Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
12
87
Giải Bảy G.7
449
882
Giải Sáu G.6
0862
9127
9664
7158
8761
4905
Giải Năm G.5
1789
3985
Giải Tư G.4
53894
43397
48164
89261
96273
63789
60489
11510
16432
68697
97243
91450
63245
56172
Giải Ba G.3
79177
80434
50723
97382
Giải Nhì G.2
07513
22215
Giải Nhất G.1
67090
72435
Giải ĐB ĐB
415322
428591

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0   5
1 2 3 0 5
2 2 7 3
3 4 2 5
4 9 3 5
5   0 8
6 1 2 4 4 1
7 3 7 2
8 9 9 9 2 2 5 7
9 0 4 7 1 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải ThừaThiênHuế Kon Tum Khánh Hòa
Giải Tám G.8
47
54
13
Giải Bảy G.7
591
178
515
Giải Sáu G.6
1583
9440
0479
8443
6586
4792
3805
6374
6658
Giải Năm G.5
2202
6410
2681
Giải Tư G.4
36051
60029
97365
08577
12078
80876
27702
99599
41578
96857
15087
16282
30247
58564
29164
92765
26820
07679
33160
25728
39535
Giải Ba G.3
32391
23793
84909
96619
00632
68313
Giải Nhì G.2
52834
11035
09515
Giải Nhất G.1
58167
08116
33864
Giải ĐB ĐB
276110
045153
057576

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu ThừaThiênHuế Kon Tum Khánh Hòa
0 2 2 9 5
1 0 0 6 9 3 3 5 5
2 9   0 8
3 4 5 2 5
4 0 7 3 7  
5 1 3 4 7 8
6 5 7 4 0 4 4 5
7 6 7 8 9 8 8 4 6 9
8 3 2 6 7 1
9 1 1 3 2 9  

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
25
30
76
Giải Bảy G.7
652
555
997
Giải Sáu G.6
5552
1363
7454
4582
0485
7876
6269
3687
9260
Giải Năm G.5
0165
3276
0446
Giải Tư G.4
56139
98356
39125
80475
29906
17147
30204
21646
18175
05854
82982
46517
75379
79204
60819
78563
04257
36681
83929
35158
46257
Giải Ba G.3
12091
45844
52291
21907
38128
96968
Giải Nhì G.2
21223
23984
32098
Giải Nhất G.1
62807
41327
24657
Giải ĐB ĐB
289733
685811
744897

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 6 7 4 7  
1   1 7 9
2 3 5 5 7 8 9
3 3 9 0  
4 4 7 6 6
5 2 2 4 6 4 5 7 7 7 8
6 3 5   0 3 8 9
7 5 5 6 6 9 6
8   2 2 4 5 1 7
9 1 1 7 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
15
94
Giải Bảy G.7
036
302
Giải Sáu G.6
4648
9250
3838
2489
3003
9102
Giải Năm G.5
6211
1304
Giải Tư G.4
87483
88742
56296
15808
40970
43194
34286
43504
33300
30190
11926
00388
70520
10868
Giải Ba G.3
92615
68612
62525
44708
Giải Nhì G.2
14656
99616
Giải Nhất G.1
46249
27364
Giải ĐB ĐB
706092
686327

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 8 0 2 2 3 4 4 8
1 1 2 5 5 6
2   0 5 6 7
3 6 8  
4 2 8 9  
5 0 6  
6   4 8
7 0  
8 3 6 8 9
9 2 4 6 0 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
35
56
38
Giải Bảy G.7
413
112
931
Giải Sáu G.6
6397
5377
9417
2606
0875
8748
6197
7105
0980
Giải Năm G.5
3370
5754
0249
Giải Tư G.4
23432
92180
01711
21227
19899
58175
34521
31638
98654
75404
67263
98872
17633
33589
31410
07023
18410
94324
44135
33551
33641
Giải Ba G.3
27120
55471
87845
42780
65658
11286
Giải Nhì G.2
65286
89599
34325
Giải Nhất G.1
69386
20810
25964
Giải ĐB ĐB
839446
365867
070593

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0   4 6 5
1 1 3 7 0 2 0 0
2 0 1 7   3 4 5
3 2 5 3 8 1 5 8
4 6 5 8 1 9
5   4 4 6 1 8
6   3 7 4
7 0 1 5 7 2 5  
8 0 6 6 0 9 0 6
9 7 9 9 3 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
01
00
Giải Bảy G.7
527
845
Giải Sáu G.6
0786
0917
1979
7615
0422
8536
Giải Năm G.5
4674
6330
Giải Tư G.4
01639
45273
63543
47778
08796
21887
43138
47723
24481
44655
75164
14523
78673
11825
Giải Ba G.3
96187
83915
93987
37190
Giải Nhì G.2
92146
44788
Giải Nhất G.1
08287
02248
Giải ĐB ĐB
454123
053869

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 0
1 5 7 5
2 3 7 2 3 3 5
3 8 9 0 6
4 3 6 5 8
5   5
6   4 9
7 3 4 8 9 3
8 6 7 7 7 1 7 8
9 6 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
58
91
Giải Bảy G.7
005
315
Giải Sáu G.6
9738
0524
4631
5040
6504
2847
Giải Năm G.5
9400
9869
Giải Tư G.4
60496
16518
78673
74998
37552
42292
17848
89509
13689
57889
40885
83802
83254
12865
Giải Ba G.3
51991
11701
23412
86383
Giải Nhì G.2
66491
55378
Giải Nhất G.1
17841
78236
Giải ĐB ĐB
555830
611951

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 1 5 2 4 9
1 8 2 5
2 4  
3 0 1 8 6
4 1 8 0 7
5 2 8 1 4
6   5 9
7 3 8
8   3 5 9 9
9 1 1 2 6 8 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
79
14
Giải Bảy G.7
782
313
Giải Sáu G.6
0573
0600
6416
7562
3162
5993
Giải Năm G.5
2103
6286
Giải Tư G.4
92273
59958
38512
07162
31345
50028
61058
43616
91135
77360
48557
74166
48099
62355
Giải Ba G.3
10627
65529
70853
33236
Giải Nhì G.2
53755
29784
Giải Nhất G.1
94149
58242
Giải ĐB ĐB
672720
390264

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 3  
1 2 6 3 4 6
2 0 7 8 9  
3   5 6
4 5 9 2
5 5 8 8 3 5 7
6 2 0 2 2 4 6
7 3 3 9  
8 2 4 6
9   3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
30
05
16
Giải Bảy G.7
560
462
989
Giải Sáu G.6
8276
8989
3964
5393
0020
5386
1190
4623
5051
Giải Năm G.5
9945
4930
2191
Giải Tư G.4
25227
14820
04973
02259
01948
14335
00406
23402
89912
94114
77061
15354
75526
85756
79916
65005
34182
86887
57331
32402
04054
Giải Ba G.3
13810
07635
99538
55270
33731
46617
Giải Nhì G.2
01875
39217
43843
Giải Nhất G.1
68374
32864
70109
Giải ĐB ĐB
195624
977947
595802

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6 2 5 2 2 5 9
1 0 2 4 7 6 6 7
2 0 4 7 0 6 3
3 0 5 5 0 8 1 1
4 5 8 7 3
5 9 4 6 1 4
6 0 4 1 2 4  
7 3 4 5 6 0  
8 9 6 2 7 9
9   3 0 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
46
04
23
Giải Bảy G.7
062
214
173
Giải Sáu G.6
3525
1981
2715
2883
1449
4505
8377
9081
7147
Giải Năm G.5
3712
6185
8649
Giải Tư G.4
97981
60892
33754
22541
91254
76546
09113
58810
83101
43013
32170
92603
19549
78264
01988
09208
51387
02910
43344
04979
48465
Giải Ba G.3
32523
25706
66986
64467
62690
99815
Giải Nhì G.2
25759
77794
94099
Giải Nhất G.1
91551
99093
24020
Giải ĐB ĐB
535342
454548
837214

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 6 1 3 4 5 8
1 2 3 5 0 3 4 0 4 5
2 3 5   0 3
3      
4 1 2 6 6 8 9 9 4 7 9
5 1 4 4 9    
6 2 4 7 5
7   0 3 7 9
8 1 1 3 5 6 1 7 8
9 2 3 4 0 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
61
35
Giải Bảy G.7
489
778
Giải Sáu G.6
8552
4464
3824
9950
0589
8426
Giải Năm G.5
3405
6814
Giải Tư G.4
17033
55543
09031
13812
17608
74106
59531
02462
92140
89893
78098
28769
88077
33302
Giải Ba G.3
07192
23676
84384
23940
Giải Nhì G.2
85035
63130
Giải Nhất G.1
45504
97257
Giải ĐB ĐB
143106
384028

