XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 6 8
Giải Bảy
G.7
789 1 0
Giải Sáu
G.6
7850 1337 1510 2 5 5
Giải Năm
G.5
5699 3 2 7
Giải Tư
G.4
71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325
4
5
 
0 4 4 7
Giải Ba
G.3
69532 89787 6  
Giải Nhì
G.2
69154 7  
Giải Nhất
G.1
19108 8 0 7 8 9
Giải ĐB
ĐB
066425 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 0
2 5 5
3 2 7
4  
5 0 4 4 7
6  
7  
8 0 7 8 9
9 0 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0  
Giải Bảy
G.7
534 1 9
Giải Sáu
G.6
5376 0270 2772 2 2 2
Giải Năm
G.5
2547 3 2 4 7 8
Giải Tư
G.4
65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719
4
5
7 7
 
Giải Ba
G.3
46732 62038 6 4
Giải Nhì
G.2
31075 7 0 1 2 5 6 6
Giải Nhất
G.1
02937 8  
Giải ĐB
ĐB
173171 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 2 2
3 2 4 7 8
4 7 7
5  
6 4
7 0 1 2 5 6 6
8  
9 5

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0  
Giải Bảy
G.7
349 1 1 4 9
Giải Sáu
G.6
6852 8430 8180 2 1
Giải Năm
G.5
4711 3 0 2 7
Giải Tư
G.4
82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094
4
5
4 9
2
Giải Ba
G.3
14094 28644 6 9
Giải Nhì
G.2
38569 7 0 2
Giải Nhất
G.1
97419 8 0
Giải ĐB
ĐB
023632 9 2 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 4 9
2 1
3 0 2 7
4 4 9
5 2
6 9
7 0 2
8 0
9 2 4 4

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0  
Giải Bảy
G.7
665 1 1 1 4
Giải Sáu
G.6
7081 5914 5950 2  
Giải Năm
G.5
8911 3 1 8
Giải Tư
G.4
49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281
4
5
 
0 6 7
Giải Ba
G.3
55388 46257 6 5 6 6
Giải Nhì
G.2
95488 7 3
Giải Nhất
G.1
72056 8 1 1 7 8 8
Giải ĐB
ĐB
429638 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 1 4
2  
3 1 8
4  
5 0 6 7
6 5 6 6
7 3
8 1 1 7 8 8
9  

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 3 6 6 9
Giải Bảy
G.7
906 1 5
Giải Sáu
G.6
7029 3220 4706 2 0 6 9
Giải Năm
G.5
9615 3 8
Giải Tư
G.4
67767 58881 24695 24726 53409 46738 63872
4
5
 
1 2
Giải Ba
G.3
35852 88951 6 7
Giải Nhì
G.2
61985 7 2
Giải Nhất
G.1
83203 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
034992 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 6 9
1 5
2 0 6 9
3 8
4  
5 1 2
6 7
7 2
8 1 5
9 2 5

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 2 3 4 9
Giải Bảy
G.7
156 1 3 8
Giải Sáu
G.6
1430 1318 8002 2  
Giải Năm
G.5
2146 3 0
Giải Tư
G.4
57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913
4
5
1 1 6
6
Giải Ba
G.3
15162 51764 6 2 4 9
Giải Nhì
G.2
29891 7 5
Giải Nhất
G.1
07404 8 3
Giải ĐB
ĐB
406603 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 4 9
1 3 8
2  
3 0
4 1 1 6
5 6
6 2 4 9
7 5
8 3
9 1

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0  
Giải Bảy
G.7
792 1 1
Giải Sáu
G.6
1597 2158 5096 2  
Giải Năm
G.5
6959 3 1 2 6
Giải Tư
G.4
31397 74247 52868 32146 52611 10781 22196
4
5
6 7
7 8 9
Giải Ba
G.3
09836 64657 6 8
Giải Nhì
G.2
62932 7 6
Giải Nhất
G.1
22831 8 1
Giải ĐB
ĐB
016976 9 2 6 6 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1
2  
3 1 2 6
4 6 7
5 7 8 9
6 8
7 6
8 1
9 2 6 6 7 7

