Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
71
75
Giải Bảy G.7
740
731
Giải Sáu G.6
8505
0422
8437
4530
3082
2281
Giải Năm G.5
4661
3386
Giải Tư G.4
63981
27400
85187
85499
56103
74542
96696
43367
92352
87470
14034
41477
35271
73438
Giải Ba G.3
08585
69958
69874
88535
Giải Nhì G.2
65010
16666
Giải Nhất G.1
62991
46563
Giải ĐB ĐB
747598
452043

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 3 5  
1 0  
2 2  
3 7 0 1 4 5 8
4 0 2 3
5 8 2
6 1 3 6 7
7 1 0 1 4 5 7
8 1 5 7 1 2 6
9 1 6 8 9  

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
98
97
Giải Bảy G.7
404
781
Giải Sáu G.6
2321
2373
1100
6984
5703
0855
Giải Năm G.5
9437
2325
Giải Tư G.4
72406
93100
78568
44220
19922
24429
91727
52472
46205
54959
63255
26777
78025
88856
Giải Ba G.3
74144
29045
27912
91594
Giải Nhì G.2
72715
66070
Giải Nhất G.1
17445
55672
Giải ĐB ĐB
012620
212225

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 0 4 6 3 5
1 5 2
2 0 0 1 2 7 9 5 5 5
3 7  
4 4 5 5  
5   5 5 6 9
6 8  
7 3 0 2 2 7
8   1 4
9 8 4 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
75
25
Giải Bảy G.7
771
291
Giải Sáu G.6
1357
2198
1383
4987
7007
2537
Giải Năm G.5
5550
1722
Giải Tư G.4
11859
17667
31868
91901
71938
29723
35226
47397
29763
26059
15428
59864
61078
32815
Giải Ba G.3
03685
26691
73727
77435
Giải Nhì G.2
96332
37304
Giải Nhất G.1
43431
72612
Giải ĐB ĐB
697730
883941

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 4 7
1   2 5
2 3 6 2 5 7 8
3 0 1 2 8 5 7
4   1
5 0 7 9 9
6 7 8 3 4
7 1 5 8
8 3 5 7
9 1 8 1 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
86
14
14
Giải Bảy G.7
073
179
800
Giải Sáu G.6
7729
6521
7771
7297
9646
6929
8084
4563
9297
Giải Năm G.5
8618
0930
7860
Giải Tư G.4
20104
62492
13155
79608
80867
87649
63220
41486
96167
73159
64808
53579
96617
69627
61665
71276
92945
26677
10879
75727
83577
Giải Ba G.3
21742
26317
37010
48710
74008
09991
Giải Nhì G.2
78563
00570
97912
Giải Nhất G.1
77852
75948
74332
Giải ĐB ĐB
478056
980385
093109

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 8 8 0 8 9
1 7 8 0 0 4 7 2 4
2 0 1 9 7 9 7
3   0 2
4 2 9 6 8 5
5 2 5 6 9  
6 3 7 7 0 3 5
7 1 3 0 9 9 6 7 7 9
8 6 5 6 4
9 2 7 1 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
59
21
21
Giải Bảy G.7
036
634
456
Giải Sáu G.6
1973
0146
1634
8813
4585
3252
9525
4620
8948
Giải Năm G.5
3825
9442
9175
Giải Tư G.4
42319
60805
70838
86014
46066
56461
64304
74614
52123
98448
75930
45524
42848
38686
83595
33041
33995
55113
63490
75142
67484
Giải Ba G.3
48146
60727
81488
01536
58403
13165
Giải Nhì G.2
17580
05204
89647
Giải Nhất G.1
15136
79727
37120
Giải ĐB ĐB
936631
127946
530068

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 5 4 3
1 4 9 3 4 3
2 5 7 1 3 4 7 0 0 5
3 1 4 6 6 8 0 4 6 6
4 6 6 2 6 8 8 1 2 7 8
5 9 2 6
6 1 6   5 8
7 3   5
8 0 5 6 8 4
9     0 5 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
98
31
Giải Bảy G.7
306
500
Giải Sáu G.6
0398
2973
3320
9261
1911
8935
Giải Năm G.5
6422
4114
Giải Tư G.4
03018
45559
89944
04408
62599
28355
95612
76585
35321
28077
58862
90176
82578
81367
Giải Ba G.3
73592
58060
04085
29102
Giải Nhì G.2
48471
06010
Giải Nhất G.1
67048
78527
Giải ĐB ĐB
688354
520062

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 8 0 2
1 2 8 0 1 4
2 0 2 1 7
3   1 5
4 4 8  
5 4 5 9  
6 0 1 2 2 7
7 1 3 6 7 8
8   5 5
9 2 8 8 9  

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
34
70
70
Giải Bảy G.7
902
258
230
Giải Sáu G.6
4093
1944
6902
8521
0301
8262
8801
2314
0672
Giải Năm G.5
2711
8830
7594
Giải Tư G.4
72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732
62433
93101
99658
11459
79346
08659
69358
47142
75348
24638
91721
59187
63896
27539
Giải Ba G.3
15861
89018
63347
11032
89938
13305
Giải Nhì G.2
77397
29706
19133
Giải Nhất G.1
64644
41146
92667
Giải ĐB ĐB
169189
854033
706593

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 2 1 1 6 1 5
1 1 8   4
2 8 1 1
3 2 3 4 6 0 2 3 3 0 3 8 8 9
4 2 4 4 6 6 7 2 8
5   8 8 8 9 9  
6 1 2 7
7 1 7 0 2 6
8 9   7
9 3 7   3 4 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
68
31
Giải Bảy G.7
666
040
Giải Sáu G.6
1016
1680
4157
4421
2997
1332
Giải Năm G.5
9339
3592
Giải Tư G.4
00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997
88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855
Giải Ba G.3
48461
64982
36917
79633
Giải Nhì G.2
58726
42236
Giải Nhất G.1
32244
41271
Giải ĐB ĐB
796653
174378

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0   3
1 6 6 8 7
2 6 1
3 9 1 2 3 6
4 4 0 6
5 3 5 5 7 0 5 5
6 1 6 8  
7 1 5 1 1 8
8 0 2 6
9 7 2 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
48
47
Giải Bảy G.7
881
281
Giải Sáu G.6
9823
4549
5158
4254
4626
7940
Giải Năm G.5
2646
9305
Giải Tư G.4
58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742
39786
69885
77956
39092
06772
07610
53098
Giải Ba G.3
69939
06518
39363
60079
Giải Nhì G.2
00237
16606
Giải Nhất G.1
14596
52115
Giải ĐB ĐB
950276
156252

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4 5 6
1 8 0 5
2 1 3 6
3 6 7 9  
4 2 4 6 8 9 0 7
5 8 2 4 6
6 4 3
7 6 2 9
8 1 1 5 6
9 0 6 2 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
05
25
Giải Bảy G.7
038
156
Giải Sáu G.6
7380
4395
6413
1672
1553
9658
Giải Năm G.5
2327
1419
Giải Tư G.4
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926
Giải Ba G.3
72308
37508
24763
68949
Giải Nhì G.2
75896
16016
Giải Nhất G.1
44337
00082
Giải ĐB ĐB
276645
992633

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 8 8  
1 3 9 5 6 9
2 2 5 7 3 5 6
3 7 8 3
4 3 5 8 9
5   3 6 8
6   3 7
7   2 6
8 0 8 2
9 3 4 5 6 5

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
20
36
36
Giải Bảy G.7
455
634
961
Giải Sáu G.6
2363
0100
1576
3593
0311
3916
3437
8803
3353
Giải Năm G.5
8828
5523
7628
Giải Tư G.4
13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182
72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987
49859
35775
95651
16848
45937
72177
56025
Giải Ba G.3
30164
71539
09865
22961
51155
70773
Giải Nhì G.2
32987
32571
44488
Giải Nhất G.1
11543
74575
12356
Giải ĐB ĐB
703228
192275
496565

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0 3 6 3
1 3 4 1 6 8
2 0 8 8 2 3 5 8
3 1 9 4 6 7 7
4 3   8
5 5   1 3 5 6 9
6 3 4 4 1 5 1 5
7 0 3 6 1 5 5 3 5 7
8 2 7 3 6 7 8
9   3 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
26
76
76
Giải Bảy G.7
903
545
142
Giải Sáu G.6
9196
0530
1884
5712
6211
1880
8597
7118
7387
Giải Năm G.5
7808
8120
7449
Giải Tư G.4
29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385
80986
16707
10188
41817
34186
06738
90700
06041
50825
73444
83610
84997
09764
46958
Giải Ba G.3
11267
93435
48771
16461
85811
51333
Giải Nhì G.2
22509
32823
69919
Giải Nhất G.1
28169
88376
62064
Giải ĐB ĐB
332396
415615
655931

