XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 5
Giải Bảy
G.7
053 1 7
Giải Sáu
G.6
1556 1680 8578 2 0 8
Giải Năm
G.5
9328 3  
Giải Tư
G.4
94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394
4
5
2 7
3 6
Giải Ba
G.3
31593 98620 6 1 2
Giải Nhì
G.2
17647 7 8
Giải Nhất
G.1
03761 8 0 0 3
Giải ĐB
ĐB
698205 9 2 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 7
2 0 8
3  
4 2 7
5 3 6
6 1 2
7 8
8 0 0 3
9 2 3 4

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 1 3
Giải Bảy
G.7
532 1  
Giải Sáu
G.6
3661 7170 9862 2 1 2 4
Giải Năm
G.5
3699 3 1 2
Giải Tư
G.4
79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270
4
5
 
0
Giải Ba
G.3
27722 18921 6 1 2
Giải Nhì
G.2
12201 7 0 0
Giải Nhất
G.1
57083 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
923650 9 4 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1  
2 1 2 4
3 1 2
4  
5 0
6 1 2
7 0 0
8 3 8
9 4 7 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 1 6 7
Giải Bảy
G.7
219 1 9
Giải Sáu
G.6
8360 6542 5297 2 9
Giải Năm
G.5
9555 3 2
Giải Tư
G.4
73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807
4
5
2
3 5
Giải Ba
G.3
72453 92329 6 0 6 6
Giải Nhì
G.2
09396 7  
Giải Nhất
G.1
68906 8 5 8 8
Giải ĐB
ĐB
026185 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6 7
1 9
2 9
3 2
4 2
5 3 5
6 0 6 6
7  
8 5 8 8
9 6 7

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 2 7 9
Giải Bảy
G.7
702 1 6
Giải Sáu
G.6
9362 0171 5834 2 9
Giải Năm
G.5
4360 3 4 7
Giải Tư
G.4
04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652
4
5
9
2 3
Giải Ba
G.3
97253 26916 6 0 2 6
Giải Nhì
G.2
81396 7 0 1 1
Giải Nhất
G.1
51249 8  
Giải ĐB
ĐB
475709 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7 9
1 6
2 9
3 4 7
4 9
5 2 3
6 0 2 6
7 0 1 1
8  
9 6

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 0 4
Giải Bảy
G.7
997 1  
Giải Sáu
G.6
8953 0504 5352 2 2 4
Giải Năm
G.5
2192 3 3 8 9
Giải Tư
G.4
62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999
4
5
2 6 6
2 3 9
Giải Ba
G.3
69922 62039 6  
Giải Nhì
G.2
14833 7  
Giải Nhất
G.1
88824 8 8
Giải ĐB
ĐB
660600 9 2 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1  
2 2 4
3 3 8 9
4 2 6 6
5 2 3 9
6  
7  
8 8
9 2 7 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 0 7
Giải Bảy
G.7
234 1 3
Giải Sáu
G.6
4887 3554 0464 2 5
Giải Năm
G.5
6834 3 4 4
Giải Tư
G.4
62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207
4
5
0 1 4
4 4
Giải Ba
G.3
22188 91325 6 4 9
Giải Nhì
G.2
32341 7  
Giải Nhất
G.1
77400 8 7 8 9
Giải ĐB
ĐB
954840 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 3
2 5
3 4 4
4 0 1 4
5 4 4
6 4 9
7  
8 7 8 9
9 5

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 0 5
Giải Bảy
G.7
550 1  
Giải Sáu
G.6
3047 7463 7305 2  
Giải Năm
G.5
2597 3 0 2 3 7
Giải Tư
G.4
93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894
4
5
2 3 7
0 5
Giải Ba
G.3
35761 37842 6 1 3 8
Giải Nhì
G.2
69068 7 5
Giải Nhất
G.1
58937 8  
Giải ĐB
ĐB
035032 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5
1  
2  
3 0 2 3 7
4 2 3 7
5 0 5
6 1 3 8
7 5
8  
9 4 7

