XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 25/05/2022

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
16
71
Giải Bảy G.7
507
636
Giải Sáu G.6
4677
8459
2560
6120
8454
3523
Giải Năm G.5
">tructiep
3503
Giải Tư G.4
">tructiep
">tructiep
">tructiep
">tructiep
">tructiep
">tructiep
">tructiep
">tructiep
">tructiep
">tructiep
">tructiep
">tructiep
">tructiep
">tructiep
Giải Ba G.3
">tructiep
">tructiep
">tructiep
">tructiep
Giải Nhì G.2
">tructiep
">tructiep
Giải Nhất G.1
">tructiep
">tructiep
Giải ĐB ĐB
">tructiep
">tructiep
Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 3
1 6  
2   0 3
3   6
4    
5 9 4
6 0  
7 7 1
8    
9    

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
46
52
Giải Bảy G.7
732
093
Giải Sáu G.6
5280
6952
5551
4273
8656
2366
Giải Năm G.5
9255
1739
Giải Tư G.4
86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137
Giải Ba G.3
01798
47578
74669
95905
Giải Nhì G.2
56421
61082
Giải Nhất G.1
34250
86240
Giải ĐB ĐB
076502
821833

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2 2 4 5
1   3
2 1  
3 0 2 1 3 7 7 9
4 6 0
5 0 1 1 2 5 2 4 6
6   6 9
7 4 5 8 3 7
8 0 2 7
9 5 8 3

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
49
69
Giải Bảy G.7
872
506
Giải Sáu G.6
9328
2906
0016
7434
3173
2284
Giải Năm G.5
0291
6219
Giải Tư G.4
75711
15909
66545
61503
40546
49675
87878
45379
67298
30349
27176
82338
13761
28811
Giải Ba G.3
29351
92881
86422
75713
Giải Nhì G.2
65417
66730
Giải Nhất G.1
31488
08498
Giải ĐB ĐB
013131
680384

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 6 9 6
1 1 6 7 1 3 9
2 8 2
3 1 0 4 8
4 5 6 9 9
5 1  
6   1 9
7 2 5 8 3 6 9
8 1 8 4 4
9 1 8 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
60
41
41
Giải Bảy G.7
869
444
927
Giải Sáu G.6
9332
2921
8540
7917
8701
4825
1708
5318
8724
Giải Năm G.5
3767
7719
1085
Giải Tư G.4
26210
13991
03632
57742
15565
84921
52426
87595
45180
14910
78979
60072
93000
55026
57780
33373
30011
00343
52831
79879
91200
Giải Ba G.3
66208
91562
90475
00503
77605
67717
Giải Nhì G.2
13116
13999
82008
Giải Nhất G.1
76858
04623
13712
Giải ĐB ĐB
399918
550576
795045

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 0 1 3 0 5 8 8
1 0 6 8 0 7 9 1 2 7 8
2 1 1 6 3 5 6 4 7
3 2 2   1
4 0 2 1 4 3 5
5 8    
6 0 2 5 7 9    
7   2 5 6 9 3 9
8   0 0 5
9 1 5 9 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
63
57
57
Giải Bảy G.7
067
975
609
Giải Sáu G.6
4412
3544
5145
0186
9947
3429
6546
0463
6861
Giải Năm G.5
9566
1813
9603
Giải Tư G.4
03884
12954
60978
48103
47824
49957
97316
63638
61443
77763
99558
40451
55606
79805
45427
26728
71419
57672
07816
38737
20498
Giải Ba G.3
78644
08307
00029
91070
12885
12485
Giải Nhì G.2
96644
17950
24748
Giải Nhất G.1
86052
99895
08332
Giải ĐB ĐB
888026
452711
188947

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 7 5 6 3 9
1 2 6 1 3 6 9
2 4 6 9 9 7 8
3   8 2 7
4 4 4 4 5 3 7 6 7 8
5 2 4 7 0 1 7 8  
6 3 6 7 3 1 3
7 8 0 5 2 9
8 4 6 5 5
9   5 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
55
89
Giải Bảy G.7
465
089
Giải Sáu G.6
7662
9919
6102
7636
6216
1957
Giải Năm G.5
0795
7484
Giải Tư G.4
73686
22515
81988
92480
70241
56107
19378
35595
80100
44048
15358
33753
35937
73940
Giải Ba G.3
16325
11191
10037
50979
Giải Nhì G.2
68793
76625
Giải Nhất G.1
16027
66733
Giải ĐB ĐB
289053
664159

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 7 0
1 5 9 6
2 5 7 5
3   3 6 7 7
4 1 0 8
5 3 5 3 7 8 9
6 2 5  
7 8 9
8 0 6 8 4 9 9
9 1 3 5 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
23
49
49
Giải Bảy G.7
108
741
728
Giải Sáu G.6
4055
7121
1913
9362
1576
2612
2338
2573
2008
Giải Năm G.5
5457
3538
6727
Giải Tư G.4
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
Giải Ba G.3
52186
96993
55302
62433
34521
59272
Giải Nhì G.2
00566
05873
17313
Giải Nhất G.1
09880
65978
02469
Giải ĐB ĐB
050702
622028
509098

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 8 8 2 0 8
1 3 5 9 2 3 4 7
2 1 3 7 5 8 0 1 7 8
3   3 7 8 8
4   1 9 7
5 5 7 6  
6 6 6 8 2 7 9
7   0 3 6 8 2 3 9
8 0 6 0 8  
9 3 5 0 1 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
21
88
Giải Bảy G.7
595
758
Giải Sáu G.6
3329
2833
8149
0864
5029
7870
Giải Năm G.5
8371
8301
Giải Tư G.4
72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
Giải Ba G.3
87544
69980
50069
26641
Giải Nhì G.2
60761
38356
Giải Nhất G.1
95955
44355
Giải ĐB ĐB
824337
150322

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0   1 4
1 5 9 8
2 1 2 9 2 9
3 2 3 7 1
4 4 5 9 1 2 9
5 5 5 6 8
6 1 4 9
7 1 0
8 0 1 1 8
9 5 0 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
60
30
Giải Bảy G.7
834
437
Giải Sáu G.6
0890
8166
7656
1531
3078
0461
Giải Năm G.5
2083
8969
Giải Tư G.4
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
Giải Ba G.3
85615
22703
97383
02494
Giải Nhì G.2
69454
09234
Giải Nhất G.1
91676
36764
Giải ĐB ĐB
211683
224376

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3  
1 2 5 2 9
2    
3 4 5 0 1 4 4 6 7
4    
5 4 4 6 6
6 0 6 6 1 4 8 8 9
7 1 6 6 8
8 3 3 9 3
9 0 9 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
87
99
Giải Bảy G.7
899
497
Giải Sáu G.6
7370
6435
5714
4126
8063
5735
Giải Năm G.5
7111
2710
Giải Tư G.4
87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129
30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589
Giải Ba G.3
40513
93236
58039
72198
Giải Nhì G.2
88226
47396
Giải Nhất G.1
90804
15548
Giải ĐB ĐB
016727
411316

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 4 9  
1 1 3 4 0 6
2 6 6 7 9 6
3 5 6 1 5 9
4   8
5 2 0 7
6   3 3
7 0 5 5  
8 7 9
9 9 3 6 6 7 8 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
03
71
71
Giải Bảy G.7
551
099
141
Giải Sáu G.6
0717
1240
3912
9521
9938
2196
8249
6002
4555
Giải Năm G.5
2292
8404
4684
Giải Tư G.4
52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393
51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661
35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541
Giải Ba G.3
69206
01072
97458
55976
44291
82333
Giải Nhì G.2
77684
33296
74543
Giải Nhất G.1
68712
77492
03414
Giải ĐB ĐB
387627
030613
107868

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 4 6 4 2
1 2 2 7 3 4
2 5 7 1 1
3 7 5 6 8 3 8
4 0 7 1 1 3 9
5 1 1 8 5 7
6 6 1 3 2 8
7 2 1 6 3 4
8 4 2 4 4
9 2 3 6 2 6 6 9 1 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
56
68
68
Giải Bảy G.7
591
017
007
Giải Sáu G.6
7479
4247
1944
4956
9468
4750
0463
4318
0859
Giải Năm G.5
6898
0889
0737
Giải Tư G.4
79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270
64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637
96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939
Giải Ba G.3
11094
40212
81519
25080
41814
32902
Giải Nhì G.2
00877
95880
35228
Giải Nhất G.1
40654
89111
12346
Giải ĐB ĐB
512793
042146
837920

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   8 1 2 3 6 7
1 2 7 1 7 9 4 8
2 3 4   0 8
3   6 7 3 7 9
4 4 7 6 6
5 4 6 6 0 6 9
6   8 8 3 4
7 0 7 9   1
8   0 0 0 0 2 7 9  
9 1 1 3 4 5 8   4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
54
41
Giải Bảy G.7
050
200
Giải Sáu G.6
1693
0784
1455
7383
6263
3965
Giải Năm G.5
0709
9412
Giải Tư G.4
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
Giải Ba G.3
49170
39894
82897
86078
Giải Nhì G.2
61158
59429
Giải Nhất G.1
73421
11265
Giải ĐB ĐB
271517
256350