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0  
Giải Bảy
G.7
189 1 2 4 7
Giải Sáu
G.6
8180 9214 0096 2 3
Giải Năm
G.5
1223 3 2 9
Giải Tư
G.4
10171 07232 30944 38617 83779 24273 27262
4
5
4
0
Giải Ba
G.3
98550 13978 6 2
Giải Nhì
G.2
53412 7 1 3 8 9
Giải Nhất
G.1
47297 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
966039 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 4 7
2 3
3 2 9
4 4
5 0
6 2
7 1 3 8 9
8 0 9
9 6 7

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 5
Giải Bảy
G.7
898 1  
Giải Sáu
G.6
5060 9042 1621 2 1 5 8 9
Giải Năm
G.5
4093 3  
Giải Tư
G.4
69787 78970 52405 84629 07454 66992 34163
4
5
2
4 4
Giải Ba
G.3
55097 67928 6 0 3
Giải Nhì
G.2
54425 7 0
Giải Nhất
G.1
34595 8 7
Giải ĐB
ĐB
556554 9 2 3 5 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1  
2 1 5 8 9
3  
4 2
5 4 4
6 0 3
7 0
8 7
9 2 3 5 7 8

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0  
Giải Bảy
G.7
040 1 0 9
Giải Sáu
G.6
1488 7863 0710 2 2 4
Giải Năm
G.5
7619 3 1
Giải Tư
G.4
87379 48741 73743 14058 07642 98224 53060
4
5
0 1 2 3
8
Giải Ba
G.3
97496 59195 6 0 3
Giải Nhì
G.2
61531 7 9
Giải Nhất
G.1
50284 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
226122 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 9
2 2 4
3 1
4 0 1 2 3
5 8
6 0 3
7 9
8 4 8
9 5 6

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0  
Giải Bảy
G.7
299 1 2 6 9
Giải Sáu
G.6
5044 6328 0753 2 8
Giải Năm
G.5
1691 3  
Giải Tư
G.4
92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255
4
5
4
3 5
Giải Ba
G.3
78062 32512 6 2 4 6
Giải Nhì
G.2
98566 7 1
Giải Nhất
G.1
64395 8 0 2 4
Giải ĐB
ĐB
419116 9 1 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 6 9
2 8
3  
4 4
5 3 5
6 2 4 6
7 1
8 0 2 4
9 1 5 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 8
Giải Bảy
G.7
223 1 4 6 6
Giải Sáu
G.6
2028 4914 0808 2 0 3 8
Giải Năm
G.5
4716 3  
Giải Tư
G.4
04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183
4
5
5 7
2 3 8
Giải Ba
G.3
49253 79652 6 7
Giải Nhì
G.2
76573 7 3
Giải Nhất
G.1
42320 8 3
Giải ĐB
ĐB
677858 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 4 6 6
2 0 3 8
3  
4 5 7
5 2 3 8
6 7
7 3
8 3
9 5 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0  
Giải Bảy
G.7
670 1 4
Giải Sáu
G.6
5638 2832 4789 2 7 7
Giải Năm
G.5
3027 3 2 4 8
Giải Tư
G.4
53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775
4
5
3 4
0 4
Giải Ba
G.3
45243 22686 6 4 5
Giải Nhì
G.2
89327 7 0 5
Giải Nhất
G.1
65734 8 6 6 9
Giải ĐB
ĐB
682586 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4
2 7 7
3 2 4 8
4 3 4
5 0 4
6 4 5
7 0 5
8 6 6 9
9  

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 0 9
Giải Bảy
G.7
555 1 5 8
Giải Sáu
G.6
7388 4400 4958 2 0 5
Giải Năm
G.5
8672 3  
Giải Tư
G.4
37748 13615 44949 29809 01960 37418 17084
4
5
2 8 9
5 8
Giải Ba
G.3
67520 95395 6 0 5
Giải Nhì
G.2
23165 7 2
Giải Nhất
G.1
67025 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
155842 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 5 8
2 0 5
3  
4 2 8 9
5 5 8
6 0 5
7 2
8 4 8
9 5