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 5 6 6 8 2
1 2 4
2 4 6 8
3 1 1 3 5 0 5
4 3 0 0
5 2 0 7
6 1 4 2 9
7 6 7 8
8 9 4 9
9 2 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
Giải Tám G.8
79
97
73
Giải Bảy G.7
028
630
674
Giải Sáu G.6
7457
5378
5835
8835
0891
2350
5510
6443
5118
Giải Năm G.5
2588
3678
1845
Giải Tư G.4
23046
74766
20349
76930
92475
54386
38443
12959
36324
71858
30329
45094
06565
71736
73226
74010
18703
53271
66589
29310
36070
Giải Ba G.3
05889
84899
41718
67094
58043
26611
Giải Nhì G.2
13994
61133
49120
Giải Nhất G.1
08289
24562
97325
Giải ĐB ĐB
941018
159648
642858

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
0     3
1 8 8 0 0 0 1 8
2 8 4 9 0 5 6
3 0 5 0 3 5 6  
4 3 6 9 8 3 3 5
5 7 0 8 9 8
6 6 2 5  
7 5 8 9 8 0 1 3 4
8 6 8 9 9   9
9 4 9 1 4 4 7  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải Tám G.8
15
87
Giải Bảy G.7
589
330
Giải Sáu G.6
5529
8909
5181
6403
2051
1271
Giải Năm G.5
6900
1213
Giải Tư G.4
02445
93108
55095
48178
11292
44652
72643
14962
08176
17189
01582
07424
20768
25733
Giải Ba G.3
90585
16428
16707
86246
Giải Nhì G.2
94307
68611
Giải Nhất G.1
02445
68831
Giải ĐB ĐB
445451
611547

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0 7 8 9 3 7
1 5 1 3
2 8 9 4
3   0 1 3
4 3 5 5 6 7
5 1 2 1
6   2 8
7 8 1 6
8 1 5 9 2 7 9
9 2 5  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
60
70
Giải Bảy G.7
989
224
Giải Sáu G.6
4748
0793
6717
1643
1392
2967
Giải Năm G.5
4169
2097
Giải Tư G.4
17409
99591
59826
61241
24617
04128
45958
04993
28131
12058
21639
73820
18229
67111
Giải Ba G.3
08972
23312
81062
93768
Giải Nhì G.2
27135
11655
Giải Nhất G.1
55172
44138
Giải ĐB ĐB
322438
662759

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 9  
1 2 7 7 1
2 6 8 0 4 9
3 5 8 1 8 9
4 1 8 3
5 8 5 8 9
6 0 9 2 7 8
7 2 2 0
8 9  
9 1 3 2 3 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
81
96
Giải Bảy G.7
367
567
Giải Sáu G.6
5234
2927
4245
8715
1882
2844
Giải Năm G.5
6322
1128
Giải Tư G.4
93888
66172
00748
30528
56418
07040
97579
44630
17869
56139
47032
92397
72680
76953
Giải Ba G.3
66309
12478
88573
06887
Giải Nhì G.2
48581
71007
Giải Nhất G.1
78865
43618
Giải ĐB ĐB
496750
246385

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 7
1 8 5 8
2 2 7 8 8
3 4 0 2 9
4 0 5 8 4
5 0 3
6 5 7 7 9
7 2 8 9 3
8 1 1 8 0 2 5 7
9   6 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
98
81
50
Giải Bảy G.7
572
386
856
Giải Sáu G.6
0932
1708
0202
8315
2377
1232
1177
0465
6468
Giải Năm G.5
9334
1723
0071
Giải Tư G.4
97673
26379
69224
94866
30623
57811
29048
93054
93366
04250
61685
00011
00663
23784
10499
32002
66165
74819
75820
08156
07102
Giải Ba G.3
43684
00037
67184
80252
26275
99259
Giải Nhì G.2
72446
35903
15286
Giải Nhất G.1
15341
49049
19753
Giải ĐB ĐB
881049
965046
615244

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 3 2 2
1 1 1 5 9
2 3 4 3 0
3 2 4 7 2  
4 1 6 8 9 6 9 4
5   0 2 4 0 3 6 6 9
6 6 3 6 5 5 8
7 2 3 9 7 1 5 7
8 4 1 4 4 5 6 6
9 8   9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
40
05
02
Giải Bảy G.7
060
044
135
Giải Sáu G.6
3273
5534
4398
3834
5529
5173
9941
8369
2375
Giải Năm G.5
4337
5233
2529
Giải Tư G.4
81309
10519
96365
09608
86454
86224
35670
36738
76753
03456
41105
92578
96707
16796
11808
52138
56158
00907
68022
74729
40970
Giải Ba G.3
49791
35401
92534
21047
63682
69278
Giải Nhì G.2
01517
71170
56429
Giải Nhất G.1
13286
52988
98913
Giải ĐB ĐB
855278
945339
044379

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 8 9 5 5 7 2 7 8
1 7 9   3
2 4 9 2 9 9 9
3 4 7 3 4 4 8 9 5 8
4 0 4 7 1
5 4 3 6 8
6 0 5   9
7 0 3 8 0 3 8 0 5 8 9
8 6 8 2
9 1 8 6  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
39
26
Giải Bảy G.7
666
715
Giải Sáu G.6
4281
1283
4337
5184
4065
3131
Giải Năm G.5
0838
4276
Giải Tư G.4
97029
31765
25099
85963
95088
02720
87741
04751
15882
47786
31959
41859
34265
49025
Giải Ba G.3
43044
13848
67034
11440
Giải Nhì G.2
40424
40211
Giải Nhất G.1
92732
17545
Giải ĐB ĐB
219388
189383

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0    
1   1 5
2 0 4 9 5 6
3 2 7 8 9 1 4
4 1 4 8 0 5
5   1 9 9
6 3 5 6 5 5
7   6
8 1 3 8 8 2 3 4 6
9 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
Giải Tám G.8
79
09
69
Giải Bảy G.7
898
710
154
Giải Sáu G.6
2034
4096
7336
4481
8399
9488
6265
7134
8717
Giải Năm G.5
9783
5227
7557
Giải Tư G.4
88211
90222
97055
52001
47840
98626
49966
98156
03119
74308
46547
78534
66715
59416
39764
54427
85740
18392
89195
54420
17497
Giải Ba G.3
96659
68741
51909
79610
64112
12067
Giải Nhì G.2
82442
63604
56721
Giải Nhất G.1
69623
21935
05949
Giải ĐB ĐB
642864
385355
672489

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1 4 8 9 9  
1 1 0 0 5 6 9 2 7
2 2 3 6 7 0 1 7
3 4 6 4 5 4
4 0 1 2 7 0 9
5 5 9 5 6 4 7
6 4 6   4 5 7 9
7 9    
8 3 1 8 9
9 6 8 9 2 5 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải Tám G.8
48
75
Giải Bảy G.7
847
292
Giải Sáu G.6
4706
7040
9275
5616
6320
1374
Giải Năm G.5
8597
3168
Giải Tư G.4
41498
63647
06535
04495
69050
12906
82494
80315
67568
31199
07542
88966
59470
16631
Giải Ba G.3
70887
48180
31490
15893
Giải Nhì G.2
92368
96997
Giải Nhất G.1
53263
87240
Giải ĐB ĐB
480177
125098

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6 6  
1   5 6
2   0
3 5 1
4 0 7 7 8 0 2
5 0  
6 3 8 6 8 8
7 5 7 0 4 5
8 0 7  
9 4 5 7 8 0 2 3 7 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
97
52
Giải Bảy G.7
762
229
Giải Sáu G.6
6866
4637
7893
4414
4214
9008
Giải Năm G.5
9103
4995
Giải Tư G.4
83102
08548
84855
22099
32026
03234
36410
50308
33314
96752
35752
36786
99001
84518
Giải Ba G.3
48831
66012
05709
92311
Giải Nhì G.2
67028
01481
Giải Nhất G.1
62142
46778
Giải ĐB ĐB
576501
295502

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 2 3 1 2 8 8 9
1 0 2 1 4 4 4 8
2 6 8 9
3 1 4 7  
4 2 8  
5 5 2 2 2
6 2 6  
7   8
8   1 6
9 3 7 9 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
41
43
Giải Bảy G.7
712
004
Giải Sáu G.6
8362
2444
4714
0821
9334
7760
Giải Năm G.5
8988
9636
Giải Tư G.4
77180
69733
44417
22375
65888
83133
01569
18081
64488
47841
13299
81918
80456
13703
Giải Ba G.3
77192
66909
32223
14176
Giải Nhì G.2
57227
67876
Giải Nhất G.1
89282
44115
Giải ĐB ĐB
691996
984658

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 3 4
1 2 4 7 5 8
2 7 1 3
3 3 3 4 6
4 1 4 1 3
5   6 8
6 2 9 0
7 5 6 6
8 0 2 8 8 1 8
9 2 6 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
36
73
97
Giải Bảy G.7
422
605
040
Giải Sáu G.6
2430
6634
9691
4011
4613
0442
3236
1848
4997
Giải Năm G.5
3993
6524
3003
Giải Tư G.4
65146
39860
73244
74402
51580
62490
95009
87444
39157
83371
78268
16318
39146
51669
57301
01628
06475
89464
72929
66394
03314
Giải Ba G.3
55438
71877
02076
99078
79132
43788
Giải Nhì G.2
97467
92358
23003
Giải Nhất G.1
86128
22851
40535
Giải ĐB ĐB
008488
795661
998266

