Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 07/02/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 92,507,434,050
Jackpot 2 ước tính: 5,518,164,800
06 27 29 32 39 52 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 1 92,507,434,050
Jackpot2 1 5,518,164,800
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 1105 500,000
Giải ba 25047 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 04/02/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 85,835,025,750
Jackpot 2 ước tính: 4,776,786,100
02 06 08 27 41 46 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 85,835,025,750
Jackpot2 0 4,776,786,100
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 794 500,000
Giải ba 20372 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 02/02/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 79,652,814,150
Jackpot 2 ước tính: 4,089,873,700
03 10 23 29 34 53 11
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 79,652,814,150
Jackpot2 0 4,089,873,700
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 899 500,000
Giải ba 19788 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 31/01/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 73,618,027,050
Jackpot 2 ước tính: 3,419,341,800
10 11 31 32 38 52 05
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 73,618,027,050
Jackpot2 0 3,419,341,800
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1571 500,000
Giải ba 28703 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 28/01/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 69,843,950,850
Jackpot 2 ước tính: 4,450,051,600
09 22 23 29 38 47 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 69,843,950,850
Jackpot2 1 4,450,051,600
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 1021 500,000
Giải ba 19927 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 26/01/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 67,293,412,500
Jackpot 2 ước tính: 4,166,658,450
08 15 18 20 33 41 14
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 67,293,412,500
Jackpot2 0 4,166,658,450
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 727 500,000
Giải ba 16315 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 19/01/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 62,304,180,150
Jackpot 2 ước tính: 3,612,299,300
03 21 32 33 38 52 30
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 62,304,180,150
Jackpot2 0 3,612,299,300
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 791 500,000
Giải ba 16980 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 17/01/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 59,818,408,950
Jackpot 2 ước tính: 3,336,102,500
01 09 20 36 44 50 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 59,818,408,950
Jackpot2 0 3,336,102,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 866 500,000
Giải ba 18669 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 14/01/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 56,793,486,450
Jackpot 2 ước tính: 4,023,574,850
05 17 24 30 43 53 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 56,793,486,450
Jackpot2 1 4,023,574,850
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 807 500,000
Giải ba 16275 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 12/01/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 54,479,037,450
Jackpot 2 ước tính: 3,766,413,850
05 14 37 45 47 55 25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 54,479,037,450
Jackpot2 0 3,766,413,850
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 640 500,000
Giải ba 14449 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 10/01/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 51,992,583,600
Jackpot 2 ước tính: 3,490,141,200
05 12 14 19 46 51 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 51,992,583,600
Jackpot2 0 3,490,141,200
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 733 500,000
Giải ba 16298 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 07/01/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 49,544,227,650
Jackpot 2 ước tính: 3,218,101,650
03 04 09 15 33 54 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 49,544,227,650
Jackpot2 0 3,218,101,650
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 697 500,000
Giải ba 14990 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 05/01/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 47,581,312,800
Jackpot 2 ước tính: 3,487,777,200
05 12 34 37 47 49 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 47,581,312,800
Jackpot2 1 3,487,777,200
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 625 500,000
Giải ba 13368 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 03/01/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 45,442,629,750
Jackpot 2 ước tính: 3,250,145,750
09 13 24 43 47 48 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 45,442,629,750
Jackpot2 0 3,250,145,750
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 720 500,000
Giải ba 15390 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 31/12/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 43,191,318,000
Jackpot 2 ước tính: 4,215,920,150
10 15 36 42 45 52 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 43,191,318,000
Jackpot2 1 4,215,920,150
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 678 500,000
Giải ba 15098 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 29/12/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 40,919,760,750
Jackpot 2 ước tính: 3,963,524,900
06 08 33 37 38 51 48
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 40,919,760,750
Jackpot2 0 3,963,524,900
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 717 500,000
Giải ba 14341 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 27/12/2022


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 38,626,793,850
Jackpot 2 ước tính: 3,708,750,800
11 12 13 14 23 55 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 38,626,793,850
Jackpot2 0 3,708,750,800
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 692 500,000
Giải ba 15663 50,000