XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 6
Giải Bảy
G.7
506 1 1 3 9
Giải Sáu
G.6
7434 3173 2284 2 2
Giải Năm
G.5
6219 3 0 4 8
Giải Tư
G.4
45379 67298 30349 27176 82338 13761 28811
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
86422 75713 6 1
Giải Nhì
G.2
66730 7 3 6 9
Giải Nhất
G.1
08498 8 4 4
Giải ĐB
ĐB
680384 9 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 3 9
2 2
3 0 4 8
4 9
5  
6 1
7 3 6 9
8 4 4
9 8 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 0 5 8 8
Giải Bảy
G.7
927 1 1 2 7 8
Giải Sáu
G.6
1708 5318 8724 2 4 7
Giải Năm
G.5
1085 3 1
Giải Tư
G.4
57780 33373 30011 00343 52831 79879 91200
4
5
3 5
 
Giải Ba
G.3
77605 67717 6  
Giải Nhì
G.2
82008 7 3 9
Giải Nhất
G.1
13712 8 0 5
Giải ĐB
ĐB
795045 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 8 8
1 1 2 7 8
2 4 7
3 1
4 3 5
5  
6  
7 3 9
8 0 5
9  

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0  
Giải Bảy
G.7
497 1 0 6
Giải Sáu
G.6
4126 8063 5735 2 6
Giải Năm
G.5
2710 3 1 5 9
Giải Tư
G.4
30057 12693 24796 93550 68563 46531 73589
4
5
8
0 7
Giải Ba
G.3
58039 72198 6 3 3
Giải Nhì
G.2
47396 7  
Giải Nhất
G.1
15548 8 9
Giải ĐB
ĐB
411316 9 3 6 6 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 6
2 6
3 1 5 9
4 8
5 0 7
6 3 3
7  
8 9
9 3 6 6 7 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 2
Giải Bảy
G.7
141 1 4
Giải Sáu
G.6
8249 6002 4555 2 1
Giải Năm
G.5
4684 3 3 8
Giải Tư
G.4
35374 55762 65138 00121 06857 95873 90541
4
5
1 1 3 9
5 7
Giải Ba
G.3
44291 82333 6 2 8
Giải Nhì
G.2
74543 7 3 4
Giải Nhất
G.1
03414 8 4
Giải ĐB
ĐB
107868 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 4
2 1
3 3 8
4 1 1 3 9
5 5 7
6 2 8
7 3 4
8 4
9 1

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 1
Giải Bảy
G.7
623 1 1 4 4 6
Giải Sáu
G.6
5611 3801 8714 2 3
Giải Năm
G.5
8572 3 0 2 2 9
Giải Tư
G.4
18680 30830 98242 88994 89978 77614 51532
4
5
2
 
Giải Ba
G.3
47032 88516 6  
Giải Nhì
G.2
29439 7 2 2 2 8
Giải Nhất
G.1
06072 8 0
Giải ĐB
ĐB
072572 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1 4 4 6
2 3
3 0 2 2 9
4 2
5  
6  
7 2 2 2 8
8 0
9 4

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 1 7
Giải Bảy
G.7
912 1 2
Giải Sáu
G.6
0860 6307 1058 2 2 5 8
Giải Năm
G.5
9628 3 2
Giải Tư
G.4
81901 55625 16442 96032 53280 15552 76322
4
5
2
0 2 3 8
Giải Ba
G.3
15680 78253 6 0
Giải Nhì
G.2
83270 7 0 7
Giải Nhất
G.1
48377 8 0 0
Giải ĐB
ĐB
087150 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 2
2 2 5 8
3 2
4 2
5 0 2 3 8
6 0
7 0 7
8 0 0
9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0  
Giải Bảy
G.7
963 1 2 3 4 9
Giải Sáu
G.6
2494 5835 0352 2 1
Giải Năm
G.5
6621 3 5
Giải Tư
G.4
06067 10519 02361 47572 13540 38796 85141
4
5
0 1 4
2
Giải Ba
G.3
35844 26814 6 1 3 3 7
Giải Nhì
G.2
12412 7 2
Giải Nhất
G.1
83013 8  
Giải ĐB
ĐB
884963 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3 4 9
2 1
3 5
4 0 1 4
5 2
6 1 3 3 7
7 2
8  
9 4 6