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 8 9 0 7  
1   1 2 5 7 0 1 8 9
2 6 0 3 5
3 0 5 8 8 1 3
4 2 5 1 2 4 9
5 5 9   8
6 7 9 1 3 4 4
7 6 1 6 6  
8 4 5 0 6 6 8 7
9 5 6 6   7 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
59
33
Giải Bảy G.7
384
695
Giải Sáu G.6
9339
6578
6401
4980
0123
1166
Giải Năm G.5
7031
8756
Giải Tư G.4
83547
26485
93235
10409
79785
98547
04207
03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462
Giải Ba G.3
95526
04132
93078
75146
Giải Nhì G.2
34677
92687
Giải Nhất G.1
77497
94851
Giải ĐB ĐB
555221
284882

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 7 9  
1    
2 1 6 3
3 1 2 5 9 3
4 7 7 4 4 6
5 9 1 6 8
6   2 6 7
7 7 8 8
8 4 5 5 0 1 2 3 7
9 7 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
92
87
87
Giải Bảy G.7
285
655
986
Giải Sáu G.6
7284
0333
1036
7632
1055
4499
9769
7681
3414
Giải Năm G.5
2800
5545
8618
Giải Tư G.4
88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773
76045
48967
20087
53080
87603
48524
81188
81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855
Giải Ba G.3
12229
27113
76951
54375
25782
72049
Giải Nhì G.2
44133
17121
87037
Giải Nhất G.1
92648
15409
14572
Giải ĐB ĐB
097317
395830
791751

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 8 3 9  
1 3 7   4 8
2 9 1 4 4
3 3 3 6 8 0 2 0 7
4 1 8 5 5 9
5 4 1 5 5 1 5 7
6   7 4 6 9
7 3 5 2 7
8 2 4 5 9 0 7 7 8 1 2 6 9
9 2 9  

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
08
28
Giải Bảy G.7
077
563
Giải Sáu G.6
4612
9537
9032
3305
0793
0740
Giải Năm G.5
4132
1032
Giải Tư G.4
51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824
99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449
Giải Ba G.3
39895
27890
05284
65956
Giải Nhì G.2
13907
44688
Giải Nhất G.1
93501
62864
Giải ĐB ĐB
568906
268790

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 5 6 7 8 8 5
1 2 9 9
2 4 0 8
3 2 2 5 7 2
4   0 3 9
5   6
6   3 4
7 7 7 9 1
8   4 8
9 0 5 5 0 3 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
74
41
Giải Bảy G.7
657
574
Giải Sáu G.6
8188
8420
9584
5457
9895
1683
Giải Năm G.5
3939
2032
Giải Tư G.4
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
Giải Ba G.3
14344
05291
89487
30933
Giải Nhì G.2
11820
75336
Giải Nhất G.1
37623
51216
Giải ĐB ĐB
569127
635363

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0   9
1 7 0 6 6
2 0 0 0 3 7 6
3 9 2 3 6 8
4 4 1
5 4 7 7
6 2 3
7 4 0 4
8 4 7 8 3 7
9 1 2 7 1 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
15
19
Giải Bảy G.7
107
618
Giải Sáu G.6
2077
8755
7392
1382
9255
7491
Giải Năm G.5
2673
5712
Giải Tư G.4
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
Giải Ba G.3
11409
82792
50436
52461
Giải Nhì G.2
48382
02501
Giải Nhất G.1
31279
55818
Giải ĐB ĐB
307019
013817

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 9 1 5
1 5 9 2 7 8 8 9
2    
3   6
4   1 4
5 5 5
6 3 1 6 9
7 0 3 7 9 4
8 2 4 7 8 2
9 2 2 7 7 1 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
81
98
98
Giải Bảy G.7
302
843
220
Giải Sáu G.6
8571
2060
0447
7953
5689
0788
3676
8973
2527
Giải Năm G.5
3839
2927
8150
Giải Tư G.4
37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094
96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080
35423
05498
06040
17750
51638
21858
57612
Giải Ba G.3
34668
71278
13489
16211
03062
71941
Giải Nhì G.2
56791
37978
75926
Giải Nhất G.1
71483
90178
83596
Giải ĐB ĐB
344924
990669
517931

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8    
1 8 1 6 2
2 4 7 0 3 6 7
3 0 9   1 8
4 7 3 0 1
5 6 2 3 3 0 0 8
6 0 3 8 9 2
7 1 5 8 6 8 8 9 3 6
8 1 3 0 8 9 9 3
9 1 4 4 8 6 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
10
78
78
Giải Bảy G.7
490
504
265
Giải Sáu G.6
2479
6712
0494
7886
3990
3227
0675
4165
3390
Giải Năm G.5
1210
0165
8380
Giải Tư G.4
49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297
33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158
85086
63475
23954
53026
80457
73330
23547
Giải Ba G.3
99258
48994
46753
49698
44117
47904
Giải Nhì G.2
34028
46729
81404
Giải Nhất G.1
70057
71403
40662
Giải ĐB ĐB
016979
264606
441074

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 3 4 6 4 4
1 0 0 2   7
2 2 6 8 6 7 9 6
3 3   0
4 5 6   7
5 7 8 2 3 8 4 7
6   5 2 5 5 5
7 9 9 1 5 8 4 5 5
8   3 3 6 0 6
9 0 4 4 7 0 8 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
60
64
Giải Bảy G.7
026
634
Giải Sáu G.6
2862
1890
6684
5753
6003
4304
Giải Năm G.5
4871
6897
Giải Tư G.4
79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683
Giải Ba G.3
76266
59203
66058
47588
Giải Nhì G.2
74567
66455
Giải Nhất G.1
81910
91706
Giải ĐB ĐB
198646
204032

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 3 4 6
1 0 9 7
2 1 2 6 4 4
3 3 2 4
4 6 2
5 0 3 4 5 8
6 0 2 6 7 4
7 1 1  
8 4 3 8
9 0 3 7 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
17
36
36
Giải Bảy G.7
914
937
370
Giải Sáu G.6
2863
2648
5929
1602
2613
2970
1436
6233
8449
Giải Năm G.5
2526
0006
2424
Giải Tư G.4
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999
60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231
Giải Ba G.3
21794
86617
56272
63490
43520
54656
Giải Nhì G.2
74110
77190
26842
Giải Nhất G.1
15828
91369
06888
Giải ĐB ĐB
346270
564059
349148

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3 2 6 0 2
1 0 4 7 7 3  
2 6 8 9 2 0 1 4 5
3 7 9 4 5 6 7 1 3 5 6 9
4 6 8 0 2 8 9
5 1 9 6
6 3 9  
7 0 0 2 0
8 3 5 5 9 2 8
9 4 0 0 9  

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
24
45
Giải Bảy G.7
939
417
Giải Sáu G.6
3649
4563
4513
6345
5519
6561
Giải Năm G.5
6904
2880
Giải Tư G.4
87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733
12828
12235
66051
12365
07483
91511
23691
Giải Ba G.3
69652
64299
73692
90539
Giải Nhì G.2
86266
13877
Giải Nhất G.1
25406
71905
Giải ĐB ĐB
582736
295701

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 6 8 1 5
1 3 6 1 7 9
2 4 8
3 0 2 3 6 9 9 5 9
4 9 5 5
5 2 1
6 2 3 6 1 5
7   7
8   0 3
9 9 1 2

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
34
76
Giải Bảy G.7
745
834
Giải Sáu G.6
1820
5160
3105
2080
4232
1849
Giải Năm G.5
9549
3755
Giải Tư G.4
22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222
63704
73442
07203
05723
05753
14435
52388
Giải Ba G.3
78914
18651
47800
63010
Giải Nhì G.2
03971
85739
Giải Nhất G.1
43437
55516
Giải ĐB ĐB
090146
452232

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 5 0 3 4
1 4 0 6
2 0 0 2 3
3 4 7 2 2 4 5 9
4 5 6 9 9 2 9
5 1 5 3 5
6 0 3  
7 1 6
8   0 8
9 8  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
03
74
Giải Bảy G.7
277
398
Giải Sáu G.6
5188
0139
8883
1867
4767
7682
Giải Năm G.5
2200
5565
Giải Tư G.4
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685
Giải Ba G.3
39194
39442
30552
71043
Giải Nhì G.2
11430
47849
Giải Nhất G.1
41001
58304
Giải ĐB ĐB
422124
855453