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 4 9 0
1 7 2
2 1 8 3 5 9
3    
4   1 3 3
5 0 4 5 6 8 0 9
6   3 5 5
7 0 7 1 8
8 4 5 8 3
9 3 4 5 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
60
92
92
Giải Bảy G.7
075
723
246
Giải Sáu G.6
1374
0743
6645
0516
2189
2957
9091
5938
4574
Giải Năm G.5
4730
0328
9516
Giải Tư G.4
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
Giải Ba G.3
82068
85150
68722
46138
02396
68298
Giải Nhì G.2
79779
86736
78005
Giải Nhất G.1
61180
02012
07191
Giải ĐB ĐB
993623
734480
123573

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9   5
1 2 2 6 6
2 3 2 3 5 8 8
3 0 6 8 3 8 8
4 3 5 6 0 8 9 5 6
5 0 2 7 8 5
6 0 8 8 8 1  
7 4 5 9   3 4 9
8 0 0 9 0
9 7 2 2 1 1 2 6 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
75
93
Giải Bảy G.7
166
415
Giải Sáu G.6
2530
1086
8470
9055
5514
3547
Giải Năm G.5
8090
0322
Giải Tư G.4
33953
67099
83887
01498
57986
35947
90557
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
Giải Ba G.3
75467
76992
43649
02529
Giải Nhì G.2
81335
18365
Giải Nhất G.1
54251
24790
Giải ĐB ĐB
269222
828046

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0    
1   4 5 6 9
2 2 2 9
3 0 5 1
4 7 6 7 9
5 1 3 7 3 5
6 6 7 0 5
7 0 5  
8 6 6 7 4
9 0 2 8 9 0 3 5

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
36
80
Giải Bảy G.7
496
616
Giải Sáu G.6
1985
3055
1375
0598
9331
8705
Giải Năm G.5
3935
5993
Giải Tư G.4
61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949
26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748
Giải Ba G.3
47997
07658
57062
15209
Giải Nhì G.2
66778
91579
Giải Nhất G.1
68373
93659
Giải ĐB ĐB
239950
952255

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6 5 9
1   4 6 9
2 1 5
3 4 5 6 7 1 6
4 9 8 9
5 0 5 8 5 8 9
6   2
7 3 5 7 8 8 9
8 5 0
9 6 7 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
52
89
Giải Bảy G.7
910
623
Giải Sáu G.6
2167
9039
8228
5611
3801
8714
Giải Năm G.5
2148
8572
Giải Tư G.4
67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783
18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532
Giải Ba G.3
68978
40626
47032
88516
Giải Nhì G.2
91641
29439
Giải Nhất G.1
59564
06072
Giải ĐB ĐB
691089
072572

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   1
1 0 5 6 1 4 4 6
2 6 8 3
3 2 5 9 0 2 2 9
4 1 8 2
5 2  
6 4 7  
7 8 8 2 2 2 8
8 3 7 9 0 9
9   4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
64
72
72
Giải Bảy G.7
486
032
912
Giải Sáu G.6
3267
3813
9060
9281
0641
6200
0860
6307
1058
Giải Năm G.5
2593
4363
9628
Giải Tư G.4
30319
17790
52199
09525
62553
13705
10520
30553
64359
21251
00287
15465
19250
94675
81901
55625
16442
96032
53280
15552
76322
Giải Ba G.3
65532
34604
45125
27697
15680
78253
Giải Nhì G.2
96945
52295
83270
Giải Nhất G.1
96519
67845
48377
Giải ĐB ĐB
154202
266873
087150

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 4 5 0 0 1 7
1 3 9 9   2
2 0 5 5 2 5 8
3 2 2 2
4 5 1 5 2
5 3 0 1 3 9 0 2 3 8
6 0 4 7 3 5 0
7   2 3 5 0 7
8 6 1 7 0 0
9 0 3 9 5 7  

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
08
52
52
Giải Bảy G.7
218
702
523
Giải Sáu G.6
6697
1208
3719
0360
2259
0773
8222
9031
5499
Giải Năm G.5
2858
8583
7856
Giải Tư G.4
66018
69055
93928
70869
12780
85280
66127
30589
15231
85824
06735
06471
26404
78621
50468
37515
25576
30351
58106
46686
02942
Giải Ba G.3
19168
52301
97362
53505
74977
87579
Giải Nhì G.2
54632
83639
07140
Giải Nhất G.1
26173
08191
06658
Giải ĐB ĐB
027769
109725
359027

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 8 8 2 4 5 6
1 8 8 9   5
2 7 8 1 4 5 2 3 7
3 2 1 5 9 1
4     0 2
5 5 8 2 9 1 6 8
6 8 9 9 0 2 1 8
7 3 1 3 6 7 9
8 0 0 3 9 6
9 7 1 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
61
33
Giải Bảy G.7
171
709
Giải Sáu G.6
8519
7552
6207
3989
8043
3338
Giải Năm G.5
2081
1686
Giải Tư G.4
90710
75833
40828
30859
03175
09171
73381
09138
24808
99938
36346
70348
42253
06369
Giải Ba G.3
79116
23641
75154
13890
Giải Nhì G.2
59744
08342
Giải Nhất G.1
12465
34888
Giải ĐB ĐB
707937
976675

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 8 9
1 0 6 9  
2 8  
3 3 7 3 8 8 8
4 1 4 2 3 6 8
5 2 9 3 4
6 1 5 9
7 1 1 5 5
8 1 1 6 8 9
9   0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
06
25
25
Giải Bảy G.7
527
181
994
Giải Sáu G.6
8684
1714
7397
5608
3307
7809
6437
2132
3758
Giải Năm G.5
1525
8690
5897
Giải Tư G.4
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362
Giải Ba G.3
58421
04233
05450
67580
45545
71016
Giải Nhì G.2
12118
85729
72421
Giải Nhất G.1
35280
95758
94243
Giải ĐB ĐB
040287
957609
921538

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 6 7 1 7 8 9 9 9 9
1 4 8   6
2 1 1 5 7 5 9 1
3 3 1 2 2 7 8
4 5   3 3 5 6
5   0 6 7 8 8
6 8   2 3
7     0 7
8 0 3 4 7 9 0 1 8 3
9 7 0 4 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
44
49
Giải Bảy G.7
734
755
Giải Sáu G.6
4725
9809
3674
9713
8641
7574
Giải Năm G.5
6024
3075
Giải Tư G.4
11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414
79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080
Giải Ba G.3
37442
40891
71394
61856
Giải Nhì G.2
81952
62457
Giải Nhất G.1
88662
77232
Giải ĐB ĐB
130603
330108

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 9 4 8
1 1 4 3
2 4 5  
3 3 4 6 2
4 0 2 4 0 1 9
5 2 5 6 7 7
6 2  
7 4 4 5 5
8 5 0
9 1 6 1 3 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
34
87
Giải Bảy G.7
250
565
Giải Sáu G.6
0944
4917
2435
9722
5896
1251
Giải Năm G.5
2068
0827
Giải Tư G.4
42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598
23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001
Giải Ba G.3
03309
37845
39464
04684
Giải Nhì G.2
75193
04709
Giải Nhất G.1
71585
61806
Giải ĐB ĐB
260528
229038

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4 9 0 1 3 6 9
1 7  
2 2 8 2 7
3 2 4 5 2 7 8
4 2 4 5 5 6
5 0 1
6 1 8 4 5
7    
8 5 4 7
9 3 8 6 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
96
82
Giải Bảy G.7
134
963
Giải Sáu G.6
0652
2988
1741
2494
5835
0352
Giải Năm G.5
9215
6621
Giải Tư G.4
05126
28960
56468
56337
41903
84692
66026
06067
10519
02361
47572
13540
38796
85141
Giải Ba G.3
13359
10758
35844
26814
Giải Nhì G.2
40671
12412
Giải Nhất G.1
11237
83013
Giải ĐB ĐB
148942
884963

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3  
1 5 2 3 4 9
2 6 6 1
3 4 7 7 5
4 1 2 0 1 4
5 2 8 9 2
6 0 8 1 3 3 7
7 1 2
8 8 2
9 2 6 4 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
83
11
11
Giải Bảy G.7
357
691
800
Giải Sáu G.6
3111
7262
3866
9796
5332
5602
0583
1403
7535
Giải Năm G.5
1779
5711
4836
Giải Tư G.4
15933
04870
10803
58575
26861
57741
15408
95886
69450
59867
68197
67145
38652
26698
41194
06879
78743
90075
79786
80039
71620
Giải Ba G.3
92781
34675
03931
92293
94244
51623
Giải Nhì G.2
85586
41115
81334
Giải Nhất G.1
46069
97109
06820
Giải ĐB ĐB
562960
801944
366714

