XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
96
85
Giải Bảy G.7
141
618
Giải Sáu G.6
5704
5157
7397
3700
7341
4233
Giải Năm G.5
7683
8997
Giải Tư G.4
60823
87440
86562
98939
17841
25461
75425
08067
86126
06286
92239
77614
66622
18831
Giải Ba G.3
45731
92914
38589
18105
Giải Nhì G.2
03148
98259
Giải Nhất G.1
13562
84304
Giải ĐB ĐB
641347
795055

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 0 4 5
1 4 4 8
2 3 5 2 6
3 1 9 1 3 9
4 0 1 1 7 8 1
5 7 5 9
6 1 2 2 7
7    
8 3 5 6 9
9 6 7 7

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
17
44
Giải Bảy G.7
130
533
Giải Sáu G.6
0537
9445
7564
7801
8746
8220
Giải Năm G.5
5950
6259
Giải Tư G.4
83782
28321
04488
18292
92912
19378
74380
77264
07833
05533
63664
90898
93243
12624
Giải Ba G.3
12471
48888
39537
92742
Giải Nhì G.2
21246
37544
Giải Nhất G.1
56272
99682
Giải ĐB ĐB
368782
565937

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0   1
1 2 7  
2 1 0 4
3 0 7 3 3 3 7 7
4 5 6 2 3 4 4 6
5 0 9
6 4 4 4
7 1 2 8  
8 0 2 2 8 8 2
9 2 8

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
11
93
Giải Bảy G.7
885
235
Giải Sáu G.6
8080
0239
6687
4262
1737
0896
Giải Năm G.5
5839
5968
Giải Tư G.4
89810
20304
59862
59368
23641
19110
81777
16678
88327
88210
49445
75414
82358
90491
Giải Ba G.3
28241
51526
60924
22099
Giải Nhì G.2
29637
46811
Giải Nhất G.1
59461
92020
Giải ĐB ĐB
505263
807756

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4  
1 0 0 1 0 1 4
2 6 0 4 7
3 7 9 9 5 7
4 1 1 5
5   6 8
6 1 2 3 8 2 8
7 7 8
8 0 5 7  
9   1 3 6 9

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
95
59
Giải Bảy G.7
277
611
Giải Sáu G.6
7638
8687
8236
9542
9916
8042
Giải Năm G.5
6553
5197
Giải Tư G.4
83464
94804
47537
49792
38081
02584
36483
92706
73008
43308
95567
87936
19406
18310
Giải Ba G.3
02467
43794
97741
51289
Giải Nhì G.2
39751
85205
Giải Nhất G.1
53427
36641
Giải ĐB ĐB
113627
867728

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 5 6 6 8 8
1   0 1 6
2 7 7 8
3 6 7 8 6
4   1 1 2 2
5 1 3 9
6 4 7 7
7 7  
8 1 3 4 7 9
9 2 4 5 7

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
01
10
Giải Bảy G.7
820
499
Giải Sáu G.6
0387
5539
8576
0056
6314
2853
Giải Năm G.5
4699
1658
Giải Tư G.4
01949
23690
77397
44419
09882
41202
78312
71437
98378
06109
87328
50111
23514
69347
Giải Ba G.3
67693
33569
25209
97877
Giải Nhì G.2
10781
77670
Giải Nhất G.1
73647
49954
Giải ĐB ĐB
877614
429399

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 2 9 9
1 2 4 9 0 1 4 4
2 0 8
3 9 7
4 7 9 7
5   3 4 6 8
6 9  
7 6 0 7 8
8 1 2 7  
9 0 3 7 9 9 9

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
97
10
Giải Bảy G.7
341
891
Giải Sáu G.6
7486
4822
7938
2071
8534
2611
Giải Năm G.5
4223
2612
Giải Tư G.4
83622
20352
40548
19575
88842
82605
45301
86455
93888
56696
18314
77329
85575
58686
Giải Ba G.3
68566
40997
88399
94818
Giải Nhì G.2
71528
58258
Giải Nhất G.1
86272
47664
Giải ĐB ĐB
487558
294029

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 5  
1   0 1 2 4 8
2 2 2 3 8 9 9
3 8 4
4 1 2 8  
5 2 8 5 8
6 6 4
7 2 5 1 5
8 6 6 8
9 7 7 1 6 9