XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 8
Giải Bảy
G.7
448 1  
Giải Sáu
G.6
5031 5368 4825 2 3 4 5 8
Giải Năm
G.5
1098 3 1 4
Giải Tư
G.4
62408 94728 20973 18734 28544 59624 36073
4
5
4 8
1
Giải Ba
G.3
33180 16851 6 8 8
Giải Nhì
G.2
93223 7 3 3
Giải Nhất
G.1
66692 8 0
Giải ĐB
ĐB
654868 9 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1  
2 3 4 5 8
3 1 4
4 4 8
5 1
6 8 8
7 3 3
8 0
9 2 8

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 1
Giải Bảy
G.7
749 1 8
Giải Sáu
G.6
8018 7231 1820 2 0
Giải Năm
G.5
8530 3 0 1 6
Giải Tư
G.4
18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171
4
5
3 9
1 7
Giải Ba
G.3
63836 12901 6 0 1 3
Giải Nhì
G.2
93357 7 1 3 8
Giải Nhất
G.1
36163 8 3
Giải ĐB
ĐB
201243 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 8
2 0
3 0 1 6
4 3 9
5 1 7
6 0 1 3
7 1 3 8
8 3
9  

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 3
Giải Bảy
G.7
356 1 2 7
Giải Sáu
G.6
4812 0948 7517 2  
Giải Năm
G.5
0290 3 0 4 6 9
Giải Tư
G.4
67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892
4
5
3 8
6
Giải Ba
G.3
10586 05172 6  
Giải Nhì
G.2
18434 7 2
Giải Nhất
G.1
74636 8 6
Giải ĐB
ĐB
332403 9 0 2 2 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 2 7
2  
3 0 4 6 9
4 3 8
5 6
6  
7 2
8 6
9 0 2 2 4 8

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 4
Giải Bảy
G.7
482 1 4
Giải Sáu
G.6
1746 0466 5869 2 3 5
Giải Năm
G.5
1904 3 2 2
Giải Tư
G.4
30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145
4
5
5 6 6
4
Giải Ba
G.3
38086 87725 6 4 6 9
Giải Nhì
G.2
52814 7 6
Giải Nhất
G.1
27423 8 2 6 8
Giải ĐB
ĐB
515546 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 4
2 3 5
3 2 2
4 5 6 6
5 4
6 4 6 9
7 6
8 2 6 8
9  

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 0
Giải Bảy
G.7
124 1 6 7
Giải Sáu
G.6
1400 2869 3021 2 1 4
Giải Năm
G.5
9267 3 1 2
Giải Tư
G.4
62746 44565 79317 07016 81274 05953 84765
4
5
6
3 5 6
Giải Ba
G.3
89331 84056 6 5 5 7 9
Giải Nhì
G.2
62855 7 4
Giải Nhất
G.1
81332 8 2
Giải ĐB
ĐB
140182 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 6 7
2 1 4
3 1 2
4 6
5 3 5 6
6 5 5 7 9
7 4
8 2
9  

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 7 9
Giải Bảy
G.7
528 1 1
Giải Sáu
G.6
2636 5029 5020 2 0 8 9
Giải Năm
G.5
7486 3 1 3 6
Giải Tư
G.4
76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731
4
5
3
4
Giải Ba
G.3
44067 79309 6 7
Giải Nhì
G.2
45354 7  
Giải Nhất
G.1
13089 8 0 6 9
Giải ĐB
ĐB
104380 9 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 1
2 0 8 9
3 1 3 6
4 3
5 4
6 7
7  
8 0 6 9
9 8 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0  
Giải Bảy
G.7
674 1 7
Giải Sáu
G.6
9488 9551 0754 2 6 7
Giải Năm
G.5
9479 3 0 5 7
Giải Tư
G.4
44154 16230 79035 69626 95137 80189 87317
4
5
 
1 4 4 5
Giải Ba
G.3
92586 59327 6 6
Giải Nhì
G.2
55393 7 4 9
Giải Nhất
G.1
28866 8 6 8 9
Giải ĐB
ĐB
845155 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7
2 6 7
3 0 5 7
4  
5 1 4 4 5
6 6
7 4 9
8 6 8 9
9 3