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 8 2 9 0 3
1 1 1 1 5 4
2     0 0 3
3 3 1 2 4 5 6 9
4 1 4 5 3 4
5 7 0 2 7
6 0 1 2 6 9 7  
7 0 5 5 9   5 9
8 1 3 6 6 3 6
9   1 3 6 7 8 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
04
73
73
Giải Bảy G.7
714
671
708
Giải Sáu G.6
0557
8443
5278
5929
4236
9223
2916
4563
0372
Giải Năm G.5
2599
0238
8161
Giải Tư G.4
81382
07562
00059
29077
59133
40638
14288
32559
74219
28593
77312
34299
34853
56450
03667
99303
46746
18800
82581
93462
28839
Giải Ba G.3
38606
91778
24304
83804
55743
67713
Giải Nhì G.2
61867
31054
55628
Giải Nhất G.1
26096
40819
84918
Giải ĐB ĐB
775659
599053
025388

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 6 4 4 0 3 8
1 4 2 9 9 3 6 8
2   3 9 8
3 3 8 6 8 9
4 3   3 6
5 7 9 9 0 3 3 4 9  
6 2 7   1 2 3 4 7
7 7 8 8 1 3 2
8 2 8   1 8
9 6 9 3 9  

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
26
81
Giải Bảy G.7
490
468
Giải Sáu G.6
3193
3398
0468
0516
9910
2755
Giải Năm G.5
2133
8942
Giải Tư G.4
76727
82357
75421
17663
80301
69108
37962
02395
17868
43484
84142
10129
04489
27013
Giải Ba G.3
59871
65699
88719
94658
Giải Nhì G.2
79802
75495
Giải Nhất G.1
60053
10382
Giải ĐB ĐB
128311
642529

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 2 8  
1 1 0 3 6 9
2 1 6 7 9 9
3 3  
4   2 2
5 3 7 5 8
6 2 3 8 8 8
7 1  
8   1 2 4 9
9 0 3 8 9 5 5

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
39
33
33
Giải Bảy G.7
444
903
807
Giải Sáu G.6
5027
7535
0922
9413
9786
7769
8890
3771
9950
Giải Năm G.5
0622
3267
8767
Giải Tư G.4
30501
40830
79592
52653
27250
53909
87926
15170
09567
73053
93013
75672
96313
83426
09492
69899
35213
53456
85070
77809
85312
Giải Ba G.3
31817
27556
36445
92337
23589
77262
Giải Nhì G.2
18429
33490
10028
Giải Nhất G.1
40354
76247
17885
Giải ĐB ĐB
588617
599761
980724

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 9 3 7 9
1 7 7 3 3 3 2 3
2 2 2 6 7 9 6 4 8
3 0 5 9 3 7  
4 4 5 7  
5 0 3 4 6 3 0 6
6   1 7 7 9 2 7
7   0 2 0 0 1
8   6 5 9
9 2 0 0 2 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
13
97
Giải Bảy G.7
287
693
Giải Sáu G.6
9537
7714
3105
7981
8104
2230
Giải Năm G.5
1921
1178
Giải Tư G.4
13621
31095
95698
15147
52322
34588
98036
41598
29984
46664
75572
34631
91774
12290
Giải Ba G.3
34925
13902
46103
63930
Giải Nhì G.2
31479
18198
Giải Nhất G.1
96357
29288
Giải ĐB ĐB
244246
784144

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5 3 4
1 3 4  
2 1 1 2 5  
3 6 7 0 0 1
4 6 7 4
5 7  
6   4
7 9 2 4 8
8 7 8 1 4 8
9 5 8 0 3 7 8 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
63
24
Giải Bảy G.7
500
381
Giải Sáu G.6
6325
0141
3322
6790
9564
7278
Giải Năm G.5
9102
6473
Giải Tư G.4
31919
26100
80804
13753
14757
16339
82184
16475
01963
49989
62443
35193
68988
33955
Giải Ba G.3
42256
57098
38688
70408
Giải Nhì G.2
53728
37827
Giải Nhất G.1
25193
87106
Giải ĐB ĐB
243417
153349

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 0 2 4 6 8
1 7 9  
2 2 5 8 4 7
3 9  
4 1 3 9
5 3 6 7 5
6 3 3 4
7   3 5 8
8 4 1 8 8 9
9 3 8 0 3

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
99
34
Giải Bảy G.7
465
420
Giải Sáu G.6
6314
8070
7254
1051
4393
0206
Giải Năm G.5
3587
2829
Giải Tư G.4
96618
15139
39891
36610
58073
06482
81345
31679
04800
86287
52017
30920
11276
05598
Giải Ba G.3
26598
27162
23974
80975
Giải Nhì G.2
83886
45633
Giải Nhất G.1
82743
03453
Giải ĐB ĐB
191534
606627

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   0 6
1 0 4 8 7
2   0 0 7 9
3 4 9 3 4
4 3 5  
5 4 1 3
6 2 5  
7 0 3 4 5 6 9
8 2 6 7 7
9 1 8 9 3 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
03
93
93
Giải Bảy G.7
976
657
795
Giải Sáu G.6
7385
1121
2396
6695
1257
4117
3003
9071
2224
Giải Năm G.5
3262
5117
9574
Giải Tư G.4
22710
38398
68474
87422
98369
49391
72499
38498
37488
57475
39568
85141
13433
71271
56966
64872
33173
84079
19696
42684
27529
Giải Ba G.3
86224
48734
20449
02165
10372
02493
Giải Nhì G.2
59549
08401
67845
Giải Nhất G.1
57919
80843
63099
Giải ĐB ĐB
784089
572209
634515

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 1 9 3
1 0 9 7 7 5
2 1 2 4   4 9
3 4 3  
4 9 1 3 9 5
5   7 7  
6 2 9 5 8 6
7 4 6 1 5 1 2 2 3 4 9
8 5 9 8 4
9 1 6 8 9 3 5 8 3 5 6 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
67
46
46
Giải Bảy G.7
474
474
101
Giải Sáu G.6
4777
6563
2754
3834
1159
2709
5826
7858
2430
Giải Năm G.5
7762
7911
8248
Giải Tư G.4
07135
77362
64609
38704
15642
13835
22550
36468
20768
76576
22285
11690
86350
67568
49023
03213
11170
29968
37466
47104
09119
Giải Ba G.3
90197
68701
44557
29002
67084
57166
Giải Nhì G.2
28515
98634
95806
Giải Nhất G.1
14507
60680
18471
Giải ĐB ĐB
057488
804560
804668

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 4 7 9 2 9 1 4 6
1 5 1 3 9
2     3 6
3 5 5 4 4 0
4 2 6 8
5 0 4 0 7 9 8
6 2 2 3 7 0 8 8 8 6 6 8 8
7 4 7 4 6 0 1
8 8 0 5 3 4
9 7 0  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
49
91
Giải Bảy G.7
025
171
Giải Sáu G.6
9543
3393
5393
3203
6394
7408
Giải Năm G.5
8520
7458
Giải Tư G.4
52534
24836
87343
74791
45072
53770
74417
09158
68084
17931
69263
73809
02399
62952
Giải Ba G.3
67466
96709
50174
93190
Giải Nhì G.2
97332
67301
Giải Nhất G.1
92006
73697
Giải ĐB ĐB
155360
822099

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 9 1 3 8 9
1 7  
2 0 5  
3 2 4 6 1
4 3 3 9  
5   2 8 8
6 0 6 3
7 0 2 1 4
8   4
9 1 3 3 0 1 4 7 9 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
70
30
30
Giải Bảy G.7
880
984
627
Giải Sáu G.6
1282
2343
3664
3463
2092
5443
2376
3192
9174
Giải Năm G.5
0398
4289
6144
Giải Tư G.4
33872
21587
08300
44095
97513
58535
88351
34940
46137
07153
99922
46512
92060
74315
29943
25566
52934
69973
75988
35951
09138
Giải Ba G.3
68495
30843
61606
32244
21930
44698
Giải Nhì G.2
47574
36637
32190
Giải Nhất G.1
58765
76759
36733
Giải ĐB ĐB
841832
401099
792159

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 6 6
1 3 2 5  
2   2 7
3 2 5 0 7 7 0 3 4 8
4 3 3 0 3 4 3 4
5 1 3 9 1 9
6 4 5 0 3 6
7 0 2 4   3 4 6
8 0 2 7 4 9 8
9 5 5 8 2 9 0 2 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
57
74
Giải Bảy G.7
923
423
Giải Sáu G.6
7926
1615
6535
5353
9460
9431
Giải Năm G.5
9127
7325
Giải Tư G.4
02374
82690
39630
89440
59510
01851
79959
22251
40824
65920
38354
54630
25458
32381
Giải Ba G.3
12146
21671
36868
82548
Giải Nhì G.2
99334
21634
Giải Nhất G.1
71539
62060
Giải ĐB ĐB
830914
350639

