XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
16
05
Giải Bảy G.7
111
166
Giải Sáu G.6
9074
3358
9032
3970
7690
1855
Giải Năm G.5
9770
6341
Giải Tư G.4
82168
95315
54975
86669
99925
17139
93923
32444
28624
65104
31604
07444
35731
60991
Giải Ba G.3
47256
72294
14799
58968
Giải Nhì G.2
91488
99156
Giải Nhất G.1
74867
99568
Giải ĐB ĐB
811459
280459

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0   4 4 5
1 1 5 6  
2 3 5 4
3 2 9 1
4   1 4 4
5 6 8 9 5 6 9
6 7 8 9 6 8 8
7 0 4 5 0
8 8  
9 4 0 1 9

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
85
89
Giải Bảy G.7
866
552
Giải Sáu G.6
3786
2799
7337
2283
7356
0938
Giải Năm G.5
2257
9285
Giải Tư G.4
48418
36869
20489
76928
78211
27539
08935
74282
57396
92351
19557
38349
30669
85896
Giải Ba G.3
10662
72800
75724
52246
Giải Nhì G.2
86645
08689
Giải Nhất G.1
67672
89903
Giải ĐB ĐB
633959
136410

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 3
1 1 8 0
2 8 4
3 5 7 9 8
4 5 6 9
5 7 9 1 2 6 7
6 2 6 9 9
7 2  
8 5 6 9 2 3 5 9 9
9 9 6 6

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
41
83
Giải Bảy G.7
837
363
Giải Sáu G.6
6558
8837
6653
1445
9884
7592
Giải Năm G.5
9308
4416
Giải Tư G.4
89291
29585
42106
75379
76906
66044
50388
24964
08945
97203
70902
01402
67731
82501
Giải Ba G.3
33267
15473
52648
80833
Giải Nhì G.2
99131
74676
Giải Nhất G.1
89433
92025
Giải ĐB ĐB
932080
000177

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 6 8 1 2 2 3
1   6
2   5
3 1 3 7 7 1 3
4 1 4 5 5 8
5 3 8  
6 7 3 4
7 3 9 6 7
8 0 5 8 3 4
9 1 2

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
20
06
Giải Bảy G.7
377
258
Giải Sáu G.6
3794
1066
9786
7359
2086
6522
Giải Năm G.5
6953
0951
Giải Tư G.4
19154
92967
02366
49219
68373
46938
29486
98014
02248
59983
23970
39146
50703
40984
Giải Ba G.3
92802
43978
65854
56600
Giải Nhì G.2
78005
21810
Giải Nhất G.1
28591
44237
Giải ĐB ĐB
156483
842628

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 5 0 3 6
1 9 0 4
2 0 2 8
3 8 7
4   6 8
5 3 4 1 4 8 9
6 6 6 7  
7 3 7 8 0
8 3 6 6 3 4 6
9 1 4  

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
18
31
Giải Bảy G.7
581
724
Giải Sáu G.6
1942
8758
4869
3886
5518
5135
Giải Năm G.5
3456
0921
Giải Tư G.4
36464
81284
40066
93894
10801
80133
59479
28357
85023
71988
32846
21422
66630
43760
Giải Ba G.3
67095
43714
70731
67673
Giải Nhì G.2
52658
38522
Giải Nhất G.1
62402
49040
Giải ĐB ĐB
330118
714018

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 2  
1 4 8 8 8 8
2   1 2 2 3 4
3 3 0 1 1 5
4 2 0 6
5 6 8 8 7
6 4 6 9 0
7 9 3
8 1 4 6 8
9 4 5  

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
57
92
Giải Bảy G.7
097
526
Giải Sáu G.6
9528
6615
3055
6351
0069
4010
Giải Năm G.5
7095
3346
Giải Tư G.4
42117
43014
86811
21448
85346
47924
55140
05311
44127
78660
17558
04172
74009
80250
Giải Ba G.3
74703
82574
80943
42928
Giải Nhì G.2
56201
38953
Giải Nhất G.1
91903
10153
Giải ĐB ĐB
970621
960406

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3 3 6 9
1 1 4 5 7 0 1
2 1 4 8 6 7 8
3    
4 0 6 8 3 6
5 5 7 0 1 3 3 8
6   0 9
7 4 2
8    
9 5 7 2