XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0  
Giải Bảy
G.7
260 1 5 6 7
Giải Sáu
G.6
6879 4846 9181 2 0 5
Giải Năm
G.5
6545 3 7 8
Giải Tư
G.4
87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915
4
5
5 6
4 8
Giải Ba
G.3
55682 86425 6 0
Giải Nhì
G.2
56854 7 0 2 9
Giải Nhất
G.1
80920 8 1 2
Giải ĐB
ĐB
467972 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 6 7
2 0 5
3 7 8
4 5 6
5 4 8
6 0
7 0 2 9
8 1 2
9  

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 2
Giải Bảy
G.7
678 1 3 4
Giải Sáu
G.6
8750 4913 1502 2  
Giải Năm
G.5
8154 3 5
Giải Tư
G.4
04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554
4
5
2 3 9
0 4 4 7
Giải Ba
G.3
57542 10898 6 5
Giải Nhì
G.2
67849 7 3 8 8
Giải Nhất
G.1
71714 8 2
Giải ĐB
ĐB
940078 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 3 4
2  
3 5
4 2 3 9
5 0 4 4 7
6 5
7 3 8 8
8 2
9 8

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 5
Giải Bảy
G.7
857 1 8 9
Giải Sáu
G.6
9295 0434 3996 2 8
Giải Năm
G.5
5267 3 3 4
Giải Tư
G.4
59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028
4
5
4 7
7
Giải Ba
G.3
21244 92475 6 0 1 1 7
Giải Nhì
G.2
65847 7 5
Giải Nhất
G.1
27333 8  
Giải ĐB
ĐB
921019 9 5 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 8 9
2 8
3 3 4
4 4 7
5 7
6 0 1 1 7
7 5
8  
9 5 6 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 1 2 6
Giải Bảy
G.7
314 1 4 9
Giải Sáu
G.6
1166 3706 6901 2  
Giải Năm
G.5
3434 3 4 5 8
Giải Tư
G.4
24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335
4
5
5 8
2 5 5
Giải Ba
G.3
17355 91438 6 6
Giải Nhì
G.2
80802 7 3
Giải Nhất
G.1
56292 8  
Giải ĐB
ĐB
054090 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 6
1 4 9
2  
3 4 5 8
4 5 8
5 2 5 5
6 6
7 3
8  
9 0 2

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 6
Giải Bảy
G.7
989 1 8
Giải Sáu
G.6
4106 4451 2033 2 3 5 9
Giải Năm
G.5
7150 3 3
Giải Tư
G.4
64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697
4
5
 
0 1
Giải Ba
G.3
81874 44529 6  
Giải Nhì
G.2
62399 7 4 5
Giải Nhất
G.1
96075 8 3 6 9
Giải ĐB
ĐB
135994 9 4 7 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 8
2 3 5 9
3 3
4  
5 0 1
6  
7 4 5
8 3 6 9
9 4 7 7 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 2 3 7 9
Giải Bảy
G.7
214 1 2 2 4 5
Giải Sáu
G.6
0745 6624 9846 2 3 4 6
Giải Năm
G.5
4615 3  
Giải Tư
G.4
27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890
4
5
5 6
1
Giải Ba
G.3
55907 49526 6 3
Giải Nhì
G.2
72503 7  
Giải Nhất
G.1
12451 8 1
Giải ĐB
ĐB
127663 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 7 9
1 2 2 4 5
2 3 4 6
3  
4 5 6
5 1
6 3
7  
8 1
9 0

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0  
Giải Bảy
G.7
284 1 7
Giải Sáu
G.6
9051 4766 1537 2 4
Giải Năm
G.5
3461 3 7 8
Giải Tư
G.4
33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138
4
5
5 9
1
Giải Ba
G.3
18991 97545 6 1 1 6
Giải Nhì
G.2
58384 7 3
Giải Nhất
G.1
55773 8 4 4 5
Giải ĐB
ĐB
899797 9 1 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7
2 4
3 7 8
4 5 9
5 1
6 1 1 6
7 3
8 4 4 5
9 1 7 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 8 9
Giải Bảy
G.7
071 1 0 8
Giải Sáu
G.6
6531 5382 5585 2 1 7 7
Giải Năm
G.5
5966 3 1
Giải Tư
G.4
84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510
4
5
 