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0    
1 0 4 5  
2 3 6 7 0 3 4 5
3 0 4 5 9 0 1 4 9
4 0 6 8
5 1 7 9 1 3 4 8
6   0 0 8
7 1 4 4
8   1
9 0  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
95
74
Giải Bảy G.7
485
314
Giải Sáu G.6
4891
7075
5895
2739
5297
0555
Giải Năm G.5
2056
9670
Giải Tư G.4
34644
92950
50736
61008
44827
65557
54522
93147
00091
44099
24742
97415
00325
30225
Giải Ba G.3
90497
33549
88002
64970
Giải Nhì G.2
19422
42647
Giải Nhất G.1
22959
09065
Giải ĐB ĐB
636450
301158

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 8 2
1   4 5
2 2 2 7 5 5
3 6 9
4 4 9 2 7 7
5 0 0 6 7 9 5 8
6   5
7 5 0 0 4
8 5  
9 1 5 5 7 1 7 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
05
17
Giải Bảy G.7
362
405
Giải Sáu G.6
1247
1608
7538
7044
1257
5482
Giải Năm G.5
3056
2922
Giải Tư G.4
83213
14231
50746
31825
90357
72312
74679
75589
33599
70298
22631
97012
77789
92991
Giải Ba G.3
10347
57358
92893
43533
Giải Nhì G.2
47064
09490
Giải Nhất G.1
09668
54071
Giải ĐB ĐB
398591
997274

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 8 5
1 2 3 2 7
2 5 2
3 1 8 1 3
4 6 7 7 4
5 6 7 8 7
6 2 4 8  
7 9 1 4
8   2 9 9
9 1 0 1 3 8 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
48
25
25
Giải Bảy G.7
295
515
089
Giải Sáu G.6
9012
0949
7113
3036
9519
8010
0558
1856
0436
Giải Năm G.5
8883
1787
9180
Giải Tư G.4
13719
73468
77801
57693
98262
55723
45323
18837
78061
79842
90259
31597
99637
47172
42026
58583
25031
37633
51085
02724
81018
Giải Ba G.3
74971
03510
80619
25556
97884
04689
Giải Nhì G.2
46824
58735
96190
Giải Nhất G.1
27043
35299
61529
Giải ĐB ĐB
050624
639568
884809

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1   9
1 0 2 3 9 0 5 9 9 8
2 3 3 4 4 5 4 6 9
3   5 6 7 7 1 3 6
4 3 8 9 2  
5   6 9 0 6 8
6 2 8 1 8  
7 1 2  
8 3 7 0 3 4 5 9 9
9 3 5 7 9 0

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
33
20
20
Giải Bảy G.7
071
190
117
Giải Sáu G.6
3312
7765
8943
6119
5489
7949
5881
4589
1978
Giải Năm G.5
1548
4803
4412
Giải Tư G.4
43513
89875
84166
62031
76133
73074
17605
31230
32968
28492
11443
44575
52195
97730
63716
47540
70692
58419
34513
30602
02850
Giải Ba G.3
90210
16977
74048
87752
78957
35038
Giải Nhì G.2
82035
40770
67281
Giải Nhất G.1
66271
23214
45607
Giải ĐB ĐB
957353
979643
413425

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 3 2 7
1 0 2 3 4 9 2 3 6 7 9
2   0 5
3 1 3 3 5 0 0 8
4 3 8 3 3 8 9 0
5 3 2 0 7
6 5 6 8  
7 1 1 4 5 7 0 5 1 8
8   9 1 1 9
9   0 2 5 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
08
13
Giải Bảy G.7
284
181
Giải Sáu G.6
1360
6858
6434
0693
3644
4445
Giải Năm G.5
5272
4476
Giải Tư G.4
06644
65839
13732
69626
34251
10687
26474
34396
56373
61857
33822
00326
39976
96752
Giải Ba G.3
68755
80894
66351
04747
Giải Nhì G.2
07569
74419
Giải Nhất G.1
63103
90344
Giải ĐB ĐB
427064
948670

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 8  
1   3 9
2 6 2 6
3 2 4 9  
4 4 4 4 5 7
5 1 5 8 1 2 7
6 0 4 9  
7 2 4 0 3 6 6
8 4 7 1
9 4 3 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
10
87
87
Giải Bảy G.7
457
179
768
Giải Sáu G.6
4741
9406
2913
0716
9459
7242
6559
1023
6621
Giải Năm G.5
5938
5199
3297
Giải Tư G.4
30109
28347
99075
68767
40077
22026
12123
84024
39294
03844
87443
61536
74147
38628
05186
63824
77952
13358
41664
68927
51661
Giải Ba G.3
56457
57260
38118
16718
88684
54165
Giải Nhì G.2
61357
19600
86234
Giải Nhất G.1
08461
80949
19286
Giải ĐB ĐB
514084
274513
218330

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 6 9 0  
1 0 3 3 6 8 8  
2 3 6 4 8 1 3 4 7
3 8 6 0 4
4 1 7 2 3 4 7 9  
5 7 7 7 9 2 8 9
6 0 1 7   1 4 5 8
7 5 7 9 2
8 4 7 4 6 6
9   4 9 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
09
57
Giải Bảy G.7
289
239
Giải Sáu G.6
0689
8610
3699
0157
7556
0675
Giải Năm G.5
3404
9684
Giải Tư G.4
45449
69707
83100
27821
28522
89989
44371
79127
26759
34663
12941
50543
64923
40017
Giải Ba G.3
42951
79675
01062
19266
Giải Nhì G.2
12226
90903
Giải Nhất G.1
75546
48082
Giải ĐB ĐB
603534
119564

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 4 7 9 3
1 0 7
2 1 2 6 3 7
3 4 9
4 6 9 1 3
5 1 6 7 7 9
6   2 3 4 6
7 1 5 5
8 9 9 9 2 4
9 9  

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
16
23
Giải Bảy G.7
445
162
Giải Sáu G.6
8072
8537
0144
4982
4294
1299
Giải Năm G.5
7412
3835
Giải Tư G.4
68499
99916
85843
33743
76067
03955
04683
93590
38449
36630
03303
56188
44426
72641
Giải Ba G.3
16689
07357
33075
62771
Giải Nhì G.2
02347
59112
Giải Nhất G.1
47501
72449
Giải ĐB ĐB
860071
554715

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 3
1 2 6 6 2 5
2   3 6
3 7 0 5
4 3 3 4 5 7 1 9 9
5 5 7  
6 7 2
7 1 2 1 5
8 3 9 2 8
9 9 0 4 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
55
25
Giải Bảy G.7
463
554
Giải Sáu G.6
0863
6821
3218
4054
6790
3069
Giải Năm G.5
1851
4915
Giải Tư G.4
49621
66250
40164
67178
85942
79983
42486
90670
25704
07824
98621
82368
65119
30014
Giải Ba G.3
53564
26248
02023
20320
Giải Nhì G.2
09051
68320
Giải Nhất G.1
47303
17125
Giải ĐB ĐB
314947
634690

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 4
1 8 4 5 9
2 1 1 0 0 1 3 4 5 5
3    
4 2 7 8  
5 0 1 1 5 4 4
6 3 3 4 4 8 9
7 8 0
8 3 6  
9   0 0

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
14
90
90
Giải Bảy G.7
405
198
546
Giải Sáu G.6
3551
4676
2556
6847
4085
2327
7242
6530
3348
Giải Năm G.5
7174
8434
4657
Giải Tư G.4
12718
61309
64718
25013
99215
25270
45542
70749
62632
80938
92601
46328
33191
79431
12150
19762
02234
02064
40136
90888
27820
Giải Ba G.3
16576
70962
08230
38095
36875
67453
Giải Nhì G.2
60869
76085
05642
Giải Nhất G.1
83607
96162
39555
Giải ĐB ĐB
219407
196596
981399

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 7 7 9 1  
1 3 4 5 8 8    
2   7 8 0
3   0 1 2 4 8 0 4 6
4 2 7 9 2 2 4 6 8
5 1 6   0 3 5 7
6 2 9 2 2 4
7 0 4 6 6   5
8   5 5 8
9   0 1 5 6 8 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
49
38
38
Giải Bảy G.7
946
569
687
Giải Sáu G.6
1949
2318
0771
9103
7526
9048
7520
8881
6433
Giải Năm G.5
1197
5669
0517
Giải Tư G.4
01765
72797
58432
84088
02298
32377
83034
24267
83419
27337
14021
52313
78512
26070
07687
30354
56194
39302
64691
65708
98152
Giải Ba G.3
03270
63178
13337
61620
12460
77165
Giải Nhì G.2
07317
60092
44581
Giải Nhất G.1
12256
40993
27825
Giải ĐB ĐB
995169
301890
177168

