XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 5
Giải Bảy
G.7
444 1  
Giải Sáu
G.6
5698 8378 9505 2  
Giải Năm
G.5
2385 3 2 4
Giải Tư
G.4
20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791
4
5
0 4
1 9
Giải Ba
G.3
70234 71277 6  
Giải Nhì
G.2
04751 7 7 8 8
Giải Nhất
G.1
99090 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
991040 9 0 0 1 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1  
2  
3 2 4
4 0 4
5 1 9
6  
7 7 8 8
8 1 5
9 0 0 1 3 8

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0  
Giải Bảy
G.7
095 1 0 9
Giải Sáu
G.6
3446 1395 5410 2 3
Giải Năm
G.5
2355 3  
Giải Tư
G.4
85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219
4
5
6 7 7 9
5 9
Giải Ba
G.3
67947 34149 6 6 9
Giải Nhì
G.2
76547 7 2 7
Giải Nhất
G.1
98999 8  
Giải ĐB
ĐB
159659 9 3 5 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 9
2 3
3  
4 6 7 7 9
5 5 9
6 6 9
7 2 7
8  
9 3 5 5 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 5
Giải Bảy
G.7
010 1 0 2
Giải Sáu
G.6
0612 6142 1828 2 6 8 8
Giải Năm
G.5
6275 3 1 2 4
Giải Tư
G.4
09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326
4
5
2
1 2
Giải Ba
G.3
08005 74473 6 1
Giải Nhì
G.2
74461 7 3 5 8
Giải Nhất
G.1
26632 8 1
Giải ĐB
ĐB
427281 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 2
2 6 8 8
3 1 2 4
4 2
5 1 2
6 1
7 3 5 8
8 1
9  

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 9
Giải Bảy
G.7
689 1 0 1 3 8
Giải Sáu
G.6
3482 0318 3166 2  
Giải Năm
G.5
9930 3 0 9
Giải Tư
G.4
07459 43511 88210 65839 30973 50513 77544
4
5
4
8 9
Giải Ba
G.3
71575 01975 6 6 7
Giải Nhì
G.2
46758 7 3 5 5
Giải Nhất
G.1
78667 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
503609 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 1 3 8
2  
3 0 9
4 4
5 8 9
6 6 7
7 3 5 5
8 2 9
9  

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 0 3
Giải Bảy
G.7
427 1 0 6
Giải Sáu
G.6
5903 0735 8210 2 5 7
Giải Năm
G.5
7848 3 5
Giải Tư
G.4
20425 40153 37516 04284 30288 26361 58593
4
5
8 8
0 3
Giải Ba
G.3
66600 58448 6 1 3
Giải Nhì
G.2
11450 7 8
Giải Nhất
G.1
73178 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
441763 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1 0 6
2 5 7
3 5
4 8 8
5 0 3
6 1 3
7 8
8 4 8
9 3

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 0 2 6 8 8
Giải Bảy
G.7
708 1 7
Giải Sáu
G.6
8452 1932 6929 2 5 5 9
Giải Năm
G.5
9325 3 2 5
Giải Tư
G.4
69100 54702 95258 34435 75866 28346 11206
4
5
6
2 8
Giải Ba
G.3
68977 21425 6 6
Giải Nhì
G.2
08517 7 7
Giải Nhất
G.1
59908 8  
Giải ĐB
ĐB
491990 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 6 8 8
1 7
2 5 5 9
3 2 5
4 6
5 2 8
6 6
7 7
8  
9 0

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 7 8 9
Giải Bảy
G.7
461 1 0 3
Giải Sáu
G.6
0134 2085 9267 2 2
Giải Năm
G.5
4610 3 4
Giải Tư
G.4
14160 20345 23674 73797 66107 60575 38560
4
5
5 6
 
Giải Ba
G.3
70413 28746 6 0 0 1 7
Giải Nhì
G.2
51709 7 4 5
Giải Nhất
G.1
90008 8 5
Giải ĐB
ĐB
462922 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8 9
1 0 3
2 2
3 4
4 5 6
5  
6 0 0 1 7
7 4 5
8 5
9 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 8
Giải Bảy
G.7
770 1 3 4 4
Giải Sáu
G.6
2120 8831 7899 2 0 1 8
Giải Năm
G.5
4836 3 1 6
Giải Tư
G.4
92747 04108 16228 79113 97477 99089 33414
4
5
0 2 7
 