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 1 3 7 4
1    
2 4 6 3
3 0 1 3 7 9 9
4 2 3 9
5 3 2 3
6   2 3 5 5 7 7
7 7 7 4
8 3 8 2 5
9 4 7 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
00
53
53
Giải Bảy G.7
145
294
787
Giải Sáu G.6
8855
3986
9802
6665
5930
4509
7026
1419
7394
Giải Năm G.5
4198
3994
2630
Giải Tư G.4
76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372
37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165
11645
32955
85584
18583
55488
50106
56512
Giải Ba G.3
08873
96200
05583
86205
78413
00001
Giải Nhì G.2
63269
95824
20984
Giải Nhất G.1
98474
25032
50877
Giải ĐB ĐB
416748
104478
455321

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0 0 2 2 7 3 5 9 1 6
1     2 3 9
2   0 4 1 6
3   0 0 2 0
4 4 5 8   5
5 5 3 5
6 6 7 9 4 5 5  
7 2 3 4 6 8 7
8 6 3 3 2 3 4 4 7 8
9 7 8 4 4 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
97
26
26
Giải Bảy G.7
130
622
707
Giải Sáu G.6
8706
4371
4724
0688
8957
5245
8482
9910
1795
Giải Năm G.5
0728
5778
4546
Giải Tư G.4
71445
14457
70442
09061
25025
61115
55190
76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076
48418
54605
01660
00155
70981
20698
56270
Giải Ba G.3
94992
63416
06897
37701
37812
32454
Giải Nhì G.2
31251
33955
94551
Giải Nhất G.1
56176
85638
93320
Giải ĐB ĐB
415405
955137
061362

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 6 1 5 7
1 5 6 8 9 0 2 8
2 4 5 8 1 2 4 6 0
3 0 7 8  
4 2 5 2 5 6
5 1 7 5 7 1 4 5
6 1   0 2
7 1 6 6 8 0 6
8   8 9 1 2
9 0 2 7 7 5 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
78
73
Giải Bảy G.7
844
506
Giải Sáu G.6
4355
9581
3310
5570
4733
8675
Giải Năm G.5
4564
1705
Giải Tư G.4
07107
93372
56738
34759
09878
66159
26561
66575
86224
20557
57270
92575
59848
56535
Giải Ba G.3
64561
68016
45871
59077
Giải Nhì G.2
88002
96281
Giải Nhất G.1
32943
52584
Giải ĐB ĐB
639263
640728

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 7 5 6
1 0 6  
2   4 8
3 8 3 5
4 3 4 8
5 5 9 9 7
6 1 1 3 4  
7 2 8 8 0 0 1 3 5 5 5 7
8 1 1 4
9    

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
03
88
88
Giải Bảy G.7
886
567
375
Giải Sáu G.6
5600
2373
6080
7045
1597
1267
2116
6637
6026
Giải Năm G.5
5316
0562
0280
Giải Tư G.4
94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509
56659
19380
75197
89523
37767
50987
12739
66466
02771
96136
96136
27621
79702
19452
Giải Ba G.3
46076
44087
62482
96452
38252
84317
Giải Nhì G.2
98236
96871
16783
Giải Nhất G.1
44753
74828
54741
Giải ĐB ĐB
707383
050094
424873

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 3 9   2
1 6 9   6 7
2   3 8 1 6
3 6 9 6 6 7 9
4 5 5 5 5 1
5 3 9 9 2 9 2 2
6   2 7 7 7 6
7 3 6 1 1 3 5
8 0 3 6 7 0 2 7 8 0 3
9   4 7 7  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
25
71
Giải Bảy G.7
178
791
Giải Sáu G.6
0626
8847
9330
8016
5845
6641
Giải Năm G.5
5570
8333
Giải Tư G.4
10216
91181
71908
36811
40528
19562
40243
76266
58915
83942
30142
16296
42274
41019
Giải Ba G.3
07448
54334
42910
06816
Giải Nhì G.2
10749
41741
Giải Nhất G.1
75155
77206
Giải ĐB ĐB
356096
386421

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 6
1 1 6 0 5 6 6 9
2 5 6 8 1
3 0 4 3
4 3 7 8 9 1 1 2 2 5
5 5  
6 2 6
7 0 8 1 4
8 1  
9 6 1 6

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
73
45
Giải Bảy G.7
591
328
Giải Sáu G.6
1366
0215
6346
5166
0387
9078
Giải Năm G.5
3697
8436
Giải Tư G.4
35993
69203
11215
30625
51934
70977
58099
10094
58510
18657
56008
23787
05906
31595
Giải Ba G.3
05192
77203
14784
53127
Giải Nhì G.2
77701
73907
Giải Nhất G.1
33253
40937
Giải ĐB ĐB
509721
402190

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 3 3 6 7 8
1 5 5 0
2 1 5 7 8
3 4 6 7
4 6 5
5 3 7
6 6 6
7 3 7 8
8   4 7 7
9 1 2 3 7 9 0 4 5

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
29
10
Giải Bảy G.7
296
425
Giải Sáu G.6
5290
6446
0447
1287
7259
7364
Giải Năm G.5
7789
5415
Giải Tư G.4
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
77005
51915
05905
56625
45944
37729
84974
Giải Ba G.3
48691
97322
36465
49957
Giải Nhì G.2
44888
53620
Giải Nhất G.1
63303
89748
Giải ĐB ĐB
959593
734886

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 5 5
1 9 0 5 5
2 2 9 9 9 0 5 5 9
3    
4 6 7 4 8
5   7 9
6 1 8 4 5
7 1 5 4
8 8 9 6 7
9 0 1 3 6  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
40
97
97
Giải Bảy G.7
524
050
770
Giải Sáu G.6
0217
9591
8226
8984
8937
8867
9686
7003
7819
Giải Năm G.5
3338
1103
2606
Giải Tư G.4
23834
74903
05185
35353
21387
84017
16964
60822
23863
76497
71813
52531
40626
14295
52059
61755
12315
38156
43595
74488
55017
Giải Ba G.3
44940
08822
25577
74520
02489
41050
Giải Nhì G.2
00132
08655
09284
Giải Nhất G.1
80592
70683
00883
Giải ĐB ĐB
735768
968604
789938

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 3 4 3 6
1 7 7 3 5 7 9
2 2 4 6 0 2 6  
3 2 4 8 1 7 8
4 0 0    
5 3 0 5 0 5 6 9
6 4 8 3 7  
7   7 0
8 5 7 3 4 3 4 6 8 9
9 1 2 5 7 7 5 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
15
31
31
Giải Bảy G.7
874
478
010
Giải Sáu G.6
4175
3438
5166
4788
0283
3719
7130
8788
8842
Giải Năm G.5
2641
1961
8438
Giải Tư G.4
40182
62930
29223
63650
61067
95446
77450
31534
01983
52336
63771
42126
26856
03411
09166
09152
46984
00016
05189
17598
51570
Giải Ba G.3
52156
30386
02430
49268
02453
22936
Giải Nhì G.2
81528
48511
53834
Giải Nhất G.1
24893
88034
37735
Giải ĐB ĐB
791136
817869
786826

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0      
1 5 1 1 9 0 6
2 3 8 6 6
3 0 6 8 0 1 4 4 6 0 4 5 6 8
4 1 6   2
5 0 0 6 6 2 3
6 6 7 1 8 9 6
7 4 5 1 8 0 6
8 2 6 3 3 8 4 8 9
9 3   8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
43
83
Giải Bảy G.7
296
236
Giải Sáu G.6
4397
4392
4100
5216
3674
7286
Giải Năm G.5
3601
9903
Giải Tư G.4
94462
10473
14784
11641
64279
06673
94335
30378
18797
76434
09249
87645
43498
72432
Giải Ba G.3
55809
99954
19090
81859
Giải Nhì G.2
53231
94373
Giải Nhất G.1
45567
62721
Giải ĐB ĐB
102215
409386

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 1 9 3
1 5 6
2   1
3 1 5 2 4 6
4 1 3 5 9
5 4 9
6 2 7  
7 3 3 9 3 4 8
8 4 3 6 6
9 2 6 7 0 7 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
95
37
37
Giải Bảy G.7
430
944
762
Giải Sáu G.6
6830
7643
4492
5531
0059
7626
1641
4539
4492
Giải Năm G.5
8182
5549
9565
Giải Tư G.4
89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092
28510
78281
86057
02267
55005
69891
44236
96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189
Giải Ba G.3
62963
23835
15318
42259
00854
19786
Giải Nhì G.2
09472
56504
16852
Giải Nhất G.1
81002
37156
21726
Giải ĐB ĐB
714799
789845
373200

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 4 5 0
1 7 0 8  
2 3 6 6
3 0 0 1 5 8 1 6 7 6 7 9
4 3 4 5 9 1
5 0 6 7 9 9 2 4
6 3 7 2 5 5 6
7 2    
8 2 5 1 6 6 7 9
9 2 2 5 9 1 2 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
12
41
Giải Bảy G.7
470
211
Giải Sáu G.6
8935
8762
3623
7849
8302
9731
Giải Năm G.5
9364
6675
Giải Tư G.4
84160
33412
88430
84858
74289
94751
05396
11827
05468
22854
96457
93592
35113
48913
Giải Ba G.3
48196
33335
77535
78857
Giải Nhì G.2
38852
58698
Giải Nhất G.1
86655
20693
Giải ĐB ĐB
572718
183890

