XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 1 8
Giải Bảy
G.7
980 1  
Giải Sáu
G.6
8478 5675 8182 2  
Giải Năm
G.5
1399 3  
Giải Tư
G.4
81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969
4
5
3 8
 
Giải Ba
G.3
07001 94348 6 8 9
Giải Nhì
G.2
77096 7 4 5 5 8
Giải Nhất
G.1
46108 8 0 2 2 7
Giải ĐB
ĐB
332287 9 6 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8
1  
2  
3  
4 3 8
5  
6 8 9
7 4 5 5 8
8 0 2 2 7
9 6 9 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 1 5
Giải Bảy
G.7
101 1 0 5 8
Giải Sáu
G.6
3115 8705 8098 2 6 8
Giải Năm
G.5
6438 3 2 3 8
Giải Tư
G.4
98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510
4
5
1 7
5 6 9
Giải Ba
G.3
00432 68847 6 2
Giải Nhì
G.2
86956 7  
Giải Nhất
G.1
34233 8  
Giải ĐB
ĐB
432241 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 0 5 8
2 6 8
3 2 3 8
4 1 7
5 5 6 9
6 2
7  
8  
9 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 1
Giải Bảy
G.7
766 1 1
Giải Sáu
G.6
2638 2022 7425 2 2 5
Giải Năm
G.5
6534 3 2 4 8 8
Giải Tư
G.4
25838 04377 70191 32544 69279 48001 39911
4
5
4 8
 
Giải Ba
G.3
99532 56348 6 6
Giải Nhì
G.2
46687 7 6 7 9
Giải Nhất
G.1
25776 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
571486 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1
2 2 5
3 2 4 8 8
4 4 8
5  
6 6
7 6 7 9
8 6 7
9 1

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 0
Giải Bảy
G.7
051 1 2
Giải Sáu
G.6
4281 3120 1783 2 0 2 3 4
Giải Năm
G.5
9724 3 9
Giải Tư
G.4
82649 06822 20100 75192 54285 98362 41269
4
5
9
1 5
Giải Ba
G.3
18323 08312 6 1 2 9
Giải Nhì
G.2
53661 7  
Giải Nhất
G.1
15155 8 1 3 5
Giải ĐB
ĐB
549039 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 2
2 0 2 3 4
3 9
4 9
5 1 5
6 1 2 9
7  
8 1 3 5
9 2

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 1 2 5 6 9
Giải Bảy
G.7
406 1 0
Giải Sáu
G.6
3454 3658 2355 2 6
Giải Năm
G.5
9001 3 7
Giải Tư
G.4
51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502
4
5
3
4 5 8 8
Giải Ba
G.3
66474 55898 6 3
Giải Nhì
G.2
48958 7 4
Giải Nhất
G.1
72326 8  
Giải ĐB
ĐB
338805 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 5 6 9
1 0
2 6
3 7
4 3
5 4 5 8 8
6 3
7 4
8  
9 0 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0  
Giải Bảy
G.7
465 1 6
Giải Sáu
G.6
1233 2850 1180 2 0 1 2 2 3
Giải Năm
G.5
6523 3 3
Giải Tư
G.4
23622 51181 99921 84920 82516 53881 98882
4
5
3
0
Giải Ba
G.3
40798 93266 6 2 5 6
Giải Nhì
G.2
35662 7  
Giải Nhất
G.1
90722 8 0 1 1 2
Giải ĐB
ĐB
855143 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6
2 0 1 2 2 3
3 3
4 3
5 0
6 2 5 6
7  
8 0 1 1 2
9 8

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0  
Giải Bảy
G.7
552 1 5
Giải Sáu
G.6
9515 9141 2496 2 8
Giải Năm
G.5
0766 3  
Giải Tư
G.4
50562 92566 66095 52394 15287 08694 88550
4
5
1 9
0 2
Giải Ba
G.3
05228 45749 6 2 6 6
Giải Nhì
G.2
73771 7 1
Giải Nhất
G.1
53484 8 4 7
Giải ĐB
ĐB
996093 9 3 4 4 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2 8
3  
4 1 9
5 0 2
6 2 6 6
7 1
8 4 7
9 3 4 4 5 6