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 9 5 1 3 3
1   1 3 8 4
2 2 8 4 8 9
3 0 4 6 8   2 5 6
4 4 6 2 4 6 0 8
5   1 7 8  
6 0 7 1 8 9 4 6
7 7 1 3 6 8 5
8 0 8   8
9 0 1 3   4 7 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
93
99
62
Giải Bảy G.7
815
846
124
Giải Sáu G.6
6131
0138
3884
7972
8092
7893
8571
4447
5383
Giải Năm G.5
2018
9471
0659
Giải Tư G.4
78718
56983
77428
37225
45683
28192
97623
68965
25191
03076
88336
69172
28661
97989
74421
93003
29095
36268
10157
61900
47199
Giải Ba G.3
00723
07049
32336
87907
50943
79466
Giải Nhì G.2
06239
66317
93676
Giải Nhất G.1
94485
35015
90893
Giải ĐB ĐB
004119
801841
952660

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0   7 0 3
1 5 8 8 9 5 7  
2 3 3 5 8   1 4
3 1 8 9 6 6  
4 9 1 6 3 7
5     7 9
6   1 5 0 2 6 8
7   1 2 2 6 1 6
8 3 3 4 5 9 3
9 2 3 1 2 3 9 3 5 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
76
11
Giải Bảy G.7
128
572
Giải Sáu G.6
2686
3979
0425
2506
7880
7969
Giải Năm G.5
5035
7832
Giải Tư G.4
26919
53748
49383
26390
51034
90437
75704
90202
48250
29648
93607
75086
58695
44039
Giải Ba G.3
63767
29769
85339
65706
Giải Nhì G.2
12351
26234
Giải Nhất G.1
17275
72011
Giải ĐB ĐB
725861
931321

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 2 6 6 7
1 9 1 1
2 5 8 1
3 4 5 7 2 4 9 9
4 8 8
5 1 0
6 1 7 9 9
7 5 6 9 2
8 3 6 0 6
9 0 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
25
78
67
Giải Bảy G.7
482
315
225
Giải Sáu G.6
0373
8587
5242
0371
7934
7628
9092
2141
3486
Giải Năm G.5
0628
7144
1539
Giải Tư G.4
15040
55782
15355
81048
35690
15441
64307
96026
70516
97576
06647
41248
70719
43410
08950
78654
62449
36693
63905
38139
12592
Giải Ba G.3
53394
42111
84046
90781
53521
20317
Giải Nhì G.2
12754
10852
47581
Giải Nhất G.1
60228
35387
99299
Giải ĐB ĐB
185911
839421
348464

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 7   5
1 1 1 0 5 6 9 7
2 5 8 8 1 6 8 1 5
3   4 9 9
4 0 1 2 8 4 6 7 8 1 9
5 4 5 2 0 4
6     4 7
7 3 1 6 8  
8 2 2 7 1 7 1 6
9 0 4   2 2 3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
43
66
Giải Bảy G.7
306
408
Giải Sáu G.6
9327
6358
1878
7724
6926
1331
Giải Năm G.5
7986
7454
Giải Tư G.4
07781
03565
03365
69419
13417
53466
72224
54231
01623
63510
98865
48265
60155
24356
Giải Ba G.3
46852
85169
01209
70699
Giải Nhì G.2
95209
30384
Giải Nhất G.1
17301
94591
Giải ĐB ĐB
878327
459870

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 6 9 8 9
1 7 9 0
2 4 7 7 3 4 6
3   1 1
4 3  
5 2 8 4 5 6
6 5 5 6 9 5 5 6
7 8 0
8 1 6 4
9   1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
30
98
Giải Bảy G.7
823
631
Giải Sáu G.6
0563
6188
8946
6139
7778
8606
Giải Năm G.5
6267
8102
Giải Tư G.4
38355
00377
31531
93081
26698
21791
17755
01019
98963
11879
76456
15855
10487
17089
Giải Ba G.3
83506
73374
52008
09439
Giải Nhì G.2
78446
76264
Giải Nhất G.1
17035
26047
Giải ĐB ĐB
105551
076623

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 6 2 6 8
1   9
2 3 3
3 0 1 5 1 9 9
4 6 6 7
5 1 5 5 5 6
6 3 7 3 4
7 4 7 8 9
8 1 8 7 9
9 1 8 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
63
24
Giải Bảy G.7
122
030
Giải Sáu G.6
8443
5467
3221
2335
7262
9184
Giải Năm G.5
4606
6551
Giải Tư G.4
29816
14769
14100
22165
27379
11789
84398
45694
85342
32996
27496
19273
94056
71712
Giải Ba G.3
05581
69632
19872
13877
Giải Nhì G.2
00804
41171
Giải Nhất G.1
45302
19967
Giải ĐB ĐB
651237
632127

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 2 4 6  
1 6 2
2 1 2 4 7
3 2 7 0 5
4 3 2
5   1 6
6 3 5 7 9 2 7
7 9 1 2 3 7
8 1 9 4
9 8 4 6 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
66
21
70
Giải Bảy G.7
137
972
796
Giải Sáu G.6
3759
0444
1589
7754
5441
7527
8835
8488
2519
Giải Năm G.5
8409
3616
6453
Giải Tư G.4
27262
50929
45324
38391
01865
50176
96931
94822
96455
58002
95042
20344
42857
50726
65545
76126
82501
48441
05294
88845
84566
Giải Ba G.3
95984
60025
44357
03656
51493
11336
Giải Nhì G.2
82568
50144
37211
Giải Nhất G.1
42734
35448
01917
Giải ĐB ĐB
075089
244215
085111

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 9 2 1
1   5 6 1 1 7 9
2 4 5 9 1 2 6 7 6
3 1 4 7   5 6
4 4 1 2 4 4 8 1 5 5
5 9 4 5 6 7 7 3
6 2 5 6 8   6
7 6 2 0
8 4 9 9   8
9 1   3 4 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
33
22
42
Giải Bảy G.7
128
455
115
Giải Sáu G.6
2364
8962
6464
7401
4166
5409
4900
2126
9777
Giải Năm G.5
1354
7240
5405
Giải Tư G.4
23247
06646
62127
05510
78885
79490
62468
47194
33573
10689
27860
28390
29247
05169
93547
29957
45763
13397
99204
53376
23132
Giải Ba G.3
12563
68831
11588
00892
95475
28096
Giải Nhì G.2
57850
89527
60226
Giải Nhất G.1
66781
37803
75163
Giải ĐB ĐB
978113
327378
810263

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0   1 3 9 0 4 5
1 0 3   5
2 7 8 2 7 6 6
3 1 3   2
4 6 7 0 7 2 7
5 0 4 5 7
6 2 3 4 4 8 0 6 9 3 3 3
7   3 8 5 6 7
8 1 5 8 9  
9 0 0 2 4 6 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
37
11
Giải Bảy G.7
064
797
Giải Sáu G.6
3425
5777
6369
8682
2673
2263
Giải Năm G.5
6351
7783
Giải Tư G.4
74388
91621
36440
94862
91468
18118
61943
45908
20060
81196
50568
87132
81605
14641
Giải Ba G.3
98009
90732
85247
89597
Giải Nhì G.2
25889
28618
Giải Nhất G.1
05766
09830
Giải ĐB ĐB
793295
571519

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 9 5 8
1 8 1 8 9
2 1 5  
3 2 7 0 2
4 0 3 1 7
5 1  
6 2 4 6 8 9 0 3 8
7 7 3
8 8 9 2 3
9 5 6 7 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
88
20
21
Giải Bảy G.7
099
535
292
Giải Sáu G.6
6807
3006
2244
8782
8616
4631
7813
0130
5387
Giải Năm G.5
6085
7315
1961
Giải Tư G.4
15237
20729
27370
82598
28527
40573
35182
59228
21871
91785
73577
63256
66380
98759
53646
35052
42266
81277
76709
43091
15245
Giải Ba G.3
66211
54763
73016
16182
62883
27152
Giải Nhì G.2
97573
16251
79947
Giải Nhất G.1
98246
86856
04761
Giải ĐB ĐB
437580
023868
037760

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 6 7   9
1 1 5 6 6 3
2 7 9 0 8 1
3 7 1 5 0
4 4 6   5 6 7
5   1 6 6 9 2 2
6 3 8 0 1 1 6
7 0 3 3 1 7 7
8 0 2 5 8 0 2 2 5 3 7
9 8 9   1 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
40
61
Giải Bảy G.7
016
229
Giải Sáu G.6
6412
3626
3463
3430
3199
7405
Giải Năm G.5
0481
2592
Giải Tư G.4
84488
19649
88401
80324
93667
24395
05974
34497
47078
42670
50162
63968
93154
39775
Giải Ba G.3
12980
57413
53336
97778
Giải Nhì G.2
13733
78933
Giải Nhất G.1
83610
18504
Giải ĐB ĐB
097951
628497