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0   2
1 2 2 8 1 3 3
2 3 7
3 0 5 5 1 5
4   1 9
5 1 2 5 8 4 7 7
6 0 2 4 8
7 0 5
8 9  
9 6 6 0 2 3 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
89
06
Giải Bảy G.7
282
172
Giải Sáu G.6
0761
3783
8080
4995
0453
4783
Giải Năm G.5
7838
5298
Giải Tư G.4
23471
98137
74569
91527
32067
69664
28131
35728
99291
61569
06186
59871
68594
71963
Giải Ba G.3
98809
02394
43407
39942
Giải Nhì G.2
83710
80955
Giải Nhất G.1
51560
43375
Giải ĐB ĐB
641776
587977

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 9 6 7
1 0  
2 7 8
3 1 7 8  
4   2
5   3 5
6 0 1 4 7 9 3 9
7 1 6 1 2 5 7
8 0 2 3 9 3 6
9 4 1 4 5 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
83
65
Giải Bảy G.7
931
350
Giải Sáu G.6
0634
7828
3785
2206
5988
3816
Giải Năm G.5
1897
5086
Giải Tư G.4
82125
52949
35749
18748
09402
47152
14532
43896
13137
07642
14248
98165
18751
09488
Giải Ba G.3
02717
48362
23899
23892
Giải Nhì G.2
78460
11546
Giải Nhất G.1
22742
08027
Giải ĐB ĐB
508578
474835

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 6
1 7 6
2 5 8 7
3 1 2 4 5 7
4 2 8 9 9 2 6 8
5 2 0 1
6 0 2 5 5
7 8  
8 3 5 6 8 8
9 7 2 6 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
78
22
22
Giải Bảy G.7
025
857
568
Giải Sáu G.6
4128
6164
1016
2677
8070
4565
1505
8515
1550
Giải Năm G.5
8291
0058
5133
Giải Tư G.4
42816
17683
21052
80002
98666
41587
52863
67611
32780
45676
40032
51911
66537
43125
56201
14697
49284
73448
45126
71607
35805
Giải Ba G.3
55898
37552
00432
35553
49813
50306
Giải Nhì G.2
62140
99822
29024
Giải Nhất G.1
88528
81227
54765
Giải ĐB ĐB
313644
454379
623976

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2   1 5 5 6 7
1 6 6 1 1 3 5
2 5 8 8 2 2 5 7 4 6
3   2 2 7 3
4 0 4   8
5 2 2 3 7 8 0
6 3 4 6 5 5 8
7 8 0 6 7 9 6
8 3 7 0 4
9 1 8   7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
87
79
79
Giải Bảy G.7
754
076
157
Giải Sáu G.6
3943
5585
7919
3470
0128
6919
4170
3797
0933
Giải Năm G.5
6784
3016
0327
Giải Tư G.4
12053
37529
65591
61030
75228
40096
59059
78029
96016
48071
69799
91875
10905
87918
77500
52255
23766
69381
84973
29315
27578
Giải Ba G.3
55376
32626
79069
41158
49803
41740
Giải Nhì G.2
71841
41164
68090
Giải Nhất G.1
92246
10646
99690
Giải ĐB ĐB
516362
391419
165924

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   5 0 3
1 9 6 6 8 9 9 5
2 6 8 9 8 9 4 7
3 0   3
4 1 3 6 6 0
5 3 4 9 8 5 6 7
6 2 4 9 6
7 6 0 1 5 6 9 0 3 8
8 4 5 7   1
9 1 6 9 0 0 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
47
02
Giải Bảy G.7
640
356
Giải Sáu G.6
7255
6324
6035
8441
2230
0394
Giải Năm G.5
0534
7667
Giải Tư G.4
44932
31916
09505
51798
99652
68500
91403
89172
67861
51794
51144
74203
95302
90450
Giải Ba G.3
46372
97357
22242
70671
Giải Nhì G.2
51800
10746
Giải Nhất G.1
01403
79553
Giải ĐB ĐB
191725
185628

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 0 3 3 5 2 2 3
1 6  
2 4 5 8
3 2 4 5 0
4 0 7 1 2 4 6
5 2 5 7 0 3 6
6   1 7
7 2 1 2
8    
9 8 4 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
88
66
66
Giải Bảy G.7
972
350
775
Giải Sáu G.6
0722
4314
2210
5911
9129
8094
1655
4457
2347
Giải Năm G.5
0655
7043
0303
Giải Tư G.4
25116
22138
93019
90701
75707
93055
30445
15788
05522
32445
62414
69268
79830
01908
54966
11974
16882
61056
82881
60410
71563
Giải Ba G.3
52193
56949
48778
70757
42777
77613
Giải Nhì G.2
06518
99726
32158
Giải Nhất G.1
48834
99947
90145
Giải ĐB ĐB
889134
791237
399272

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 7 8 3
1 0 4 6 8 9 1 4 0 3
2 2 2 6 9  
3 4 4 8 0 7  
4 5 9 3 5 7 5 7
5 5 5 0 7 5 6 7 8
6   6 8 3 3 6
7 2 8 2 4 5 7
8 8 8 1 2
9 3 4  

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
93
92
Giải Bảy G.7
252
222
Giải Sáu G.6
0884
2351
3227
7744
7028
9056
Giải Năm G.5
1103
7095
Giải Tư G.4
25716
87014
88748
16084
34905
36546
90045
84107
24530
72086
35356
28185
69579
12910
Giải Ba G.3
46051
10987
11053
08576
Giải Nhì G.2
11028
17869
Giải Nhất G.1
76741
96394
Giải ĐB ĐB
310882
815527

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 5 7
1 4 6 0
2 7 8 2 7 8
3   0
4 1 5 6 8 4
5 1 1 2 3 6 6
6   9
7   6 9
8 2 4 4 7 5 6
9 3 2 4 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
36
74
Giải Bảy G.7
402
619
Giải Sáu G.6
4860
8917
1984
2883
7115
6079
Giải Năm G.5
1943
4445
Giải Tư G.4
01883
52984
89672
98925
47289
75496
76509
69697
34753
45614
27614
39371
89904
59813
Giải Ba G.3
48603
53681
87332
89631
Giải Nhì G.2
42930
63865
Giải Nhất G.1
30431
86442
Giải ĐB ĐB
587553
810122

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2 3 9 4
1 7 3 4 4 5 9
2 5 2
3 0 1 6 1 2
4 3 2 5
5 3 3
6 0 5
7 2 1 4 9
8 1 3 4 4 9 3
9 6 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
37
67
Giải Bảy G.7
075
963
Giải Sáu G.6
2147
0967
5477
0056
0043
7327
Giải Năm G.5
0517
7407
Giải Tư G.4
53242
19162
29307
68654
24594
14343
58526
97601
50002
34446
89744
97430
01952
83837
Giải Ba G.3
07457
54865
62559
57231
Giải Nhì G.2
77409
79351
Giải Nhất G.1
47569
37531
Giải ĐB ĐB
203654
180006

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 9 1 2 6 7
1 7  
2 6 7
3 7 0 1 1 7
4 2 3 7 3 4 6
5 4 4 7 1 2 6 9
6 2 5 7 9 3 7
7 5 7  
8    
9 4  

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
54
36
36
Giải Bảy G.7
728
260
689
Giải Sáu G.6
2423
0319
6547
6423
1625
4619
7299
3126
6758
Giải Năm G.5
3442
2757
5626
Giải Tư G.4
32148
81647
34676
15426
14701
06239
25296
13380
24887
02729
96077
70128
78870
79180
86750
63896
45047
70601
05832
84079
34720
Giải Ba G.3
64393
00639
52654
98695
31581
92311
Giải Nhì G.2
95926
71676
32670
Giải Nhất G.1
96160
16751
52683
Giải ĐB ĐB
245326
521078
174798

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1   1
1 9 9 1
2 3 6 6 6 8 3 5 8 9 0 6 6
3 9 9 6 2
4 2 7 7 8   7
5 4 1 4 7 0 8
6 0 0  
7 6 0 6 7 8 0 9
8   0 0 7 1 3 9
9 3 6 5 1 6 8 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
08
11
11
Giải Bảy G.7
983
293
206
Giải Sáu G.6
1301
8634
1038
7828
0185
2530
6124
1876
9992
Giải Năm G.5
1419
8164
2466
Giải Tư G.4
34487
61270
41447
73323
43132
74397
98393
20567
30058
81406
53575
71204
23520
16349
62723
07086
44452
64853
29493
95063
86176
Giải Ba G.3
53684
79984
52578
69719
57820
55802
Giải Nhì G.2
19727
05907
46246
Giải Nhất G.1
55323
27896
77867
Giải ĐB ĐB
283957
848578
326727

