XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
81
93
Giải Bảy G.7
365
369
Giải Sáu G.6
9322
3444
9998
9344
4509
1150
Giải Năm G.5
1788
6736
Giải Tư G.4
35118
38710
45322
05652
68211
13012
09562
37801
81312
39697
71974
73904
68538
62439
Giải Ba G.3
86479
24718
86284
33055
Giải Nhì G.2
30361
28081
Giải Nhất G.1
44644
16400
Giải ĐB ĐB
687948
855680

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0   0 1 4 9
1 0 1 2 8 8 2
2 2 2  
3   6 8 9
4 4 4 8 4
5 2 0 5
6 1 2 5 9
7 9 4
8 1 8 0 1 4
9 8 3 7

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
56
52
Giải Bảy G.7
569
289
Giải Sáu G.6
3658
2292
8688
8776
8152
9495
Giải Năm G.5
6272
4338
Giải Tư G.4
26588
44968
69425
36209
18318
91314
42016
85955
50963
10331
58302
08171
79632
47937
Giải Ba G.3
67561
34316
94075
07083
Giải Nhì G.2
06919
60144
Giải Nhất G.1
67261
65456
Giải ĐB ĐB
738250
849005

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9 2 5
1 4 6 6 8 9  
2 5  
3   1 2 7 8
4   4
5 0 6 8 2 2 5 6
6 1 1 8 9 3
7 2 1 5 6
8 8 8 3 9
9 2 5

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
84
66
Giải Bảy G.7
213
196
Giải Sáu G.6
0193
0202
3813
6572
1332
6505
Giải Năm G.5
2275
7944
Giải Tư G.4
11359
78817
69996
30274
18949
28910
78888
78975
36015
84287
43187
70539
52457
45833
Giải Ba G.3
81946
08823
54483
97529
Giải Nhì G.2
51129
19448
Giải Nhất G.1
53838
69162
Giải ĐB ĐB
051264
959715

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 5
1 0 3 3 7 5 5
2 3 9 9
3 8 2 3 9
4 6 9 4 8
5 9 7
6 4 2 6
7 4 5 2 5
8 4 8 3 7 7
9 3 6 6

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
03
52
Giải Bảy G.7
250
753
Giải Sáu G.6
9914
5265
1712
1753
8052
0482
Giải Năm G.5
1330
8161
Giải Tư G.4
66710
51506
48821
39451
40226
03677
83279
53490
68163
04949
12615
79189
66308
47809
Giải Ba G.3
27678
62572
09930
81797
Giải Nhì G.2
20200
70569
Giải Nhất G.1
36323
97019
Giải ĐB ĐB
793827
662228

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 3 6 8 9
1 0 2 4 5 9
2 1 3 6 7 8
3 0 0
4   9
5 0 1 2 2 3 3
6 5 1 3 9
7 2 7 8 9  
8   2 9
9   0 7

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
95
78
Giải Bảy G.7
404
710
Giải Sáu G.6
6278
8602
3181
7893
1923
4327
Giải Năm G.5
9973
9998
Giải Tư G.4
98250
65705
39005
35829
02665
86640
49781
52899
13238
74865
04566
20497
44192
81112
Giải Ba G.3
16905
01207
76558
98192
Giải Nhì G.2
41186
46938
Giải Nhất G.1
54541
15280
Giải ĐB ĐB
426461
136847

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 4 5 5 5 7  
1   0 2
2 9 3 7
3   8 8
4 0 1 7
5 0 8
6 1 5 5 6
7 3 8 8
8 1 1 6 0
9 5 2 2 3 7 8 9

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
46
08
Giải Bảy G.7
915
160
Giải Sáu G.6
0790
7490
5063
9530
4853
9393
Giải Năm G.5
8553
5668
Giải Tư G.4
83333
37976
32697
91482
66056
09730
46139
95213
95100
78449
93548
56387
69821
42517
Giải Ba G.3
90069
52103
96699
02111
Giải Nhì G.2
64546
61656
Giải Nhất G.1
23446
77447
Giải ĐB ĐB
303758
132304

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 0 4 8
1 5 1 3 7
2   1
3 0 3 9 0
4 6 6 6 7 8 9
5 3 6 8 3 6
6 3 9 0 8
7 6  
8 2 7
9 0 0 7 3 9