XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0  
Giải Bảy
G.7
550 1 0
Giải Sáu
G.6
3273 6210 2088 2 7
Giải Năm
G.5
6348 3  
Giải Tư
G.4
89957 88480 13160 31888 63980 55353 54587
4
5
8
0 2 3 3 6 7
Giải Ba
G.3
91352 87756 6 0
Giải Nhì
G.2
43627 7 3
Giải Nhất
G.1
15253 8 0 0 4 7 8 8
Giải ĐB
ĐB
048784 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0
2 7
3  
4 8
5 0 2 3 3 6 7
6 0
7 3
8 0 0 4 7 8 8
9  

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 5
Giải Bảy
G.7
753 1  
Giải Sáu
G.6
0305 9532 2559 2  
Giải Năm
G.5
4568 3 2 8
Giải Tư
G.4
02350 32857 44192 68789 58650 54282 88891
4
5
4 7 9
0 0 3 7 9
Giải Ba
G.3
65261 46747 6 1 8
Giải Nhì
G.2
74038 7  
Giải Nhất
G.1
55344 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
025549 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1  
2  
3 2 8
4 4 7 9
5 0 0 3 7 9
6 1 8
7  
8 2 9
9 1 2

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 2 2 2
Giải Bảy
G.7
743 1 3 9
Giải Sáu
G.6
2977 1851 6194 2 0 6
Giải Năm
G.5
0876 3 0
Giải Tư
G.4
04213 50420 70530 23126 63463 45640 75519
4
5
0 3 6
1
Giải Ba
G.3
52102 03279 6 3
Giải Nhì
G.2
77802 7 6 7 9
Giải Nhất
G.1
21602 8  
Giải ĐB
ĐB
011646 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 2
1 3 9
2 0 6
3 0
4 0 3 6
5 1
6 3
7 6 7 9
8  
9 4

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 1 2 2 5 6
Giải Bảy
G.7
086 1  
Giải Sáu
G.6
8731 2375 9261 2 1 3
Giải Năm
G.5
4523 3 1
Giải Tư
G.4
98845 95106 11858 11005 03002 49301 35768
4
5
5
7 8
Giải Ba
G.3
24021 24302 6 1 8
Giải Nhì
G.2
36684 7 5
Giải Nhất
G.1
50957 8 3 4 6
Giải ĐB
ĐB
755883 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 2 5 6
1  
2 1 3
3 1
4 5
5 7 8
6 1 8
7 5
8 3 4 6
9  

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 3 5 8 8
Giải Bảy
G.7
470 1  
Giải Sáu
G.6
8903 0771 8905 2 0 3 4
Giải Năm
G.5
1324 3 2 3 8
Giải Tư
G.4
74120 59933 76608 14391 31223 46832 67508
4
5
 
2 2 3 9
Giải Ba
G.3
47752 95952 6  
Giải Nhì
G.2
09738 7 0 1
Giải Nhất
G.1
45759 8  
Giải ĐB
ĐB
123353 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 8 8
1  
2 0 3 4
3 2 3 8
4  
5 2 2 3 9
6  
7 0 1
8  
9 1