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 0 3
Giải Bảy
G.7
800 1 4
Giải Sáu
G.6
0583 1403 7535 2 0 0 3
Giải Năm
G.5
4836 3 4 5 6 9
Giải Tư
G.4
41194 06879 78743 90075 79786 80039 71620
4
5
3 4
 
Giải Ba
G.3
94244 51623 6  
Giải Nhì
G.2
81334 7 5 9
Giải Nhất
G.1
06820 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
366714 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1 4
2 0 0 3
3 4 5 6 9
4 3 4
5  
6  
7 5 9
8 3 6
9 4

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 0 6
Giải Bảy
G.7
420 1 7
Giải Sáu
G.6
1051 4393 0206 2 0 0 7 9
Giải Năm
G.5
2829 3 3
Giải Tư
G.4
31679 04800 86287 52017 30920 11276 05598
4
5
 
1 3
Giải Ba
G.3
23974 80975 6  
Giải Nhì
G.2
45633 7 4 5 6 9
Giải Nhất
G.1
03453 8 7
Giải ĐB
ĐB
606627 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 7
2 0 0 7 9
3 3
4  
5 1 3
6  
7 4 5 6 9
8 7
9 3 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 3
Giải Bảy
G.7
795 1 5
Giải Sáu
G.6
3003 9071 2224 2 4 9
Giải Năm
G.5
9574 3  
Giải Tư
G.4
56966 64872 33173 84079 19696 42684 27529
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
10372 02493 6 6
Giải Nhì
G.2
67845 7 1 2 2 3 4 9
Giải Nhất
G.1
63099 8 4
Giải ĐB
ĐB
634515 9 3 5 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 5
2 4 9
3  
4 5
5  
6 6
7 1 2 2 3 4 9
8 4
9 3 5 6 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 5
Giải Bảy
G.7
405 1 2
Giải Sáu
G.6
7044 1257 5482 2 2
Giải Năm
G.5
2922 3 1 3
Giải Tư
G.4
75589 33599 70298 22631 97012 77789 92991
4
5
4
7
Giải Ba
G.3
92893 43533 6  
Giải Nhì
G.2
09490 7 1 4
Giải Nhất
G.1
54071 8 2 9 9
Giải ĐB
ĐB
997274 9 0 1 3 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 2
2 2
3 1 3
4 4
5 7
6  
7 1 4
8 2 9 9
9 0 1 3 8 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 9
Giải Bảy
G.7
089 1 8
Giải Sáu
G.6
0558 1856 0436 2 4 6 9
Giải Năm
G.5
9180 3 1 3 6
Giải Tư
G.4
42026 58583 25031 37633 51085 02724 81018
4
5
 
6 8
Giải Ba
G.3
97884 04689 6  
Giải Nhì
G.2
96190 7  
Giải Nhất
G.1
61529 8 0 3 4 5 9 9
Giải ĐB
ĐB
884809 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 8
2 4 6 9
3 1 3 6
4  
5 6 8
6  
7  
8 0 3 4 5 9 9
9 0

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0 4
Giải Bảy
G.7
554 1 4 5 9
Giải Sáu
G.6
4054 6790 3069 2 0 0 1 3 4 5
Giải Năm
G.5
4915 3  
Giải Tư
G.4
90670 25704 07824 98621 82368 65119 30014
4
5
 
4 4
Giải Ba
G.3
02023 20320 6 8 9
Giải Nhì
G.2
68320 7 0
Giải Nhất
G.1
17125 8  
Giải ĐB
ĐB
634690 9 0 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 4 5 9
2 0 0 1 3 4 5
3  
4  
5 4 4
6 8 9
7 0
8  
9 0 0

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0  
Giải Bảy
G.7
546 1  
Giải Sáu
G.6
7242 6530 3348 2 0
Giải Năm
G.5
4657 3 0 4 6
Giải Tư
G.4
12150 19762 02234 02064 40136 90888 27820
4
5
2 2 6 8
0 3 5 7
Giải Ba
G.3
36875 67453 6 2 4
Giải Nhì
G.2
05642 7 5
Giải Nhất
G.1
39555 8 8
Giải ĐB
ĐB
981399 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 0
3 0 4 6
4 2 2 6 8
5 0 3 5 7
6 2 4
7 5
8 8
9 9