XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
29
93
Giải Bảy G.7
313
403
Giải Sáu G.6
1291
5420
3132
3972
5138
3608
Giải Năm G.5
0656
2903
Giải Tư G.4
02836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
26144
19889
24927
37656
23717
11012
04227
Giải Ba G.3
79853
74178
52537
14967
Giải Nhì G.2
82005
16895
Giải Nhất G.1
12522
17518
Giải ĐB ĐB
184332
886604

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 5 3 3 4 8
1 3 2 7 8
2 0 2 9 7 7
3 2 2 6 9 7 8
4   4
5 3 6 6
6 0 3 9 7
7 8 2
8   9
9 1 9 3 5

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
30
68
Giải Bảy G.7
606
183
Giải Sáu G.6
2250
3579
0272
0741
1034
8006
Giải Năm G.5
1064
3109
Giải Tư G.4
69193
99773
27652
10699
37629
43936
84432
85886
05759
13080
15525
26576
88259
06056
Giải Ba G.3
13160
86203
48617
24844
Giải Nhì G.2
61433
37606
Giải Nhất G.1
30685
81486
Giải ĐB ĐB
633242
835554

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 6 6 6 9
1   7
2 9 5
3 0 2 3 6 4
4 2 1 4
5 0 2 4 6 9 9
6 0 4 8
7 2 3 9 6
8 5 0 3 6 6
9 3 9  

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
01
16
Giải Bảy G.7
131
256
Giải Sáu G.6
6435
6083
2722
6457
0743
7041
Giải Năm G.5
0937
1583
Giải Tư G.4
29839
30301
27460
35502
77890
69722
09479
30299
60276
45800
33026
57353
67776
05632
Giải Ba G.3
58227
33099
44252
28015
Giải Nhì G.2
56584
31911
Giải Nhất G.1
14133
41117
Giải ĐB ĐB
371175
920918

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 1 2 0
1   1 5 6 7 8
2 2 2 7 6
3 1 3 5 7 9 2
4   1 3
5   2 3 6 7
6 0  
7 5 9 6 6
8 3 4 3
9 0 9 9

XSMT Thứ 6 - Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
96
31
Giải Bảy G.7
211
540
Giải Sáu G.6
4331
8371
3728
1994
7899
0535
Giải Năm G.5
7893
3718
Giải Tư G.4
74246
96387
26890
82753
03687
69664
56874
72207
78456
90722
32287
36864
82566
90238
Giải Ba G.3
31376
25991
47667
96890
Giải Nhì G.2
93323
88618
Giải Nhất G.1
22425
76120
Giải ĐB ĐB
585889
780439

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0   7
1 1 8 8
2 3 5 8 0 2
3 1 1 5 8 9
4 6 0
5 3 6
6 4 4 6 7
7 1 4 6  
8 7 7 9 7
9 0 1 3 6 0 4 9

SXMT Thứ 6 - Sổ Xố Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
87
30
Giải Bảy G.7
360
604
Giải Sáu G.6
6803
4363
1436
6556
6128
2687
Giải Năm G.5
8515
1437
Giải Tư G.4
16052
16849
06394
94184
18993
48826
22301
99298
93081
69100
22458
03046
68537
39233
Giải Ba G.3
10796
68413
86811
87469
Giải Nhì G.2
85777
62139
Giải Nhất G.1
58683
98096
Giải ĐB ĐB
147991
231269

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3 0 4
1 3 5 1
2 6 8
3 6 0 3 7 7 9
4 9 6
5 2 6 8
6 0 3 9 9
7 7  
8 3 4 7 1 7
9 1 3 4 6 6 8

KQXSMT Thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ sáu

Giải Gia Lai Ninh Thuận
Giải Tám G.8
30
57
Giải Bảy G.7
654
827
Giải Sáu G.6
5428
1951
4400
4136
4720
1163
Giải Năm G.5
4928
2465
Giải Tư G.4
76261
48675
10480
09461
62969
71322
26774
88915
35060
19958
38918
53011
90658
39844
Giải Ba G.3
91108
96333
01238
79710
Giải Nhì G.2
54143
80946
Giải Nhất G.1
25210
60755
Giải ĐB ĐB
403367
465562

Thông báo

Bảng loto miền Trung - Lô XSMT Thứ 6
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 8  
1 0 0 1 5 8
2 2 8 8 0 7
3 0 3 6 8
4 3 4 6
5 1 4 5 7 8 8
6 1 1 7 9 0 2 3 5
7 4 5  
8 0  
9