XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 0 4 8
Giải Bảy
G.7
483 1 4 4
Giải Sáu
G.6
3097 7777 3828 2 8 9
Giải Năm
G.5
5485 3 4
Giải Tư
G.4
41134 73775 29114 87970 42108 93100 85347
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
49329 31814 6  
Giải Nhì
G.2
51276 7 0 5 6 7 9
Giải Nhất
G.1
15604 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
811279 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 8
1 4 4
2 8 9
3 4
4 7
5  
6  
7 0 5 6 7 9
8 3 5
9 7

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 5
Giải Bảy
G.7
384 1 2 9
Giải Sáu
G.6
2196 6271 7227 2 2 3 7 9
Giải Năm
G.5
0122 3 5
Giải Tư
G.4
69654 30729 05873 59205 90694 99472 67354
4
5
 
4 4
Giải Ba
G.3
05012 06135 6 6
Giải Nhì
G.2
05823 7 1 2 3
Giải Nhất
G.1
45166 8 4
Giải ĐB
ĐB
355419 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 2 9
2 2 3 7 9
3 5
4  
5 4 4
6 6
7 1 2 3
8 4
9 4 6

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 3
Giải Bảy
G.7
743 1 1
Giải Sáu
G.6
3303 0359 8550 2 8
Giải Năm
G.5
7256 3 9
Giải Tư
G.4
14288 26566 44967 47268 40181 44459 07585
4
5
3
0 6 8 9 9
Giải Ba
G.3
08628 33939 6 4 6 7 8
Giải Nhì
G.2
88064 7  
Giải Nhất
G.1
60011 8 1 5 8
Giải ĐB
ĐB
938258 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1
2 8
3 9
4 3
5 0 6 8 9 9
6 4 6 7 8
7  
8 1 5 8
9  

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 0
Giải Bảy
G.7
467 1 2 9
Giải Sáu
G.6
1371 6512 7166 2 3
Giải Năm
G.5
2494 3 6
Giải Tư
G.4
27036 97043 38200 46964 00223 40975 37571
4
5
3 5
 
Giải Ba
G.3
71119 24569 6 4 6 7 9
Giải Nhì
G.2
11491 7 1 1 5
Giải Nhất
G.1
12445 8 2
Giải ĐB
ĐB
779482 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 2 9
2 3
3 6
4 3 5
5  
6 4 6 7 9
7 1 1 5
8 2
9 1 4

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 7 8
Giải Bảy
G.7
708 1 6
Giải Sáu
G.6
7260 5486 6052 2 1 5
Giải Năm
G.5
3216 3  
Giải Tư
G.4
24852 47297 55325 00084 10690 39221 24487
4
5
 
2 2 3
Giải Ba
G.3
47707 05784 6 0
Giải Nhì
G.2
84380 7  
Giải Nhất
G.1
09953 8 0 4 4 5 6 7
Giải ĐB
ĐB
905485 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 6
2 1 5
3  
4  
5 2 2 3
6 0
7  
8 0 4 4 5 6 7
9 0 7

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 2
Giải Bảy
G.7
282 1 8
Giải Sáu
G.6
2386 1097 3802 2 3 6
Giải Năm
G.5
4753 3 9
Giải Tư
G.4
53639 87685 18170 74850 13296 82184 85577
4
5
 
0 3
Giải Ba
G.3
73523 55181 6  
Giải Nhì
G.2
41926 7 0 7
Giải Nhất
G.1
94518 8 1 2 4 4 5 6
Giải ĐB
ĐB
517484 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 8
2 3 6
3 9
4  
5 0 3
6  
7 0 7
8 1 2 4 4 5 6
9 6 7

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 3
Giải Bảy
G.7
458 1 0 6
Giải Sáu
G.6
7086 1725 9669 2 4 4 5 9
Giải Năm
G.5
5629 3 8
Giải Tư
G.4
04096 36603 28798 87843 75124 50373 80199
4
5
3 6
8
Giải Ba
G.3
92124 47716 6 9
Giải Nhì
G.2
00110 7 3
Giải Nhất
G.1
15846 8 6
Giải ĐB
ĐB
701938 9 6 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0 6
2 4 4 5 9
3 8
4 3 6
5 8
6 9
7 3
8 6
9 6 8 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 0 4 9
Giải Bảy
G.7
187 1 3
Giải Sáu
G.6
7734 4809 4304 2 1 7
Giải Năm
G.5
7443 3 4
Giải Tư
G.4
12827 44221 15989 03585 71000 55770 42594
4
5
3 4 9
 
