XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 2 9
Giải Bảy
G.7
780 1  
Giải Sáu
G.6
9621 0423 7052 2 1 1 3
Giải Năm
G.5
7721 3 8
Giải Tư
G.4
40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897
4
5
1
2 8
Giải Ba
G.3
61741 70097 6 1 4 5 9
Giải Nhì
G.2
36669 7  
Giải Nhất
G.1
21098 8 0
Giải ĐB
ĐB
564864 9 7 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1  
2 1 1 3
3 8
4 1
5 2 8
6 1 4 5 9
7  
8 0
9 7 7 8

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 0
Giải Bảy
G.7
424 1 8
Giải Sáu
G.6
2238 5327 5318 2 4 7
Giải Năm
G.5
1187 3 4 8
Giải Tư
G.4
01373 46870 78950 62197 99476 74192 62034
4
5
4
0
Giải Ba
G.3
07744 05682 6  
Giải Nhì
G.2
31499 7 0 3 6
Giải Nhất
G.1
13194 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
348200 9 2 4 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 8
2 4 7
3 4 8
4 4
5 0
6  
7 0 3 6
8 2 7
9 2 4 7 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 4 6
Giải Bảy
G.7
170 1 0 3 8
Giải Sáu
G.6
0124 7530 6930 2 4
Giải Năm
G.5
8904 3 0 0
Giải Tư
G.4
95206 19010 98713 91167 70049 21875 51495
4
5
1 2 9
 
Giải Ba
G.3
03599 03241 6 0 7
Giải Nhì
G.2
51418 7 0 5
Giải Nhất
G.1
69860 8  
Giải ĐB
ĐB
849542 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6
1 0 3 8
2 4
3 0 0
4 1 2 9
5  
6 0 7
7 0 5
8  
9 5 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 1 9
Giải Bảy
G.7
739 1 2
Giải Sáu
G.6
7926 8289 7558 2 3 3 4 6 7
Giải Năm
G.5
9239 3 2 9 9
Giải Tư
G.4
02769 22324 42523 40672 57841 47223 18709
4
5
1
8
Giải Ba
G.3
17527 65201 6 9
Giải Nhì
G.2
40012 7 2
Giải Nhất
G.1
44432 8 9
Giải ĐB
ĐB
175995 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 2
2 3 3 4 6 7
3 2 9 9
4 1
5 8
6 9
7 2
8 9
9 5

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 3 3 9
Giải Bảy
G.7
252 1 8
Giải Sáu
G.6
2003 5546 9755 2 5 7
Giải Năm
G.5
9890 3  
Giải Tư
G.4
17827 76525 55071 74609 41461 75590 55846
4
5
6 6
2 5
Giải Ba
G.3
33518 83903 6 1 2
Giải Nhì
G.2
11573 7 1 3
Giải Nhất
G.1
76162 8  
Giải ĐB
ĐB
714995 9 0 0 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 9
1 8
2 5 7
3  
4 6 6
5 2 5
6 1 2
7 1 3
8  
9 0 0 5

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 1
Giải Bảy
G.7
915 1 5 6 6
Giải Sáu
G.6
7748 7256 9385 2 2
Giải Năm
G.5
9895 3  
Giải Tư
G.4
22744 75877 39522 23142 46101 75760 83116
4
5
2 4 8 9
5 6
Giải Ba
G.3
47897 65516 6 0
Giải Nhì
G.2
68455 7 7
Giải Nhất
G.1
27683 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
798649 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 5 6 6
2 2
3  
4 2 4 8 9
5 5 6
6 0
7 7
8 3 5
9 5 7

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0  
Giải Bảy
G.7
735 1 4 9
Giải Sáu
G.6
2380 7547 2789 2 1 4 8
Giải Năm
G.5
6640 3 5 7
Giải Tư
G.4
11653 05424 49437 30190 05221 14719 60387
4
5
0 7
2 3 3
Giải Ba
G.3
95114 04353 6 5
Giải Nhì
G.2
23528 7  
Giải Nhất
G.1
88665 8 0 7 9
Giải ĐB
ĐB
919852 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 9
2 1 4 8
3 5 7
4 0 7
5 2 3 3
6 5
7  
8 0 7 9
9 0

