XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 3
Giải Bảy
G.7
499 1  
Giải Sáu
G.6
0529 9186 2388 2 1 9
Giải Năm
G.5
5067 3 6 6 9
Giải Tư
G.4
00746 91757 55821 77174 60868 05103 05687
4
5
6
7
Giải Ba
G.3
13377 33590 6 7 8
Giải Nhì
G.2
82436 7 4 7
Giải Nhất
G.1
95136 8 6 7 8
Giải ĐB
ĐB
379439 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 1 9
3 6 6 9
4 6
5 7
6 7 8
7 4 7
8 6 7 8
9 0 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 0 5 8 8
Giải Bảy
G.7
608 1 1 4 4 4
Giải Sáu
G.6
3581 7305 8808 2  
Giải Năm
G.5
8771 3 6
Giải Tư
G.4
17011 01179 81200 54049 19243 01514 22936
4
5
3 8 9
6
Giải Ba
G.3
10214 25084 6  
Giải Nhì
G.2
90614 7 1 9
Giải Nhất
G.1
53856 8 1 4
Giải ĐB
ĐB
553748 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 8 8
1 1 4 4 4
2  
3 6
4 3 8 9
5 6
6  
7 1 9
8 1 4
9  

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 3 8
Giải Bảy
G.7
674 1 2 7
Giải Sáu
G.6
7434 0680 4217 2 3 9
Giải Năm
G.5
9045 3 4 5 5 8 9
Giải Tư
G.4
00108 25477 76689 78129 61393 47435 60323
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
03538 63939 6  
Giải Nhì
G.2
66112 7 4 7
Giải Nhất
G.1
71003 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
736535 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1 2 7
2 3 9
3 4 5 5 8 9
4 5
5  
6  
7 4 7
8 0 9
9 3

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 2 9
Giải Bảy
G.7
867 1 1
Giải Sáu
G.6
8842 0309 5821 2 1 2
Giải Năm
G.5
0961 3 3 9 9
Giải Tư
G.4
44322 95881 13933 11766 27983 54243 40702
4
5
2 3
 
Giải Ba
G.3
94039 10066 6 1 6 6 7
Giải Nhì
G.2
88711 7 8
Giải Nhất
G.1
74839 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
339278 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 1
2 1 2
3 3 9 9
4 2 3
5  
6 1 6 6 7
7 8
8 1 3
9  

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 7
Giải Bảy
G.7
341 1 3
Giải Sáu
G.6
9774 2113 4088 2 9
Giải Năm
G.5
8407 3 2 7
Giải Tư
G.4
08829 00889 02463 51492 70281 03079 26540
4
5
0 1
 
Giải Ba
G.3
04832 34692 6 3
Giải Nhì
G.2
10276 7 4 6 9
Giải Nhất
G.1
57537 8 1 8 9
Giải ĐB
ĐB
956493 9 2 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 3
2 9
3 2 7
4 0 1
5  
6 3
7 4 6 9
8 1 8 9
9 2 2 3

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 1 2
Giải Bảy
G.7
782 1 2 4
Giải Sáu
G.6
7944 6514 8982 2 8 9
Giải Năm
G.5
1802 3 0 5
Giải Tư
G.4
40392 46479 58772 57142 07653 73229 97482
4
5
2 4
3
Giải Ba
G.3
72635 58812 6  
Giải Nhì
G.2
13030 7 2 9
Giải Nhất
G.1
10028 8 2 2 2
Giải ĐB
ĐB
027201 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 2 4
2 8 9
3 0 5
4 2 4
5 3
6  
7 2 9
8 2 2 2
9 2

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 0 5
Giải Bảy
G.7
752 1 0 8
Giải Sáu
G.6
3400 1110 3761 2 0 3 5 9
Giải Năm
G.5
5137 3 7
Giải Tư
G.4
62618 30505 63023 92980 19776 86029 13643
4
5
1 3
2 6
Giải Ba
G.3
37325 83284 6 1
Giải Nhì
G.2
84856 7 6
Giải Nhất
G.1
79720 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
922741 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5
1 0 8
2 0 3 5 9
3 7
4 1 3
5 2 6
6 1
7 6
8 0 4
9  