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 8 4 6 7 2 6
1 9 1 9  
2 3 3 7 0 8 0 3 4 7
3 2 4 8 0 2
4 7 9 6
5 7 8 2 3
6   4 7 3 6 7
7 0 5 8 8 6 6
8 3 4 4 7 5 6
9 3 7 3 6 2 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
64
30
Giải Bảy G.7
455
014
Giải Sáu G.6
8314
3798
5450
1459
6964
2350
Giải Năm G.5
3847
6882
Giải Tư G.4
58832
98342
36803
60944
81281
64680
17007
88692
10972
33603
26972
70521
42089
98010
Giải Ba G.3
53314
87912
21958
94222
Giải Nhì G.2
62423
71170
Giải Nhất G.1
82229
14969
Giải ĐB ĐB
297652
055705

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 7 3 5
1 2 4 4 0 4
2 3 9 1 2
3 2 0
4 2 4 7  
5 0 2 5 0 8 9
6 4 4 9
7   0 2 2
8 0 1 2 9
9 8 2

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
18
48
48
Giải Bảy G.7
180
058
599
Giải Sáu G.6
4911
8186
0819
5808
4214
5889
3216
0524
1115
Giải Năm G.5
9920
8885
7319
Giải Tư G.4
51865
74975
41508
19594
13826
98130
53954
78504
85151
99746
25134
15228
48292
89583
27212
75699
20241
73127
03788
99750
15542
Giải Ba G.3
80816
35586
44806
73834
39863
72572
Giải Nhì G.2
00602
76493
08759
Giải Nhất G.1
82164
34086
10669
Giải ĐB ĐB
751877
471653
839597

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 8 4 6 8  
1 1 6 8 9 4 2 5 6 9
2 0 6 8 4 7 7
3 0 4 4  
4   6 8 1 2
5 4 1 3 8 0 9
6 4 5   3 9
7 5 7   2
8 0 6 6 3 5 6 9 8
9 4 2 3 7 9 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
62
45
Giải Bảy G.7
873
794
Giải Sáu G.6
7824
6731
7888
9221
6640
0247
Giải Năm G.5
7425
0485
Giải Tư G.4
34197
80434
37673
62479
03060
19576
10479
68909
35138
42560
12236
69453
39070
52659
Giải Ba G.3
24384
18862
32724
39359
Giải Nhì G.2
43124
76667
Giải Nhất G.1
61008
84602
Giải ĐB ĐB
020365
906516

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 2 9
1   6
2 4 4 5 1 4
3 1 4 6 8
4   0 5 7
5   3 9 9
6 0 2 2 5 0 7
7 3 3 6 9 9 0
8 4 8 5
9 7 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
32
69
Giải Bảy G.7
344
786
Giải Sáu G.6
2584
1967
1803
0832
3515
5224
Giải Năm G.5
2404
3862
Giải Tư G.4
42730
32249
99509
76878
27560
23960
19307
15957
53416
73991
67286
97292
72000
49940
Giải Ba G.3
75626
50064
40686
62150
Giải Nhì G.2
00286
55320
Giải Nhất G.1
30269
15743
Giải ĐB ĐB
146930
621449

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3 4 7 9 0
1   5 6
2 6 0 4
3 0 0 2 2
4 4 9 0 3 9
5   0 7
6 0 0 4 7 9 2 9
7 8  
8 4 6 6 6 6
9   1 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
66
70
Giải Bảy G.7
810
404
Giải Sáu G.6
4971
4971
9984
7447
8899
7899
Giải Năm G.5
3819
7611
Giải Tư G.4
70238
00711
55539
01154
44317
52580
82854
91466
73148
96856
76132
83228
44259
35072
Giải Ba G.3
00366
53441
10834
55203
Giải Nhì G.2
61001
10919
Giải Nhất G.1
03996
31898
Giải ĐB ĐB
296397
169092

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 3 4
1 0 1 7 9 1 9
2   8
3 8 9 2 4
4 1 7 8
5 4 4 6 9
6 6 6 6
7 1 1 0 2
8 0 4  
9 6 7 2 8 9 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
70
68
68
Giải Bảy G.7
926
128
661
Giải Sáu G.6
8355
5535
0769
9481
4205
3435
0442
5248
8894
Giải Năm G.5
0911
0094
1753
Giải Tư G.4
28751
76819
88605
09325
46423
98677
32273
73824
69236
69332
94952
18179
44811
83333
71622
69178
72062
86604
32267
73765
79054
Giải Ba G.3
32011
82403
76495
91810
75373
14530
Giải Nhì G.2
73630
77628
20512
Giải Nhất G.1
07930
13558
13854
Giải ĐB ĐB
640806
167460
842374

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 5 6 5 4
1 1 1 9 0 1 2
2 3 5 6 4 8 8 2 3
3 0 0 5 2 3 5 6 0
4     2 8
5 1 5 2 8 3 4 4
6 9 0 8 1 2 5 7
7 0 3 7 9 3 4 8
8   1  
9   4 5 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
53
73
73
Giải Bảy G.7
995
671
657
Giải Sáu G.6
6739
9800
7649
2326
5338
4815
3312
0632
1131
Giải Năm G.5
2101
0946
0759
Giải Tư G.4
99459
61377
29415
75511
98265
59490
12193
94955
88753
49699
30012
20744
47805
00378
05021
23029
86292
59937
00267
19091
10501
Giải Ba G.3
95377
91921
73354
12936
37280
36596
Giải Nhì G.2
65424
38416
28482
Giải Nhất G.1
52979
89055
38944
Giải ĐB ĐB
402234
757156
492790

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 1 5 1
1 1 5 2 5 6 2
2 1 4 6 1 9
3 4 9 6 8 1 2 7
4 9 4 6 4
5 3 9 3 4 5 5 6 2 7 9
6 5   7
7 7 7 9 1 3 8  
8     0 2
9 0 3 5 9 0 1 2 6

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
10
86
Giải Bảy G.7
767
952
Giải Sáu G.6
6120
8158
3260
1914
7840
7263
Giải Năm G.5
2165
3010
Giải Tư G.4
58443
49155
18656
93869
71794
04578
30804
66730
21428
34497
47593
12182
74790
54752
Giải Ba G.3
83776
32076
94002
77124
Giải Nhì G.2
78952
54439
Giải Nhất G.1
09668
55866
Giải ĐB ĐB
418301
058335

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 4 2
1 0 0 4
2 0 4 8
3   0 5 9
4 3 0
5 2 5 6 8 2 2
6 0 5 7 8 9 3 6
7 6 6 8  
8   2 6
9 4 0 3 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
07
78
78
Giải Bảy G.7
805
770
551
Giải Sáu G.6
3836
6913
0605
4209
3939
4414
5479
4120
8441
Giải Năm G.5
4720
1960
6450
Giải Tư G.4
22480
98546
47262
52058
36046
15745
40836
08418
65085
88558
75008
42544
50798
79043
55555
29033
33334
85701
24902
41658
77055
Giải Ba G.3
96401
18809
96430
61151
08909
83326
Giải Nhì G.2
27266
40657
74460
Giải Nhất G.1
09580
39944
88766
Giải ĐB ĐB
962043
178713
116008

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 5 5 7 9 8 9 1 2 8 9
1 3 3 4 8  
2 0   0 6
3 6 6 0 9 3 4
4 3 5 6 6 3 4 4 1
5 8 1 7 8 0 1 5 5 8
6 2 6 0 0 6
7   0 8 3 9
8 0 0 5  
9   8  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
08
05
Giải Bảy G.7
901
743
Giải Sáu G.6
5364
9982
3204
3734
0350
8280
Giải Năm G.5
3495
2763
Giải Tư G.4
45254
95283
33178
52953
65944
69771
51146
42413
65158
75743
73179
61994
80985
40058
Giải Ba G.3
08062
57383
85601
92417
Giải Nhì G.2
81423
27789
Giải Nhất G.1
30917
41747
Giải ĐB ĐB
253246
090256

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 4 8 1 5
1 7 3 7
2 3  
3   4
4 4 6 6 3 3 7
5 3 4 0 6 8 8
6 2 4 3
7 1 8 9
8 2 3 3 0 5 9
9 5 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
13
64
Giải Bảy G.7
062
109
Giải Sáu G.6
0401
2491
3602
0697
9152
5969
Giải Năm G.5
6747
4156
Giải Tư G.4
72600
32688
61173
97467
24418
22293
72591
94440
67223
81872
57937
57263
19001
74739
Giải Ba G.3
80218
93915
46144
60472
Giải Nhì G.2
98164
32086
Giải Nhất G.1
00891
18612
Giải ĐB ĐB
966636
343037