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0 6 7 8 9
Giải Bảy
G.7
699 1 0
Giải Sáu
G.6
2741 0808 4176 2 4
Giải Năm
G.5
4633 3 3 5 8
Giải Tư
G.4
05124 47335 37510 71389 76438 23363 28057
4
5
1
7
Giải Ba
G.3
84978 82782 6 3
Giải Nhì
G.2
45906 7 6 8
Giải Nhất
G.1
72807 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
340709 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7 8 9
1 0
2 4
3 3 5 8
4 1
5 7
6 3
7 6 8
8 2 9
9 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 7
Giải Bảy
G.7
663 1 4 6
Giải Sáu
G.6
7991 6614 0479 2  
Giải Năm
G.5
0299 3  
Giải Tư
G.4
08081 80657 93257 73016 41793 59885 07966
4
5
3
5 7 7 8
Giải Ba
G.3
03707 51964 6 3 4 6
Giải Nhì
G.2
37943 7 9
Giải Nhất
G.1
59355 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
286358 9 1 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 4 6
2  
3  
4 3
5 5 7 7 8
6 3 4 6
7 9
8 1 5
9 1 3 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 0 0
Giải Bảy
G.7
257 1 9
Giải Sáu
G.6
8867 3637 4998 2  
Giải Năm
G.5
5200 3 4 7
Giải Tư
G.4
92900 38449 41597 22380 81734 37019 27868
4
5
9
7
Giải Ba
G.3
71071 96782 6 7 8
Giải Nhì
G.2
84292 7 0 1
Giải Nhất
G.1
87483 8 0 2 3
Giải ĐB
ĐB
252270 9 2 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0
1 9
2  
3 4 7
4 9
5 7
6 7 8
7 0 1
8 0 2 3
9 2 7 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 2
Giải Bảy
G.7
502 1 2 7 8
Giải Sáu
G.6
8995 6059 5498 2  
Giải Năm
G.5
9753 3 9
Giải Tư
G.4
48573 47853 88539 82312 02617 50760 75946
4
5
0 1 3 6
3 3 9
Giải Ba
G.3
80340 13443 6 0
Giải Nhì
G.2
18541 7 3
Giải Nhất
G.1
28718 8  
Giải ĐB
ĐB
557499 9 5 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 2 7 8
2  
3 9
4 0 1 3 6
5 3 3 9
6 0
7 3
8  
9 5 8 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 1
Giải Bảy
G.7
034 1 4 5 9
Giải Sáu
G.6
7246 3859 1115 2  
Giải Năm
G.5
7169 3 1 4 8
Giải Tư
G.4
84074 23301 00119 27788 53162 06294 85031
4
5
1 6
5 9
Giải Ba
G.3
73114 01041 6 2 9
Giải Nhì
G.2
58855 7 2 4
Giải Nhất
G.1
61472 8 8
Giải ĐB
ĐB
180438 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 4 5 9
2  
3 1 4 8
4 1 6
5 5 9
6 2 9
7 2 4
8 8
9 4

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 6
Giải Bảy
G.7
570 1 0 4 6
Giải Sáu
G.6
3185 0006 3314 2 5 7
Giải Năm
G.5
9216 3 8
Giải Tư
G.4
78810 61938 77127 09694 11064 75043 05053
4
5
0 3
3
Giải Ba
G.3
42725 92780 6 4
Giải Nhì
G.2
81897 7 0
Giải Nhất
G.1
62940 8 0 5
Giải ĐB
ĐB
768793 9 3 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 0 4 6
2 5 7
3 8
4 0 3
5 3
6 4
7 0
8 0 5
9 3 4 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 6
Giải Bảy
G.7
835 1 7
Giải Sáu
G.6
0674 0646 9471 2 1
Giải Năm
G.5
9217 3 4 5
Giải Tư
G.4
48175 62406 72368 53188 13477 12221 55047
4
5
5 6 7
 
Giải Ba
G.3
90469 14073 6 8 9
Giải Nhì
G.2
26970 7 0 1 3 4 5 7
Giải Nhất
G.1
72734 8 8
Giải ĐB
ĐB
498945 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 7
2 1
3 4 5
4 5 6 7
5  
6 8 9
7 0 1 3 4 5 7
8 8
9  

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0  
Giải Bảy
G.7
729 1 3 3 5 8 9
Giải Sáu
G.6
7553 9018 9894 2 3 9
Giải Năm
G.5
3913 3  
Giải Tư
G.4
69078 89672 24540 07240 11777 84119 20815
4
5
0 0
3
Giải Ba
G.3
65563 40569 6 3 9
Giải Nhì
G.2
25499 7 2 7 8
Giải Nhất
G.1
61923 8  
Giải ĐB
ĐB
696913 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 3 5 8 9
2 3 9
3  
4 0 0
5 3
6 3 9
7 2 7 8
8  
9 4 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 0
Giải Bảy
G.7
894 1  
Giải Sáu
G.6
5097 3067 7400 2 8
Giải Năm
G.5
8439 3 0 2 7 9
Giải Tư
G.4
02973 74930 54732 20373 39337 44668 38082
4
5
 
0
Giải Ba
G.3
19428 27773 6 7 7 8
Giải Nhì
G.2
82567 7 3 3 3 4
Giải Nhất
G.1
95550 8 2
Giải ĐB
ĐB
946674 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 8
3 0 2 7 9
4  
5 0
6 7 7 8
7 3 3 3 4
8 2
9 4 7