Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 09/12/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 0
Jackpot 2 ước tính: 0
06 09 26 27 34 47 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 0
Jackpot2 0 0
Giải nhất 0 0
Giải nhì 0 0
Giải ba 0 0

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 07/12/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 31,401,323,850
Jackpot 2 ước tính: 4,638,329,900
09 13 28 33 50 53 47
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 31,401,323,850
Jackpot2 0 4,638,329,900
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 507 500,000
Giải ba 9651 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 05/12/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 50,531,713,500
Jackpot 2 ước tính: 4,482,627,250
02 04 19 32 35 39 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 1 50,531,713,500
Jackpot2 0 4,482,627,250
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 826 500,000
Giải ba 17445 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 02/12/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 48,458,017,200
Jackpot 2 ước tính: 4,252,216,550
01 10 20 37 48 51 54
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 48,458,017,200
Jackpot2 0 4,252,216,550
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1033 500,000
Giải ba 15666 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 30/11/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 46,969,203,000
Jackpot 2 ước tính: 4,086,792,750
09 13 21 28 50 54 51
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 46,969,203,000
Jackpot2 0 4,086,792,750
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 562 500,000
Giải ba 12592 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 28/11/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 44,717,168,550
Jackpot 2 ước tính: 3,836,566,700
10 24 47 48 52 55 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 44,717,168,550
Jackpot2 0 3,836,566,700
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 527 500,000
Giải ba 11951 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 25/11/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 42,235,023,000
Jackpot 2 ước tính: 3,560,772,750
07 09 10 17 25 53 49
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 42,235,023,000
Jackpot2 0 3,560,772,750
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 687 500,000
Giải ba 14059 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 23/11/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 40,785,765,150
Jackpot 2 ước tính: 3,399,744,100
04 06 26 33 52 55 15
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 40,785,765,150
Jackpot2 0 3,399,744,100
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 413 500,000
Giải ba 9819 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 21/11/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 38,984,117,250
Jackpot 2 ước tính: 3,199,561,000
03 07 16 37 39 51 09
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 38,984,117,250
Jackpot2 0 3,199,561,000
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 608 500,000
Giải ba 12852 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 18/11/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 37,188,068,250
Jackpot 2 ước tính: 3,137,295,700
01 07 10 14 28 29 02
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 37,188,068,250
Jackpot2 1 3,137,295,700
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 667 500,000
Giải ba 12430 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 16/11/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 35,952,406,950
Jackpot 2 ước tính: 4,225,328,000
03 05 10 18 44 49 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 35,952,406,950
Jackpot2 1 4,225,328,000
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 461 500,000
Giải ba 10564 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 14/11/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 34,196,392,650
Jackpot 2 ước tính: 4,030,215,300
04 09 12 15 22 38 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 34,196,392,650
Jackpot2 0 4,030,215,300
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 754 500,000
Giải ba 13994 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 11/11/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 32,810,830,500
Jackpot 2 ước tính: 3,876,263,950
02 03 04 19 41 42 23
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 32,810,830,500
Jackpot2 0 3,876,263,950
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 461 500,000
Giải ba 10208 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 09/11/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 31,420,540,650
Jackpot 2 ước tính: 3,721,787,300
08 17 24 34 39 48 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 31,420,540,650
Jackpot2 0 3,721,787,300
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 429 500,000
Giải ba 9408 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 07/11/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 35,075,545,050
Jackpot 2 ước tính: 3,563,949,450
12 18 20 28 35 52 25
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 1 35,075,545,050
Jackpot2 0 3,563,949,450
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 616 500,000
Giải ba 12286 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 04/11/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 33,414,096,900
Jackpot 2 ước tính: 3,379,344,100
14 35 37 47 48 50 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 33,414,096,900
Jackpot2 0 3,379,344,100
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 410 500,000
Giải ba 9029 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 02/11/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 31,605,069,000
Jackpot 2 ước tính: 3,178,341,000
09 15 17 21 26 36 13
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 31,605,069,000
Jackpot2 0 3,178,341,000
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 544 500,000
Giải ba 11173 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 31/10/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 173,149,875,300
Jackpot 2 ước tính: 3,727,385,950
10 16 17 28 37 42 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 1 173,149,875,300
Jackpot2 1 3,727,385,950
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 1613 500,000
Giải ba 33139 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 28/10/2023


Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính: 166,603,401,750
Jackpot 2 ước tính: 4,602,191,450
11 14 25 44 46 47 10
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (vnđ)
Jackpot 0 166,603,401,750
Jackpot2 1 4,602,191,450
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 1226 500,000
Giải ba 26742 50,000