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 6
Giải Bảy
G.7
890 1 0 1 3
Giải Sáu
G.6
8655 8654 3089 2 4 7
Giải Năm
G.5
1713 3  
Giải Tư
G.4
63211 92873 82510 04027 94543 19592 05668
4
5
3 7
4 5
Giải Ba
G.3
46447 33106 6 8
Giải Nhì
G.2
71424 7 3 5 8
Giải Nhất
G.1
09778 8 9
Giải ĐB
ĐB
061675 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 0 1 3
2 4 7
3  
4 3 7
5 4 5
6 8
7 3 5 8
8 9
9 0 2

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 8
Giải Bảy
G.7
373 1 1 6
Giải Sáu
G.6
3716 8378 0889 2  
Giải Năm
G.5
7990 3 2 8 8
Giải Tư
G.4
21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740
4
5
0
 
Giải Ba
G.3
34911 86574 6  
Giải Nhì
G.2
48182 7 3 4 8
Giải Nhất
G.1
34483 8 2 2 3 6 6 9
Giải ĐB
ĐB
335586 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 1 6
2  
3 2 8 8
4 0
5  
6  
7 3 4 8
8 2 2 3 6 6 9
9 0

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 1
Giải Bảy
G.7
071 1 4
Giải Sáu
G.6
0514 7887 0958 2 0 4 9
Giải Năm
G.5
3637 3 0 7
Giải Tư
G.4
77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166
4
5
9
3 3 4 8
Giải Ba
G.3
67172 69186 6 6
Giải Nhì
G.2
53801 7 1 2
Giải Nhất
G.1
53829 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
453954 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 4
2 0 4 9
3 0 7
4 9
5 3 3 4 8
6 6
7 1 2
8 6 7
9  

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 0 1 2 4 6 9
Giải Bảy
G.7
376 1  
Giải Sáu
G.6
0502 5845 3506 2 6 6
Giải Năm
G.5
6800 3 3
Giải Tư
G.4
19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345
4
5
5 5
8
Giải Ba
G.3
08958 13633 6 3 4
Giải Nhì
G.2
32091 7 6
Giải Nhất
G.1
13364 8  
Giải ĐB
ĐB
447004 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 2 4 6 9
1  
2 6 6
3 3
4 5 5
5 8
6 3 4
7 6
8  
9 1 5

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0  
Giải Bảy
G.7
892 1 2
Giải Sáu
G.6
8232 8151 9174 2 3 5
Giải Năm
G.5
3439 3 2 9
Giải Tư
G.4
80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212
4
5
3
1
Giải Ba
G.3
50943 44399 6 0 9
Giải Nhì
G.2
14881 7 1 4 8
Giải Nhất
G.1
07469 8 1
Giải ĐB
ĐB
874478 9 2 3 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2
2 3 5
3 2 9
4 3
5 1
6 0 9
7 1 4 8
8 1
9 2 3 9 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 4 5
Giải Bảy
G.7
642 1 0
Giải Sáu
G.6
4957 5791 3889 2 7
Giải Năm
G.5
6263 3  
Giải Tư
G.4
57870 16205 83171 16548 97459 48052 23810
4
5
2 8 8
2 7 9
Giải Ba
G.3
88248 38870 6 3
Giải Nhì
G.2
22304 7 0 0 1 8
Giải Nhất
G.1
21978 8 9
Giải ĐB
ĐB
581027 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 0
2 7
3  
4 2 8 8
5 2 7 9
6 3
7 0 0 1 8
8 9
9 1

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0  
Giải Bảy
G.7
887 1 5
Giải Sáu
G.6
2983 3469 1669 2 3 3
Giải Năm
G.5
3371 3 1
Giải Tư
G.4
45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940
4
5
0 5 8
 
Giải Ba
G.3
55031 83223 6 3 6 9 9
Giải Nhì
G.2
72263 7 1
Giải Nhất
G.1
61623 8 3 4 7 9
Giải ĐB
ĐB
798545 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5
2 3 3
3 1
4 0 5 8
5  
6 3 6 9 9
7 1
8 3 4 7 9
9 4