XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
90
69
Giải Bảy G.7
105
805
Giải Sáu G.6
8045
9528
4650
0365
2658
2165
Giải Năm G.5
3051
3530
Giải Tư G.4
28420
97200
64864
21361
09375
72352
59801
55548
15324
61050
02378
60472
07556
15618
Giải Ba G.3
97709
01000
18501
62191
Giải Nhì G.2
89083
31794
Giải Nhất G.1
74434
94740
Giải ĐB ĐB
681925
833422

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 0 1 5 9 1 5
1   8
2 0 5 8 2 4
3 4 0
4 5 0 8
5 0 1 2 0 6 8
6 1 4 5 5 9
7 5 2 8
8 3  
9 0 1 4

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
32
14
Giải Bảy G.7
112
248
Giải Sáu G.6
8511
7576
7531
9932
3615
2937
Giải Năm G.5
5751
4566
Giải Tư G.4
77260
62606
91374
43747
01059
42773
34239
09788
29203
18085
51471
85531
53710
34474
Giải Ba G.3
15439
55259
81628
80454
Giải Nhì G.2
87566
12236
Giải Nhất G.1
45327
78952
Giải ĐB ĐB
676319
738448

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 3
1 1 2 9 0 4 5
2 7 8
3 1 2 9 9 1 2 6 7
4 7 8 8
5 1 9 9 2 4
6 0 6 6
7 3 4 6 1 4
8   5 8
9    

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
30
87
Giải Bảy G.7
455
669
Giải Sáu G.6
5662
3211
0850
6478
9034
7788
Giải Năm G.5
4022
8251
Giải Tư G.4
05965
52904
96658
69451
79541
99644
72997
53073
01759
18907
68497
54043
98716
14259
Giải Ba G.3
84051
97312
66179
51003
Giải Nhì G.2
50866
14574
Giải Nhất G.1
68152
98020
Giải ĐB ĐB
987646
963977

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 3 7
1 1 2 6
2 2 0
3 0 4
4 1 4 6 3
5 0 1 1 2 5 8 1 9 9
6 2 5 6 9
7   3 4 7 8 9
8   7 8
9 7 7

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
00
04
Giải Bảy G.7
515
488
Giải Sáu G.6
8901
8895
3952
2978
4750
0298
Giải Năm G.5
2655
5232
Giải Tư G.4
59807
09017
35169
87637
64905
22287
62062
12351
54445
66196
87447
51696
55639
03137
Giải Ba G.3
66910
13138
47057
94505
Giải Nhì G.2
71330
66544
Giải Nhất G.1
81901
84937
Giải ĐB ĐB
248277
134478

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 1 1 5 7 4 5
1 0 5 7  
2    
3 0 7 8 2 7 7 9
4   4 5 7
5 2 5 0 1 7
6 2 9  
7 7 8 8
8 7 8
9 5 6 6 8

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
86
01
Giải Bảy G.7
721
656
Giải Sáu G.6
1336
0887
5806
5950
9503
5132
Giải Năm G.5
0903
1277
Giải Tư G.4
51079
49101
16466
90423
66998
42792
46080
84811
80623
02488
67103
51938
29274
73549
Giải Ba G.3
25274
00739
93731
26386
Giải Nhì G.2
20692
70500
Giải Nhất G.1
86968
94187
Giải ĐB ĐB
248988
807492

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3 6 0 1 3 3
1   1
2 1 3 3
3 6 9 1 2 8
4   9
5   0 6
6 6 8  
7 4 9 4 7
8 0 6 7 8 6 7 8
9 2 2 8 2

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
84
54
Giải Bảy G.7
106
405
Giải Sáu G.6
6669
4604
2092
0827
5884
7628
Giải Năm G.5
1827
0136
Giải Tư G.4
46644
65358
37009
25258
76343
19230
31238
68312
09314
86067
40703
40747
79935
74033
Giải Ba G.3
00110
71057
52017
03311
Giải Nhì G.2
10678
26419
Giải Nhất G.1
29833
94383
Giải ĐB ĐB
935298
740536

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6 9 3 5
1 0 1 2 4 7 9
2 7 7 8
3 0 3 8 3 5 6 6
4 3 4 7
5 7 8 8 4
6 9 7
7 8  
8 4 3 4
9 2 8