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   3 2 8
1 7 8 2 3 9 7
2   0 1 6 0 5
3 2 4 7 7 8 3
4 6 9 9 8  
5 6   2 3 4
6 5 9 7 9 9 0 5 8
7 0 1 7 8 0  
8 8   1 1 7 7
9 7 7 8 0 2 3 1 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
84
89
Giải Bảy G.7
977
358
Giải Sáu G.6
0517
0023
8550
6678
4645
9798
Giải Năm G.5
3791
2010
Giải Tư G.4
85825
84174
64600
53402
98887
94433
03584
81523
53943
68581
91821
20685
53383
00190
Giải Ba G.3
59035
65804
31773
66524
Giải Nhì G.2
88437
22253
Giải Nhất G.1
29718
25880
Giải ĐB ĐB
164783
481115

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 2 4  
1 7 8 0 5
2 3 5 1 3 4
3 3 5 7  
4   3 5
5 0 3 8
6    
7 4 7 3 8
8 3 4 4 7 0 1 3 5 9
9 1 0 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
92
15
15
Giải Bảy G.7
151
273
684
Giải Sáu G.6
5329
7556
5305
7847
5172
2682
4573
7489
7757
Giải Năm G.5
3137
2546
6404
Giải Tư G.4
64042
36153
69799
70084
03302
38497
97718
87480
62851
02260
44797
20757
17495
42442
84911
01060
08992
59047
97888
79459
20818
Giải Ba G.3
07550
37855
69260
61750
30756
11620
Giải Nhì G.2
13130
87684
01458
Giải Nhất G.1
04193
30650
01125
Giải ĐB ĐB
721744
024181
401380

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 5   4
1 8 5 1 4 8
2 9   0 5
3 0 7    
4 2 4 2 6 7 7
5 0 1 3 5 6 0 0 1 7 6 7 8 9
6   0 0 0
7   2 3 3
8 4 0 1 2 4 0 4 8 9
9 2 3 7 9 5 7 2

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
56
36
Giải Bảy G.7
393
293
Giải Sáu G.6
5894
7053
8755
8128
2028
9665
Giải Năm G.5
6371
7321
Giải Tư G.4
21289
74712
48463
31533
11522
32737
83419
43256
88502
84615
60969
77286
22616
99042
Giải Ba G.3
98381
64513
75954
03871
Giải Nhì G.2
33926
40031
Giải Nhất G.1
31842
36435
Giải ĐB ĐB
041452
936017

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0   2
1 2 3 9 5 6 7
2 2 6 1 8 8
3 3 7 1 5 6
4 2 2
5 2 3 5 6 4 6
6 3 5 9
7 1 1
8 1 9 6
9 3 4 3

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
98
19
Giải Bảy G.7
656
267
Giải Sáu G.6
4438
4653
8385
6990
4113
0984
Giải Năm G.5
4711
0710
Giải Tư G.4
28897
46020
88250
41783
91879
77626
90578
15945
11363
21622
73747
83851
58894
56232
Giải Ba G.3
12918
56844
25978
65114
Giải Nhì G.2
52758
34590
Giải Nhất G.1
70415
93454
Giải ĐB ĐB
156856
598617

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0    
1 1 5 8 0 3 4 7 9
2 0 6 2
3 8 2
4 4 5 7
5 0 3 6 6 8 1 4
6   3 7
7 8 9 8
8 3 5 4
9 7 8 0 0 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
17
60
Giải Bảy G.7
476
150
Giải Sáu G.6
8019
3329
3223
2663
0632
9472
Giải Năm G.5
0208
0988
Giải Tư G.4
45154
03593
33958
41034
62588
38466
02822
24270
98863
56890
10614
41130
67217
59164
Giải Ba G.3
02792
73318
00622
25808
Giải Nhì G.2
37773
25125
Giải Nhất G.1
62116
65732
Giải ĐB ĐB
506632
340374

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8 8
1 6 7 8 9 4 7
2 2 3 9 2 5
3 2 4 0 2 2
4    
5 4 8 0
6 6 0 3 3 4
7 3 6 0 2 4
8 8 8
9 2 3 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
57
45
45
Giải Bảy G.7
734
418
153
Giải Sáu G.6
8856
2935
2582
1643
8150
9587
2517
5073
7977
Giải Năm G.5
8314
2292
6325
Giải Tư G.4
42807
33158
04943
67293
85098
00589
03656
79918
39117
44769
71287
08250
69814
85949
37706
94631
65334
34911
59918
50171
21166
Giải Ba G.3
18460
62397
12337
11489
41980
52828
Giải Nhì G.2
99185
58212
27513
Giải Nhất G.1
36219
93570
23028
Giải ĐB ĐB
793260
147273
223697

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7   6
1 4 9 2 4 7 8 8 1 3 7 8
2     5 8 8
3 4 5 7 1 4
4 3 3 5 9  
5 6 6 7 8 0 0 3
6 0 0 9 6
7   0 3 1 3 7
8 2 5 9 7 7 9 0
9 3 7 8 2 6 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
59
92
92
Giải Bảy G.7
494
751
273
Giải Sáu G.6
4128
7593
3151
3992
2198
9255
4505
7786
1499
Giải Năm G.5
0895
2476
4329
Giải Tư G.4
00621
52883
57974
10697
28919
12093
18007
93201
21167
79268
06092
36763
99360
83976
65950
16087
13635
19899
02274
65208
94891
Giải Ba G.3
73064
49572
10070
35409
96735
92067
Giải Nhì G.2
22945
47030
58187
Giải Nhất G.1
69600
63790
36404
Giải ĐB ĐB
641990
850844
799914

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 7 1 9 4 5 8
1 9   4
2 1 8   9
3   0 5 5
4 5 4  
5 1 9 1 5 0
6 4 0 3 7 8 7
7 2 4 0 6 6 3 4 7
8 3   6 7 7
9 0 3 3 4 5 7 0 2 2 2 8 1 9 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
04
69
Giải Bảy G.7
907
574
Giải Sáu G.6
0620
0923
2348
0418
4684
8153
Giải Năm G.5
9246
0461
Giải Tư G.4
57408
27364
74127
92054
48770
58518
79877
20012
71480
22871
27836
60754
95584
26684
Giải Ba G.3
54296
09256
48516
02960
Giải Nhì G.2
98713
16024
Giải Nhất G.1
25032
74055
Giải ĐB ĐB
549012
245225

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 7 8  
1 2 3 8 2 6 8
2 0 3 7 4 5
3 2 6
4 6 8  
5 4 6 3 4 5
6 4 0 1 9
7 0 7 1 4
8   0 4 4 4
9 6  

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
96
52
52
Giải Bảy G.7
820
804
108
Giải Sáu G.6
1199
3343
2046
6927
2861
0820
6073
8046
1348
Giải Năm G.5
7213
9677
3093
Giải Tư G.4
49790
25769
76066
89524
27279
67914
73883
33030
69061
71426
40358
15910
76264
87652
69223
14251
31341
90251
25550
74945
77758
Giải Ba G.3
74116
25801
45008
46510
87680
35728
Giải Nhì G.2
98013
57293
87925
Giải Nhất G.1
56150
09722
85239
Giải ĐB ĐB
617205
688172
568290

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 5 4 8 8
1 3 3 4 6 0 0  
2 0 4 0 2 6 7 3 5 8
3   0 9
4 3 6   1 5 6 8
5 0 2 2 8 0 1 1 8 9
6 6 9 1 1 4  
7 9 2 7 3
8 3   0
9 0 6 9 3 0 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
19
45
Giải Bảy G.7
892
838
Giải Sáu G.6
0118
3375
9503
2488
9295
7753
Giải Năm G.5
5861
7161
Giải Tư G.4
21238
95301
66769
09557
24546
30989
09560
54096
01899
89311
35979
55491
44755
75878
Giải Ba G.3
48503
03650
19583
85602
Giải Nhì G.2
09607
60139
Giải Nhất G.1
76906
12057
Giải ĐB ĐB
123004
990332

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3 3 4 6 7 2
1 8 9 1
2    
3 8 2 8 9
4 6 5
5 0 7 3 5 7
6 0 1 9 1
7 5 8 9
8 9 3 8
9 2 1 5 6 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
10
71
Giải Bảy G.7
183
409
Giải Sáu G.6
7613
7983
9730
4897
2289
2754
Giải Năm G.5
0065
2269
Giải Tư G.4
03245
13791
12024
42317
55583
23421
34380
29729
27614
48986
42369
26544
59955
41187
Giải Ba G.3
43387
54833
71906
40075
Giải Nhì G.2
09347
48740
Giải Nhất G.1
50863
94631
Giải ĐB ĐB
392992
300703

