XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 2
Giải Bảy
G.7
202 1 0 1 5
Giải Sáu
G.6
4788 2815 8482 2 2 6
Giải Năm
G.5
1026 3 3 9
Giải Tư
G.4
75222 11939 05390 79262 12658 78311 23787
4
5
 
8
Giải Ba
G.3
19310 04180 6 2
Giải Nhì
G.2
95898 7  
Giải Nhất
G.1
93991 8 0 2 7 8
Giải ĐB
ĐB
086733 9 0 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 1 5
2 2 6
3 3 9
4  
5 8
6 2
7  
8 0 2 7 8
9 0 1 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0 1 3 7
Giải Bảy
G.7
893 1 5
Giải Sáu
G.6
4715 7622 5536 2 0 2 4
Giải Năm
G.5
4854 3 4 6 7
Giải Tư
G.4
23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151
4
5
1
1 4
Giải Ba
G.3
11068 82689 6 8
Giải Nhì
G.2
32841 7  
Giải Nhất
G.1
84724 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
205086 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 7
1 5
2 0 2 4
3 4 6 7
4 1
5 1 4
6 8
7  
8 6 9
9 3

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 0 3
Giải Bảy
G.7
636 1 3 8 9
Giải Sáu
G.6
7319 3432 9600 2  
Giải Năm
G.5
9699 3 0 2 6 8
Giải Tư
G.4
57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303
4
5
0
6 9
Giải Ba
G.3
01340 46518 6 8
Giải Nhì
G.2
51473 7 3
Giải Nhất
G.1
08556 8 5
Giải ĐB
ĐB
425659 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1 3 8 9
2  
3 0 2 6 8
4 0
5 6 9
6 8
7 3
8 5
9 5 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 7
Giải Bảy
G.7
189 1 2 7
Giải Sáu
G.6
1717 1871 9942 2  
Giải Năm
G.5
4885 3 1 4 7
Giải Tư
G.4
56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107
4
5
2
 
Giải Ba
G.3
67766 48534 6 6 9
Giải Nhì
G.2
95278 7 1 7 8
Giải Nhất
G.1
87569 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
674312 9 1 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2 7
2  
3 1 4 7
4 2
5  
6 6 9
7 1 7 8
8 5 9
9 1 3 5

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0  
Giải Bảy
G.7
149 1  
Giải Sáu
G.6
2249 3443 0232 2 3 4 6 7
Giải Năm
G.5
7568 3 2 4 7
Giải Tư
G.4
22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824
4
5
3 4 7 9 9
 
Giải Ba
G.3
39837 54044 6 2 4 8 8
Giải Nhì
G.2
71726 7 3
Giải Nhất
G.1
36162 8  
Giải ĐB
ĐB
187173 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 3 4 6 7
3 2 4 7
4 3 4 7 9 9
5  
6 2 4 8 8
7 3
8  
9  

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 3 7
Giải Bảy
G.7
590 1 6
Giải Sáu
G.6
8850 1393 1807 2 8
Giải Năm
G.5
0635 3 1 5 6
Giải Tư
G.4
02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665
4
5
5 6 8
0 2
Giải Ba
G.3
50046 63816 6 5
Giải Nhì
G.2
50877 7 7
Giải Nhất
G.1
73148 8 7
Giải ĐB
ĐB
346003 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7
1 6
2 8
3 1 5 6
4 5 6 8
5 0 2
6 5
7 7
8 7
9 0 3

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 2 9
Giải Bảy
G.7
034 1 5 8 9
Giải Sáu
G.6
6543 3561 1659 2  
Giải Năm
G.5
9057 3 0 4 6
Giải Tư
G.4
46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015
4
5
3
2 7 9
Giải Ba
G.3
87102 83019 6 1
Giải Nhì
G.2
25986 7  
Giải Nhất
G.1
66418 8 3 6 6
Giải ĐB
ĐB
081430 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 5 8 9
2  
3 0 4 6
4 3
5 2 7 9
6 1
7  
8 3 6 6
9 0

