XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 7 8
Giải Bảy
G.7
031 1 1
Giải Sáu
G.6
8786 2107 5208 2 2 8
Giải Năm
G.5
8687 3 1 4 4
Giải Tư
G.4
57964 62422 81834 61234 17864 93191 78542
4
5
0 2 8
6
Giải Ba
G.3
80311 43628 6 4 4
Giải Nhì
G.2
93940 7  
Giải Nhất
G.1
62756 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
038848 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 1
2 2 8
3 1 4 4
4 0 2 8
5 6
6 4 4
7  
8 6 7
9 1

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0  
Giải Bảy
G.7
343 1 2 9
Giải Sáu
G.6
7419 2312 0097 2 0 5
Giải Năm
G.5
0064 3 5 5
Giải Tư
G.4
66735 29935 41953 97981 00520 75658 13482
4
5
3
3 8 9
Giải Ba
G.3
42593 65825 6 4 7
Giải Nhì
G.2
90970 7 0
Giải Nhất
G.1
29459 8 1 2
Giải ĐB
ĐB
509867 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 9
2 0 5
3 5 5
4 3
5 3 8 9
6 4 7
7 0
8 1 2
9 3 7

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 5 9
Giải Bảy
G.7
205 1 1 2 3 3
Giải Sáu
G.6
3580 0711 9513 2 5 6
Giải Năm
G.5
3095 3  
Giải Tư
G.4
56762 18750 67112 21225 46550 58826 02709
4
5
8
0 0 6 9
Giải Ba
G.3
71656 78848 6 2
Giải Nhì
G.2
05559 7  
Giải Nhất
G.1
16092 8 0
Giải ĐB
ĐB
428213 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1 1 2 3 3
2 5 6
3  
4 8
5 0 0 6 9
6 2
7  
8 0
9 2 5

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 1 6 7
Giải Bảy
G.7
960 1 3 6
Giải Sáu
G.6
7501 2552 4468 2 4
Giải Năm
G.5
5579 3  
Giải Tư
G.4
02143 58713 92107 89380 15624 52416 11151
4
5
3
1 1 2
Giải Ba
G.3
63006 30663 6 0 3 8
Giải Nhì
G.2
38993 7 3 9
Giải Nhất
G.1
90251 8 0
Giải ĐB
ĐB
217073 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6 7
1 3 6
2 4
3  
4 3
5 1 1 2
6 0 3 8
7 3 9
8 0
9 3

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 0 3
Giải Bảy
G.7
142 1 1 5 8
Giải Sáu
G.6
2166 4400 2118 2 8
Giải Năm
G.5
0680 3 0
Giải Tư
G.4
67784 59353 53503 49015 51459 16392 80188
4
5
2
3 9
Giải Ba
G.3
59677 75811 6 6
Giải Nhì
G.2
81530 7 7
Giải Nhất
G.1
86228 8 0 4 8
Giải ĐB
ĐB
219699 9 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1 1 5 8
2 8
3 0
4 2
5 3 9
6 6
7 7
8 0 4 8
9 2 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 0 5 8 9
Giải Bảy
G.7
658 1  
Giải Sáu
G.6
0430 7979 5281 2  
Giải Năm
G.5
3535 3 0 5 6
Giải Tư
G.4
79108 00609 16500 34105 47136 01664 33079
4
5
0 2
8
Giải Ba
G.3
12442 38587 6 4
Giải Nhì
G.2
74440 7 0 4 9 9
Giải Nhất
G.1
26574 8 1 7
Giải ĐB
ĐB
745670 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 8 9
1  
2  
3 0 5 6
4 0 2
5 8
6 4
7 0 4 9 9
8 1 7
9  

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 4 6
Giải Bảy
G.7
127 1 5 6
Giải Sáu
G.6
0879 7724 9594 2 4 4 7
Giải Năm
G.5
4815 3 7
Giải Tư
G.4
20286 66276 87106 02267 79604 09424 25960
4
5
5
6
Giải Ba
G.3
71245 40690 6 0 7
Giải Nhì
G.2
51816 7 6 9
Giải Nhất
G.1
65237 8 6
Giải ĐB
ĐB
317456 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6
1 5 6
2 4 4 7
3 7
4 5
5 6
6 0 7
7 6 9
8 6
9 0 4