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0   3 6 9
1 0 3 7 4
2 1 4 9
3 0 3 1
4 5 7 0 4
5   4 5
6 3 5 9 9
7   1 5
8 0 3 3 3 7 6 7 9
9 1 2 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
05
68
Giải Bảy G.7
789
327
Giải Sáu G.6
4879
7688
1975
6590
2164
2891
Giải Năm G.5
8828
9177
Giải Tư G.4
77752
19277
01306
06709
11706
77670
61407
36960
84453
91799
90427
42506
56998
95175
Giải Ba G.3
28051
22922
56417
92960
Giải Nhì G.2
08676
51707
Giải Nhất G.1
69421
31693
Giải ĐB ĐB
630611
385136

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 6 6 7 9 6 7
1 1 7
2 1 2 8 7 7
3   6
4    
5 1 2 3
6   0 0 4 8
7 0 5 6 7 9 5 7
8 8 9  
9   0 1 3 8 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
47
98
98
Giải Bảy G.7
380
690
521
Giải Sáu G.6
4665
7261
9838
0064
0072
7473
6942
4734
7611
Giải Năm G.5
8713
5043
5007
Giải Tư G.4
99303
76641
11912
63440
01239
17424
44073
26917
63806
00308
29467
74157
30773
62547
02481
40013
92683
92924
13820
07388
34005
Giải Ba G.3
60614
55302
95224
31139
59122
97507
Giải Nhì G.2
59190
65535
89987
Giải Nhất G.1
68876
45823
62887
Giải ĐB ĐB
672227
475706
827526

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 3 6 6 8 5 7 7
1 2 3 4 7 1 3
2 4 7 3 4 0 1 2 4 6
3 8 9 5 9 4 8
4 0 1 7 3 7 2
5   7  
6 1 5 4 7  
7 3 6 2 3 3  
8 0   1 3 7 7 8
9 0 0 8  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
09
86
86
Giải Bảy G.7
292
959
287
Giải Sáu G.6
8644
7841
0719
7642
5040
3739
7868
9355
3212
Giải Năm G.5
7321
0052
3243
Giải Tư G.4
80522
17110
17097
09054
40467
20976
51303
36764
24304
11877
59158
15860
78101
84981
46222
02478
76396
44824
85163
05001
84351
Giải Ba G.3
56921
74346
31474
63326
89701
02495
Giải Nhì G.2
22087
74120
42917
Giải Nhất G.1
89535
16111
12058
Giải ĐB ĐB
165869
198095
691631

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 9 1 4 1 1
1 0 9 1 2 7
2 1 1 2 0 6 2 4
3 5 9 1 9
4 1 4 6 0 2 3
5 4 2 8 9 1 5 8
6 7 9 0 4 3 8
7 6 4 7 8
8 7 1 6 7
9 2 7 5 5 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
35
44
Giải Bảy G.7
074
311
Giải Sáu G.6
0589
1038
5154
1437
2786
3422
Giải Năm G.5
2359
7046
Giải Tư G.4
83567
83614
38692
11768
34164
89543
41709
79484
25110
58311
80799
65982
96565
83542
Giải Ba G.3
02860
73396
43301
90943
Giải Nhì G.2
67129
45505
Giải Nhất G.1
27204
55393
Giải ĐB ĐB
372384
282001

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 9 1 1 5
1 4 0 1 1
2 9 2
3 5 8 7
4 3 2 3 4 6
5 4 9  
6 0 4 7 8 5
7 4  
8 4 9 2 4 6
9 2 6 3 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
55
83
83
Giải Bảy G.7
900
378
405
Giải Sáu G.6
6583
2718
9177
2656
3873
9319
6062
9085
8282
Giải Năm G.5
8332
5502
5229
Giải Tư G.4
34481
97552
16789
72165
73828
67057
84704
14839
90747
55729
68649
35476
23163
44149
97285
97481
05997
05138
82033
97097
39236
Giải Ba G.3
71670
60369
54052
87233
81563
71510
Giải Nhì G.2
52523
95471
67269
Giải Nhất G.1
18836
94355
23681
Giải ĐB ĐB
167560
748625
799269

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 4 2 5
1 8 9 0
2 3 8 5 9 9
3 2 6 3 9 3 6 8
4   7 9 9  
5 2 5 7 2 5 6  
6 0 5 9 3 2 3 9 9
7 0 7 1 3 6 8  
8 1 3 9 3 1 1 1 2 5 5
9     7 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
50
99
Giải Bảy G.7
167
384
Giải Sáu G.6
1910
5024
7136
1932
7963
0882
Giải Năm G.5
8007
9408
Giải Tư G.4
96011
78391
05908
56091
92342
30062
36154
77379
49765
16278
55325
03195
37882
54410
Giải Ba G.3
99818
50164
07297
06939
Giải Nhì G.2
55059
96349
Giải Nhất G.1
65813
84193
Giải ĐB ĐB
327912
877926

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 8 8
1 0 1 2 3 8 0
2 4 5 6
3 6 2 9
4 2 9
5 0 4 9  
6 2 4 7 3 5
7   8 9
8   2 2 4
9 1 1 3 5 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
74
91
Giải Bảy G.7
384
306
Giải Sáu G.6
1999
8414
5373
1595
2565
2247
Giải Năm G.5
1857
1051
Giải Tư G.4
42220
73543
92586
68826
96032
77931
08330
99001
72434
75013
45957
66183
19142
35636
Giải Ba G.3
51519
77502
73425
27747
Giải Nhì G.2
11968
22393
Giải Nhất G.1
66686
05835
Giải ĐB ĐB
226841
188130

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2 1 6
1 4 9 3
2 0 6 5
3 0 1 2 0 4 5 6
4 1 3 2 7 7
5 7 1 7
6 8 5
7 3 4  
8 4 6 6 3
9 9 1 3 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
81
84
Giải Bảy G.7
502
228
Giải Sáu G.6
9375
3216
5380
5041
6862
9748
Giải Năm G.5
0613
8366
Giải Tư G.4
09798
41261
61251
31236
92590
55013
28736
33947
58925
16466
10611
34963
08148
81330
Giải Ba G.3
39994
67813
58896
03728
Giải Nhì G.2
16327
69334
Giải Nhất G.1
33799
46984
Giải ĐB ĐB
351767
200769

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2  
1 3 3 3 6 1
2 7 5 8 8
3 6 6 0 4
4   1 7 8 8
5 1  
6 1 7 2 3 6 6 9
7 5  
8 0 1 4 4
9 0 4 8 9 6

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
75
17
17
Giải Bảy G.7
924
915
470
Giải Sáu G.6
5204
9565
6420
2909
9716
8803
1352
6980
4102
Giải Năm G.5
8846
3510
1273
Giải Tư G.4
33590
37595
14793
60306
09768
35678
61615
41305
84775
27376
97001
06291
59531
43055
45616
93011
13639
77296
50638
35868
37522
Giải Ba G.3
05616
57134
26428
21712
66099
41941
Giải Nhì G.2
95674
83520
10967
Giải Nhất G.1
58395
50865
50115
Giải ĐB ĐB
954543
210204
564536

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 6 1 3 4 5 9 2
1 5 6 0 2 5 6 7 1 4 5 6
2 0 4 0 8 2
3 4 1 6 8 9
4 3 6   1
5   5 2
6 5 8 5 7 8
7 4 5 8 5 6 0 3
8     0
9 0 3 5 5 1 6 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
69
49
49
Giải Bảy G.7
718
382
077
Giải Sáu G.6
6049
6418
8600
2493
7353
4228
4340
4275
1004
Giải Năm G.5
4980
2958
4111
Giải Tư G.4
34940
07852
77970
63368
98186
83119
98518
02402
58800
60634
41650
71771
28483
53959
45891
00393
21562
93626
69178
11155
95894
Giải Ba G.3
30783
33605
07000
13109
76555
21497
Giải Nhì G.2
66586
31288
66283
Giải Nhất G.1
49393
52983
53987
Giải ĐB ĐB
831282
301671
751921

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 5 0 0 2 9 4 6
1 8 8 8 9   1
2   8 1 6
3   4  
4 0 9 9 0
5 2 0 3 8 9 5 5
6 8 9   2
7 0 1 1 5 7 8
8 0 2 3 6 6 2 3 3 8 3 7
9 3 3 1 3 4 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
83
62
Giải Bảy G.7
616
580
Giải Sáu G.6
6831
1618
8759
7525
3816
3531
Giải Năm G.5
9211
4048
Giải Tư G.4
01229
30791
67969
66775
32941
02196
24878
33044
77775
28165
51084
86371
44661
87759
Giải Ba G.3
36043
27476
89868
08240
Giải Nhì G.2
61486
82308
Giải Nhất G.1
11867
54503
Giải ĐB ĐB
591650
107160

