XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 3 9
Giải Bảy
G.7
609 1 0 0
Giải Sáu
G.6
9029 3598 6203 2 9
Giải Năm
G.5
4945 3 5
Giải Tư
G.4
99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356
4
5
5 7 9
1 6 9
Giải Ba
G.3
85610 29149 6  
Giải Nhì
G.2
95635 7 2 9
Giải Nhất
G.1
45372 8 9
Giải ĐB
ĐB
606910 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 0 0
2 9
3 5
4 5 7 9
5 1 6 9
6  
7 2 9
8 9
9 3 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0  
Giải Bảy
G.7
296 1 5 5 6 8
Giải Sáu
G.6
4423 3251 2795 2 3 8
Giải Năm
G.5
2418 3  
Giải Tư
G.4
72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249
4
5
9 9
1
Giải Ba
G.3
03549 00582 6 3 7
Giải Nhì
G.2
18167 7  
Giải Nhất
G.1
07816 8 1 2 5 6
Giải ĐB
ĐB
805515 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 5 6 8
2 3 8
3  
4 9 9
5 1
6 3 7
7  
8 1 2 5 6
9 5 6

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 9
Giải Bảy
G.7
421 1 4 6
Giải Sáu
G.6
7882 5296 4816 2 1 3 9
Giải Năm
G.5
7923 3 2 7 9
Giải Tư
G.4
84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973
4
5
2 5
8
Giải Ba
G.3
13529 14437 6 0
Giải Nhì
G.2
76009 7 3
Giải Nhất
G.1
46458 8 2 6
Giải ĐB
ĐB
063642 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 4 6
2 1 3 9
3 2 7 9
4 2 5
5 8
6 0
7 3
8 2 6
9 6

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 2 6
Giải Bảy
G.7
757 1  
Giải Sáu
G.6
4542 4527 1162 2 5 7 7
Giải Năm
G.5
1877 3 3
Giải Tư
G.4
83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476
4
5
2
1 6 7 9
Giải Ba
G.3
35873 49759 6 2
Giải Nhì
G.2
21051 7 3 6 7
Giải Nhất
G.1
71606 8 1
Giải ĐB
ĐB
233556 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1  
2 5 7 7
3 3
4 2
5 1 6 7 9
6 2
7 3 6 7
8 1
9 1

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 0
Giải Bảy
G.7
684 1 2
Giải Sáu
G.6
7100 1569 9478 2  
Giải Năm
G.5
9331 3 1 1 2 3
Giải Tư
G.4
61686 41332 55649 58912 59169 95541 43031
4
5
1 1 9
 
Giải Ba
G.3
94088 54941 6 9 9
Giải Nhì
G.2
44475 7 5 8
Giải Nhất
G.1
31182 8 2 4 6 8
Giải ĐB
ĐB
047033 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 2
2  
3 1 1 2 3
4 1 1 9
5  
6 9 9
7 5 8
8 2 4 6 8
9  

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0  
Giải Bảy
G.7
095 1 2 4 6
Giải Sáu
G.6
6480 9099 7565 2 3 9
Giải Năm
G.5
0394 3 0 7
Giải Tư
G.4
59637 94976 77129 78516 81414 71941 99930
4
5
1
5
Giải Ba
G.3
41284 65655 6 5
Giải Nhì
G.2
51582 7 6
Giải Nhất
G.1
24112 8 0 2 4
Giải ĐB
ĐB
481223 9 4 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 4 6
2 3 9
3 0 7
4 1
5 5
6 5
7 6
8 0 2 4
9 4 5 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0  
Giải Bảy
G.7
317 1 3 6 7 8 8 9
Giải Sáu
G.6
7187 2713 7557 2 3
Giải Năm
G.5
0318 3 7 9
Giải Tư
G.4
94577 43397 66451 11023 47963 64739 50716
4
5
 
1 7
Giải Ba
G.3
38864 87318 6 3 4 9
Giải Nhì
G.2
49937 7 7
Giải Nhất
G.1
44019 8 7
Giải ĐB
ĐB
944069 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 6 7 8 8 9
2 3
3 7 9
4  
5 1 7
6 3 4 9
7 7
8 7
9 7

