XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 0 0 4 6
Giải Bảy
G.7
404 1 5
Giải Sáu
G.6
2321 2373 1100 2 0 0 1 2 7 9
Giải Năm
G.5
9437 3 7
Giải Tư
G.4
72406 93100 78568 44220 19922 24429 91727
4
5
4 5 5
 
Giải Ba
G.3
74144 29045 6 8
Giải Nhì
G.2
72715 7 3
Giải Nhất
G.1
17445 8  
Giải ĐB
ĐB
012620 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 4 6
1 5
2 0 0 1 2 7 9
3 7
4 4 5 5
5  
6 8
7 3
8  
9  

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 4
Giải Bảy
G.7
881 1 8
Giải Sáu
G.6
9823 4549 5158 2 1 3
Giải Năm
G.5
2646 3 6 7 9
Giải Tư
G.4
58190 55636 37404 87544 82621 13164 60742
4
5
2 4 6 9
8
Giải Ba
G.3
69939 06518 6 4
Giải Nhì
G.2
00237 7 6
Giải Nhất
G.1
14596 8 1
Giải ĐB
ĐB
950276 9 0 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 8
2 1 3
3 6 7 9
4 2 4 6 9
5 8
6 4
7 6
8 1
9 0 6

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0  
Giải Bảy
G.7
657 1 7
Giải Sáu
G.6
8188 8420 9584 2 0 0 0 3 7
Giải Năm
G.5
3939 3 9
Giải Tư
G.4
51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187
4
5
4
4 7
Giải Ba
G.3
14344 05291 6 2
Giải Nhì
G.2
11820 7  
Giải Nhất
G.1
37623 8 4 7 8
Giải ĐB
ĐB
569127 9 1 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7
2 0 0 0 3 7
3 9
4 4
5 4 7
6 2
7  
8 4 7 8
9 1 2 7

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 0 5
Giải Bảy
G.7
745 1 4
Giải Sáu
G.6
1820 5160 3105 2 0 0 2
Giải Năm
G.5
9549 3 7
Giải Tư
G.4
22598 14155 36800 49849 55463 07020 43222
4
5
5 6 9 9
1 5
Giải Ba
G.3
78914 18651 6 0 3
Giải Nhì
G.2
03971 7 1
Giải Nhất
G.1
43437 8  
Giải ĐB
ĐB
090146 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5
1 4
2 0 0 2
3 7
4 5 6 9 9
5 1 5
6 0 3
7 1
8  
9 8

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 1 3 3
Giải Bảy
G.7
591 1 5 5
Giải Sáu
G.6
1366 0215 6346 2 1 5
Giải Năm
G.5
3697 3 4
Giải Tư
G.4
35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099
4
5
6
3
Giải Ba
G.3
05192 77203 6 6
Giải Nhì
G.2
77701 7 7
Giải Nhất
G.1
33253 8  
Giải ĐB
ĐB
509721 9 1 2 3 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 3
1 5 5
2 1 5
3 4
4 6
5 3
6 6
7 7
8  
9 1 2 3 7 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 9
Giải Bảy
G.7
282 1 0
Giải Sáu
G.6
0761 3783 8080 2 7
Giải Năm
G.5
7838 3 1 7 8
Giải Tư
G.4
23471 98137 74569 91527 32067 69664 28131
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
98809 02394 6 0 1 4 7 9
Giải Nhì
G.2
83710 7 1 6
Giải Nhất
G.1
51560 8 0 2 3
Giải ĐB
ĐB
641776 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0
2 7
3 1 7 8
4  
5  
6 0 1 4 7 9
7 1 6
8 0 2 3
9 4

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 2 3 9
Giải Bảy
G.7
402 1 7
Giải Sáu
G.6
4860 8917 1984 2 5
Giải Năm
G.5
1943 3 0 1
Giải Tư
G.4
01883 52984 89672 98925 47289 75496 76509
4
5
3
3
Giải Ba
G.3
48603 53681 6 0
Giải Nhì
G.2
42930 7 2
Giải Nhất
G.1
30431 8 1 3 4 4 9
Giải ĐB
ĐB
587553 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 9
1 7
2 5
3 0 1
4 3
5 3
6 0
7 2
8 1 3 4 4 9
9 6

