XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
81
18
Giải Bảy G.7
591
934
Giải Sáu G.6
7617
7799
7518
5479
8848
9073
Giải Năm G.5
8648
3613
Giải Tư G.4
88933
73830
20116
41307
35758
06419
91771
02226
81018
01999
21008
47848
86893
40905
Giải Ba G.3
58543
31638
72162
83589
Giải Nhì G.2
21293
98326
Giải Nhất G.1
37067
89123
Giải ĐB ĐB
433233
435861

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 5 8
1 6 7 8 9 3 8 8
2   3 6 6
3 0 3 3 8 4
4 3 8 8 8
5 8  
6 7 1 2
7 1 3 9
8 1 9
9 1 3 9 3 9

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
54
44
Giải Bảy G.7
558
645
Giải Sáu G.6
9746
3315
8741
5285
9513
4584
Giải Năm G.5
1964
3913
Giải Tư G.4
14869
69329
79214
08566
71701
69303
90652
58344
97731
00785
15418
21396
39244
35309
Giải Ba G.3
49124
06927
02140
42326
Giải Nhì G.2
07057
01620
Giải Nhất G.1
71307
99789
Giải ĐB ĐB
331504
000736

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3 4 7 9
1 4 5 3 3 8
2 4 7 9 0 6
3   1 6
4 1 6 0 4 4 4 5
5 2 4 7 8  
6 4 6 9  
7    
8   4 5 5 9
9   6

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
51
68
Giải Bảy G.7
579
396
Giải Sáu G.6
8164
9767
4765
6578
0864
0081
Giải Năm G.5
4192
6179
Giải Tư G.4
90146
19251
24890
13467
37274
84805
18114
87543
25335
40537
34751
95135
83085
50164
Giải Ba G.3
39137
43103
25955
65598
Giải Nhì G.2
60559
29994
Giải Nhất G.1
09153
02870
Giải ĐB ĐB
420075
419588

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 5  
1 4  
2    
3 7 5 5 7
4 6 3
5 1 1 3 9 1 5
6 4 5 7 7 4 4 8
7 4 5 9 0 8 9
8   1 5 8
9 0 2 4 6 8

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
24
15
Giải Bảy G.7
042
056
Giải Sáu G.6
6337
8900
4387
3378
4255
1495
Giải Năm G.5
5435
0734
Giải Tư G.4
95873
29382
91809
13395
87250
51885
55179
86380
67717
53025
25554
63104
24554
77464
Giải Ba G.3
48404
22645
52425
91935
Giải Nhì G.2
64023
90147
Giải Nhất G.1
27890
10094
Giải ĐB ĐB
724015
829996

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 4 9 4
1 5 5 7
2 3 4 5 5
3 5 7 4 5
4 2 5 7
5 0 4 4 5 6
6   4
7 3 9 8
8 2 5 7 0
9 0 5 4 5 6

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
89
99
Giải Bảy G.7
640
546
Giải Sáu G.6
1459
8272
0599
3367
1962
7865
Giải Năm G.5
0615
0341
Giải Tư G.4
59737
18137
83428
20665
01751
93726
54082
59099
34927
05189
68308
17574
05639
13726
Giải Ba G.3
78323
14491
07079
67310
Giải Nhì G.2
10100
75911
Giải Nhất G.1
91473
08005
Giải ĐB ĐB
123076
317566

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 5 8
1 5 0 1
2 3 6 8 6 7
3 7 7 9
4 0 1 6
5 1 9  
6 5 2 5 6 7
7 2 3 6 4 9
8 2 9 9
9 1 9 9 9

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
21
29
Giải Bảy G.7
390
462
Giải Sáu G.6
6860
2789
3577
5047
5268
7271
Giải Năm G.5
7860
5929
Giải Tư G.4
04325
04189
23731
76191
47034
63805
46631
18095
76088
90005
22925
43829
70639
73215
Giải Ba G.3
31462
75749
49053
09210
Giải Nhì G.2
05889
72188
Giải Nhất G.1
10173
31696
Giải ĐB ĐB
851265
659770

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5 5
1   0 5
2 1 5 5 9 9 9
3 1 1 4 9
4 9 7
5   3
6 0 0 2 5 2 8
7 3 7 0 1
8 9 9 9 8 8
9 0 1 5 6