Giải Ba
G.3
99714 48895 6  
Giải Nhì
G.2
31940 7 0 7
Giải Nhất
G.1
62721 8 9
Giải ĐB
ĐB
367542 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 3 4 4
2 0 1 8
3 1 6
4 0 2 7
5  
6  
7 0 7
8 9
9 5 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 1 7
Giải Bảy
G.7
047 1 3 4
Giải Sáu
G.6
3876 6579 8107 2 5
Giải Năm
G.5
0591 3 0 1
Giải Tư
G.4
06056 44831 83325 66613 81414 84157 60356
4
5
0 7
6 6 7 7
Giải Ba
G.3
79640 56657 6  
Giải Nhì
G.2
29630 7 6 9
Giải Nhất
G.1
64001 8 1
Giải ĐB
ĐB
147881 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 3 4
2 5
3 0 1
4 0 7
5 6 6 7 7
6  
7 6 9
8 1
9 1

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 8 8 9
Giải Bảy
G.7
822 1 4 4 8
Giải Sáu
G.6
9661 9253 9726 2 2 4 6
Giải Năm
G.5
1408 3 5
Giải Tư
G.4
22514 74348 56780 30424 29644 17176 91108
4
5
4 8
3
Giải Ba
G.3
86035 22297 6 1
Giải Nhì
G.2
78418 7 6
Giải Nhất
G.1
06614 8 0
Giải ĐB
ĐB
859109 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 8 9
1 4 4 8
2 2 4 6
3 5
4 4 8
5 3
6 1
7 6
8 0
9 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0  
Giải Bảy
G.7
694 1 2 8
Giải Sáu
G.6
5095 0022 9962 2 2 6
Giải Năm
G.5
5744 3  
Giải Tư
G.4
57043 85050 76152 54844 30712 81385 50262
4
5
3 4 4 8
0 2 2
Giải Ba
G.3
76426 29018 6 2 2 2
Giải Nhì
G.2
41948 7  
Giải Nhất
G.1
87562 8 5
Giải ĐB
ĐB
896652 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 8
2 2 6
3  
4 3 4 4 8
5 0 2 2
6 2 2 2
7  
8 5
9 4 5

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0  
Giải Bảy
G.7
193 1 4 8
Giải Sáu
G.6
0520 9572 9764 2 0
Giải Năm
G.5
5848 3 4 8
Giải Tư
G.4
37818 34388 36214 43985 43056 77749 79774
4
5
8 9
6
Giải Ba
G.3
57185 13165 6 4 5
Giải Nhì
G.2
71734 7 2 4
Giải Nhất
G.1
15796 8 5 5 8
Giải ĐB
ĐB
120938 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 8
2 0
3 4 8
4 8 9
5 6
6 4 5
7 2 4
8 5 5 8
9 3 6

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 3 3 5
Giải Bảy
G.7
481 1 7
Giải Sáu
G.6
3457 1183 1103 2 3 6
Giải Năm
G.5
3626 3 2
Giải Tư
G.4
37282 70569 13703 88293 68165 71259 74632
4
5
6
7 9
Giải Ba
G.3
31205 04946 6 5 9
Giải Nhì
G.2
54717 7  
Giải Nhất
G.1
67923 8 1 2 3
Giải ĐB
ĐB
254998 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 5
1 7
2 3 6
3 2
4 6
5 7 9
6 5 9
7  
8 1 2 3
9 3 8

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0  
Giải Bảy
G.7
114 1 0 3 4 7
Giải Sáu
G.6
3846 7884 1830 2 2 4 5
Giải Năm
G.5
3333 3 0 1 3
Giải Tư
G.4
80431 72513 19054 22225 20177 26722 18077
4
5
6
4
Giải Ba
G.3
65124 74574 6  
Giải Nhì
G.2
99017 7 4 7 7 7
Giải Nhất
G.1
22510 8 4
Giải ĐB
ĐB
318877 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 3 4 7
2 2 4 5
3 0 1 3
4 6
5 4
6  
7 4 7 7 7
8 4
9