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 0 5 6
Giải Bảy
G.7
440 1 1 6 8
Giải Sáu
G.6
3357 7305 3161 2  
Giải Năm
G.5
8597 3  
Giải Tư
G.4
98154 77411 29353 34116 93806 89787 49418
4
5
0 5
3 4 4 7 8
Giải Ba
G.3
03700 20858 6 1
Giải Nhì
G.2
57985 7  
Giải Nhất
G.1
13145 8 5 7
Giải ĐB
ĐB
480954 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 6
1 1 6 8
2  
3  
4 0 5
5 3 4 4 7 8
6 1
7  
8 5 7
9 7

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 2 9
Giải Bảy
G.7
630 1  
Giải Sáu
G.6
2059 7890 2868 2 4
Giải Năm
G.5
7524 3 0 2
Giải Tư
G.4
42532 20602 37490 59975 86776 35868 96978
4
5
 
8 9
Giải Ba
G.3
28909 74579 6 1 8 8
Giải Nhì
G.2
36961 7 1 5 6 8 9
Giải Nhất
G.1
58658 8  
Giải ĐB
ĐB
718871 9 0 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1  
2 4
3 0 2
4  
5 8 9
6 1 8 8
7 1 5 6 8 9
8  
9 0 0

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 4 5 7
Giải Bảy
G.7
564 1  
Giải Sáu
G.6
3604 6882 6607 2 0 1
Giải Năm
G.5
0655 3 0
Giải Tư
G.4
31071 42498 66971 71588 79205 32630 49996
4
5
 
1 5
Giải Ba
G.3
76172 18120 6 4
Giải Nhì
G.2
62651 7 1 1 2
Giải Nhất
G.1
18321 8 2 8 9
Giải ĐB
ĐB
410089 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 7
1  
2 0 1
3 0
4  
5 1 5
6 4
7 1 1 2
8 2 8 9
9 6 8

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 5 6 9
Giải Bảy
G.7
866 1  
Giải Sáu
G.6
4571 6426 6705 2 6
Giải Năm
G.5
7982 3 8
Giải Tư
G.4
92509 34489 91645 04083 36567 12106 57238
4
5
5
1 4
Giải Ba
G.3
36977 28973 6 6 7
Giải Nhì
G.2
56054 7 1 3 7
Giải Nhất
G.1
42499 8 2 3 9
Giải ĐB
ĐB
515051 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6 9
1  
2 6
3 8
4 5
5 1 4
6 6 7
7 1 3 7
8 2 3 9
9 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 1 5
Giải Bảy
G.7
905 1  
Giải Sáu
G.6
2759 9985 9389 2 3
Giải Năm
G.5
5773 3 5 6
Giải Tư
G.4
75349 49666 19901 87836 93023 91351 47269
4
5
9
1 9
Giải Ba
G.3
22993 60368 6 6 8 9
Giải Nhì
G.2
73570 7 0 3
Giải Nhất
G.1
94935 8 4 5 9
Giải ĐB
ĐB
719984 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1  
2 3
3 5 6
4 9
5 1 9
6 6 8 9
7 0 3
8 4 5 9
9 3

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 0 1 3 8
Giải Bảy
G.7
144 1  
Giải Sáu
G.6
9900 5971 1999 2 0
Giải Năm
G.5
7303 3 0 7
Giải Tư
G.4
10037 10160 58294 17330 74742 92783 15120
4
5
2 4
0 8
Giải Ba
G.3
14201 50408 6 0
Giải Nhì
G.2
27681 7 1
Giải Nhất
G.1
32250 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
928658 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 3 8
1  
2 0
3 0 7
4 2 4
5 0 8
6 0
7 1
8 1 3
9 4 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 0 2 4
Giải Bảy
G.7
888 1 2 2 9
Giải Sáu
G.6
4104 9065 6719 2 1 7
Giải Năm
G.5
5400 3 1
Giải Tư
G.4
04974 35647 90502 16663 20664 10331 84927
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
62699 37191 6 3 4 5
Giải Nhì
G.2
00021 7 4
Giải Nhất
G.1
98412 8 8
Giải ĐB
ĐB
175812 9 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 4
1 2 2 9
2 1 7
3 1
4 7
5  
6 3 4 5
7 4
8 8
9 1 9