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 4 7
Giải Bảy
G.7
960 1 3 5 7
Giải Sáu
G.6
7383 5598 8890 2  
Giải Năm
G.5
3013 3 0 4
Giải Tư
G.4
69795 28941 65667 17664 61330 25404 90215
4
5
1 2 6
 
Giải Ba
G.3
10246 82717 6 0 4 7
Giải Nhì
G.2
33334 7  
Giải Nhất
G.1
54242 8 3
Giải ĐB
ĐB
973507 9 0 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 3 5 7
2  
3 0 4
4 1 2 6
5  
6 0 4 7
7  
8 3
9 0 5 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0  
Giải Bảy
G.7
122 1 3 4 6 9
Giải Sáu
G.6
4597 8819 8616 2 1 2
Giải Năm
G.5
2872 3  
Giải Tư
G.4
35621 06913 65557 45665 38045 90058 15095
4
5
5
7 8
Giải Ba
G.3
13214 54294 6 0 5
Giải Nhì
G.2
78360 7 2
Giải Nhất
G.1
20693 8  
Giải ĐB
ĐB
498598 9 3 4 5 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 4 6 9
2 1 2
3  
4 5
5 7 8
6 0 5
7 2
8  
9 3 4 5 7 8

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 2
Giải Bảy
G.7
738 1 1 5 6 7
Giải Sáu
G.6
5016 7332 8561 2  
Giải Năm
G.5
2495 3 2 7 8
Giải Tư
G.4
48137 91857 93464 17502 40015 75684 58798
4
5
 
2 7
Giải Ba
G.3
82252 62417 6 1 4
Giải Nhì
G.2
75786 7 5
Giải Nhất
G.1
02775 8 4 6
Giải ĐB
ĐB
444811 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1 5 6 7
2  
3 2 7 8
4  
5 2 7
6 1 4
7 5
8 4 6
9 5 8

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 2
Giải Bảy
G.7
219 1 9
Giải Sáu
G.6
7994 5938 7234 2 5 6
Giải Năm
G.5
2255 3 3 4 8
Giải Tư
G.4
25925 19384 11575 47654 77602 95026 92597
4
5
6
1 4 5
Giải Ba
G.3
68651 70365 6 5
Giải Nhì
G.2
37583 7 5
Giải Nhất
G.1
61946 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
046233 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 9
2 5 6
3 3 4 8
4 6
5 1 4 5
6 5
7 5
8 3 4
9 4 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 9
Giải Bảy
G.7
179 1 7
Giải Sáu
G.6
2473 8373 2144 2 0 3
Giải Năm
G.5
8386 3 8 9
Giải Tư
G.4
01798 19660 32246 04223 88596 21409 67457
4
5
4 5 6
7
Giải Ba
G.3
74720 94345 6 0
Giải Nhì
G.2
21817 7 3 3 9
Giải Nhất
G.1
98239 8 6
Giải ĐB
ĐB
167038 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 7
2 0 3
3 8 9
4 4 5 6
5 7
6 0
7 3 3 9
8 6
9 6 8

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 0 3 6 7
Giải Bảy
G.7
406 1 2 9
Giải Sáu
G.6
9992 1385 3812 2 5 7 8
Giải Năm
G.5
1500 3  
Giải Tư
G.4
47027 45003 42861 93625 94019 48228 37083
4
5
8
4
Giải Ba
G.3
89654 63889 6 1
Giải Nhì
G.2
68785 7  
Giải Nhất
G.1
79748 8 3 5 5 9
Giải ĐB
ĐB
780807 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 6 7
1 2 9
2 5 7 8
3  
4 8
5 4
6 1
7  
8 3 5 5 9
9 2

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 4
Giải Bảy
G.7
062 1 7
Giải Sáu
G.6
2237 5488 2656 2 5 6 6 9
Giải Năm
G.5
1196 3 1 2 5 7
Giải Tư
G.4
95825 20531 94017 58435 42429 08346 19226
4
5
6
6 7
Giải Ba
G.3
15357 43081 6 2
Giải Nhì
G.2
36904 7  
Giải Nhất
G.1
16032 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
505926 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 7
2 5 6 6 9
3 1 2 5 7
4 6
5 6 7
6 2
7  
8 1 8
9 6