
3 2 7
4   0 0 4 5 8
5 2 9  
6 1 3  
7 1 3 7 0 6 8
8 0 2 2 6 7 3 8
9 8 8  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
11
35
Giải Bảy G.7
714
926
Giải Sáu G.6
3558
7980
0854
2327
0145
9004
Giải Năm G.5
7128
2904
Giải Tư G.4
25500
11582
09826
77595
62097
37125
47805
83819
30637
86886
53049
98806
07856
82084
Giải Ba G.3
21643
19676
72094
14854
Giải Nhì G.2
77483
82183
Giải Nhất G.1
10538
91387
Giải ĐB ĐB
778965
174608

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 5 4 4 6 8
1 1 4 9
2 5 6 8 6 7
3 8 5 7
4 3 5 9
5 4 8 4 6
6 5  
7 6  
8 0 2 3 3 4 6 7
9 5 7 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Kon Tum Khánh Hòa
Giải Tám G.8
65
57
36
Giải Bảy G.7
116
883
555
Giải Sáu G.6
4062
4681
7162
2307
9698
5041
9658
9658
3767
Giải Năm G.5
4969
7862
7606
Giải Tư G.4
14272
58169
44394
72203
77500
35739
66045
88979
86551
82046
96765
42435
05667
31855
53158
29496
71820
57103
50862
94556
25681
Giải Ba G.3
90278
79977
37914
86546
00148
00640
Giải Nhì G.2
69394
99190
33377
Giải Nhất G.1
67759
17770
44544
Giải ĐB ĐB
188588
649329
268289

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu ThừaThiênHuế Kon Tum Khánh Hòa
0 0 3 7 3 6
1 6 4  
2   9 0
3 9 5 6
4 5 1 6 6 0 4 8
5 9 1 5 7 5 6 8 8 8
6 2 2 5 9 9 2 5 7 2 7
7 2 7 8 0 9 7
8 1 8 3 1 9
9 4 4 0 8 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Ngãi Đắc Nông Đà Nẵng
Giải Tám G.8
05
88
37
Giải Bảy G.7
783
526
278
Giải Sáu G.6
6160
5084
3285
9359
0840
7289
3741
2865
8816
Giải Năm G.5
7173
4859
8461
Giải Tư G.4
26876
85257
08143
83726
44835
28011
76552
84112
92349
37828
21846
93114
73993
43927
17388
82744
65812
85329
73666
27771
02781
Giải Ba G.3
02796
59332
28667
77568
77615
77331
Giải Nhì G.2
16990
54081
83564
Giải Nhất G.1
43500
79703
56259
Giải ĐB ĐB
421628
101248
232916

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Quảng Ngãi Đắc Nông Đà Nẵng
0 0 5 3  
1 1 2 4 2 5 6 6
2 6 8 6 7 8 9
3 2 5   1 7
4 3 0 6 8 9 1 4
5 2 7 9 9 9
6 0 7 8 1 4 5 6
7 3 6   1 8
8 3 4 5 1 8 9 1 8
9 0 6 3  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
32
73
Giải Bảy G.7
396
561
Giải Sáu G.6
0934
6010
1871
1687
5872
6531
Giải Năm G.5
0486
4588
Giải Tư G.4
88974
85995
87011
37811
61045
62384
30944
89517
51650
46354
27761
04102
77346
90951
Giải Ba G.3
29031
58904
68843
57494
Giải Nhì G.2
86794
46542
Giải Nhất G.1
96627
72622
Giải ĐB ĐB
926307
022294

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 7 2
1 0 1 1 7
2 7 2
3 1 2 4 1
4 4 5 2 3 6
5   0 1 4
6   1 1
7 1 4 2 3
8 4 6 7 8
9 4 5 6 4 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
03
50
62
Giải Bảy G.7
217
878
321
Giải Sáu G.6
9199
8789
1054
1234
7611
1875
6824
8142
3205
Giải Năm G.5
3598
8764
9575
Giải Tư G.4
88248
13875
16653
11259
45415
87866
08649
42022
89440
72258
11004
54322
06507
19054
16818
56381
77601
24348
65655
50117
84052
Giải Ba G.3
10711
11277
36184
48839
52263
16516
Giải Nhì G.2
56877
34556
70678
Giải Nhất G.1
82343
02291
96621
Giải ĐB ĐB
326890
667402
563819

