Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 28/10/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 0
Jackpot 2 ước tính: 0
02 04 06 13 31 35 16
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 0
Jackpot2 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 26/10/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 91,883,861,400
Jackpot 2 ước tính: 3,389,598,700
21 24 29 34 39 53 20
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 91,883,861,400
Jackpot2 0 3,389,598,700
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 874 500,000
Giải ba 19933 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 23/10/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 88,377,473,100
Jackpot 2 ước tính: 3,603,944,700
05 11 19 26 28 33 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 88,377,473,100
Jackpot2 1 3,603,944,700
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1274 500,000
Giải ba 22995 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 21/10/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 85,964,212,650
Jackpot 2 ước tính: 3,335,804,650
03 19 32 36 41 51 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 85,964,212,650
Jackpot2 0 3,335,804,650
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 873 500,000
Giải ba 17879 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 19/10/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 82,941,970,800
Jackpot 2 ước tính: 3,368,671,450
03 09 25 29 46 50 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 82,941,970,800
Jackpot2 1 3,368,671,450
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 861 500,000
Giải ba 18432 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 16/10/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 79,623,927,750
Jackpot 2 ước tính: 5,168,372,250
09 17 22 28 50 55 07
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 79,623,927,750
Jackpot2 1 5,168,372,250
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 756 500,000
Giải ba 16062 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 14/10/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 76,705,906,800
Jackpot 2 ước tính: 4,844,147,700
09 21 24 30 41 44 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 76,705,906,800
Jackpot2 0 4,844,147,700
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 731 500,000
Giải ba 15520 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 12/10/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 74,329,390,200
Jackpot 2 ước tính: 4,580,090,300
14 17 31 33 42 50 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 74,329,390,200
Jackpot2 0 4,580,090,300
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 715 500,000
Giải ba 14821 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 09/10/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 71,577,732,450
Jackpot 2 ước tính: 4,274,350,550
01 22 25 38 39 54 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 71,577,732,450
Jackpot2 0 4,274,350,550
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 609 500,000
Giải ba 13743 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 07/10/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 69,234,635,100
Jackpot 2 ước tính: 4,014,006,400
06 15 21 24 45 55 46
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 69,234,635,100
Jackpot2 0 4,014,006,400
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 577 500,000
Giải ba 13241 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 05/10/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 67,505,291,850
Jackpot 2 ước tính: 3,821,857,150
11 16 17 19 38 43 24
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 67,505,291,850
Jackpot2 0 3,821,857,150
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 697 500,000
Giải ba 13893 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 6, 01/10/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 65,583,214,500
Jackpot 2 ước tính: 3,608,293,000
05 06 22 26 49 51 32
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 65,583,214,500
Jackpot2 0 3,608,293,000
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 437 500,000
Giải ba 8958 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 30/09/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 64,225,888,500
Jackpot 2 ước tính: 3,457,479,000
18 23 26 32 46 49 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 64,225,888,500
Jackpot2 0 3,457,479,000
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 547 500,000
Giải ba 11347 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 28/09/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 62,152,928,850
Jackpot 2 ước tính: 3,227,150,150
07 22 25 40 49 50 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 62,152,928,850
Jackpot2 0 3,227,150,150
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 543 500,000
Giải ba 11145 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 25/09/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 60,108,577,500
Jackpot 2 ước tính: 2,459,205,725
07 20 27 43 48 51 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 60,108,577,500
Jackpot2 2 2,459,205,725
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 586 500,000
Giải ba 10788 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 23/09/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 58,649,592,000
Jackpot 2 ước tính: 4,756,301,950
06 07 21 25 27 49 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 58,649,592,000
Jackpot2 0 4,756,301,950
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 468 500,000
Giải ba 10111 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 21/09/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 56,957,293,200
Jackpot 2 ước tính: 4,568,268,750
15 24 25 40 42 50 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 56,957,293,200
Jackpot2 0 4,568,268,750
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 456 500,000
Giải ba 10072 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 18/09/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 55,092,779,850
Jackpot 2 ước tính: 4,361,100,600
03 14 15 21 47 52 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 55,092,779,850
Jackpot2 0 4,361,100,600
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 534 500,000
Giải ba 9714 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 16/09/2021


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 53,712,030,000
Jackpot 2 ước tính: 4,207,683,950
10 16 40 43 45 46 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 53,712,030,000
Jackpot2 0 4,207,683,950
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 329 500,000
Giải ba 7524 50,000