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 4 5
1 0 2 3 6  
2 4 6 9
3 3 0 3 6
4 0 9  
5 1 4
6 3 7 1 2 8
7 4 0 5 8 8
8 0 1 8  
9 5 2 7 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
39
67
Giải Bảy G.7
087
220
Giải Sáu G.6
5160
9283
6083
3509
7876
4278
Giải Năm G.5
0129
3647
Giải Tư G.4
19000
57040
13643
32999
70503
71902
02985
88045
44940
20360
30515
03379
10328
92860
Giải Ba G.3
66454
35735
93520
37606
Giải Nhì G.2
08610
42184
Giải Nhất G.1
98004
95802
Giải ĐB ĐB
129034
174338

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 2 3 4 2 6 9
1 0 5
2 9 0 0 8
3 4 5 9 8
4 0 3 0 5 7
5 4  
6 0 0 0 7
7   6 8 9
8 3 3 5 7 4
9 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
92
48
Giải Bảy G.7
687
989
Giải Sáu G.6
3304
7022
7116
6811
0815
9989
Giải Năm G.5
9835
4128
Giải Tư G.4
43566
87260
52024
11688
28680
18140
48780
46858
05935
64452
40758
29989
51520
21806
Giải Ba G.3
96687
45239
19967
58722
Giải Nhì G.2
43971
20938
Giải Nhất G.1
63739
60758
Giải ĐB ĐB
141768
760075

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 6
1 6 1 5
2 2 4 0 2 8
3 5 9 9 5 8
4 0 8
5   2 8 8 8
6 0 6 8 7
7 1 5
8 0 0 7 7 8 9 9 9
9 2  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
93
21
34
Giải Bảy G.7
552
267
103
Giải Sáu G.6
2921
2593
9026
7364
9151
7695
3876
5459
3470
Giải Năm G.5
8873
8803
4829
Giải Tư G.4
83537
51007
45299
18553
81287
00662
94656
31505
78289
58729
32645
74099
33110
39221
66064
23810
75689
31976
04900
53865
68724
Giải Ba G.3
45995
46843
41142
36299
61190
56504
Giải Nhì G.2
87142
69665
64169
Giải Nhất G.1
80257
89378
97755
Giải ĐB ĐB
326998
864267
081510

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7 3 5 0 3 4
1   0 0 0
2 1 6 1 1 9 4 9
3 7   4
4 2 3 2 5  
5 2 3 6 7 1 5 9
6 2 4 5 7 7 4 5 9
7 3 8 0 6 6
8 7 9 9
9 3 3 5 8 9 5 9 9 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
66
16
74
Giải Bảy G.7
280
130
868
Giải Sáu G.6
9628
8251
3818
5008
8289
4532
8517
8161
6906
Giải Năm G.5
0484
4139
3848
Giải Tư G.4
23100
20074
94494
16231
19500
50443
19345
90454
02912
27004
15826
86231
94793
68936
51909
58103
44390
00084
96094
48053
10356
Giải Ba G.3
56539
86286
73720
82107
16534
96514
Giải Nhì G.2
92770
07033
46964
Giải Nhất G.1
76017
94406
26840
Giải ĐB ĐB
137402
875091
828062

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 0 2 4 6 7 8 3 6 9
1 7 8 2 6 4 7
2 8 0 6  
3 1 9 0 1 2 3 6 9 4
4 3 5   0 8
5 1 4 3 6
6 6   1 2 4 8
7 0 4   4
8 0 4 6 9 4
9 4 1 3 0 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
40
24
Giải Bảy G.7
976
152
Giải Sáu G.6
2280
2834
3543
9563
8371
1469
Giải Năm G.5
3102
2228
Giải Tư G.4
24998
09020
51266
47561
68416
42983
45653
14639
79298
45399
68052
92892
79384
09472
Giải Ba G.3
90349
09516
11003
11927
Giải Nhì G.2
19575
74381
Giải Nhất G.1
51366
74151
Giải ĐB ĐB
385198
226290

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 2 3
1 6 6  
2 0 4 7 8
3 4 9
4 0 3 9  
5 3 1 2 2
6 1 6 6 3 9
7 5 6 1 2
8 0 3 1 4
9 8 8 0 2 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
48
77
40
Giải Bảy G.7
775
886
820
Giải Sáu G.6
6253
7179
4205
4999
2141
4597
3414
5874
7685
Giải Năm G.5
5219
4847
3725
Giải Tư G.4
60391
21034
50036
00338
82779
86700
78719
29089
48171
36472
93604
44725
98143
26089
89977
61049
32845
08528
76350
64517
70504
Giải Ba G.3
01013
36343
07375
19022
29264
45132
Giải Nhì G.2
86727
10299
09504
Giải Nhất G.1
37277
38739
26456
Giải ĐB ĐB
384727
471039
355932

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 0 5 4 4 4
1 3 9 9   4 7
2 7 7 2 5 0 5 8
3 4 6 8 9 9 2 2
4 3 8 1 3 7 0 5 9
5 3   0 6
6     4
7 5 7 9 9 1 2 5 7 4 7
8   6 9 9 5
9 1 7 9 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
58
90
Giải Bảy G.7
116
413
Giải Sáu G.6
4783
0210
4172
8334
2286
5586
Giải Năm G.5
7871
2791
Giải Tư G.4
52123
87312
31236
06495
48869
91420
73087
80517
99269
18982
98013
94999
04523
10224
Giải Ba G.3
62856
31058
83653
75586
Giải Nhì G.2
13475
49435
Giải Nhất G.1
06180
54981
Giải ĐB ĐB
066469
896989

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0    
1 0 2 6 3 3 7
2 0 3 3 4
3 6 4 5
4    
5 6 8 8 3
6 9 9 9
7 1 2 5  
8 0 3 7 1 2 6 6 6 9
9 5 0 1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
28
02
Giải Bảy G.7
672
692
Giải Sáu G.6
2630
9965
3461
6345
7070
8872
Giải Năm G.5
9149
3023
Giải Tư G.4
12332
73564
55736
54950
36498
43740
30079
17117
26110
33756
39181
45982
19300
10428
Giải Ba G.3
55876
93766
49971
70296
Giải Nhì G.2
81847
75942
Giải Nhất G.1
83473
20944
Giải ĐB ĐB
361364
384990

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0   0 2
1   0 7
2 8 3 8
3 0 2 6  
4 0 7 9 2 4 5
5 0 6
6 1 4 4 5 6  
7 2 3 6 9 0 1 2
8   1 2
9 8 0 2 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
86
14
Giải Bảy G.7
261
002
Giải Sáu G.6
8996
6538
1694
8620
0787
8507
Giải Năm G.5
0105
8031
Giải Tư G.4
11213
29972
55217
20530
79291
03913
77531
37453
65199
00412
75170
51173
24730
52722
Giải Ba G.3
33046
18134
30949
03464
Giải Nhì G.2
13179
13230
Giải Nhất G.1
94925
60610
Giải ĐB ĐB
315157
591812

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 2 7
1 3 3 7 0 2 2 4
2 5 0 2
3 0 1 4 8 0 0 1
4 6 9
5 7 3
6 1 4
7 2 9 0 3
8 6 7
9 1 4 6 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
20
98
07
Giải Bảy G.7
575
552
256
Giải Sáu G.6
5816
6888
7414
3809
4520
8381
3219
7384
7926
Giải Năm G.5
8631
6780
1994
Giải Tư G.4
83278
84794
61856
63822
51795
62188
53838
05612
61884
73565
29761
11627
89828
15866
51907
94932
40059
83986
53789
22490
58732
Giải Ba G.3
31075
18577
39810
49983
61273
41070
Giải Nhì G.2
80012
11667
75625
Giải Nhất G.1
62182
11774
50139
Giải ĐB ĐB
852112
980888
157475

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0   9 7 7
1 2 2 4 6 0 2 9
2 0 2 0 7 8 5 6
3 1 8   2 2 9
4      
5 6 2 6 9
6   1 5 6 7  
7 5 5 7 8 4 0 3 5
8 2 8 8 0 1 3 4 8 4 6 9
9 4 5 8 0 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
64
50
05
Giải Bảy G.7
612
201
724
Giải Sáu G.6
3330
0951
1206
7304
1083
2551
5531
1037
3340
Giải Năm G.5
3670
3151
6002
Giải Tư G.4
84560
71550
05586
51251
59846
36616
82130
33783
13324
45825
71433
70683
36255
14542
91192
55090
15297
95479
16224
87650
90121
Giải Ba G.3
54067
76303
92220
70371
20760
09905
Giải Nhì G.2
49946
02983
37490
Giải Nhất G.1
63449
83385
95796
Giải ĐB ĐB
917756
821966
102147

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 3 6 1 4 2 5 5
1 2 6    
2   0 4 5 1 4 4
3 0 0 3 1 7
4 6 6 9 2 0 7
5 0 1 1 6 0 1 1 5 0
6 0 4 7 6 0
7 0 1 9
8 6 3 3 3 3 5  
9     0 0 2 6 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
35
74
Giải Bảy G.7
411
901
Giải Sáu G.6
6499
6087
6447
4272
6860
0176
Giải Năm G.5
8206
0350
Giải Tư G.4
78494
90961
99371
82861
62053
27997
30015
78836
45713
02519
77454
52711
36284
26825
Giải Ba G.3
94039
93804
41436
88351
Giải Nhì G.2
34584
86223
Giải Nhất G.1
16332
28354
Giải ĐB ĐB
413037
436511