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0   3 8
1 1 6 8 6
2 9 5
3 1 1
4 1 3 0 4 8
5 0 9 9
6 7 9 0 1 2 5 8
7 5 6 8 1 5
8 3 6 0 4
9 1 6  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
54
09
09
Giải Bảy G.7
045
797
577
Giải Sáu G.6
7421
5370
2455
6911
3946
7575
7080
1345
0619
Giải Năm G.5
5191
4059
7062
Giải Tư G.4
92503
96538
23551
45749
60543
24176
50998
43830
10139
15751
50428
53110
82492
25076
43260
71745
05363
79185
75107
31575
91666
Giải Ba G.3
77831
94872
26190
80773
11291
53262
Giải Nhì G.2
14941
73770
65135
Giải Nhất G.1
21686
46448
04462
Giải ĐB ĐB
208286
328403
783020

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3 3 9 4 7
1   0 1 9
2 1 8 0
3 1 8 0 9 5
4 1 3 5 9 6 8 5 5
5 1 4 5 1 9  
6     0 2 2 2 3 6
7 0 2 6 0 3 5 6 5 7
8 6 6   0 5
9 1 8 0 2 7 1

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
18
31
Giải Bảy G.7
195
398
Giải Sáu G.6
9623
6676
6344
6850
0737
0785
Giải Năm G.5
3114
4061
Giải Tư G.4
42219
15405
35159
65399
67120
86857
22552
44897
52787
14006
28740
80872
53719
67567
Giải Ba G.3
39296
76647
45787
81765
Giải Nhì G.2
99039
35072
Giải Nhất G.1
61515
31814
Giải ĐB ĐB
465186
618135

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 6
1 4 5 8 9 4 9
2 0 3  
3 9 1 5 7
4 4 7 0
5 2 7 9 0
6   1 5 7
7 6 2 2
8 6 5 7 7
9 5 6 9 7 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
87
97
Giải Bảy G.7
379
854
Giải Sáu G.6
4927
8819
1846
8878
4365
9354
Giải Năm G.5
7980
5563
Giải Tư G.4
80389
74710
93617
04372
05217
12791
78521
16495
65095
12258
44164
21697
70743
39256
Giải Ba G.3
33901
16619
17819
25073
Giải Nhì G.2
16279
15005
Giải Nhất G.1
23895
45732
Giải ĐB ĐB
505181
866455

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 5
1 0 7 7 9 9 9
2 1 7  
3   2
4 6 3
5   4 4 5 6 8
6   3 4 5
7 2 9 9 3 8
8 0 1 7 9  
9 1 5 5 5 7 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
26
54
Giải Bảy G.7
637
746
Giải Sáu G.6
8027
5635
6907
9741
6128
9223
Giải Năm G.5
8375
7180
Giải Tư G.4
93324
17258
20010
01815
39639
74181
44775
56233
85591
45595
03506
25342
13262
70330
Giải Ba G.3
85230
17201
17209
05971
Giải Nhì G.2
57031
23522
Giải Nhất G.1
94074
72397
Giải ĐB ĐB
463797
198645

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 7 6 9
1 0 5  
2 4 6 7 2 3 8
3 0 1 5 7 9 0 3
4   1 2 5 6
5 8 4
6   2
7 4 5 5 1
8 1 0
9 7 1 5 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
78
23
23
Giải Bảy G.7
587
235
299
Giải Sáu G.6
4927
6721
4312
8375
5878
0848
5616
3970
2686
Giải Năm G.5
8265
7242
0011
Giải Tư G.4
17771
38137
05362
02059
06812
16061
30025
61115
15051
29428
91791
21791
82803
66402
18555
51990
25240
27747
25682
38737
72444
Giải Ba G.3
71805
90730
72647
53185
06405
32727
Giải Nhì G.2
40193
40330
90694
Giải Nhất G.1
29594
24322
05905
Giải ĐB ĐB
793478
774143
217660

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 2 3 5 5
1 2 2 5 1 6
2 1 5 7 2 3 8 7
3 0 7 0 5 7
4   2 3 7 8 0 4 7
5 9 1 5
6 1 2 5   0
7 1 8 8 5 8 0
8 7 5 2 6
9 3 4 1 1 0 4 5 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
74
40
40
Giải Bảy G.7
765
197
003
Giải Sáu G.6
5369
1954
9410
1403
1544
7061
3686
0235
3638
Giải Năm G.5
5681
9470
6721
Giải Tư G.4
59337
40436
91721
85735
14441
01788
67652
79560
58414
96336
93892
97898
35931
83730
04773
82668
59850
75954
59843
53115
36283
Giải Ba G.3
49251
54283
47909
26420
72970
10546
Giải Nhì G.2
17220
50470
10495
Giải Nhất G.1
40855
04673
33346
Giải ĐB ĐB
704975
348724
931498

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   3 9 3
1 0 4 5
2 0 1 0 4 1
3 5 6 7 0 1 6 5 8
4 1 0 4 3 6 6
5 1 2 4 5   0 4
6 5 9 0 1 8
7 4 5 0 0 3 0 3
8 1 3 8   3 6
9   2 7 8 5 8 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
31
71
Giải Bảy G.7
088
563
Giải Sáu G.6
9338
9661
6128
1137
1528
5386
Giải Năm G.5
9623
5282
Giải Tư G.4
98077
10372
56288
29816
78622
90682
78139
77509
04200
01317
59081
34388
68920
34608
Giải Ba G.3
63165
17141
06851
41914
Giải Nhì G.2
05729
00101
Giải Nhất G.1
82450
38016
Giải ĐB ĐB
595225
062580

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0   0 1 8 9
1 6 4 6 7
2 2 3 5 8 9 0 8
3 1 8 9 7
4 1  
5 0 1
6 1 5 3
7 2 7 1
8 2 8 8 0 1 2 6 8
9    

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
34
88
88
Giải Bảy G.7
795
783
410
Giải Sáu G.6
1987
0959
3734
7220
7520
3105
2447
1941
9771
Giải Năm G.5
2999
6991
8298
Giải Tư G.4
77066
50189
33786
06315
42885
91265
98438
71419
20806
07559
99023
64612
25865
09639
53234
23613
85406
91678
51178
91123
55455
Giải Ba G.3
07366
03100
91400
32407
64237
82703
Giải Nhì G.2
66245
59903
42299
Giải Nhất G.1
06487
72839
61507
Giải ĐB ĐB
069600
269526
904097

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 0 0 3 5 6 7 3 6 7
1 5 2 9 0 3
2   0 0 3 6 3
3 4 4 8 9 9 4 7
4 5   1 4 7
5 9 9 5
6 5 6 6 5  
7     1 8 8
8 5 6 7 7 9 3 8  
9 5 9 1 7 8 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
63
08
Giải Bảy G.7
142
597
Giải Sáu G.6
7233
6556
9752
0803
2030
5163
Giải Năm G.5
0230
5354
Giải Tư G.4
57248
97997
52250
76499
24564
55570
42759
69499
76331
81453
81142
00851
11031
74990
Giải Ba G.3
03091
59707
25506
76883
Giải Nhì G.2
77021
40639
Giải Nhất G.1
36967
01908
Giải ĐB ĐB
263620
439348

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 3 6 8 8
1    
2 0 1  
3 0 3 0 1 1 9
4 2 8 2 8
5 0 2 6 9 1 3 4
6 3 4 7 3
7 0  
8   3
9 1 7 9 0 7 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
84
82
Giải Bảy G.7
851
427
Giải Sáu G.6
8120
8367
4983
7069
7247
1634
Giải Năm G.5
3809
9811
Giải Tư G.4
49928
24932
52503
69820
46789
57715
77945
46322
05110
94599
96518
74823
26212
35080
Giải Ba G.3
80575
62280
33159
57272
Giải Nhì G.2
60098
67378
Giải Nhất G.1
11924
89148
Giải ĐB ĐB
997517
522984

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3 9  
1 5 7 0 1 2 8
2 0 0 4 8 2 3 7
3 2 4
4 5 7 8
5 1 9
6 7 9
7 5 2 8
8 0 3 4 9 0 2 4
9 8 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
00
71
Giải Bảy G.7
010
962
Giải Sáu G.6
1921
3524
7440
8021
6429
7337
Giải Năm G.5
0169
5488
Giải Tư G.4
43194
76307
52747
84246
68901
72968
47362
67811
91172
51049
75406
69550
28641
85908
Giải Ba G.3
20950
79396
87640
16154
Giải Nhì G.2
11091
47961
Giải Nhất G.1
80260
29550
Giải ĐB ĐB
266007
291523