Giải Ba
G.3
02813 54176 6  
Giải Nhì
G.2
01849 7 0 4 6
Giải Nhất
G.1
69844 8 5 7 9
Giải ĐB
ĐB
894974 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 9
1 3
2 1 7
3 4
4 3 4 9
5  
6  
7 0 4 6
8 5 7 9
9 4

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 4 8 8
Giải Bảy
G.7
025 1 8 8
Giải Sáu
G.6
3986 7955 2129 2 0 4 5 9
Giải Năm
G.5
3718 3  
Giải Tư
G.4
61208 17824 71492 28076 74073 49693 01804
4
5
 
3 5 7
Giải Ba
G.3
71808 43220 6  
Giải Nhì
G.2
25053 7 3 6
Giải Nhất
G.1
14057 8 6
Giải ĐB
ĐB
162518 9 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8 8
1 8 8
2 0 4 5 9
3  
4  
5 3 5 7
6  
7 3 6
8 6
9 2 3

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 4
Giải Bảy
G.7
186 1 0 2 5
Giải Sáu
G.6
4454 3293 4004 2 5 9
Giải Năm
G.5
3297 3 2
Giải Tư
G.4
52671 22180 28525 89610 41570 68515 54545
4
5
5
4
Giải Ba
G.3
77332 55312 6 8
Giải Nhì
G.2
86268 7 0 0 1
Giải Nhất
G.1
79329 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
391370 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 0 2 5
2 5 9
3 2
4 5
5 4
6 8
7 0 0 1
8 0 6
9 3 7

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0  
Giải Bảy
G.7
314 1 3 4
Giải Sáu
G.6
8035 3485 7173 2 5
Giải Năm
G.5
1258 3 4 5 7
Giải Tư
G.4
15934 79767 35767 01245 61625 65047 95965
4
5
5 7
8
Giải Ba
G.3
94913 75237 6 2 5 7 7
Giải Nhì
G.2
69374 7 3 4
Giải Nhất
G.1
32894 8 5
Giải ĐB
ĐB
789562 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 4
2 5
3 4 5 7
4 5 7
5 8
6 2 5 7 7
7 3 4
8 5
9 4

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 5 8
Giải Bảy
G.7
133 1 5 6
Giải Sáu
G.6
4299 1260 1967 2 0 2 8
Giải Năm
G.5
1016 3 3 7
Giải Tư
G.4
96763 16441 60862 61705 54047 37870 11415
4
5
1 7
 
Giải Ba
G.3
31628 19537 6 0 2 3 7
Giải Nhì
G.2
44322 7 0
Giải Nhất
G.1
51008 8  
Giải ĐB
ĐB
943620 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 5 6
2 0 2 8
3 3 7
4 1 7
5  
6 0 2 3 7
7 0
8  
9 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 2
Giải Bảy
G.7
915 1 0 5
Giải Sáu
G.6
5226 3989 1510 2 6 7 9
Giải Năm
G.5
0244 3 9
Giải Tư
G.4
63102 62655 31129 31945 27068 06439 13882
4
5
4 4 5
5 9
Giải Ba
G.3
36927 58944 6 8 8
Giải Nhì
G.2
98668 7  
Giải Nhất
G.1
84859 8 0 2 9
Giải ĐB
ĐB
765380 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 5
2 6 7 9
3 9
4 4 4 5
5 5 9
6 8 8
7  
8 0 2 9
9  

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 3 4 5 6
Giải Bảy
G.7
251 1 4 8 9
Giải Sáu
G.6
7019 9081 1366 2 1
Giải Năm
G.5
4373 3  
Giải Tư
G.4
02003 86714 22206 09493 26621 21404 97218
4
5
 
0 1 1
Giải Ba
G.3
92050 98888 6 6
Giải Nhì
G.2
68305 7 3
Giải Nhất
G.1
92051 8 1 8 8
Giải ĐB
ĐB
626588 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 5 6
1 4 8 9
2 1
3  
4  
5 0 1 1
6 6
7 3
8 1 8 8
9 3