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 6 1
1 1 5 1 1 3 9
2   3 5
3 2 5 7 9 6 6
4 7  
5 3 0 1 4 4
6 1 1 0
7 1 2 4 6
8 4 7 4
9 4 7 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
30
81
98
Giải Bảy G.7
812
666
562
Giải Sáu G.6
2496
6915
5974
5446
1002
1000
1758
3354
3180
Giải Năm G.5
5009
0288
0003
Giải Tư G.4
58708
74892
23403
63072
33369
25998
19915
77805
21655
27776
59866
43365
82183
19501
23329
18759
49006
15156
20637
06561
12837
Giải Ba G.3
94736
36343
74716
92612
68684
58496
Giải Nhì G.2
26086
75946
46753
Giải Nhất G.1
56651
35317
09146
Giải ĐB ĐB
391035
727281
440661

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 3 8 9 0 1 2 5 3 6
1 2 5 5 2 6 7  
2     9
3 0 5 6   7 7
4 3 6 6 6
5 1 5 3 4 6 8 9
6 9 5 6 6 1 1 2
7 2 4 6  
8 6 1 1 3 8 0 4
9 2 6 8   6 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
39
81
Giải Bảy G.7
344
113
Giải Sáu G.6
7161
0215
3882
2370
1994
5831
Giải Năm G.5
1488
1372
Giải Tư G.4
37431
82023
14376
19492
84291
08573
21075
30899
15716
50209
84913
61805
05175
37715
Giải Ba G.3
15651
85802
44261
03655
Giải Nhì G.2
69411
30560
Giải Nhất G.1
97408
66737
Giải ĐB ĐB
982711
970808

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 8 5 8 9
1 1 1 5 3 3 5 6
2 3  
3 1 9 1 7
4 4  
5 1 5
6 1 0 1
7 3 5 6 0 2 5
8 2 8 1
9 1 2 4 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
84
50
Giải Bảy G.7
830
809
Giải Sáu G.6
5877
6117
6715
3492
8153
9514
Giải Năm G.5
0559
0713
Giải Tư G.4
66174
18598
93032
29544
23662
11185
43941
02958
25454
45241
26529
36016
98182
16546
Giải Ba G.3
39160
64334
73694
24495
Giải Nhì G.2
52437
27972
Giải Nhất G.1
06858
88059
Giải ĐB ĐB
954832
537541

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0   9
1 5 7 3 4 6
2   9
3 0 2 2 4 7  
4 1 4 1 1 6
5 8 9 0 3 4 8 9
6 0 2  
7 4 7 2
8 4 5 2
9 8 2 4 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
68
24
Giải Bảy G.7
827
456
Giải Sáu G.6
6286
0592
6719
5452
1467
0776
Giải Năm G.5
1472
5007
Giải Tư G.4
36231
51116
94763
58228
35666
43316
01490
02239
30362
09722
98883
92773
71062
01853
Giải Ba G.3
76392
37304
36280
05994
Giải Nhì G.2
28963
62055
Giải Nhất G.1
96947
14788
Giải ĐB ĐB
112673
433694

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 7
1 6 6 9  
2 7 8 2 4
3 1 9
4 7  
5   2 3 5 6
6 3 3 6 8 2 2 7
7 2 3 3 6
8 6 0 3 8
9 0 2 2 4 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
34
84
26
Giải Bảy G.7
021
797
052
Giải Sáu G.6
9436
8081
7769
9346
0898
7605
4525
6508
3639
Giải Năm G.5
4101
1031
9161
Giải Tư G.4
77336
03171
23228
87229
85344
44723
49554
12035
42994
19776
30342
94664
64481
77904
68603
38805
68519
76193
91032
09022
54166
Giải Ba G.3
08769
98649
01124
64000
77626
02414
Giải Nhì G.2
79962
49457
04442
Giải Nhất G.1
94557
23394
00974
Giải ĐB ĐB
657289
127270
544059

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 0 4 5 3 5 8
1     4 9
2 1 3 8 9 4 2 5 6 6
3 4 6 6 1 5 2 9
4 4 9 2 6 2
5 4 7 7 2 9
6 2 9 9 4 1 6
7 1 0 6 4
8 1 9 1 4  
9   4 4 7 8 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
31
03
48
Giải Bảy G.7
376
186
552
Giải Sáu G.6
3199
7881
5305
6278
7871
6414
6314
6124
9339
Giải Năm G.5
4341
2486
7275
Giải Tư G.4
03621
50298
05590
22527
52270
59342
83790
75893
75848
36256
64705
34583
38027
49681
50395
06380
75967
78210
63614
53672
66526
Giải Ba G.3
61900
88168
81059
89051
22250
44809
Giải Nhì G.2
49299
55673
56455
Giải Nhất G.1
39324
21487
04242
Giải ĐB ĐB
030676
024048
572898

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 0 5 3 5 9
1   4 0 4 4
2 1 4 7 7 4 6
3 1   9
4 1 2 8 8 2 8
5   1 6 9 0 2 5
6 8   7
7 0 6 6 1 3 8 2 5
8 1 1 3 6 6 7 0
9 0 0 8 9 9 3 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
27
82
Giải Bảy G.7
277
146
Giải Sáu G.6
7001
6686
7838
2428
6826
2190
Giải Năm G.5
3106
7352
Giải Tư G.4
55383
59422
21906
83354
41851
30740
39634
81057
92661
55521
75639
78872
16199
04725
Giải Ba G.3
41855
49922
70964
01730
Giải Nhì G.2
37362
76794
Giải Nhất G.1
00195
66575
Giải ĐB ĐB
808888
355850

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 6 6  
1    
2 2 2 7 1 5 6 8
3 4 8 0 9
4 0 6
5 1 4 5 0 2 7
6 2 1 4
7 7 2 5
8 3 6 8 2
9 5 0 4 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
53
49
32
Giải Bảy G.7
383
360
920
Giải Sáu G.6
6125
5190
4675
2519
2708
6971
2310
7738
8208
Giải Năm G.5
4437
7842
0040
Giải Tư G.4
06141
04902
39707
60605
70805
02661
28749
10606
31893
70686
14090
20284
55175
13633
07061
70745
04549
27717
68576
18265
26626
Giải Ba G.3
55721
01574
09225
42994
23021
34424
Giải Nhì G.2
65957
82132
86251
Giải Nhất G.1
04491
90808
48209
Giải ĐB ĐB
192601
790475
443605

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 2 5 5 7 6 8 8 5 8 9
1   9 0 7
2 1 5 5 0 1 4 6
3 7 2 3 2 8
4 1 9 2 9 0 5 9
5 3 7   1
6 1 0 1 5
7 4 5 1 5 5 6
8 3 4 6  
9 0 1 0 3 4  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
05
57
Giải Bảy G.7
149
249
Giải Sáu G.6
2382
2792
4208
4823
6242
6561
Giải Năm G.5
8245
4161
Giải Tư G.4
63299
56199
75451
91296
84922
22211
67748
86875
94077
18197
76625
47079
41012
59821
Giải Ba G.3
23577
42214
33916
45705
Giải Nhì G.2
66271
09762
Giải Nhất G.1
90564
66230
Giải ĐB ĐB
689870
237601

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 8 1 5
1 1 4 2 6
2 2 1 3 5
3   0
4 5 8 9 2 9
5 1 7
6 4 1 1 2
7 0 1 7 5 7 9
8 2  
9 2 6 9 9 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
29
30
Giải Bảy G.7
102
107
Giải Sáu G.6
1593
7372
0014
6840
2832
1212
Giải Năm G.5
7228
5541
Giải Tư G.4
67733
11125
71695
64997
61129
45240
80369
87171
95597
53535
32142
68357
51445
17568
Giải Ba G.3
32649
82062
80587
22193
Giải Nhì G.2
44432
91018
Giải Nhất G.1
78826
31444
Giải ĐB ĐB
848623
931991

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 7
1 4 2 8
2 3 5 6 8 9 9  
3 2 3 0 2 5
4 0 9 0 1 2 4 5
5   7
6 2 9 8
7 2 1
8   7
9 3 5 7 1 3 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
36
75
Giải Bảy G.7
226
395
Giải Sáu G.6
5858
3336
7742
0298
7528
1106
Giải Năm G.5
3320
1663
Giải Tư G.4
18937
45709
30077
38432
39505
64032
48635
79230
79372
24005
28168
85905
23699
35689
Giải Ba G.3
02253
43824
00979
51198
Giải Nhì G.2
17928
03290
Giải Nhất G.1
58333
70416
Giải ĐB ĐB
545102
353596