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 1 2 1 9
1 3 5 8 8 2
2   3
3 6 7 7 9
4 7 0 4
5   2 6
6 2 4 7 3 4 9
7 3 2 2
8 8 6
9 1 1 1 3 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
07
56
Giải Bảy G.7
016
921
Giải Sáu G.6
5433
3494
8896
1736
5113
2328
Giải Năm G.5
3081
7185
Giải Tư G.4
10526
25836
25093
09691
95166
96127
20923
35318
02235
31241
91659
70678
43158
35325
Giải Ba G.3
06870
67159
93432
65697
Giải Nhì G.2
10192
44180
Giải Nhất G.1
86154
05699
Giải ĐB ĐB
497793
073768

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7  
1 6 3 8
2 3 6 7 1 5 8
3 3 6 2 5 6
4   1
5 4 9 6 8 9
6 6 8
7 0 8
8 1 0 5
9 1 2 3 3 4 6 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
46
73
73
Giải Bảy G.7
770
897
967
Giải Sáu G.6
1412
7069
5502
2948
9347
3492
7051
4205
9101
Giải Năm G.5
5525
9698
1561
Giải Tư G.4
34958
34873
49221
41079
99599
62960
34187
12502
26719
21978
13037
87020
60607
55765
15005
36141
65247
06776
77804
34786
21498
Giải Ba G.3
59387
89345
23798
87605
56714
70935
Giải Nhì G.2
79998
80725
25248
Giải Nhất G.1
52721
82040
24395
Giải ĐB ĐB
196869
718120
053243

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 2 5 7 1 4 5 5
1 2 9 4 7
2 1 1 5 0 0 5  
3   7 5
4 5 6 0 7 8 1 3 7 8
5 8   1
6 0 9 9 5 1 7
7 0 3 9 3 8 6
8 7 7   6
9 8 9 2 7 8 8 5 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
72
46
46
Giải Bảy G.7
822
937
988
Giải Sáu G.6
7638
5431
1644
3747
3967
3483
9820
6388
8249
Giải Năm G.5
6778
0901
4082
Giải Tư G.4
78448
46403
33931
94230
00108
97221
89784
75494
00743
38003
86468
69736
60660
78441
81180
74694
67087
35755
10132
21280
02542
Giải Ba G.3
54112
20677
49124
55359
41705
18379
Giải Nhì G.2
52912
54469
70433
Giải Nhất G.1
84950
19782
77703
Giải ĐB ĐB
168065
925557
370800

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 8 1 3 0 3 5
1 2 2    
2 1 2 4 0
3 0 1 1 8 6 7 2 3
4 4 8 1 3 6 7 2 9
5 0 7 9 5
6 5 0 7 8 9  
7 2 7 8   9
8 4 2 3 0 0 2 7 8 8
9   4 4 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
24
07
Giải Bảy G.7
668
424
Giải Sáu G.6
6439
2511
1356
3285
9157
7816
Giải Năm G.5
3888
8607
Giải Tư G.4
88941
37903
68481
91741
67996
38351
26967
47117
75431
39715
03869
11525
03803
77641
Giải Ba G.3
84979
40219
43029
10308
Giải Nhì G.2
80818
50656
Giải Nhất G.1
54452
21145
Giải ĐB ĐB
793263
375419

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 3 7 7 8
1 1 8 9 5 6 7 9
2 4 4 5 9
3 9 1
4 1 1 1 5
5 1 2 6 6 7
6 3 7 8 9
7 9  
8 1 8 5
9 6  

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
43
10
10
Giải Bảy G.7
415
182
762
Giải Sáu G.6
6363
5800
1311
0200
3696
5096
2405
7546
8899
Giải Năm G.5
6307
0408
7416
Giải Tư G.4
87612
22055
67563
00211
44042
22160
86249
21569
52341
83093
93087
94431
43189
93237
54145
94456
04967
99223
06950
65409
53499
Giải Ba G.3
96091
54986
10378
82348
79608
77951
Giải Nhì G.2
55306
25812
46219
Giải Nhất G.1
95782
79058
45132
Giải ĐB ĐB
242193
491309
167251

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 6 7 0 8 9 2 5 8 9
1 1 1 2 5 0 2 6 9
2     3
3   1 7 2
4 2 3 9 1 8 5 6
5 5 8 0 1 1 6
6 0 3 3 9 2 7
7   8  
8 2 6 2 7 9  
9 1 3 3 6 6 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
90
33
Giải Bảy G.7
694
928
Giải Sáu G.6
8329
8572
3666
3024
4248
4646
Giải Năm G.5
5035
5125
Giải Tư G.4
40045
84826
10606
28327
19538
52046
40178
45060
34446
27323
20449
71103
03943
83577
Giải Ba G.3
22579
94535
39372
70062
Giải Nhì G.2
03552
40022
Giải Nhất G.1
23842
70469
Giải ĐB ĐB
683516
759299

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 3
1 6  
2 6 7 9 2 3 4 5 8
3 5 5 8 3
4 2 5 6 3 6 6 8 9
5 2  
6 6 0 2 9
7 2 8 9 2 7
8    
9 0 4 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
05
51
Giải Bảy G.7
594
134
Giải Sáu G.6
8249
7598
1944
4969
4403
1793
Giải Năm G.5
8241
7353
Giải Tư G.4
52175
00478
94069
20654
97020
47494
67201
25406
18421
21988
56682
67132
42056
14442
Giải Ba G.3
66095
04182
94778
82296
Giải Nhì G.2
28869
45794
Giải Nhất G.1
21446
08164
Giải ĐB ĐB
595820
920455

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 5 3 6
1    
2 0 0 1
3   2 4
4 1 4 6 9 2
5 4 1 3 5 6
6 9 9 4 9
7 5 8 8
8 2 2 8
9 4 4 5 8 3 4 6

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
16
08
Giải Bảy G.7
802
152
Giải Sáu G.6
4136
9173
6072
2776
7453
9706
Giải Năm G.5
8022
0102
Giải Tư G.4
09668
86823
17416
44058
69993
22540
14963
06647
40696
36115
46657
47526
78749
60396
Giải Ba G.3
63217
65117
86226
11971
Giải Nhì G.2
61409
70371
Giải Nhất G.1
57955
10643
Giải ĐB ĐB
323499
338743

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 9 2 6 8
1 6 6 7 7 5
2 2 3 6 6
3 6  
4 0 3 3 7 9
5 5 8 2 3 7
6 3 8  
7 2 3 1 1 6
8    
9 3 9 6 6

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
40
61
61
Giải Bảy G.7
115
044
043
Giải Sáu G.6
2904
8722
7632
8720
0381
8915
9947
0948
6266
Giải Năm G.5
3869
7699
9994
Giải Tư G.4
58234
71041
50957
75053
98724
50581
89490
47623
39172
59268
92449
88352
75811
59994
65639
36981
69088
46732
30038
05186
46475
Giải Ba G.3
79187
53643
20611
34976
94623
65199
Giải Nhì G.2
76327
01066
05820
Giải Nhất G.1
95905
02211
64166
Giải ĐB ĐB
853245
662829
641029

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 5    
1 5 1 1 1 5  
2 2 4 7 0 3 9 0 3 9
3 2 4   2 8 9
4 0 1 3 5 4 9 3 7 8 9
5 3 7 2  
6 9 1 6 8 6 6
7   2 6 5
8 1 7 1 1 6 8
9 0 4 9 4 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
96
55
55
Giải Bảy G.7
165
749
273
Giải Sáu G.6
2207
3838
0363
5940
2228
3780
6947
3444
3972
Giải Năm G.5
0575
3957
4053
Giải Tư G.4
18361
93379
82327
33805
48178
36915
14112
88675
84396
71270
69012
60938
32300
68015
02153
71016
09894
25470
61609
01871
29291
Giải Ba G.3
96365
77476
19221
60895
66529
68927
Giải Nhì G.2
70191
64244
11915
Giải Nhất G.1
05011
60107
29010
Giải ĐB ĐB
421464
119454
433382

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 7 0 7 9
1 1 2 5 2 5 0 5 6
2 7 1 8 7 9
3 8 8  
4   0 4 9 4 7
5   4 5 7 3 3
6 1 3 4 5 5    
7 5 6 8 9 0 5 0 1 2 3
8   0 2 9
9 1 6 5 6 1 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
81
93
Giải Bảy G.7
365
369
Giải Sáu G.6
9322
3444
9998
9344
4509
1150
Giải Năm G.5
1788
6736
Giải Tư G.4
35118
38710
45322
05652
68211
13012
09562
37801
81312
39697
71974
73904
68538
62439
Giải Ba G.3
86479
24718
86284
33055
Giải Nhì G.2
30361
28081
Giải Nhất G.1
44644
16400
Giải ĐB ĐB
687948
855680