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 4
Giải Bảy
G.7
248 1 1
Giải Sáu
G.6
2527 6404 5286 2 7
Giải Năm
G.5
2037 3 7 9 9
Giải Tư
G.4
71196 35839 34195 40855 55196 27379 53939
4
5
5 8
5
Giải Ba
G.3
84392 57111 6  
Giải Nhì
G.2
29597 7 4 9
Giải Nhất
G.1
63174 8 6
Giải ĐB
ĐB
815945 9 2 5 6 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 1
2 7
3 7 9 9
4 5 8
5 5
6  
7 4 9
8 6
9 2 5 6 6 7

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 6
Giải Bảy
G.7
226 1 0 5
Giải Sáu
G.6
1829 8806 5465 2 0 4 6 9
Giải Năm
G.5
5392 3 2 8
Giải Tư
G.4
14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083
4
5
 
4
Giải Ba
G.3
25632 95615 6 5
Giải Nhì
G.2
88954 7 3 6
Giải Nhất
G.1
46924 8 2 3 8
Giải ĐB
ĐB
692238 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 0 5
2 0 4 6 9
3 2 8
4  
5 4
6 5
7 3 6
8 2 3 8
9 2

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 5 6
Giải Bảy
G.7
305 1 5
Giải Sáu
G.6
0494 0835 2043 2 8
Giải Năm
G.5
1489 3 5
Giải Tư
G.4
61157 20785 15606 48861 08778 05728 33750
4
5
3
0 2 7 8
Giải Ba
G.3
42815 06063 6 1 3
Giải Nhì
G.2
33678 7 8 8
Giải Nhất
G.1
92952 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
151258 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 5
2 8
3 5
4 3
5 0 2 7 8
6 1 3
7 8 8
8 5 9
9 4

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 2
Giải Bảy
G.7
002 1 3 3 8 8
Giải Sáu
G.6
5854 4913 8386 2  
Giải Năm
G.5
7818 3  
Giải Tư
G.4
18475 13918 46281 11150 26395 01386 27979
4
5
5 8
0 4
Giải Ba
G.3
21683 46513 6  
Giải Nhì
G.2
53648 7 5 9
Giải Nhất
G.1
22845 8 1 3 5 6 6
Giải ĐB
ĐB
820585 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 3 3 8 8
2  
3  
4 5 8
5 0 4
6  
7 5 9
8 1 3 5 6 6
9 5

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 4 7
Giải Bảy
G.7
493 1 0 0 2 6
Giải Sáu
G.6
1447 7512 8074 2 3
Giải Năm
G.5
4907 3 6
Giải Tư
G.4
63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816
4
5
7
9
Giải Ba
G.3
29798 82395 6 3 6
Giải Nhì
G.2
76523 7 1 4
Giải Nhất
G.1
71036 8  
Giải ĐB
ĐB
616404 9 3 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 0 0 2 6
2 3
3 6
4 7
5 9
6 3 6
7 1 4
8  
9 3 5 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 8 9
Giải Bảy
G.7
438 1 4 6
Giải Sáu
G.6
0065 2178 2514 2 6 8
Giải Năm
G.5
0928 3 2 5 8
Giải Tư
G.4
53545 93709 54055 31426 47816 76581 69862
4
5
5
5
Giải Ba
G.3
52908 67184 6 2 5
Giải Nhì
G.2
76932 7 8
Giải Nhất
G.1
48335 8 1 4
Giải ĐB
ĐB
578796 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9
1 4 6
2 6 8
3 2 5 8
4 5
5 5
6 2 5
7 8
8 1 4
9 6

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 7
Giải Bảy
G.7
134 1 2 2 6
Giải Sáu
G.6
1329 1012 9368 2 6 7 9
Giải Năm
G.5
8812 3 4 5
Giải Tư
G.4
21407 10866 75888 08388 85880 02035 98627
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
02762 35480 6 2 6 8
Giải Nhì
G.2
57116 7  
Giải Nhất
G.1
72791 8 0 0 8 8
Giải ĐB
ĐB
870926 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2 2 6
2 6 7 9
3 4 5
4  
5  
6 2 6 8
7  
8 0 0 8 8
9 1