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 2 5 9 5 5 6
1   6
2 0 4 6 8 8
3 2 2 3 5 6 6 7 0
4 2  
5 3 8  
6   3 8
7 7 2 5 9
8   9
9   0 5 6 8 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
16
43
19
Giải Bảy G.7
859
344
807
Giải Sáu G.6
0337
1330
6261
7178
4433
6619
0617
7311
2860
Giải Năm G.5
0448
9668
3696
Giải Tư G.4
10255
59848
24904
80842
82657
78160
52518
39708
31754
99711
84169
46459
92371
48385
46879
06609
94299
09095
12713
06118
48765
Giải Ba G.3
33939
99557
94722
53059
20330
68016
Giải Nhì G.2
36897
79262
95092
Giải Nhất G.1
73140
15611
91067
Giải ĐB ĐB
807242
395088
902792

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 8 7 9
1 6 8 1 1 9 1 3 6 7 8 9
2   2  
3 0 7 9 3 0
4 0 2 2 8 8 3 4  
5 5 7 7 9 4 9 9  
6 0 1 2 8 9 0 5 7
7   1 8 9
8   5 8  
9 7   2 2 5 6 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
12
78
36
Giải Bảy G.7
161
369
547
Giải Sáu G.6
9224
2653
3734
1870
3072
4402
3408
9473
6937
Giải Năm G.5
1540
4638
8012
Giải Tư G.4
09060
56289
68735
46341
62213
08031
73982
02222
99987
26188
45104
87605
64033
34433
07289
16993
86343
23480
50977
19107
16941
Giải Ba G.3
60033
59165
38701
39498
53540
91056
Giải Nhì G.2
79519
39619
61575
Giải Nhất G.1
92692
45427
73399
Giải ĐB ĐB
352055
424362
768154

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   1 2 4 5 7 8
1 2 3 9 9 2
2 4 2 7  
3 1 3 4 5 3 3 8 6 7
4 0 1   0 1 3 7
5 3 5   4 6
6 0 1 5 2 9  
7   0 2 8 3 5 7
8 2 9 7 8 0 9
9 2 8 3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
82
17
Giải Bảy G.7
962
439
Giải Sáu G.6
4724
0161
2314
2698
6559
0138
Giải Năm G.5
8120
8512
Giải Tư G.4
93457
53637
60605
00795
18595
43646
15584
63237
63851
03342
21107
70567
98155
59334
Giải Ba G.3
85766
86949
69084
67700
Giải Nhì G.2
41795
94097
Giải Nhất G.1
07657
72456
Giải ĐB ĐB
616590
726360

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 0 7
1 4 2 7
2 0 4  
3 7 4 7 8 9
4 6 9 2
5 7 7 1 5 6 9
6 1 2 6 0 7
7    
8 2 4 4
9 0 5 5 5 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
39
31
47
Giải Bảy G.7
932
857
616
Giải Sáu G.6
2748
8440
0432
9577
8533
6774
7098
8513
0509
Giải Năm G.5
5665
1094
0239
Giải Tư G.4
21059
04218
13810
48376
58599
81482
88704
04072
54722
17045
39682
66250
93242
39593
98709
33428
85010
26331
98205
16935
08352
Giải Ba G.3
74364
90783
50311
36651
30233
17306
Giải Nhì G.2
64688
97745
34870
Giải Nhất G.1
30903
25325
16682
Giải ĐB ĐB
413452
547014
579838

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 3 4   5 6 9 9
1 0 8 1 4 0 3 6
2   2 5 8
3 2 2 9 1 3 1 3 5 8 9
4 0 8 2 5 5 7
5 2 9 0 1 7 2
6 4 5    
7 6 2 4 7 0
8 2 3 8 2 2
9 9 3 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
97
45
Giải Bảy G.7
594
760
Giải Sáu G.6
4813
6446
5591
7428
1792
3928
Giải Năm G.5
4170
4526
Giải Tư G.4
74981
20861
20377
51372
00122
38922
50104
66471
55791
65166
38094
58854
82199
90736
Giải Ba G.3
22491
80138
59125
05699
Giải Nhì G.2
70383
54449
Giải Nhất G.1
57197
08567
Giải ĐB ĐB
682302
443868

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 4  
1 3  
2 2 2 5 6 8 8
3 8 6
4 6 5 9
5   4
6 1 0 6 7 8
7 0 2 7 1
8 1 3  
9 1 1 4 7 7 1 2 4 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
38
04
Giải Bảy G.7
337
730
Giải Sáu G.6
9097
6553
2301
1017
7783
6092
Giải Năm G.5
5402
9442
Giải Tư G.4
47319
05921
50446
39435
74415
30038
20974
17192
52462
11771
06800
98744
45471
75785
Giải Ba G.3
55954
05322
11073
19188
Giải Nhì G.2
84892
59605
Giải Nhất G.1
81585
91162
Giải ĐB ĐB
925411
152875

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 2 0 4 5
1 1 5 9 7
2 1 2  
3 5 7 8 8 0
4 6 2 4
5 3 4  
6   2 2
7 4 1 1 3 5
8 5 3 5 8
9 2 7 2 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
55
83
Giải Bảy G.7
881
993
Giải Sáu G.6
7479
1702
1026
7837
9281
7632
Giải Năm G.5
3013
4581
Giải Tư G.4
94561
56356
22289
62222
79227
37577
96276
54835
19743
25038
96823
66738
07087
62528
Giải Ba G.3
06949
69566
66070
35839
Giải Nhì G.2
41152
32589
Giải Nhất G.1
67643
98040
Giải ĐB ĐB
820567
250989

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 2  
1 3  
2 2 6 7 3 8
3   2 5 7 8 8 9
4 3 9 0 3
5 2 5 6  
6 1 6 7  
7 6 7 9 0
8 1 9 1 1 3 7 9 9
9   3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
28
74
00
Giải Bảy G.7
996
186
512
Giải Sáu G.6
9917
5103
7469
5654
1949
0846
6301
7352
1738
Giải Năm G.5
7197
3703
7643
Giải Tư G.4
61279
12689
99631
34615
71015
86571
95229
74694
80679
89343
22875
09051
61053
12909
63814
95910
69426
05174
70289
12840
37354
Giải Ba G.3
08112
08038
87957
36239
82864
02890
Giải Nhì G.2
44375
81629
64097
Giải Nhất G.1
61746
54608
46060
Giải ĐB ĐB
991152
192489
503113

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 3 8 9 0 1
1 2 5 5 7   0 2 3 4
2 8 9 9 6
3 1 8 9 8
4 6 3 6 9 0 3
5 2 1 3 4 7 2 4
6 9   0 4
7 1 5 9 4 5 9 4
8 9 6 9 9
9 6 7 4 0 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
20
52
14
Giải Bảy G.7
388
052
947
Giải Sáu G.6
7947
3936
8300
2237
4689
2738
5035
9974
9024
Giải Năm G.5
1133
1900
4376
Giải Tư G.4
39891
22764
50187
06450
37739
93065
83230
77520
29739
16827
63296
63709
93217
35881
54762
52518
51582
06801
32415
91967
18397
Giải Ba G.3
76726
89250
27233
61923
17956
42662
Giải Nhì G.2
48091
13982
25841
Giải Nhất G.1
16282
80335
44092
Giải ĐB ĐB
162056
396664
193251

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 0 9 1
1   7 4 5 8
2 0 6 0 3 7 4
3 0 3 6 9 3 5 7 8 9 5
4 7   1 7
5 0 0 6 2 2 1 6
6 4 5 4 2 2 7
7     4 6
8 2 7 8 1 2 9 2
9 1 1 6 2 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
18
83
Giải Bảy G.7
972
479
Giải Sáu G.6
4332
1697
3408
5332
5923
7301
Giải Năm G.5
9732
7166
Giải Tư G.4
61295
35445
21216
40283
24647
00615
65968
57137
76604
56646
46700
46971
31307
08375
Giải Ba G.3
19929
71103
77512
88304
Giải Nhì G.2
51549
85898
Giải Nhất G.1
47865
58772
Giải ĐB ĐB
609514
008348

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 3 8 0 1 4 4 7
1 4 5 6 8 2
2 9 3
3 2 2 2 7
4 5 7 9 6 8
5    
6 5 8 6
7 2 1 2 5 9
8 3 3
9 5 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
38
30
24
Giải Bảy G.7
304
415
691
Giải Sáu G.6
2294
7618
0324
0313
1799
0065
5767
0375
8237
Giải Năm G.5
8028
2021
0417
Giải Tư G.4
43659
16732
17329
65941
68791
25209
82048
24325
33079
20401
83094
89991
99162
14214
72130
10608
75333
90784
51519
84019
36016
Giải Ba G.3
06285
42889
71347
61128
76895
72274
Giải Nhì G.2
94692
86848
96805
Giải Nhất G.1
89693
77519
89335
Giải ĐB ĐB
588741
227879
509339

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 9 1 5 8
1 8 3 4 5 9 6 7 9 9
2 4 8 9 1 5 8 4
3 2 8 0 0 3 5 7 9
4 1 1 8 7 8  
5 9    
6   2 5 7
7   9 9 4 5
8 5 9   4
9 1 2 3 4 1 4 9 1 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
07
62
Giải Bảy G.7
232
643
Giải Sáu G.6
2874
3856
7673
7404
5959
1477
Giải Năm G.5
4629
1620
Giải Tư G.4
80779
26994
35867
35197
59331
62153
28942
63991
06440
75527
29839
83261
02230
49778
Giải Ba G.3
42210
30491
77342
47909
Giải Nhì G.2
42587
19259
Giải Nhất G.1
68384
05687
Giải ĐB ĐB
010427
247458