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0   0 1 4 9
1 0 1 2 8 8 2
2 2 2  
3   6 8 9
4 4 4 8 4
5 2 0 5
6 1 2 5 9
7 9 4
8 1 8 0 1 4
9 8 3 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
69
29
29
Giải Bảy G.7
239
114
530
Giải Sáu G.6
8889
1266
4364
3065
8619
9834
5755
6112
8797
Giải Năm G.5
7791
6917
6028
Giải Tư G.4
96637
05216
15611
24227
34582
42398
60553
29331
52873
30641
32491
34205
15790
51228
87179
63500
64690
98861
25959
73170
64865
Giải Ba G.3
75671
24438
71214
50361
64614
91237
Giải Nhì G.2
30257
43733
58229
Giải Nhất G.1
42478
60655
60121
Giải ĐB ĐB
044031
120545
315809

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0   5 0 6 9
1 1 6 4 4 7 9 2 4
2 7 8 9 1 8 9
3 1 7 8 9 1 3 4 0 7
4   1 5  
5 3 7 5 5 9
6 4 6 9 1 5 1 5
7 1 8 3 0 9
8 2 9    
9 1 8 0 1 0 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
71
95
Giải Bảy G.7
902
048
Giải Sáu G.6
1382
1489
1863
3049
3012
1596
Giải Năm G.5
4852
4560
Giải Tư G.4
04323
03733
02133
25500
25922
40764
57116
06452
86494
44319
25287
33594
29804
49314
Giải Ba G.3
74922
25136
65835
15353
Giải Nhì G.2
15013
21356
Giải Nhất G.1
37641
76119
Giải ĐB ĐB
265909
284555

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 2 9 4
1 3 6 2 4 9 9
2 2 2 3  
3 3 3 6 5
4 1 8 9
5 2 2 3 5 6
6 3 4 0
7 1  
8 2 9 7
9   4 4 5 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
91
46
Giải Bảy G.7
799
226
Giải Sáu G.6
8027
7543
9092
5205
9956
0866
Giải Năm G.5
9939
7296
Giải Tư G.4
04299
92896
24136
57773
05324
07055
20988
24546
94906
26248
72842
49171
84391
88747
Giải Ba G.3
18114
26988
67345
40681
Giải Nhì G.2
13484
84182
Giải Nhất G.1
78221
90084
Giải ĐB ĐB
613334
511205

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0   5 5 6
1 4  
2 1 4 7 6
3 4 6 9  
4 3 2 5 6 6 7 8
5 5 6
6   6
7 3 1
8 4 8 8 1 2 4
9 1 2 6 9 9 1 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
50
66
Giải Bảy G.7
666
684
Giải Sáu G.6
5076
8608
9181
5047
0828
5677
Giải Năm G.5
6328
3763
Giải Tư G.4
40676
41619
00689
36521
91486
05354
39096
02046
21974
45184
03211
30021
99142
49061
Giải Ba G.3
03888
39639
73030
32643
Giải Nhì G.2
07571
55154
Giải Nhất G.1
00502
61376
Giải ĐB ĐB
557810
771033

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 8  
1 0 9 1
2 1 8 1 8
3 9 0 3
4   2 3 6 7
5 0 4 4
6 6 1 3 6
7 1 6 6 4 6 7
8 1 6 8 9 4 4
9 6  

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
39
70
70
Giải Bảy G.7
732
047
719
Giải Sáu G.6
4523
7875
7632
2969
1403
3901
0566
8887
8101
Giải Năm G.5
4577
4840
3968
Giải Tư G.4
37407
33560
35756
47889
87077
20806
69745
73706
81174
99003
84829
73882
94580
28568
02426
15894
43212
80272
96936
29779
30998
Giải Ba G.3
13683
95581
16209
14332
80386
26583
Giải Nhì G.2
26728
06214
54256
Giải Nhất G.1
25923
24415
68987
Giải ĐB ĐB
392878
236392
807460

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6 7 1 3 3 6 9 1
1   4 5 2 9
2 3 3 8 9 6
3 2 2 9 2 6
4 5 0 7  
5 6   6
6 0 8 9 0 6 8
7 5 7 7 8 0 4 2 9
8 1 3 9 0 2 3 6 7 7
9   2 2 4 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
17
83
83
Giải Bảy G.7
150
756
869
Giải Sáu G.6
3186
1575
9235
3281
0376
2550
2115
1849
5909
Giải Năm G.5
7777
9002
0341
Giải Tư G.4
03253
93664
84102
62713
86726
72487
76243
47472
84181
04682
26771
27154
17496
20836
87054
00670
95669
61208
49348
53378
83469
Giải Ba G.3
31243
78528
54130
69469
35405
19159
Giải Nhì G.2
04387
62738
82081
Giải Nhất G.1
49314
28874
67840
Giải ĐB ĐB
234365
343497
829741

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 2 5 8 9
1 3 4 7   5
2 6 8    
3 5 0 6 8 6
4 3 3   0 1 1 8 9
5 0 3 0 4 6 4 9
6 4 5 9 9 9 9
7 5 7 1 2 4 6 0 8
8 6 7 7 1 1 2 3 1
9   6 7  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
56
52
Giải Bảy G.7
569
289
Giải Sáu G.6
3658
2292
8688
8776
8152
9495
Giải Năm G.5
6272
4338
Giải Tư G.4
26588
44968
69425
36209
18318
91314
42016
85955
50963
10331
58302
08171
79632
47937
Giải Ba G.3
67561
34316
94075
07083
Giải Nhì G.2
06919
60144
Giải Nhất G.1
67261
65456
Giải ĐB ĐB
738250
849005

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9 2 5
1 4 6 6 8 9  
2 5  
3   1 2 7 8
4   4
5 0 6 8 2 2 5 6
6 1 1 8 9 3
7 2 1 5 6
8 8 8 3 9
9 2 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
68
32
32
Giải Bảy G.7
134
634
655
Giải Sáu G.6
1318
1899
4528
8482
8961
5645
3089
1019
9155
Giải Năm G.5
9420
3751
7440
Giải Tư G.4
30859
63083
27211
73379
13440
63320
56824
08424
53892
54032
70175
43300
25388
09495
57329
40276
40794
36720
02922
55306
51740
Giải Ba G.3
80639
65062
71791
42343
16068
60760
Giải Nhì G.2
82039
37467
35394
Giải Nhất G.1
60794
81502
79879
Giải ĐB ĐB
113652
316523
428887

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0   0 2 6
1 1 8   9
2 0 0 4 8 3 4 0 2 9
3 4 9 9 2 2 4  
4 0 3 5 0 0
5 2 9 1 5 5
6 2 8 1 7 0 8
7 9 5 3 6 9
8 3 2 8 7 9
9 4 9 1 2 5 4 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
58
99
Giải Bảy G.7
520
350
Giải Sáu G.6
2806
9014
0888
5157
1402
9936
Giải Năm G.5
0640
7667
Giải Tư G.4
10705
36493
97870
70629
35775
24828
37670
61966
77122
88827
37610
57797
59670
92313
Giải Ba G.3
12054
82180
12223
24006
Giải Nhì G.2
83086
11925
Giải Nhất G.1
57702
30812
Giải ĐB ĐB
069787
163055

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5 6 2 6
1 4 0 2 3
2 0 8 9 2 3 5 7
3   6
4 0  
5 4 8 0 5 7
6   6 7
7 0 0 5 0
8 0 6 7 8  
9 3 7 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
55
98
Giải Bảy G.7
040
009
Giải Sáu G.6
3200
5229
5619
8737
1504
3013
Giải Năm G.5
1596
4559
Giải Tư G.4
75547
33259
40690
97097
84140
10132
41750
35634
07052
98354
85307
56447
19811
63950
Giải Ba G.3
27147
98278
19017
19605
Giải Nhì G.2
76520
49546
Giải Nhất G.1
82066
96511
Giải ĐB ĐB
000057
422094

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 4 5 7 9
1 9 1 1 3 7
2 0 9  
3 2 4 7
4 0 0 7 7 6 7
5 0 5 7 9 0 2 4 9
6 6  
7 8  
8    
9 0 6 7 4 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
38
53
Giải Bảy G.7
625
156
Giải Sáu G.6
4266
1483
6227
5090
9838
3011
Giải Năm G.5
4595
0358
Giải Tư G.4
73373
22111
32189
37012
11188
39184
94366
63159
22647
11585
17520
32885
49064
93840
Giải Ba G.3
26283
55020
92820
03400
Giải Nhì G.2
07672
24105
Giải Nhất G.1
07672
75694
Giải ĐB ĐB
376288
079141