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 6 7
Giải Bảy
G.7
693 1 0 5 7
Giải Sáu
G.6
9351 1310 5885 2 5
Giải Năm
G.5
5017 3 0
Giải Tư
G.4
24298 31115 09876 85999 27207 64375 45330
4
5
 
1
Giải Ba
G.3
47269 01564 6 4 9
Giải Nhì
G.2
27125 7 5 6
Giải Nhất
G.1
31806 8 5
Giải ĐB
ĐB
088296 9 3 6 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 0 5 7
2 5
3 0
4  
5 1
6 4 9
7 5 6
8 5
9 3 6 8 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 0 7 9 9
Giải Bảy
G.7
627 1 3 7
Giải Sáu
G.6
2676 1927 3513 2 3 6 7 7
Giải Năm
G.5
3609 3  
Giải Tư
G.4
35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423
4
5
4
3
Giải Ba
G.3
72407 06865 6 5
Giải Nhì
G.2
96626 7 1 6 8
Giải Nhất
G.1
47300 8 3
Giải ĐB
ĐB
263153 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7 9 9
1 3 7
2 3 6 7 7
3  
4 4
5 3
6 5
7 1 6 8
8 3
9  

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0  
Giải Bảy
G.7
639 1 1 3 5 9
Giải Sáu
G.6
3519 9188 0211 2 1 6
Giải Năm
G.5
8213 3 9
Giải Tư
G.4
80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
50594 48175 6  
Giải Nhì
G.2
56775 7 4 5 5 5
Giải Nhất
G.1
08783 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
922815 9 0 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 3 5 9
2 1 6
3 9
4 5
5  
6  
7 4 5 5 5
8 3 8
9 0 2 4

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 1 3 7 9
Giải Bảy
G.7
558 1 3
Giải Sáu
G.6
3007 6250 9555 2 5
Giải Năm
G.5
1381 3 0
Giải Tư
G.4
60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878
4
5
 
0 5 6 7 8
Giải Ba
G.3
28956 88609 6 1 5
Giải Nhì
G.2
02661 7 8
Giải Nhất
G.1
21913 8 1 4
Giải ĐB
ĐB
459103 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 7 9
1 3
2 5
3 0
4  
5 0 5 6 7 8
6 1 5
7 8
8 1 4
9  

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 0 2 8
Giải Bảy
G.7
748 1 6
Giải Sáu
G.6
3772 9090 0837 2 4
Giải Năm
G.5
1516 3 7 8
Giải Tư
G.4
95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138
4
5
4 8
7
Giải Ba
G.3
04185 67567 6 7
Giải Nhì
G.2
42308 7 2 5
Giải Nhất
G.1
54444 8 0 4 5
Giải ĐB
ĐB
882900 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 8
1 6
2 4
3 7 8
4 4 8
5 7
6 7
7 2 5
8 0 4 5
9 0

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 3 5
Giải Bảy
G.7
070 1  
Giải Sáu
G.6
9405 2140 4643 2 1 1
Giải Năm
G.5
7669 3 9
Giải Tư
G.4
27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503
4
5
0 3
2 5 6
Giải Ba
G.3
98855 62165 6 1 4 5 9
Giải Nhì
G.2
96164 7 0 6
Giải Nhất
G.1
04339 8 0
Giải ĐB
ĐB
531480 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1  
2 1 1
3 9
4 0 3
5 2 5 6
6 1 4 5 9
7 0 6
8 0
9  

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 6
Giải Bảy
G.7
947 1  
Giải Sáu
G.6
5194 4189 0868 2  
Giải Năm
G.5
8682 3  
Giải Tư
G.4
54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056
4
5
0 4 6 7 7
3 6 6
Giải Ba
G.3
34785 58646 6 8
Giải Nhì
G.2
03944 7  
Giải Nhất
G.1
94547 8 2 5 6 8 9
Giải ĐB
ĐB
877086 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2  
3  
4 0 4 6 7 7
5 3 6 6
6 8
7  
8 2 5 6 8 9
9 1 4