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 1 7 7 6 8
1 0 1
2 1 4 1 3 9
3   7
4 0 6 7 0 1 9
5 0 0 0 4
6 0 2 8 9 1 2
7   1 2
8   8
9 1 4 6  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
61
52
52
Giải Bảy G.7
143
089
944
Giải Sáu G.6
8780
7655
3480
6886
6197
9242
4332
7982
2295
Giải Năm G.5
9028
4481
1731
Giải Tư G.4
57596
35319
68768
76961
30029
45691
89349
59160
90211
32128
24776
75718
19003
05862
83959
40094
31728
85963
86426
71593
78677
Giải Ba G.3
23305
13956
47963
89008
52518
82373
Giải Nhì G.2
21667
16698
32591
Giải Nhất G.1
63827
62762
21420
Giải ĐB ĐB
376060
848611
311444

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 3 8  
1 9 1 1 8 8
2 7 8 9 8 0 4 6 8
3     1 2
4 3 9 2 4 4
5 5 6 2 9
6 0 1 1 7 8 0 2 2 3 3
7   6 3 7
8 0 0 1 6 9 2
9 1 6 7 8 1 3 4 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
14
94
94
Giải Bảy G.7
795
896
701
Giải Sáu G.6
5055
4506
1189
8052
9270
3658
3462
8399
9971
Giải Năm G.5
4586
3299
6293
Giải Tư G.4
91715
53904
98657
61788
32292
97552
09128
77082
86849
46159
18464
29664
63526
40114
27272
22543
96109
87499
02977
73374
02510
Giải Ba G.3
15294
04507
72419
82810
38537
17602
Giải Nhì G.2
24427
26601
75695
Giải Nhất G.1
35540
23773
66406
Giải ĐB ĐB
620340
816278
719285

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 6 7 1 1 2 6 9
1 4 5 0 4 9 0
2 7 8 6  
3     7
4 0 0 9 3 9
5 2 5 7 2 8 9  
6   4 4 2
7   0 3 8 1 2 4 7
8 6 8 9 2 5
9 2 4 5 4 6 9 3 5 9 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
17
90
Giải Bảy G.7
863
658
Giải Sáu G.6
6770
5712
3213
9857
9038
1700
Giải Năm G.5
1613
5211
Giải Tư G.4
46262
51441
31511
62009
90828
50962
39544
46189
52533
22178
41922
01515
99700
36090
Giải Ba G.3
28599
38462
85194
33941
Giải Nhì G.2
72216
61643
Giải Nhất G.1
38836
86104
Giải ĐB ĐB
709196
688821

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9 0 0 4
1 1 2 3 3 6 7 1 5
2 8 1 2
3 6 3 8
4 1 4 1 3
5   7 8
6 2 2 2 3  
7 0 8
8   9
9 6 9 0 0 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
21
78
78
Giải Bảy G.7
821
937
960
Giải Sáu G.6
6348
4204
3240
2912
8333
7132
2261
8858
1252
Giải Năm G.5
6598
6914
0476
Giải Tư G.4
37652
40914
17355
62390
92373
05111
96637
90418
47176
05069
44772
64663
20240
08466
52900
83416
71009
93470
74974
23082
73714
Giải Ba G.3
17860
85475
25825
49963
77535
27545
Giải Nhì G.2
53760
90884
38204
Giải Nhất G.1
74826
82543
11291
Giải ĐB ĐB
506350
433105
813978

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 5 0 4 9
1 1 4 2 4 8 4 6
2 1 1 6 5  
3 7 2 3 7 5
4 0 8 0 3 5
5 0 2 5   2 8
6 0 0 3 3 6 9 0 1 7
7 3 5 2 6 8 0 4 6 8
8   4 2
9 0 8   1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
28
35
Giải Bảy G.7
171
833
Giải Sáu G.6
5583
9611
8308
2716
0016
8119
Giải Năm G.5
5368
6685
Giải Tư G.4
84725
92943
66835
30746
50489
09504
79292
27551
04152
04813
82434
14550
29515
91779
Giải Ba G.3
55162
78366
06300
73748
Giải Nhì G.2
34562
80511
Giải Nhất G.1
74233
99343
Giải ĐB ĐB
623105
030928

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 5 8 0
1 1 1 3 5 6 6 9
2 5 8 8
3 3 5 3 4 5
4 3 6 3 8
5   0 1 2
6 2 2 6 8  
7 1 9
8 3 9 5
9 2  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
55
15
Giải Bảy G.7
654
447
Giải Sáu G.6
8955
9005
5209
9993
6538
4051
Giải Năm G.5
6157
7315
Giải Tư G.4
18754
59055
07542
89304
30215
38391
13463
50810
34919
86118
33190
21547
09775
64054
Giải Ba G.3
69410
01251
70003
06487
Giải Nhì G.2
22343
49101
Giải Nhất G.1
44433
58195
Giải ĐB ĐB
835822
553277

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4 5 9 1 3
1 0 5 0 5 5 8 9
2 2  
3 3 8
4 2 3 7 7
5 1 4 4 5 5 5 7 1 4
6 3  
7   5 7
8   7
9 1 0 3 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
49
31
Giải Bảy G.7
620
933
Giải Sáu G.6
8638
7180
4521
6076
6878
0639
Giải Năm G.5
8400
9950
Giải Tư G.4
53051
92871
09748
92055
32342
67551
15822
07338
92294
07431
89440
95487
69439
02130
Giải Ba G.3
61458
45744
53356
14267
Giải Nhì G.2
48146
94806
Giải Nhất G.1
60256
62740
Giải ĐB ĐB
910720
224640

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 6
1    
2 0 0 1 2  
3 8 0 1 1 3 8 9 9
4 2 4 6 8 9 0 0 0
5 1 1 5 6 8 0 6
6   7
7 1 6 8
8 0 7
9   4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
34
88
88
Giải Bảy G.7
169
912
980
Giải Sáu G.6
0602
6439
8058
9079
6935
1401
8862
4629
7218
Giải Năm G.5
2713
9153
4582
Giải Tư G.4
41697
04378
79983
15856
82427
85308
43543
02793
42069
56531
02708
42769
97213
98601
38342
80526
81852
65092
64062
14242
27278
Giải Ba G.3
36807
14898
61133
40269
02050
08037
Giải Nhì G.2
27198
86367
19252
Giải Nhất G.1
58018
68679
61507
Giải ĐB ĐB
613217
867966
250498

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 7 8 1 1 8 7
1 3 7 8 2 3 8
2 7   6 9
3 4 9 1 3 5 7
4 3   2 2
5 6 8 3 0 2 2
6 9 6 7 9 9 9 2 2
7 8 9 9 6 8
8 3 8 0 2
9 7 8 8 3 2 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
58
75
75
Giải Bảy G.7
331
512
482
Giải Sáu G.6
2792
0512
5612
2223
0011
2887
5714
8438
4007
Giải Năm G.5
3394
3648
2205
Giải Tư G.4
00984
09354
75671
37409
98417
63217
05052
46864
62057
50586
29386
38552
69048
09260
77585
61641
28371
61438
51121
82100
17263
Giải Ba G.3
03202
56848
20767
36566
76364
86265
Giải Nhì G.2
16406
72631
29351
Giải Nhất G.1
95525
23129
71897
Giải ĐB ĐB
315328
323451
464259

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 6 9   0 5 7
1 2 2 7 7 1 2 4
2 5 8 3 9 1
3 1 1 8 8
4 8 8 8 1
5 2 4 8 1 2 7 1 9
6   0 4 6 7 3 4 5 7
7 1 5 1
8 4 6 6 7 2 5
9 2 4   7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
82
66
Giải Bảy G.7
290
766
Giải Sáu G.6
7141
4999
0105
8952
5185
2706
Giải Năm G.5
3569
8270
Giải Tư G.4
71678
19904
14712
45057
54161
20076
22117
35165
46805
63227
53309
17186
68241
61912
Giải Ba G.3
59568
03280
52061
05294
Giải Nhì G.2
14304
27977
Giải Nhất G.1
60498
75215
Giải ĐB ĐB
410845
662215

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 4 5 5 6 9
1 2 7 2 5 5
2   7
3    
4 1 5 1
5 7 2
6 1 8 9 1 5 6 6
7 6 8 0 7
8 0 2 5 6
9 0 8 9 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
67
22
22
Giải Bảy G.7
225
480
702
Giải Sáu G.6
2261
1469
2970
0486
1235
3906
5626
7737
3414
Giải Năm G.5
5401
6888
3686
Giải Tư G.4
43997
11066
10592
48501
82058
75253
48385
76746
39959
14640
48991
35538
98882
56343
81416
09841
02326
27686
19129
00072
67301
Giải Ba G.3
21014
09876
43555
91830
60387
58314
Giải Nhì G.2
17051
59565
59209
Giải Nhất G.1
28991
56583
01060
Giải ĐB ĐB
439827
304790
570718

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 1 6 1 2 9
1 4   4 4 6 8
2 5 7 2 4 6 6 9
3   0 5 8 7
4   0 3 6 1
5 1 3 8 5 9  
6 1 6 7 9 5 0
7 0 6   2
8 5 0 2 3 6 8 6 6 7
9 1 2 7 0 1