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 3 2 4 7 1 5
1 1 5 7 1 6 7 8 9
2   2 2 1 1 4
3   4 9  
4 3 8 9 0 2 8
5 3 4 9 0 4 6 8 2 5
6 6 4 2 3
7 5 7 7 5 8 5 8
8 9 4 1
9 0 8 9 1  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải Tám G.8
94
21
Giải Bảy G.7
734
306
Giải Sáu G.6
2790
6319
7714
2726
4775
9684
Giải Năm G.5
1064
8459
Giải Tư G.4
26240
92858
54264
54651
18060
67977
94502
93632
64746
04073
09011
28883
51624
89831
Giải Ba G.3
83558
69857
65063
98305
Giải Nhì G.2
22575
58413
Giải Nhất G.1
75174
10122
Giải ĐB ĐB
817339
300596

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2 5 6
1 4 9 1 3
2   1 2 4 6
3 4 9 1 2
4 0 6
5 1 7 8 8 9
6 0 4 4 3
7 4 5 7 3 5
8   3 4
9 0 4 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
19
53
Giải Bảy G.7
200
316
Giải Sáu G.6
4727
1997
7548
3310
2655
0782
Giải Năm G.5
7219
7108
Giải Tư G.4
01684
76510
89882
68339
36809
66343
86901
73023
69422
68550
74306
43509
50344
73704
Giải Ba G.3
95202
74127
23685
64045
Giải Nhì G.2
32732
67211
Giải Nhất G.1
87343
76520
Giải ĐB ĐB
685646
945687

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 1 2 9 4 6 8 9
1 0 9 9 0 1 6
2 7 7 0 2 3
3 2 9  
4 3 3 6 8 4 5
5   0 3 5
6    
7    
8 2 4 2 5 7
9 7  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
19
03
Giải Bảy G.7
375
667
Giải Sáu G.6
8007
5668
8187
1588
9027
1796
Giải Năm G.5
6078
0079
Giải Tư G.4
89888
49599
10534
28082
09494
21404
97610
47096
85531
53962
04237
70845
58895
16173
Giải Ba G.3
65787
28256
28038
07489
Giải Nhì G.2
77016
81438
Giải Nhất G.1
13262
33060
Giải ĐB ĐB
459623
881691

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 7 3
1 0 6 9  
2 3 7
3 4 1 7 8 8
4   5
5 6  
6 2 8 0 2 7
7 5 8 3 9
8 2 7 7 8 8 9
9 4 9 1 5 6 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
37
44
49
Giải Bảy G.7
820
436
793
Giải Sáu G.6
7392
8453
4011
0772
5164
2182
4663
6341
8130
Giải Năm G.5
3092
5070
9140
Giải Tư G.4
55145
06842
49119
15160
53200
46667
50065
97452
16882
41592
03396
33152
48296
58263
01960
56237
89585
58300
46813
84751
03903
Giải Ba G.3
04775
98633
06779
36570
29501
62083
Giải Nhì G.2
63237
95143
95701
Giải Nhất G.1
65734
30608
89490
Giải ĐB ĐB
204068
373746
679901

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0 8 0 1 1 1 3
1 1 9   3
2 0    
3 3 4 7 7 6 0 7
4 2 5 3 4 6 0 1 9
5 3 2 2 1
6 0 5 7 8 3 4 0 3
7 5 0 0 2 9  
8   2 2 3 5
9 2 2 2 6 6 0 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
09
55
54
Giải Bảy G.7
845
751
408
Giải Sáu G.6
9048
0519
8074
7490
3083
5318
8408
0881
4268
Giải Năm G.5
9543
9869
8377
Giải Tư G.4
47972
23132
64426
87165
75075
49497
12929
14249
72603
77861
52311
16406
77002
90078
90065
70518
33669
71781
70351
79384
07086
Giải Ba G.3
84107
36160
56596
53878
22324
21487
Giải Nhì G.2
79028
89319
17135
Giải Nhất G.1
12150
28638
84832
Giải ĐB ĐB
064994
408691
152866

