XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 1 7 8
Giải Bảy
G.7
084 1 0 3 6
Giải Sáu
G.6
2465 4585 8431 2 7
Giải Năm
G.5
1816 3 1
Giải Tư
G.4
93087 23008 59401 82327 29343 69407 34354
4
5
3 4
4
Giải Ba
G.3
04613 20610 6 1 3 5
Giải Nhì
G.2
19963 7  
Giải Nhất
G.1
32461 8 4 5 7
Giải ĐB
ĐB
988344 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 8
1 0 3 6
2 7
3 1
4 3 4
5 4
6 1 3 5
7  
8 4 5 7
9  

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 1 9 9
Giải Bảy
G.7
681 1  
Giải Sáu
G.6
4409 2363 8962 2 4
Giải Năm
G.5
4549 3 1
Giải Tư
G.4
55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477
4
5
9
5 7 8
Giải Ba
G.3
64475 58055 6 1 2 3
Giải Nhì
G.2
45999 7 5 7
Giải Nhất
G.1
01558 8 1 9
Giải ĐB
ĐB
566289 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9 9
1  
2 4
3 1
4 9
5 5 7 8
6 1 2 3
7 5 7
8 1 9
9 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0  
Giải Bảy
G.7
860 1 9 9
Giải Sáu
G.6
2172 2192 5865 2 0 8
Giải Năm
G.5
3128 3 0 7 9
Giải Tư
G.4
51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195
4
5
6 9
 
Giải Ba
G.3
53530 59288 6 0 3 5
Giải Nhì
G.2
56839 7 2
Giải Nhất
G.1
50420 8 8
Giải ĐB
ĐB
790795 9 2 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9 9
2 0 8
3 0 7 9
4 6 9
5  
6 0 3 5
7 2
8 8
9 2 5 5

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 6 9
Giải Bảy
G.7
213 1 3 3
Giải Sáu
G.6
4613 3754 7479 2 0 4
Giải Năm
G.5
6487 3 7
Giải Tư
G.4
01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265
4
5
1
0 1 3 4 5
Giải Ba
G.3
29637 94124 6 5
Giải Nhì
G.2
39555 7 9
Giải Nhất
G.1
90950 8 7
Giải ĐB
ĐB
171253 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 3 3
2 0 4
3 7
4 1
5 0 1 3 4 5
6 5
7 9
8 7
9 5

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 4 5
Giải Bảy
G.7
626 1 7
Giải Sáu
G.6
5027 7968 9860 2 6 7
Giải Năm
G.5
0376 3 0 7 8 8
Giải Tư
G.4
93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437
4
5
6
0
Giải Ba
G.3
02246 43830 6 0 8
Giải Nhì
G.2
37138 7 3 6 6
Giải Nhất
G.1
59176 8 0
Giải ĐB
ĐB
686404 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 7
2 6 7
3 0 7 8 8
4 6
5 0
6 0 8
7 3 6 6
8 0
9  

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 8 8
Giải Bảy
G.7
108 1  
Giải Sáu
G.6
1826 9908 2235 2 0 6
Giải Năm
G.5
6489 3 1 5 9
Giải Tư
G.4
85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331
4
5
0 1
7
Giải Ba
G.3
53875 78573 6  
Giải Nhì
G.2
47240 7 3 5 8
Giải Nhất
G.1
33388 8 5 8 9
Giải ĐB
ĐB
045594 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 8
1  
2 0 6
3 1 5 9
4 0 1
5 7
6  
7 3 5 8
8 5 8 9
9 4

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 0
Giải Bảy
G.7
894 1 0
Giải Sáu
G.6
3074 0470 6500 2 2 5 9
Giải Năm
G.5
5577 3  
Giải Tư
G.4
60149 70425 20210 11822 78795 96756 97184
4
5
1 9
6
Giải Ba
G.3
19529 05841 6  
Giải Nhì
G.2
87381 7 0 4 7 8
Giải Nhất
G.1
15789 8 1 4 9
Giải ĐB
ĐB
422978 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0
2 2 5 9
3  
4 1 9
5 6
6  
7 0 4 7 8
8 1 4 9
9 4 5

