XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 5
Giải Bảy
G.7
882 1 0 5
Giải Sáu
G.6
7158 8761 4905 2 3
Giải Năm
G.5
3985 3 2 5
Giải Tư
G.4
11510 16432 68697 97243 91450 63245 56172
4
5
3 5
0 8
Giải Ba
G.3
50723 97382 6 1
Giải Nhì
G.2
22215 7 2
Giải Nhất
G.1
72435 8 2 2 5
Giải ĐB
ĐB
428591 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 5
2 3
3 2 5
4 3 5
5 0 8
6 1
7 2
8 2 2 5
9 1 7

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0  
Giải Bảy
G.7
313 1 3 6
Giải Sáu
G.6
7562 3162 5993 2  
Giải Năm
G.5
6286 3 5 6
Giải Tư
G.4
43616 91135 77360 48557 74166 48099 62355
4
5
2
3 5 7
Giải Ba
G.3
70853 33236 6 0 2 2 4 6
Giải Nhì
G.2
29784 7  
Giải Nhất
G.1
58242 8 4 6
Giải ĐB
ĐB
390264 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 6
2  
3 5 6
4 2
5 3 5 7
6 0 2 2 4 6
7  
8 4 6
9 3 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0 7
Giải Bảy
G.7
567 1 5 8
Giải Sáu
G.6
8715 1882 2844 2 8
Giải Năm
G.5
1128 3 0 2 9
Giải Tư
G.4
44630 17869 56139 47032 92397 72680 76953
4
5
4
3
Giải Ba
G.3
88573 06887 6 7 9
Giải Nhì
G.2
71007 7 3
Giải Nhất
G.1
43618 8 0 2 5 7
Giải ĐB
ĐB
246385 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 5 8
2 8
3 0 2 9
4 4
5 3
6 7 9
7 3
8 0 2 5 7
9 7

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 3 4
Giải Bảy
G.7
004 1 5 8
Giải Sáu
G.6
0821 9334 7760 2 1 3
Giải Năm
G.5
9636 3 4 6
Giải Tư
G.4
18081 64488 47841 13299 81918 80456 13703
4
5
1
6 8
Giải Ba
G.3
32223 14176 6 0
Giải Nhì
G.2
67876 7 6 6
Giải Nhất
G.1
44115 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
984658 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 5 8
2 1 3
3 4 6
4 1
5 6 8
6 0
7 6 6
8 1 8
9 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0  
Giải Bảy
G.7
030 1 2
Giải Sáu
G.6
2335 7262 9184 2 7
Giải Năm
G.5
6551 3 0 5
Giải Tư
G.4
45694 85342 32996 27496 19273 94056 71712
4
5
2
1 6
Giải Ba
G.3
19872 13877 6 2 7
Giải Nhì
G.2
41171 7 1 2 3 7
Giải Nhất
G.1
19967 8 4
Giải ĐB
ĐB
632127 9 4 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2
2 7
3 0 5
4 2
5 1 6
6 2 7
7 1 2 3 7
8 4
9 4 6 6

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 6
Giải Bảy
G.7
989 1 1 5
Giải Sáu
G.6
6811 0815 9989 2 0 2 8
Giải Năm
G.5
4128 3 5 8
Giải Tư
G.4
46858 05935 64452 40758 29989 51520 21806
4
5
 
2 8 8 8
Giải Ba
G.3
19967 58722 6 7
Giải Nhì
G.2
20938 7 5
Giải Nhất
G.1
60758 8 9 9 9
Giải ĐB
ĐB
760075 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 5
2 0 2 8
3 5 8
4  
5 2 8 8 8
6 7
7 5
8 9 9 9
9  