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 7 9 2 3 6 8 8
1 9 1 8 9 8
2 6 8 9   4
3 2 8 2 5
4 3 5 8 9  
5 0 1 5 1 4
6 0 5 1 9 5 6 8 9
7 2 4 5 8 8 7
8   3 1 1 4 6 7
9 4 7 0 1 6  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
99
51
Giải Bảy G.7
036
639
Giải Sáu G.6
7567
4759
4767
2611
3168
0981
Giải Năm G.5
0735
7189
Giải Tư G.4
42925
92347
36311
98746
54581
28210
96143
37383
70288
06859
12798
47088
46921
44922
Giải Ba G.3
54401
81072
64515
15997
Giải Nhì G.2
66698
67958
Giải Nhất G.1
24366
11653
Giải ĐB ĐB
805487
866075

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1  
1 0 1 1 5
2 5 1 2
3 5 6 9
4 3 6 7  
5 9 1 3 8 9
6 6 7 7 8
7 2 5
8 1 7 1 3 8 8 9
9 8 9 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
82
29
05
Giải Bảy G.7
323
734
351
Giải Sáu G.6
2163
5654
7881
3748
3150
4122
6466
5326
5636
Giải Năm G.5
6222
0602
7674
Giải Tư G.4
58123
09689
65297
30411
22156
37750
88537
45816
67125
46049
73707
35197
78720
59869
97691
24974
96647
65120
56808
52423
49927
Giải Ba G.3
62136
30176
07218
39079
36172
33265
Giải Nhì G.2
92053
89301
78029
Giải Nhất G.1
15391
40800
65543
Giải ĐB ĐB
641417
983989
660713

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0   0 1 2 7 5 8
1 1 7 6 8 3
2 2 3 3 0 2 5 9 0 3 6 7 9
3 6 7 4 6
4   8 9 3 7
5 0 3 4 6 0 1
6 3 9 5 6
7 6 9 2 4 4
8 1 2 9 9  
9 1 7 7 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
25
82
Giải Bảy G.7
233
637
Giải Sáu G.6
0358
0972
1455
6805
6923
9615
Giải Năm G.5
1284
4552
Giải Tư G.4
84922
31546
89836
87355
54897
93146
89992
07750
78394
40622
31117
74241
16041
27025
Giải Ba G.3
70467
47672
81003
07558
Giải Nhì G.2
62399
60512
Giải Nhất G.1
46460
62572
Giải ĐB ĐB
855306
560700

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 0 3 5
1   2 5 7
2 2 5 2 3 5
3 3 6 7
4 6 6 1 1
5 5 5 8 0 2 8
6 0 7  
7 2 2 2
8 4 2
9 2 7 9 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
65
42
Giải Bảy G.7
866
765
Giải Sáu G.6
8847
2591
2773
3965
2269
5185
Giải Năm G.5
7687
3475
Giải Tư G.4
30388
37152
13144
75752
85768
25306
73585
92075
58925
83185
39967
39793
76813
64375
Giải Ba G.3
56632
91797
12093
86431
Giải Nhì G.2
11830
55680
Giải Nhất G.1
36540
53608
Giải ĐB ĐB
555714
019687

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 6 8
1 4 3
2   5
3 0 2 1
4 0 4 7 2
5 2 2  
6 5 6 8 5 5 7 9
7 3 5 5 5
8 5 7 8 0 5 5 7
9 1 7 3 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
04
80
Giải Bảy G.7
665
778
Giải Sáu G.6
6037
1930
8620
6660
8003
1648
Giải Năm G.5
7000
1909
Giải Tư G.4
52905
98639
96674
53911
33094
20402
84154
51116
67617
95355
55142
40621
73279
17097
Giải Ba G.3
75836
73803
22649
62947
Giải Nhì G.2
33681
82558
Giải Nhất G.1
17380
12708
Giải ĐB ĐB
442394
093379

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 2 3 4 5 3 8 9
1 1 6 7
2 0 1
3 0 6 7 9  
4   2 7 8 9
5 4 5 8
6 5 0
7 4 8 9 9
8 0 1 0
9 4 4 7