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 4 9
1 0  
2 7 9 0 7
3 1 2 0 9
4 2 0 2 3
5 3 6 8 9 9
6 7 1 2
7 3 4 9 7 8
8 4 7 7
9 1 4 7 1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
51
90
Giải Bảy G.7
954
622
Giải Sáu G.6
2901
8577
0635
5954
1518
8605
Giải Năm G.5
3389
5702
Giải Tư G.4
50265
64453
93201
80778
63434
83330
41815
10730
84943
06980
84781
58046
43186
30300
Giải Ba G.3
13796
25769
65057
12987
Giải Nhì G.2
18045
23510
Giải Nhất G.1
83667
65470
Giải ĐB ĐB
060230
307971

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 1 0 2 5
1 5 0 8
2   2
3 0 0 4 5 0
4 5 3 6
5 1 3 4 4 7
6 5 7 9  
7 7 8 0 1
8 9 0 1 6 7
9 6 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
18
14
Giải Bảy G.7
816
019
Giải Sáu G.6
5690
8795
9271
0827
1431
0903
Giải Năm G.5
1184
7899
Giải Tư G.4
25127
36982
23571
36368
33112
59197
07002
73965
87074
13764
63663
38230
25513
81020
Giải Ba G.3
52234
08719
33140
58061
Giải Nhì G.2
07330
86232
Giải Nhất G.1
32139
41616
Giải ĐB ĐB
253924
279089

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 3
1 2 6 8 9 3 4 6 9
2 4 7 0 7
3 0 4 9 0 1 2
4   0
5    
6 8 1 3 4 5
7 1 1 4
8 2 4 9
9 0 5 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Khánh Hòa Kon Tum
Giải Tám G.8
06
17
43
Giải Bảy G.7
091
256
161
Giải Sáu G.6
4677
9680
5588
7887
6420
0971
2251
6055
8911
Giải Năm G.5
5829
9546
5872
Giải Tư G.4
26331
00920
18453
21767
70129
25088
30548
88449
93356
55429
83437
21552
15678
74579
35531
08972
64540
50691
54807
68171
94617
Giải Ba G.3
41967
93082
91907
36410
27913
34901
Giải Nhì G.2
21347
28039
43832
Giải Nhất G.1
95905
02887
56005
Giải ĐB ĐB
042268
164883
069880

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu ThừaThiênHuế Khánh Hòa Kon Tum
0 5 6 7 1 5 7
1   0 7 1 3 7
2 0 9 9 0 9  
3 1 7 9 1 2
4 7 8 6 9 0 3
5 3 2 6 6 1 5
6 7 7 8   1
7 7 1 8 9 1 2 2
8 0 2 8 8 3 7 7 0
9 1   1

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
89
84
62
Giải Bảy G.7
383
318
754
Giải Sáu G.6
4305
3878
9968
7491
7102
6555
3057
5367
1913
Giải Năm G.5
1725
1354
0842
Giải Tư G.4
90762
09813
26130
19466
21678
50975
42654
95883
24306
07618
56359
03474
97868
55819
79560
93843
06072
60054
09363
41980
52707
Giải Ba G.3
42764
52979
58980
24589
07111
05574
Giải Nhì G.2
34714
20960
39381
Giải Nhất G.1
69461
07521
73951
Giải ĐB ĐB
199333
933338
638738

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 5 2 6 7
1 3 4 8 8 9 1 3
2 5 1  
3 0 3 8 8
4     2 3
5 4 4 5 9 1 4 4 7
6 1 2 4 6 8 0 8 0 2 3 7
7 5 8 8 9 4 2 4
8 3 9 0 3 4 9 0 1
9   1  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
76
49
Giải Bảy G.7
686
028
Giải Sáu G.6
1063
1278
7654
9900
3311
2393
Giải Năm G.5
6963
6565
Giải Tư G.4
72070
00444
68194
16492
63883
44700
80521
51683
63929
12830
67015
71219
15001
35952
Giải Ba G.3
26540
29524
71560
89834
Giải Nhì G.2
91901
11661
Giải Nhất G.1
07428
47619
Giải ĐB ĐB
449058
666650

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 1 0 1
1   1 5 9 9
2 1 4 8 8 9
3   0 4
4 0 4 9
5 4 8 0 2
6 3 3 0 1 5
7 0 6 8  
8 3 6 3
9 2 4 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
34
25
43
Giải Bảy G.7
570
954
437
Giải Sáu G.6
3524
3462
3078
2028
4472
8091
8761
8614
8569
Giải Năm G.5
8640
1295
3818
Giải Tư G.4
03658
29240
84589
69924
21976
64054
05687
30373
65903
19947
25590
42771
40226
51385
66567
39285
75031
18375
53325
22011
72107
Giải Ba G.3
44022
41171
76095
98169
39807
74150
Giải Nhì G.2
58484
49411
73682
Giải Nhất G.1
45160
57948
92864
Giải ĐB ĐB
569766
758980
987011

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0   3 7 7
1   1 1 1 4 8
2 2 4 4 5 6 8 5
3 4   1 7
4 0 0 7 8 3
5 4 8 4 0
6 0 2 6 9 1 4 7 9
7 0 1 6 8 1 2 3 5
8 4 7 9 0 5 2 5
9   0 1 5 5  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
95
93
Giải Bảy G.7
323
895
Giải Sáu G.6
6164
1882
7845
3792
2065
9464
Giải Năm G.5
5567
1355
Giải Tư G.4
49414
95257
78023
28605
09683
57770
13122
22177
26913
19509
65160
38531
96992
15698
Giải Ba G.3
92789
15797
85082
03485
Giải Nhì G.2
36437
98341
Giải Nhất G.1
35275
94365
Giải ĐB ĐB
700962
278820

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 9
1 4 3
2 2 3 3 0
3 7 1
4 5 1
5 7 5
6 2 4 7 0 4 5 5
7 0 5 7
8 2 3 9 2 5
9 5 7 2 2 3 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
52
30
Giải Bảy G.7
431
512
Giải Sáu G.6
5235
8437
5150
8296
6644
3318
Giải Năm G.5
5847
9475
Giải Tư G.4
66948
44288
39584
79865
24193
59595
57956
93639
31338
54434
52140
31133
37725
88608
Giải Ba G.3
17434
45546
64847
77526
Giải Nhì G.2
16378
08196
Giải Nhất G.1
52352
60791
Giải ĐB ĐB
516371
253839

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0   8
1   2 8
2   5 6
3 1 4 5 7 0 3 4 8 9 9
4 6 7 8 0 4 7
5 0 2 2 6  
6 5  
7 1 8 5
8 4 8  
9 3 5 1 6 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
85
60
Giải Bảy G.7
024
018
Giải Sáu G.6
1059
4902
9317
1830
1131
7335
Giải Năm G.5
1032
7852
Giải Tư G.4
38897
78859
55193
93591
80815
91063
87396
51466
91030
35544
17928
12907
56597
83170
Giải Ba G.3
86338
33170
60479
20151
Giải Nhì G.2
08949
12303
Giải Nhất G.1
95620
08176
Giải ĐB ĐB
903242
906388

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 3 7
1 5 7 8
2 0 4 8
3 2 8 0 0 1 5
4 2 9 4
5 9 9 1 2
6 3 0 6
7 0 0 6 9
8 5 8
9 1 3 6 7 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
21
95
45
Giải Bảy G.7
352
647
339
Giải Sáu G.6
1533
3615
4710
0671
4408
8966
8594
9348
8576
Giải Năm G.5
8118
4498
8225
Giải Tư G.4
28000
29538
46996
97798
26658
05209
44815
69850
78022
38280
20487
29165
94934
01563
83313
36334
85371
00682
63171
16106
76885
Giải Ba G.3
55723
27991
78835
28473
73466
75246
Giải Nhì G.2
05727
76491
88670
Giải Nhất G.1
58011
69899
10228
Giải ĐB ĐB
661321
382358
663408

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0 9 8 6 8
1 0 1 5 5 8   3
2 1 1 3 7 2 5 8
3 3 8 4 5 4 9
4   7 5 6 8
5 2 8 0 8  
6   3 5 6 6
7   1 3 0 1 1 6
8   0 7 2 5
9 1 6 8 1 5 8 9 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
08
64
21
Giải Bảy G.7
782
380
707
Giải Sáu G.6
1025
0181
7750
9869
8197
0772
2447
3212
1949
Giải Năm G.5
5052
8721
4409
Giải Tư G.4
74363
20631
82430
31487
19161
74490
70316
52465
17799
35559
43311
76824
35183
10971
71299
69359
16604
30679
43183
66160
38998
Giải Ba G.3
47450
67002
00641
56245
42423
15364
Giải Nhì G.2
94262
49728
58481
Giải Nhất G.1
43467
30454
24610
Giải ĐB ĐB
596794
018787
921470

