XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 9
Giải Bảy
G.7
061 1 0 3
Giải Sáu
G.6
1954 1209 9172 2 4
Giải Năm
G.5
8813 3 5
Giải Tư
G.4
94265 15089 40361 80035 88997 68178 41724
4
5
 
2 4
Giải Ba
G.3
71870 87310 6 1 1 5 5
Giải Nhì
G.2
46752 7 0 2 8 8
Giải Nhất
G.1
82765 8 9
Giải ĐB
ĐB
793778 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 3
2 4
3 5
4  
5 2 4
6 1 1 5 5
7 0 2 8 8
8 9
9 7

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0  
Giải Bảy
G.7
883 1 1 3 5 8
Giải Sáu
G.6
8113 2082 8021 2 1 6 8
Giải Năm
G.5
9718 3 6
Giải Tư
G.4
81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164
4
5
3
5
Giải Ba
G.3
03189 02315 6 4
Giải Nhì
G.2
86370 7 0 4
Giải Nhất
G.1
49743 8 2 3 9
Giải ĐB
ĐB
642592 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 3 5 8
2 1 6 8
3 6
4 3
5 5
6 4
7 0 4
8 2 3 9
9 2

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 6
Giải Bảy
G.7
742 1 1 6
Giải Sáu
G.6
3783 8716 4911 2 3 4
Giải Năm
G.5
2356 3 2
Giải Tư
G.4
18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967
4
5
2
1 2 6 6
Giải Ba
G.3
99480 19573 6 7
Giải Nhì
G.2
12052 7 3
Giải Nhất
G.1
68306 8 0 1 3 6
Giải ĐB
ĐB
058823 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 6
2 3 4
3 2
4 2
5 1 2 6 6
6 7
7 3
8 0 1 3 6
9  

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 2 5 9
Giải Bảy
G.7
086 1 4
Giải Sáu
G.6
2284 9657 7626 2 6
Giải Năm
G.5
6553 3 7
Giải Tư
G.4
00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002
4
5
5
2 3 7
Giải Ba
G.3
80597 10314 6  
Giải Nhì
G.2
30352 7 1 6
Giải Nhất
G.1
01471 8 4 6 9
Giải ĐB
ĐB
445376 9 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 9
1 4
2 6
3 7
4 5
5 2 3 7
6  
7 1 6
8 4 6 9
9 7 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 6
Giải Bảy
G.7
026 1 5
Giải Sáu
G.6
2715 7366 8381 2 6
Giải Năm
G.5
2498 3 4
Giải Tư
G.4
23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284
4
5
5 6 6
3 4
Giải Ba
G.3
31868 15834 6 6 8
Giải Nhì
G.2
49853 7 6
Giải Nhất
G.1
00606 8 0 1 4
Giải ĐB
ĐB
298546 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 5
2 6
3 4
4 5 6 6
5 3 4
6 6 8
7 6
8 0 1 4
9 0 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 7
Giải Bảy
G.7
207 1 3 4 4
Giải Sáu
G.6
1754 3270 1775 2 7
Giải Năm
G.5
0227 3  
Giải Tư
G.4
00343 39775 82940 64958 92793 00794 25461
4
5
0 3
4 8
Giải Ba
G.3
50614 17013 6 1 7
Giải Nhì
G.2
04414 7 0 1 5 5
Giải Nhất
G.1
92767 8  
Giải ĐB
ĐB
837871 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 3 4 4
2 7
3  
4 0 3
5 4 8
6 1 7
7 0 1 5 5
8  
9 3 4