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 0 1 4
Giải Bảy
G.7
779 1 3 8 9
Giải Sáu
G.6
0261 9758 2818 2 3 9
Giải Năm
G.5
9573 3 8
Giải Tư
G.4
72467 00104 35684 90801 37619 43397 31023
4
5
 
8
Giải Ba
G.3
21713 69994 6 1 7
Giải Nhì
G.2
41700 7 3 9
Giải Nhất
G.1
97938 8 4
Giải ĐB
ĐB
685529 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 4
1 3 8 9
2 3 9
3 8
4  
5 8
6 1 7
7 3 9
8 4
9 4 7

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 0
Giải Bảy
G.7
422 1 1 1
Giải Sáu
G.6
1148 8089 0973 2 2 3
Giải Năm
G.5
3011 3 1 5
Giải Tư
G.4
55731 52560 69523 72775 27511 82400 90663
4
5
3 8 8 9
 
Giải Ba
G.3
95243 59148 6 0 3
Giải Nhì
G.2
51791 7 3 5
Giải Nhất
G.1
76935 8 9
Giải ĐB
ĐB
357049 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 1 1
2 2 3
3 1 5
4 3 8 8 9
5  
6 0 3
7 3 5
8 9
9 1

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 7
Giải Bảy
G.7
707 1  
Giải Sáu
G.6
9993 0621 7361 2 1
Giải Năm
G.5
3034 3 4
Giải Tư
G.4
63380 23177 92561 13153 12850 44757 00294
4
5
4
0 3 6 7
Giải Ba
G.3
93777 64244 6 1 1
Giải Nhì
G.2
18273 7 3 7 7
Giải Nhất
G.1
87898 8 0
Giải ĐB
ĐB
858556 9 3 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1  
2 1
3 4
4 4
5 0 3 6 7
6 1 1
7 3 7 7
8 0
9 3 4 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 1 3 7
Giải Bảy
G.7
903 1  
Giải Sáu
G.6
6031 6801 9226 2 4 6
Giải Năm
G.5
9978 3 1 3 5
Giải Tư
G.4
90579 72735 61148 34382 57891 47361 26274
4
5
8
 
Giải Ba
G.3
01207 06533 6 1 2
Giải Nhì
G.2
86382 7 4 8 9
Giải Nhất
G.1
19662 8 2 2
Giải ĐB
ĐB
136024 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 7
1  
2 4 6
3 1 3 5
4 8
5  
6 1 2
7 4 8 9
8 2 2
9 1

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 2 4
Giải Bảy
G.7
175 1 6 8
Giải Sáu
G.6
7960 3166 1159 2 0 1 6
Giải Năm
G.5
1179 3  
Giải Tư
G.4
95520 74918 01416 19663 64345 81504 83192
4
5
5
9
Giải Ba
G.3
28202 78521 6 0 3 6
Giải Nhì
G.2
18526 7 5 9
Giải Nhất
G.1
67195 8 7
Giải ĐB
ĐB
274887 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4
1 6 8
2 0 1 6
3  
4 5
5 9
6 0 3 6
7 5 9
8 7
9 2 5

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0  
Giải Bảy
G.7
085 1 1 4
Giải Sáu
G.6
6814 1292 3496 2 4 9
Giải Năm
G.5
9692 3 4
Giải Tư
G.4
25011 07624 22540 92734 59379 20529 51962
4
5
0
 
Giải Ba
G.3
95989 69298 6 2 9
Giải Nhì
G.2
77372 7 2 9
Giải Nhất
G.1
13585 8 5 5 9
Giải ĐB
ĐB
360369 9 2 2 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 4
2 4 9
3 4
4 0
5  
6 2 9
7 2 9
8 5 5 9
9 2 2 6 8

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 3 5
Giải Bảy
G.7
566 1 3 8
Giải Sáu
G.6
0678 9403 7258 2  
Giải Năm
G.5
9413 3 9
Giải Tư
G.4
51266 18159 68368 50191 04950 20379 20039
4
5
 
0 4 8 9
Giải Ba
G.3
76905 86963 6 3 6 6 8
Giải Nhì
G.2
17386 7 8 9
Giải Nhất
G.1
51954 8 6
Giải ĐB
ĐB
847518 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1 3 8
2  
3 9
4  
5 0 4 8 9
6 3 6 6 8
7 8 9
8 6
9 1