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 8   4 7 9
1 6 1 0 2
2 5 1 4 8 1 3
3 0 1    
4   1 5 7 9
5 0 0 2 4 9 9
6 1 2 3 7 4 5 9 0 4
7   1 2 0 9
8 1 2 7 0 3 7 1 3
9 0 4 7 9 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Ninh Thuận Gia Lai
Giải Tám G.8
18
81
Giải Bảy G.7
934
591
Giải Sáu G.6
5479
8848
9073
7617
7799
7518
Giải Năm G.5
3613
8648
Giải Tư G.4
02226
81018
01999
21008
47848
86893
40905
88933
73830
20116
41307
35758
06419
91771
Giải Ba G.3
72162
83589
58543
31638
Giải Nhì G.2
98326
21293
Giải Nhất G.1
89123
37067
Giải ĐB ĐB
435861
433233

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 8 7
1 3 8 8 6 7 8 9
2 3 6 6  
3 4 0 3 3 8
4 8 8 3 8
5   8
6 1 2 7
7 3 9 1
8 9 1
9 3 9 1 3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
42
18
74
Giải Bảy G.7
759
400
989
Giải Sáu G.6
8459
0532
2233
3114
8107
7049
5985
9231
1046
Giải Năm G.5
8074
0469
0398
Giải Tư G.4
07611
47622
68267
36311
74303
64813
57599
80947
73235
58602
56108
97157
49847
06639
58477
31272
60382
20608
44325
46230
79929
Giải Ba G.3
86888
60716
72701
92538
88467
02281
Giải Nhì G.2
11976
89364
14423
Giải Nhất G.1
12789
23200
61434
Giải ĐB ĐB
274609
943345
875543

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 3 9 0 0 1 2 7 8 8
1 1 1 3 6 4 8  
2 2   3 5 9
3 2 3 5 8 9 0 1 4
4 2 5 7 7 9 3 6
5 9 9 7  
6 7 4 9 7
7 4 6   2 4 7
8 8 9   1 2 5 9
9 9   8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
28
72
Giải Bảy G.7
503
400
Giải Sáu G.6
4504
5537
9585
9602
9957
9125
Giải Năm G.5
9157
5924
Giải Tư G.4
66616
47558
91134
50132
57058
04599
71992
09097
53259
61648
20852
24195
99565
58356
Giải Ba G.3
59226
84942
42077
64444
Giải Nhì G.2
31626
32854
Giải Nhất G.1
93134
19976
Giải ĐB ĐB
443916
722917

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 4 0 2
1 6 6 7
2 6 6 8 4 5
3 2 4 4 7  
4 2 4 8
5 7 8 8 2 4 6 7 9
6   5
7   2 6 7
8 5  
9 2 9 5 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
71
68
Giải Bảy G.7
232
884
Giải Sáu G.6
7520
5355
0254
2592
8387
2605
Giải Năm G.5
6111
1157
Giải Tư G.4
68940
76859
63202
63380
41038
58109
96364
46307
23330
68951
68771
65416
18164
51816
Giải Ba G.3
15038
05598
45024
38626
Giải Nhì G.2
14031
92912
Giải Nhất G.1
15759
54285
Giải ĐB ĐB
784924
915617

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 9 5 7
1 1 2 6 6 7
2 0 4 4 6
3 1 2 8 8 0
4 0  
5 4 5 9 9 1 7
6 4 4 8
7 1 1
8 0 4 5 7
9 8 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải Tám G.8
65
48
Giải Bảy G.7
558
538
Giải Sáu G.6
9208
1712
8591
6373
7906
5112
Giải Năm G.5
1395
4112
Giải Tư G.4
05312
55304
17587
82152
07110
60853
68328
53106
73570
49262
82974
01789
90873
80428
Giải Ba G.3
13597
29680
83764
81812
Giải Nhì G.2
37573
56043
Giải Nhất G.1
44799
94152
Giải ĐB ĐB
416593
669872

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 8 6 6
1 0 2 2 2 2 2
2 8 8
3   8
4   3 8
5 2 3 8 2
6 5 2 4
7 3 0 2 3 3 4
8 0 7 9
9 1 3 5 7 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
09
43
71
Giải Bảy G.7
715
901
852
Giải Sáu G.6
8808
7579
1614
2175
1619
4485
5409
4722
4066
Giải Năm G.5
1202
6983
4091
Giải Tư G.4
00627
68483
58673
46478
05235
03576
76171
15841
20040
68671
68459
93959
45232
41847
26354
72388
20969
53084
42889
86264
45060
Giải Ba G.3
59596
42231
29442
79152
76715
12340
Giải Nhì G.2
44556
26248
35770
Giải Nhất G.1
13873
85054
98792
Giải ĐB ĐB
497843
749729
081806

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 9 1 6 9
1 4 5 9 5
2 7 9 2
3 1 5 2  
4 3 0 1 2 3 7 8 0
5 6 2 4 9 9 2 4
6     0 4 6 9
7 1 3 3 6 8 9 1 5 0 1
8 3 3 5 4 8 9
9 6   1 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
Giải Tám G.8
58
01
49
Giải Bảy G.7
756
228
749
Giải Sáu G.6
3989
6317
3439
1580
8394
3819
6415
8312
2201
Giải Năm G.5
2932
8094
8226
Giải Tư G.4
84995
57652
68294
40716
21088
67368
21774
47288
24039
36887
04978
13769
35852
24422
99486
16835
88803
85140
83547
77624
29644
Giải Ba G.3
18870
13515
93174
16177
98517
65384
Giải Nhì G.2
10259
97494
78363
Giải Nhất G.1
84670
71185
58800
Giải ĐB ĐB
766838
528610
014567

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0   1 0 1 3
1 5 6 7 0 9 2 5 7
2   2 8 4 6
3 2 8 9 9 5
4     0 4 7 9 9
5 2 6 8 9 2  
6 8 9 3 7
7 0 0 4 4 7 8  
8 8 9 0 5 7 8 4 6
9 4 5 4 4 4  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
54
44
Giải Bảy G.7
558
645
Giải Sáu G.6
9746
3315
8741
5285
9513
4584
Giải Năm G.5
1964
3913
Giải Tư G.4
14869
69329
79214
08566
71701
69303
90652
58344
97731
00785
15418
21396
39244
35309
Giải Ba G.3
49124
06927
02140
42326
Giải Nhì G.2
07057
01620
Giải Nhất G.1
71307
99789
Giải ĐB ĐB
331504
000736

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3 4 7 9
1 4 5 3 3 8
2 4 7 9 0 6
3   1 6
4 1 6 0 4 4 4 5
5 2 4 7 8  
6 4 6 9  
7    
8   4 5 5 9
9   6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
Giải Tám G.8
96
70
29
Giải Bảy G.7
401
442
343
Giải Sáu G.6
3195
9714
1737
6098
0725
3382
9300
2459
3847
Giải Năm G.5
8319
1652
5911
Giải Tư G.4
80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587
49366
16020
34265
48627
27117
12792
26316
63293
96488
97938
32866
09467
97783
93338
Giải Ba G.3
07307
19087
92805
47014
16255
53964
Giải Nhì G.2
36566
80861
32734
Giải Nhất G.1
12551
62039
25564
Giải ĐB ĐB
627606
247509
832616

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 6 7 5 9 0
1 4 9 4 6 7 1 6
2 8 0 5 7 9
3 7 9 4 8 8
4 5 2 3 7
5 0 1 2 5 9
6 5 5 6 1 5 6 4 4 6 7
7   0  
8 6 7 7 2 3 8
9 5 6 2 8 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
82
93
Giải Bảy G.7
785
274
Giải Sáu G.6
9947
2252
4339
2173
3150
7430
Giải Năm G.5
8623
8305
Giải Tư G.4
22104
82235
89533
92080
21212
26698
59398
48109
47695
26603
74521
44090
09378
04101
Giải Ba G.3
00775
83639
22963
41205
Giải Nhì G.2
96978
69973
Giải Nhất G.1
50169
71215
Giải ĐB ĐB
515249
067158

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 1 3 5 5 9
1 2 5
2 3 1
3 3 5 9 9 0
4 7 9  
5 2 0 8
6 9 3
7 5 8 3 3 4 8
8 0 2 5  
9 8 8 0 3 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Quảng Nam DakLak
Giải Tám G.8
25
20
Giải Bảy G.7
751
558
Giải Sáu G.6
4852
4040
4591
1284
9590
4561
Giải Năm G.5
9532
7587
Giải Tư G.4
96280
55329
78554
75065
95500
55439
44593
54733
88797
85754
32890
08874
89042
35035
Giải Ba G.3
43060
98137
00436
86304
Giải Nhì G.2
14846
82881
Giải Nhất G.1
17275
91561
Giải ĐB ĐB
355220
946593

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0 4
1    
2 0 5 9 0
3 2 7 9 3 5 6
4 0 6 2
5 1 2 4 4 8
6 0 5 1 1
7 5 4
8 0 1 4 7
9 1 3 0 0 3 7