Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 04/10/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 0
Jackpot 2 ước tính: 0
05 11 12 22 43 45 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 0
Jackpot2 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 01/10/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 37,241,100,750
Jackpot 2 ước tính: 3,804,566,750
14 15 16 22 23 29 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 1 37,241,100,750
Jackpot2 0 3,804,566,750
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 559 500,000
Giải ba 12319 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 29/09/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 35,206,530,150
Jackpot 2 ước tính: 3,578,503,350
15 32 33 37 42 54 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 35,206,530,150
Jackpot2 0 3,578,503,350
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 504 500,000
Giải ba 10993 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 27/09/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 33,257,062,650
Jackpot 2 ước tính: 3,361,895,850
11 13 23 27 37 43 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 33,257,062,650
Jackpot2 0 3,361,895,850
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 784 500,000
Giải ba 14439 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 24/09/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 31,902,787,650
Jackpot 2 ước tính: 3,211,420,850
01 04 05 17 42 47 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 31,902,787,650
Jackpot2 0 3,211,420,850
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 379 500,000
Giải ba 9757 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 22/09/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 98,674,641,750
Jackpot 2 ước tính: 2,696,400,450
12 14 19 29 44 47 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 1 98,674,641,750
Jackpot2 2 2,696,400,450
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1218 500,000
Giải ba 25672 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 20/09/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 91,614,070,200
Jackpot 2 ước tính: 4,608,292,950
08 27 32 43 53 54 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 91,614,070,200
Jackpot2 0 4,608,292,950
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 1102 500,000
Giải ba 23530 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 17/09/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 87,421,889,100
Jackpot 2 ước tính: 4,142,495,050
05 08 19 34 40 49 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 87,421,889,100
Jackpot2 0 4,142,495,050
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 1064 500,000
Giải ba 22581 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 15/09/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 83,847,890,100
Jackpot 2 ước tính: 3,745,384,050
03 08 19 30 41 52 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 83,847,890,100
Jackpot2 0 3,745,384,050
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 1022 500,000
Giải ba 21739 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 13/09/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 80,468,982,300
Jackpot 2 ước tính: 3,369,949,850
09 10 21 40 41 48 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 80,468,982,300
Jackpot2 0 3,369,949,850
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 995 500,000
Giải ba 22559 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 10/09/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 77,139,433,650
Jackpot 2 ước tính: 3,202,611,000
02 08 15 19 35 38 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 77,139,433,650
Jackpot2 1 3,202,611,000
Giải nhất 35 40,000,000
Giải nhì 1706 500,000
Giải ba 27185 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 08/09/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 75,315,934,650
Jackpot 2 ước tính: 5,532,384,350
09 13 23 32 36 52 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 75,315,934,650
Jackpot2 1 5,532,384,350
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1016 500,000
Giải ba 21348 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 06/09/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 72,622,537,050
Jackpot 2 ước tính: 5,233,117,950
01 05 27 43 52 54 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 72,622,537,050
Jackpot2 0 5,233,117,950
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 850 500,000
Giải ba 19240 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 03/09/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 68,862,978,750
Jackpot 2 ước tính: 4,815,389,250
11 22 31 33 40 46 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 68,862,978,750
Jackpot2 0 4,815,389,250
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 1013 500,000
Giải ba 20522 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 01/09/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 66,183,821,850
Jackpot 2 ước tính: 4,517,705,150
04 14 18 39 50 53 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 66,183,821,850
Jackpot2 0 4,517,705,150
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 907 500,000
Giải ba 17958 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 30/08/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 63,748,396,650
Jackpot 2 ước tính: 4,247,102,350
02 13 19 29 30 32 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 63,748,396,650
Jackpot2 0 4,247,102,350
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 776 500,000
Giải ba 19671 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 27/08/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 60,479,670,450
Jackpot 2 ước tính: 3,883,910,550
01 05 07 10 25 48 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 60,479,670,450
Jackpot2 0 3,883,910,550
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 980 500,000
Giải ba 19178 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 25/08/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 57,912,621,600
Jackpot 2 ước tính: 3,598,682,900
19 30 35 40 49 53 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 57,912,621,600
Jackpot2 0 3,598,682,900
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 676 500,000
Giải ba 14408 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 23/08/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 55,279,408,350
Jackpot 2 ước tính: 3,306,103,650
13 21 31 41 44 45 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 55,279,408,350
Jackpot2 0 3,306,103,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 739 500,000
Giải ba 15517 50,000