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 2 7
Giải Bảy
G.7
002 1 0 2 2
Giải Sáu
G.6
8620 0787 8507 2 0 2
Giải Năm
G.5
8031 3 0 0 1
Giải Tư
G.4
37453 65199 00412 75170 51173 24730 52722
4
5
9
3
Giải Ba
G.3
30949 03464 6 4
Giải Nhì
G.2
13230 7 0 3
Giải Nhất
G.1
60610 8 7
Giải ĐB
ĐB
591812 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 0 2 2
2 0 2
3 0 0 1
4 9
5 3
6 4
7 0 3
8 7
9 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 4
Giải Bảy
G.7
827 1 6 6 9
Giải Sáu
G.6
6286 0592 6719 2 7 8
Giải Năm
G.5
1472 3 1
Giải Tư
G.4
36231 51116 94763 58228 35666 43316 01490
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
76392 37304 6 3 3 6
Giải Nhì
G.2
28963 7 2 3
Giải Nhất
G.1
96947 8 6
Giải ĐB
ĐB
112673 9 0 2 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 6 6 9
2 7 8
3 1
4 7
5  
6 3 3 6
7 2 3
8 6
9 0 2 2

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 5 5 6
Giải Bảy
G.7
395 1 6
Giải Sáu
G.6
0298 7528 1106 2 8
Giải Năm
G.5
1663 3 0
Giải Tư
G.4
79230 79372 24005 28168 85905 23699 35689
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
00979 51198 6 3 8
Giải Nhì
G.2
03290 7 2 9
Giải Nhất
G.1
70416 8 9
Giải ĐB
ĐB
353596 9 0 5 6 8 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5 6
1 6
2 8
3 0
4  
5  
6 3 8
7 2 9
8 9
9 0 5 6 8 8 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0  
Giải Bảy
G.7
993 1  
Giải Sáu
G.6
7837 9281 7632 2 3 8
Giải Năm
G.5
4581 3 2 5 7 8 8 9
Giải Tư
G.4
54835 19743 25038 96823 66738 07087 62528
4
5
0 3
 
Giải Ba
G.3
66070 35839 6  
Giải Nhì
G.2
32589 7 0
Giải Nhất
G.1
98040 8 1 1 7 9 9
Giải ĐB
ĐB
250989 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 3 8
3 2 5 7 8 8 9
4 0 3
5  
6  
7 0
8 1 1 7 9 9
9 3

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 2
Giải Bảy
G.7
816 1 2 6 9
Giải Sáu
G.6
5690 8795 9271 2 4 7
Giải Năm
G.5
1184 3 0 4 9
Giải Tư
G.4
25127 36982 23571 36368 33112 59197 07002
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
52234 08719 6 8
Giải Nhì
G.2
07330 7 1 1
Giải Nhất
G.1
32139 8 2 4
Giải ĐB
ĐB
253924 9 0 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 2 6 9
2 4 7
3 0 4 9
4  
5  
6 8
7 1 1
8 2 4
9 0 5 7

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 2
Giải Bảy
G.7
024 1 5 7
Giải Sáu
G.6
1059 4902 9317 2 0 4
Giải Năm
G.5
1032 3 2 8
Giải Tư
G.4
38897 78859 55193 93591 80815 91063 87396
4
5
2 9
9 9
Giải Ba
G.3
86338 33170 6 3
Giải Nhì
G.2
08949 7 0
Giải Nhất
G.1
95620 8  
Giải ĐB
ĐB
903242 9 1 3 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 5 7
2 0 4
3 2 8
4 2 9
5 9 9
6 3
7 0
8  
9 1 3 6 7

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 6 6
Giải Bảy
G.7
538 1 2 2 2
Giải Sáu
G.6
6373 7906 5112 2 8
Giải Năm
G.5
4112 3 8
Giải Tư
G.4
53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428
4
5
3
2
Giải Ba
G.3
83764 81812 6 2 4
Giải Nhì
G.2
56043 7 0 2 3 3 4
Giải Nhất
G.1
94152 8 9
Giải ĐB
ĐB
669872 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6
1 2 2 2
2 8
3 8
4 3
5 2
6 2 4
7 0 2 3 3 4
8 9
9  

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 0 3
Giải Bảy
G.7
366 1 9
Giải Sáu
G.6
9789 5888 1759 2 3
Giải Năm
G.5
1490 3 1 7
Giải Tư
G.4
90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153
4
5
0 5 6 8
3 9
Giải Ba
G.3
47548 29131 6 6
Giải Nhì
G.2
43203 7 5
Giải Nhất
G.1
27775 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
401919 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1 9
2 3
3 1 7
4 0 5 6 8
5 3 9
6 6
7 5
8 8 9
9 0