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   0 5
1 1 2 1
2 0 5 7 0 0
3 8 8
4   0 1 7
5   3 6 8 9
6 6 6 4
7 2 2 3  
8 3 3 4 8 8 9 5 5
9 5 0 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
02
74
74
Giải Bảy G.7
946
486
815
Giải Sáu G.6
5241
9905
4425
0728
8421
8842
8058
6185
8276
Giải Năm G.5
2971
0430
1705
Giải Tư G.4
38763
63522
62794
42994
80562
35604
21598
44761
79613
45621
33107
40717
47673
60056
80897
59969
69518
01289
54259
44690
80839
Giải Ba G.3
12124
34067
91409
05126
48880
02725
Giải Nhì G.2
54819
80804
38130
Giải Nhất G.1
96809
32116
36659
Giải ĐB ĐB
445077
828475
103652

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 4 5 9 4 7 9 5
1 9 3 6 7 5 8
2 2 4 5 1 1 6 8 5
3   0 0 9
4 1 6 2  
5   6 2 8 9 9
6 2 3 7 1 9
7 1 7 3 4 5 6
8   6 0 0 5 9
9 4 4 8   0 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
94
45
45
Giải Bảy G.7
927
188
066
Giải Sáu G.6
7441
0546
3087
3699
7085
8123
5328
5951
9843
Giải Năm G.5
5958
2922
8221
Giải Tư G.4
28668
11848
25946
88456
96190
11921
71477
21492
60453
88017
46927
62439
02631
36809
40640
32679
12572
75304
63989
16573
14297
Giải Ba G.3
84277
85549
28619
47366
05345
95753
Giải Nhì G.2
27947
09291
70834
Giải Nhất G.1
57664
80781
74435
Giải ĐB ĐB
876623
513265
899230

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   9 4
1   7 9  
2 1 3 7 2 3 7 1 8
3   1 9 0 4 5
4 1 6 6 7 8 9 5 0 3 5
5 6 8 3 1 3
6 4 8 5 6 6
7 7 7   2 3 9
8 7 1 5 8 9
9 0 4 1 2 9 1 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
84
66
Giải Bảy G.7
213
196
Giải Sáu G.6
0193
0202
3813
6572
1332
6505
Giải Năm G.5
2275
7944
Giải Tư G.4
11359
78817
69996
30274
18949
28910
78888
78975
36015
84287
43187
70539
52457
45833
Giải Ba G.3
81946
08823
54483
97529
Giải Nhì G.2
51129
19448
Giải Nhất G.1
53838
69162
Giải ĐB ĐB
051264
959715

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 5
1 0 3 3 7 5 5
2 3 9 9
3 8 2 3 9
4 6 9 4 8
5 9 7
6 4 2 6
7 4 5 2 5
8 4 8 3 7 7
9 3 6 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải Tám G.8
72
71
71
Giải Bảy G.7
388
353
764
Giải Sáu G.6
0732
4774
4508
2573
9595
3010
3475
0617
3944
Giải Năm G.5
4130
7637
8341
Giải Tư G.4
00172
95755
97878
10021
76116
76905
24274
47362
62202
68307
12006
90744
84359
33988
22623
43066
48370
86148
96738
58242
44399
Giải Ba G.3
76040
97036
21417
35644
41611
84934
Giải Nhì G.2
35432
48564
05938
Giải Nhất G.1
14088
65092
05532
Giải ĐB ĐB
246429
084460
708171

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 5
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 8 2 6 7  
1 6 0 7 1 7
2 1 9   3
3 0 2 2 6 7 2 2 4 8 8
4 0 4 4 1 2 4 8
5 5 3 9  
6   0 2 4 4 6
7 2 2 4 4 8 1 3 0 1 5
8 8 8 8  
9   2 5 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải Tám G.8
62
23
Giải Bảy G.7
818
958
Giải Sáu G.6
4662
1299
1593
7575
4152
9507
Giải Năm G.5
1435
8226
Giải Tư G.4
58377
67807
02310
39022
26692
20269
37940
36096
56951
19730
82897
19788
34060
06210
Giải Ba G.3
22862
90144
24926
92253
Giải Nhì G.2
86937
53363
Giải Nhất G.1
91458
49653
Giải ĐB ĐB
226848
773808

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 4
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 7 8
1 0 8 0
2 2 3 6 6
3 5 7 0
4 0 4 8  
5 8 1 2 3 3 8
6 2 2 2 9 0 3
7 7 5
8   8
9 2 3 9 6 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải DakLak Quảng Nam
Giải Tám G.8
22
63
Giải Bảy G.7
141
853
Giải Sáu G.6
5103
0422
8466
1201
9955
7145
Giải Năm G.5
4456
2140
Giải Tư G.4
43806
39251
31606
46182
94473
04757
01417
81923
43912
94788
48018
01228
92241
89387
Giải Ba G.3
56433
28154
44728
66149
Giải Nhì G.2
98317
52404
Giải Nhất G.1
55423
53976
Giải ĐB ĐB
139769
502884

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 3
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3 6 6 1 4
1 7 7 2 8
2 2 2 3 3 8 8
3 3  
4 1 0 1 5 9
5 1 4 6 7 3 5
6 6 9 3
7 3 6
8 2 4 7 8
9    

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
87
18
Giải Bảy G.7
358
801
Giải Sáu G.6
6293
6893
4074
7569
5629
0448
Giải Năm G.5
8000
8180
Giải Tư G.4
61937
72964
18762
40163
35144
82281
00325
49183
34667
48371
30306
60120
38104
19207
Giải Ba G.3
76971
03266
88895
51652
Giải Nhì G.2
71757
74618
Giải Nhất G.1
68436
50207
Giải ĐB ĐB
974705
071817

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 2
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 0 5 1 4 6 7 7
1   7 8 8
2 5 0 9
3 6 7  
4 4 8
5 7 8 2
6 2 3 4 6 7 9
7 1 4 1
8 1 7 0 3
9 3 3 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
Giải Tám G.8
41
91
91
Giải Bảy G.7
913
481
821
Giải Sáu G.6
7515
7570
8626
6963
6259
6443
9390
2681
9723
Giải Năm G.5
8619
8857
6958
Giải Tư G.4
10345
49689
93464
16913
57981
04569
92329
03905
45355
84111
60891
81954
32980
76021
29353
17673
89823
23362
30474
95657
84119
Giải Ba G.3
15246
65129
26151
92888
42179
61890
Giải Nhì G.2
73874
54671
26186
Giải Nhất G.1
71156
37548
92447
Giải ĐB ĐB
563304
519859
207612

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Chủ nhật
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 5  
1 3 3 5 9 1 2 9
2 6 9 9 1 1 3 3
3      
4 1 5 6 3 8 7
5 6 1 4 5 7 9 9 1 3 7 8
6 4 9 3 2
7 0 4 1 3 4 9
8 1 9 0 1 8 1 6
9   1 1 0 0

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
Giải Tám G.8
13
10
10
Giải Bảy G.7
504
952
401
Giải Sáu G.6
7374
7525
2821
6660
9757
9257
0409
4271
5945
Giải Năm G.5
1674
3488
5505
Giải Tư G.4
83087
70357
57370
65608
04599
84693
33075
68938
74011
20985
68953
89546
37743
01660
85309
04585
14772
78828
95667
14602
38736
Giải Ba G.3
92212
88113
14771
29772
56646
24443
Giải Nhì G.2
81019
37512
49687
Giải Nhất G.1
09850
44206
93347
Giải ĐB ĐB
458716
425383
966051

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 7
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 8 6 1 2 5 9 9
1 2 3 3 6 9 0 1 2  
2 1 5   8
3   8 6
4   3 6 3 5 6 7
5 0 7 2 3 7 7 1 2
6   0 0 7
7 0 4 4 5 1 2 1 2
8 7 3 5 8 5 7
9 3 9    

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
03
52
Giải Bảy G.7
250
753
Giải Sáu G.6
9914
5265
1712
1753
8052
0482
Giải Năm G.5
1330
8161
Giải Tư G.4
66710
51506
48821
39451
40226
03677
83279
53490
68163
04949
12615
79189
66308
47809
Giải Ba G.3
27678
62572
09930
81797
Giải Nhì G.2
20200
70569
Giải Nhất G.1
36323
97019
Giải ĐB ĐB
793827
662228

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 3 6 8 9
1 0 2 4 5 9
2 1 3 6 7 8
3 0 0
4   9
5 0 1 2 2 3 3
6 5 1 3 9
7 2 7 8 9  
8   2 9
9   0 7