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 5 6
Giải Bảy
G.7
012 1 2 7 9
Giải Sáu
G.6
5705 1397 1731 2 5
Giải Năm
G.5
5139 3 1 9
Giải Tư
G.4
56325 07288 55741 56866 04063 79669 80819
4
5
1
 
Giải Ba
G.3
42785 08306 6 1 3 6 7 9
Giải Nhì
G.2
17161 7  
Giải Nhất
G.1
26717 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
310867 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 2 7 9
2 5
3 1 9
4 1
5  
6 1 3 6 7 9
7  
8 5 8
9 7

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0  
Giải Bảy
G.7
625 1 4 8
Giải Sáu
G.6
2729 2452 8663 2 5 8 9
Giải Năm
G.5
2051 3 0 8
Giải Tư
G.4
23838 08618 50928 40687 15130 09295 42198
4
5
3 6
1 2
Giải Ba
G.3
61766 21872 6 3 6
Giải Nhì
G.2
24343 7 2
Giải Nhất
G.1
17414 8 7
Giải ĐB
ĐB
851446 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 8
2 5 8 9
3 0 8
4 3 6
5 1 2
6 3 6
7 2
8 7
9 5 8

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 0 3 8
Giải Bảy
G.7
397 1  
Giải Sáu
G.6
4036 8303 5939 2 4
Giải Năm
G.5
0400 3 6 7 8 9
Giải Tư
G.4
93938 86872 79665 55237 26177 72799 22008
4
5
 
3 7 9
Giải Ba
G.3
33224 97359 6 5
Giải Nhì
G.2
80874 7 2 4 7
Giải Nhất
G.1
85053 8  
Giải ĐB
ĐB
634657 9 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 8
1  
2 4
3 6 7 8 9
4  
5 3 7 9
6 5
7 2 4 7
8  
9 7 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 3 5 5
Giải Bảy
G.7
165 1 3 3
Giải Sáu
G.6
3605 7148 4964 2  
Giải Năm
G.5
1471 3 0 4 7
Giải Tư
G.4
91590 52834 39791 60405 22181 47537 38303
4
5
8
 
Giải Ba
G.3
05330 00113 6 4 5
Giải Nhì
G.2
24892 7 1 9
Giải Nhất
G.1
59913 8 1
Giải ĐB
ĐB
982079 9 0 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 5
1 3 3
2  
3 0 4 7
4 8
5  
6 4 5
7 1 9
8 1
9 0 1 2

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 7
Giải Bảy
G.7
250 1 2 2 3 7 8
Giải Sáu
G.6
1218 7351 6807 2  
Giải Năm
G.5
3380 3 1
Giải Tư
G.4
08613 22089 42283 00131 91778 72197 54312
4
5
 
0 1
Giải Ba
G.3
00693 29677 6  
Giải Nhì
G.2
87980 7 7 8
Giải Nhất
G.1
61612 8 0 0 3 9
Giải ĐB
ĐB
170917 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2 2 3 7 8
2  
3 1
4  
5 0 1
6  
7 7 8
8 0 0 3 9
9 3 7

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 3 5
Giải Bảy
G.7
342 1 7
Giải Sáu
G.6
2347 6399 4276 2 0 5
Giải Năm
G.5
9703 3 1
Giải Tư
G.4
73920 45459 44405 34417 85869 96384 10348
4
5
2 7 8
0 0 9
Giải Ba
G.3
93531 46699 6 9
Giải Nhì
G.2
36050 7 6
Giải Nhất
G.1
50350 8 4
Giải ĐB
ĐB
849725 9 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1 7
2 0 5
3 1
4 2 7 8
5 0 0 9
6 9
7 6
8 4
9 9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 2 2 4 8
Giải Bảy
G.7
163 1 5
Giải Sáu
G.6
2842 1002 3497 2 1 5
Giải Năm
G.5
1456 3 6 9 9
Giải Tư
G.4
50239 22502 14015 80036 74308 24604 55188
4
5
2
6 8
Giải Ba
G.3
18421 05889 6 3
Giải Nhì
G.2
93625 7  
Giải Nhất
G.1
59258 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
760839 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 4 8
1 5
2 1 5
3 6 9 9
4 2
5 6 8
6 3
7  
8 8 9
9 7