XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 0
Giải Bảy
G.7
882 1 9
Giải Sáu
G.6
7382 5262 2356 2  
Giải Năm
G.5
7998 3 6 9
Giải Tư
G.4
67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119
4
5
8 9
4 6 7
Giải Ba
G.3
62573 01348 6 2 6
Giải Nhì
G.2
24173 7 3 3
Giải Nhất
G.1
09839 8 2 2 7
Giải ĐB
ĐB
914754 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 9
2  
3 6 9
4 8 9
5 4 6 7
6 2 6
7 3 3
8 2 2 7
9 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 0 8
Giải Bảy
G.7
093 1 2 7
Giải Sáu
G.6
2182 1412 8738 2 5
Giải Năm
G.5
5336 3 6 8
Giải Tư
G.4
23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308
4
5
2
8
Giải Ba
G.3
49117 96866 6 4 6
Giải Nhì
G.2
96588 7 5
Giải Nhất
G.1
33842 8 2 5 8
Giải ĐB
ĐB
364275 9 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 2 7
2 5
3 6 8
4 2
5 8
6 4 6
7 5
8 2 5 8
9 3 3

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 7
Giải Bảy
G.7
126 1 0 8
Giải Sáu
G.6
4985 6976 9871 2 0 6
Giải Năm
G.5
9685 3  
Giải Tư
G.4
09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182
4
5
2
5 6 8
Giải Ba
G.3
32955 70010 6  
Giải Nhì
G.2
78620 7 1 1 6
Giải Nhất
G.1
16671 8 2 4 5 5
Giải ĐB
ĐB
612558 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0 8
2 0 6
3  
4 2
5 5 6 8
6  
7 1 1 6
8 2 4 5 5
9 6

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 9
Giải Bảy
G.7
336 1  
Giải Sáu
G.6
3633 2647 5948 2 1 8 9
Giải Năm
G.5
5009 3 3 4 6
Giải Tư
G.4
07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592
4
5
7 8
3
Giải Ba
G.3
54129 21534 6 5
Giải Nhì
G.2
67953 7 1 7
Giải Nhất
G.1
50028 8 4 7
Giải ĐB
ĐB
025671 9 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1  
2 1 8 9
3 3 4 6
4 7 8
5 3
6 5
7 1 7
8 4 7
9 2 3

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0  
Giải Bảy
G.7
878 1 3
Giải Sáu
G.6
3596 7058 5620 2 0 1 5 5 9
Giải Năm
G.5
6025 3 0
Giải Tư
G.4
05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260
4
5
8
8
Giải Ba
G.3
49291 89394 6 0
Giải Nhì
G.2
57621 7 8
Giải Nhất
G.1
98481 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
120125 9 1 3 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3
2 0 1 5 5 9
3 0
4 8
5 8
6 0
7 8
8 1 3
9 1 3 4 6

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 4 4 6
Giải Bảy
G.7
787 1  
Giải Sáu
G.6
7106 9428 0892 2 4 8 9
Giải Năm
G.5
7363 3 6
Giải Tư
G.4
31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567
4
5
3
4 8
Giải Ba
G.3
41258 55604 6 3 5 7
Giải Nhì
G.2
29176 7 2 6
Giải Nhất
G.1
77165 8 7
Giải ĐB
ĐB
321036 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 6
1  
2 4 8 9
3 6
4 3
5 4 8
6 3 5 7
7 2 6
8 7
9 2

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 4 7
Giải Bảy
G.7
889 1 4
Giải Sáu
G.6
9707 3762 2979 2 7
Giải Năm
G.5
2714 3 4 9
Giải Tư
G.4
51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686
4
5
0
1
Giải Ba
G.3
28427 20934 6 2 6
Giải Nhì
G.2
88379 7 3 6 9 9
Giải Nhất
G.1
14739 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
507273 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 4
2 7
3 4 9
4 0
5 1
6 2 6
7 3 6 9 9
8 6 9
9 0

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 0 4
Giải Bảy
G.7
280 1 3 6
Giải Sáu
G.6
9871 9191 3367 2 5
Giải Năm
G.5
0113 3  
Giải Tư
G.4
68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504
4
5
6 7
 