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 1 8
Giải Bảy
G.7
238 1 4
Giải Sáu
G.6
3328 7361 9508 2 5 8
Giải Năm
G.5
2375 3 2 8
Giải Tư
G.4
10086 35576 07384 14514 70832 87184 90601
4
5
 
2
Giải Ba
G.3
53125 75176 6 1
Giải Nhì
G.2
54698 7 5 6 6
Giải Nhất
G.1
56952 8 4 4 6 8
Giải ĐB
ĐB
054088 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8
1 4
2 5 8
3 2 8
4  
5 2
6 1
7 5 6 6
8 4 4 6 8
9 8

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 0 9
Giải Bảy
G.7
179 1 3 4
Giải Sáu
G.6
1154 7354 6682 2 0
Giải Năm
G.5
2785 3 4 4 5 9
Giải Tư
G.4
72035 44763 13239 71913 36734 74914 89920
4
5
 
4 4
Giải Ba
G.3
31134 71109 6 0 3
Giải Nhì
G.2
28276 7 6 9
Giải Nhất
G.1
16360 8 2 5
Giải ĐB
ĐB
245500 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 3 4
2 0
3 4 4 5 9
4  
5 4 4
6 0 3
7 6 9
8 2 5
9  

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 7 9
Giải Bảy
G.7
951 1 4
Giải Sáu
G.6
6970 0175 5422 2 2 5
Giải Năm
G.5
3507 3 8
Giải Tư
G.4
70066 38099 51586 61814 32309 51253 92362
4
5
 
1 3 3
Giải Ba
G.3
13825 15072 6 2 3 6
Giải Nhì
G.2
68938 7 0 2 5
Giải Nhất
G.1
74163 8 6
Giải ĐB
ĐB
286853 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 4
2 2 5
3 8
4  
5 1 3 3
6 2 3 6
7 0 2 5
8 6
9 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 0 7
Giải Bảy
G.7
469 1 5 7
Giải Sáu
G.6
9352 7562 8190 2 8
Giải Năm
G.5
0517 3  
Giải Tư
G.4
16928 93515 41599 70792 79955 71107 31070
4
5
0
2 5
Giải Ba
G.3
78700 60284 6 2 9
Giải Nhì
G.2
05888 7 0 4
Giải Nhất
G.1
98074 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
070840 9 0 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 5 7
2 8
3  
4 0
5 2 5
6 2 9
7 0 4
8 4 8
9 0 2 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 0
Giải Bảy
G.7
441 1  
Giải Sáu
G.6
1800 4528 3289 2 0 8
Giải Năm
G.5
6158 3 2 3 7
Giải Tư
G.4
83537 37267 23367 04989 21092 18150 31962
4
5
1
0 8
Giải Ba
G.3
13085 44780 6 2 7 7
Giải Nhì
G.2
05520 7  
Giải Nhất
G.1
94032 8 0 5 9 9
Giải ĐB
ĐB
171733 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 0 8
3 2 3 7
4 1
5 0 8
6 2 7 7
7  
8 0 5 9 9
9 2

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 0
Giải Bảy
G.7
025 1 1 9
Giải Sáu
G.6
7886 8057 5674 2 5
Giải Năm
G.5
8885 3  
Giải Tư
G.4
60491 40300 34343 75675 95919 18467 91287
4
5
3 9
7
Giải Ba
G.3
73811 74266 6 6 7 7
Giải Nhì
G.2
20780 7 4 5
Giải Nhất
G.1
81349 8 0 5 6 7
Giải ĐB
ĐB
168067 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 1 9
2 5
3  
4 3 9
5 7
6 6 7 7
7 4 5
8 0 5 6 7
9 1

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 6
Giải Bảy
G.7
945 1 5
Giải Sáu
G.6
4706 2535 9625 2 1 1 5
Giải Năm
G.5
2197 3 4 5
Giải Tư
G.4
27264 25870 76670 79921 63121 59588 93815
4
5
4 5
 
Giải Ba
G.3
41079 50934 6 4
Giải Nhì
G.2
33144 7 0 0 9 9
Giải Nhất
G.1
94379 8 6 8
Giải ĐB
ĐB
070886 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 5
2 1 1 5
3 4 5
4 4 5
5  
6 4
7 0 0 9 9
8 6 8
9 7