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 3 4 7 9
Giải Bảy
G.7
344 1  
Giải Sáu
G.6
2584 1967 1803 2 6
Giải Năm
G.5
2404 3 0 0
Giải Tư
G.4
42730 32249 99509 76878 27560 23960 19307
4
5
4 9
 
Giải Ba
G.3
75626 50064 6 0 0 4 7 9
Giải Nhì
G.2
00286 7 8
Giải Nhất
G.1
30269 8 4 6
Giải ĐB
ĐB
146930 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 7 9
1  
2 6
3 0 0
4 4 9
5  
6 0 0 4 7 9
7 8
8 4 6
9  

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 0 1 2
Giải Bảy
G.7
062 1 5 8 8
Giải Sáu
G.6
0401 2491 3602 2  
Giải Năm
G.5
6747 3 6
Giải Tư
G.4
72600 32688 61173 97467 24418 22293 72591
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
80218 93915 6 2 4 7
Giải Nhì
G.2
98164 7 3
Giải Nhất
G.1
00891 8 8
Giải ĐB
ĐB
966636 9 1 1 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 2
1 5 8 8
2  
3 6
4 7
5  
6 2 4 7
7 3
8 8
9 1 1 1 3

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 1
Giải Bảy
G.7
594 1  
Giải Sáu
G.6
8249 7598 1944 2 0 0
Giải Năm
G.5
8241 3  
Giải Tư
G.4
52175 00478 94069 20654 97020 47494 67201
4
5
1 4 6 9
4
Giải Ba
G.3
66095 04182 6 9 9
Giải Nhì
G.2
28869 7 5 8
Giải Nhất
G.1
21446 8 2
Giải ĐB
ĐB
595820 9 4 4 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1  
2 0 0
3  
4 1 4 6 9
5 4
6 9 9
7 5 8
8 2
9 4 4 5 8

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0  
Giải Bảy
G.7
799 1 4
Giải Sáu
G.6
8027 7543 9092 2 1 4 7
Giải Năm
G.5
9939 3 4 6 9
Giải Tư
G.4
04299 92896 24136 57773 05324 07055 20988
4
5
3
5
Giải Ba
G.3
18114 26988 6  
Giải Nhì
G.2
13484 7 3
Giải Nhất
G.1
78221 8 4 8 8
Giải ĐB
ĐB
613334 9 2 6 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4
2 1 4 7
3 4 6 9
4 3
5 5
6  
7 3
8 4 8 8
9 2 6 9 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 0
Giải Bảy
G.7
040 1 9
Giải Sáu
G.6
3200 5229 5619 2 0 9
Giải Năm
G.5
1596 3 2
Giải Tư
G.4
75547 33259 40690 97097 84140 10132 41750
4
5
0 0 7 7
0 7 9
Giải Ba
G.3
27147 98278 6 6
Giải Nhì
G.2
76520 7 8
Giải Nhất
G.1
82066 8  
Giải ĐB
ĐB
000057 9 0 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 9
2 0 9
3 2
4 0 0 7 7
5 0 7 9
6 6
7 8
8  
9 0 6 7

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 3 6 6
Giải Bảy
G.7
141 1 7 7
Giải Sáu
G.6
5103 0422 8466 2 2 3
Giải Năm
G.5
4456 3 3
Giải Tư
G.4
43806 39251 31606 46182 94473 04757 01417
4
5
1
1 4 6 7
Giải Ba
G.3
56433 28154 6 6 9
Giải Nhì
G.2
98317 7 3
Giải Nhất
G.1
55423 8 2
Giải ĐB
ĐB
139769 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 6
1 7 7
2 2 3
3 3
4 1
5 1 4 6 7
6 6 9
7 3
8 2
9  

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 0 7
Giải Bảy
G.7
576 1 4 8 8
Giải Sáu
G.6
0645 0192 5557 2 0 5 6
Giải Năm
G.5
4888 3 5
Giải Tư
G.4
99700 20525 99418 93814 01507 63177 10426
4
5
5
4 7
Giải Ba
G.3
20720 11235 6  
Giải Nhì
G.2
43318 7 6 7
Giải Nhất
G.1
84385 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
302654 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 4 8 8
2 0 5 6
3 5
4 5
5 4 7
6  
7 6 7
8 5 8
9 2