Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 03/06/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 0
Jackpot 2 ước tính: 0
23 28 29 36 38 41 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 0
Jackpot2 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 01/06/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 43,522,243,950
Jackpot 2 ước tính: 4,013,072,800
03 18 40 41 46 47 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 43,522,243,950
Jackpot2 0 4,013,072,800
Giải nhất 2 40,000,000
Giải nhì 379 500,000
Giải ba 9437 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 30/05/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 41,223,910,350
Jackpot 2 ước tính: 3,757,702,400
01 14 24 28 40 46 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 41,223,910,350
Jackpot2 0 3,757,702,400
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 498 500,000
Giải ba 10897 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 27/05/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 38,990,916,300
Jackpot 2 ước tính: 3,509,591,950
04 06 08 18 39 43 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 38,990,916,300
Jackpot2 0 3,509,591,950
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 679 500,000
Giải ba 12314 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 25/05/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 37,840,372,050
Jackpot 2 ước tính: 3,381,753,700
15 16 19 31 33 46 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 37,840,372,050
Jackpot2 0 3,381,753,700
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 483 500,000
Giải ba 9329 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 23/05/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 36,233,149,800
Jackpot 2 ước tính: 3,203,173,450
26 27 35 36 47 54 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 36,233,149,800
Jackpot2 0 3,203,173,450
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 435 500,000
Giải ba 9593 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 20/05/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 34,404,588,750
Jackpot 2 ước tính: 4,661,644,750
01 14 21 36 48 53 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 34,404,588,750
Jackpot2 1 4,661,644,750
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 384 500,000
Giải ba 7958 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 18/05/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 32,942,141,850
Jackpot 2 ước tính: 4,499,150,650
13 14 21 23 30 41 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 32,942,141,850
Jackpot2 0 4,499,150,650
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 491 500,000
Giải ba 9032 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 16/05/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 31,705,358,250
Jackpot 2 ước tính: 4,361,730,250
19 24 30 34 40 44 51
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 31,705,358,250
Jackpot2 0 4,361,730,250
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 522 500,000
Giải ba 10023 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 13/05/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 76,361,538,900
Jackpot 2 ước tính: 4,172,246,000
22 24 35 43 45 54 50
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 1 76,361,538,900
Jackpot2 0 4,172,246,000
Giải nhất 17 400,000,000
Giải nhì 848 500,000
Giải ba 17848 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 11/05/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 73,659,305,100
Jackpot 2 ước tính: 3,871,997,800
01 03 19 33 34 51 17
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 73,659,305,100
Jackpot2 0 3,871,997,800
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 739 500,000
Giải ba 17299 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 09/05/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 70,842,375,750
Jackpot 2 ước tính: 3,559,005,650
07 09 13 22 44 47 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 70,842,375,750
Jackpot2 0 3,559,005,650
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 918 500,000
Giải ba 20734 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 06/05/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 68,127,043,350
Jackpot 2 ước tính: 3,257,302,050
01 11 22 28 34 42 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 68,127,043,350
Jackpot2 0 3,257,302,050
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 794 500,000
Giải ba 17826 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 04/05/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 65,811,324,900
Jackpot 2 ước tính: 1,774,701,200
13 30 32 35 45 52 29
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 65,811,324,900
Jackpot2 2 1,774,701,200
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 656 500,000
Giải ba 15422 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 02/05/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 62,962,637,700
Jackpot 2 ước tính: 3,232,881,600
04 11 18 25 33 45 21
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 62,962,637,700
Jackpot2 0 3,232,881,600
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 994 500,000
Giải ba 17489 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 29/04/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 60,866,703,300
Jackpot 2 ước tính: 3,261,376,150
02 09 12 24 41 53 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 60,866,703,300
Jackpot2 1 3,261,376,150
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 805 500,000
Giải ba 15787 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 27/04/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 58,514,317,950
Jackpot 2 ước tính: 3,466,427,050
08 28 38 39 41 45 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 58,514,317,950
Jackpot2 1 3,466,427,050
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 804 500,000
Giải ba 16507 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 25/04/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 56,226,657,900
Jackpot 2 ước tính: 3,212,242,600
06 10 19 23 25 28 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 56,226,657,900
Jackpot2 0 3,212,242,600
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1053 500,000
Giải ba 20633 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 22/04/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 54,316,474,500
Jackpot 2 ước tính: 3,390,154,000
09 18 23 24 48 52 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 54,316,474,500
Jackpot2 1 3,390,154,000
Giải nhất 32 40,000,000
Giải nhì 917 500,000
Giải ba 15898 50,000