Giải Ba
G.3
30046 43116 6 7 7 8 9
Giải Nhì
G.2
51247 7 1 5 7
Giải Nhất
G.1
96867 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
555275 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 3 6
2 5
3  
4 6 7
5  
6 7 7 8 9
7 1 5 7
8 0 3
9 1

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 0 6
Giải Bảy
G.7
391 1  
Giải Sáu
G.6
4160 2650 7433 2 5 5
Giải Năm
G.5
0865 3 3
Giải Tư
G.4
09797 19375 55425 19851 49083 52093 59006
4
5
1
0 1
Giải Ba
G.3
24600 02792 6 0 5
Giải Nhì
G.2
55770 7 0 5
Giải Nhất
G.1
35241 8 3
Giải ĐB
ĐB
464825 9 1 2 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1  
2 5 5
3 3
4 1
5 0 1
6 0 5
7 0 5
8 3
9 1 2 3 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0  
Giải Bảy
G.7
557 1 3 5 7 8
Giải Sáu
G.6
4961 7786 4653 2  
Giải Năm
G.5
8517 3 0 1
Giải Tư
G.4
71464 25130 82654 17418 47870 48893 27480
4
5
 
3 4 7
Giải Ba
G.3
62813 17981 6 1 4
Giải Nhì
G.2
53231 7 0 5
Giải Nhất
G.1
67515 8 0 1 6
Giải ĐB
ĐB
842075 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 5 7 8
2  
3 0 1
4  
5 3 4 7
6 1 4
7 0 5
8 0 1 6
9 3

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 2 4 9
Giải Bảy
G.7
037 1 7 8 8
Giải Sáu
G.6
0418 7218 3524 2 4 4 4
Giải Năm
G.5
2217 3 7
Giải Tư
G.4
28397 11624 99375 92909 47559 62402 41204
4
5
 
6 9
Giải Ba
G.3
58980 31972 6  
Giải Nhì
G.2
85071 7 1 2 5
Giải Nhất
G.1
97256 8 0
Giải ĐB
ĐB
405124 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 9
1 7 8 8
2 4 4 4
3 7
4  
5 6 9
6  
7 1 2 5
8 0
9 7

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 2 6 7 7
Giải Bảy
G.7
376 1 1
Giải Sáu
G.6
4620 8207 5589 2 0 1 9
Giải Năm
G.5
1007 3 1 1 2
Giải Tư
G.4
05031 93329 75021 59832 00497 57094 07902
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
58606 42461 6 1
Giải Nhì
G.2
43731 7 6
Giải Nhất
G.1
05699 8 9
Giải ĐB
ĐB
996311 9 4 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 7 7
1 1
2 0 1 9
3 1 1 2
4  
5  
6 1
7 6
8 9
9 4 7 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 7
Giải Bảy
G.7
616 1 4 6
Giải Sáu
G.6
2655 6658 1572 2 2
Giải Năm
G.5
4936 3 0 6 6
Giải Tư
G.4
73068 79684 36730 57807 92480 66736 99645
4
5
5
5 8
Giải Ba
G.3
13088 83922 6 8
Giải Nhì
G.2
51181 7 2
Giải Nhất
G.1
91314 8 0 1 2 4 8
Giải ĐB
ĐB
378382 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 4 6
2 2
3 0 6 6
4 5
5 5 8
6 8
7 2
8 0 1 2 4 8
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 0
Giải Bảy
G.7
876 1 1 5 9
Giải Sáu
G.6
6273 0556 0100 2 6 9
Giải Năm
G.5
3629 3 5 7
Giải Tư
G.4
86590 88635 85915 19111 01764 64119 52537
4
5
 
6
Giải Ba
G.3
78783 00226 6 4 8
Giải Nhì
G.2
42676 7 3 6 6
Giải Nhất
G.1
11968 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
301481 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 1 5 9
2 6 9
3 5 7
4  
5 6
6 4 8
7 3 6 6
8 1 3
9 0