6 7
Giải Ba
G.3
15556 28509 6 0 6
Giải Nhì
G.2
90121 7 1 8
Giải Nhất
G.1
27778 8 2 3 5
Giải ĐB
ĐB
109127 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9
1 0 8
2 1 7 7
3 1
4  
5 6 7
6 0 6
7 1 8
8 2 3 5
9  

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 9
Giải Bảy
G.7
766 1 0
Giải Sáu
G.6
8980 8434 4961 2 0 6
Giải Năm
G.5
2410 3 0 0 0 4
Giải Tư
G.4
01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520
4
5
 
5 6
Giải Ba
G.3
18409 86498 6 1 6
Giải Nhì
G.2
20495 7 1
Giải Nhất
G.1
68556 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
356255 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0
2 0 6
3 0 0 0 4
4  
5 5 6
6 1 6
7 1
8 0 8
9 5 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 6
Giải Bảy
G.7
126 1 5
Giải Sáu
G.6
5549 5495 3306 2 1 6 6 7
Giải Năm
G.5
4052 3 0 6 7
Giải Tư
G.4
57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115
4
5
2 9
2
Giải Ba
G.3
67374 60126 6  
Giải Nhì
G.2
80521 7 3 4
Giải Nhất
G.1
97773 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
228827 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 5
2 1 6 6 7
3 0 6 7
4 2 9
5 2
6  
7 3 4
8 4 9
9 5

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 2 3
Giải Bảy
G.7
803 1 6
Giải Sáu
G.6
1398 2650 2889 2  
Giải Năm
G.5
4216 3  
Giải Tư
G.4
12890 71358 05991 74940 66751 87445 01847
4
5
0 5 7
0 1 8
Giải Ba
G.3
51502 29178 6 7
Giải Nhì
G.2
94597 7 8
Giải Nhất
G.1
19467 8 9
Giải ĐB
ĐB
671998 9 0 1 7 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 6
2  
3  
4 0 5 7
5 0 1 8
6 7
7 8
8 9
9 0 1 7 8 8

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 3 4
Giải Bảy
G.7
750 1  
Giải Sáu
G.6
0454 0224 2955 2 1 4
Giải Năm
G.5
0004 3 0 4 8
Giải Tư
G.4
01538 87676 45195 67521 36264 28251 65530
4
5
2
0 1 4 5 8
Giải Ba
G.3
03634 90742 6 3 4
Giải Nhì
G.2
70903 7 6
Giải Nhất
G.1
82358 8  
Giải ĐB
ĐB
376763 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1  
2 1 4
3 0 4 8
4 2
5 0 1 4 5 8
6 3 4
7 6
8  
9 5

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 0 6 9
Giải Bảy
G.7
369 1 6 7
Giải Sáu
G.6
9317 9206 8238 2 0 0 2 4 7
Giải Năm
G.5
5122 3 8
Giải Tư
G.4
73399 78479 90799 64227 16650 46520 07524
4
5
7
0
Giải Ba
G.3
64500 86620 6 9
Giải Nhì
G.2
94447 7 9
Giải Nhất
G.1
30316 8  
Giải ĐB
ĐB
423809 9 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6 9
1 6 7
2 0 0 2 4 7
3 8
4 7
5 0
6 9
7 9
8  
9 9 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0  
Giải Bảy
G.7
067 1  
Giải Sáu
G.6
3039 1834 0256 2  
Giải Năm
G.5
2658 3 0 3 4 9
Giải Tư
G.4
12040 61730 61467 95275 06567 26533 97288
4
5
0
6 8
Giải Ba
G.3
43472 46275 6 3 5 7 7 7
Giải Nhì
G.2
85665 7 2 5 5
Giải Nhất
G.1
26196 8 8
Giải ĐB
ĐB
331863 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2  
3 0 3 4 9
4 0
5 6 8
6 3 5 7 7 7
7 2 5 5
8 8
9 6