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 0 9 9
Giải Bảy
G.7
915 1 1 5 7
Giải Sáu
G.6
2340 7217 0294 2 5
Giải Năm
G.5
0509 3 3
Giải Tư
G.4
52199 60456 19257 92974 73674 34211 91633
4
5
0
6 7
Giải Ba
G.3
22125 53409 6  
Giải Nhì
G.2
75692 7 4 4
Giải Nhất
G.1
49986 8 6
Giải ĐB
ĐB
053900 9 2 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9 9
1 1 5 7
2 5
3 3
4 0
5 6 7
6  
7 4 4
8 6
9 2 4 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 1
Giải Bảy
G.7
968 1 4
Giải Sáu
G.6
9785 2441 7650 2 5 7 8 8
Giải Năm
G.5
5327 3 1 8
Giải Tư
G.4
43014 24461 91187 23370 70196 00401 41082
4
5
1
0
Giải Ba
G.3
83538 40428 6 1 8
Giải Nhì
G.2
61731 7 0
Giải Nhất
G.1
90328 8 2 5 7
Giải ĐB
ĐB
167925 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 4
2 5 7 8 8
3 1 8
4 1
5 0
6 1 8
7 0
8 2 5 7
9 6

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0  
Giải Bảy
G.7
079 1 0 9
Giải Sáu
G.6
6947 3888 6939 2  
Giải Năm
G.5
3376 3 3 6 9
Giải Tư
G.4
26369 12633 79143 63548 59678 61341 85019
4
5
1 3 4 7 8
0
Giải Ba
G.3
48044 35036 6 9
Giải Nhì
G.2
39775 7 5 6 8 9
Giải Nhất
G.1
62410 8 8
Giải ĐB
ĐB
635150 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 9
2  
3 3 6 9
4 1 3 4 7 8
5 0
6 9
7 5 6 8 9
8 8
9  

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 1
Giải Bảy
G.7
358 1 1 2 6
Giải Sáu
G.6
4824 3793 2537 2 3 4
Giải Năm
G.5
5474 3 7
Giải Tư
G.4
35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654
4
5
1 2
4 8 9
Giải Ba
G.3
26759 17397 6  
Giải Nhì
G.2
26085 7 4
Giải Nhất
G.1
45023 8 5
Giải ĐB
ĐB
190112 9 0 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1 2 6
2 3 4
3 7
4 1 2
5 4 8 9
6  
7 4
8 5
9 0 3 7

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 8 9
Giải Bảy
G.7
911 1 1 1
Giải Sáu
G.6
5546 3571 1556 2  
Giải Năm
G.5
1544 3 2
Giải Tư
G.4
69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448
4
5
4 5 5 6 8
6 7
Giải Ba
G.3
26832 57145 6 0
Giải Nhì
G.2
16279 7 1 9
Giải Nhất
G.1
33890 8 3
Giải ĐB
ĐB
673345 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9
1 1 1
2  
3 2
4 4 5 5 6 8
5 6 7
6 0
7 1 9
8 3
9 0

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 5
Giải Bảy
G.7
533 1 1 2 3 7
Giải Sáu
G.6
4517 8370 7041 2 3 5 9
Giải Năm
G.5
4590 3 3 9
Giải Tư
G.4
55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625
4
5
1 5 7
 
Giải Ba
G.3
02947 73668 6 8
Giải Nhì
G.2
52123 7 0
Giải Nhất
G.1
19111 8 1
Giải ĐB
ĐB
877781 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1 2 3 7
2 3 5 9
3 3 9
4 1 5 7
5  
6 8
7 0
8 1
9 0

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 7
Giải Bảy
G.7
656 1 0 2 3 4 6
Giải Sáu
G.6
8507 2149 7355 2 3
Giải Năm
G.5
1757 3  
Giải Tư
G.4
09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360
4
5
9
5 6 7
Giải Ba
G.3
13414 97060 6 0 0 8
Giải Nhì
G.2
51116 7 8
Giải Nhất
G.1
82723 8 8
Giải ĐB
ĐB
987278 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0 2 3 4 6
2 3
3  
4 9
5 5 6 7
6 0 0 8
7 8
8 8
9 5

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 5
Giải Bảy
G.7
105 1 5 6 9
Giải Sáu
G.6
3888 5662 8535 2 8
Giải Năm
G.5
9050 3 5
Giải Tư
G.4
44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041
4
5
1
0 7
Giải Ba
G.3
29828 73470 6 2
Giải Nhì
G.2
14815 7 0 5
Giải Nhất
G.1
74090 8 1 8 8
Giải ĐB
ĐB
426075 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 5 6 9
2 8
3 5
4 1
5 0 7
6 2
7 0 5
8 1 8 8
9 0 4