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 4
Giải Bảy
G.7
799 1 7 8
Giải Sáu
G.6
0543 8680 0743 2 1
Giải Năm
G.5
9293 3 6
Giải Tư
G.4
34417 92080 19379 25556 78704 09593 59091
4
5
3 3 7
6
Giải Ba
G.3
94318 83921 6  
Giải Nhì
G.2
24636 7 9
Giải Nhất
G.1
25790 8 0 0
Giải ĐB
ĐB
837147 9 0 1 3 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 7 8
2 1
3 6
4 3 3 7
5 6
6  
7 9
8 0 0
9 0 1 3 3 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 2 4
Giải Bảy
G.7
383 1 7
Giải Sáu
G.6
8985 0170 7962 2 3 8 9
Giải Năm
G.5
1261 3 9
Giải Tư
G.4
02928 72002 45639 08123 57929 34558 90445
4
5
3 5
8
Giải Ba
G.3
48217 86243 6 1 2
Giải Nhì
G.2
21271 7 0 1
Giải Nhất
G.1
09983 8 3 3 5
Giải ĐB
ĐB
100004 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4
1 7
2 3 8 9
3 9
4 3 5
5 8
6 1 2
7 0 1
8 3 3 5
9  

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0  
Giải Bảy
G.7
190 1 0 8 9 9
Giải Sáu
G.6
8119 5323 3042 2 3
Giải Năm
G.5
3062 3  
Giải Tư
G.4
85375 12918 83769 22286 58855 44271 78410
4
5
2
1 5 5
Giải Ba
G.3
51890 48519 6 2 9
Giải Nhì
G.2
61551 7 1 5
Giải Nhất
G.1
15855 8 6
Giải ĐB
ĐB
414499 9 0 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 8 9 9
2 3
3  
4 2
5 1 5 5
6 2 9
7 1 5
8 6
9 0 0 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 3 6 8
Giải Bảy
G.7
674 1  
Giải Sáu
G.6
1560 2758 7796 2 6 7 8
Giải Năm
G.5
8935 3 5
Giải Tư
G.4
32227 26771 90953 28726 11789 02869 54508
4
5
 
3 8 8
Giải Ba
G.3
76203 62758 6 0 9
Giải Nhì
G.2
96128 7 1 4
Giải Nhất
G.1
62306 8 9
Giải ĐB
ĐB
724991 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 8
1  
2 6 7 8
3 5
4  
5 3 8 8
6 0 9
7 1 4
8 9
9 1 6

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 0 1 5
Giải Bảy
G.7
701 1 0
Giải Sáu
G.6
1199 0028 7176 2 8
Giải Năm
G.5
8061 3 4 5
Giải Tư
G.4
85365 27505 57335 60991 56747 04783 52200
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
69085 95010 6 1 5
Giải Nhì
G.2
38590 7 2 6
Giải Nhất
G.1
08434 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
332472 9 0 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 5
1 0
2 8
3 4 5
4 7
5  
6 1 5
7 2 6
8 3 5
9 0 1 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 3 8 8 9 9
Giải Bảy
G.7
208 1 4 8
Giải Sáu
G.6
2209 1464 5491 2 2
Giải Năm
G.5
8154 3  
Giải Tư
G.4
63903 98195 22618 51109 78722 32851 73208
4
5
 
1 4
Giải Ba
G.3
59470 90275 6 4 4
Giải Nhì
G.2
41214 7 0 5
Giải Nhất
G.1
95264 8 1
Giải ĐB
ĐB
734881 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8 8 9 9
1 4 8
2 2
3  
4  
5 1 4
6 4 4
7 0 5
8 1
9 1 5

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 5 8
Giải Bảy
G.7
241 1 2 3 5
Giải Sáu
G.6
1751 2047 8005 2  
Giải Năm
G.5
7697 3 0 4
Giải Tư
G.4
87768 43969 98613 87796 02130 68080 62252
4
5
1 7
1 2
Giải Ba
G.3
93569 55934 6 8 9 9
Giải Nhì
G.2
25708 7  
Giải Nhất
G.1
67715 8 0
Giải ĐB
ĐB
680712 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 2 3 5
2  
3 0 4
4 1 7
5 1 2
6 8 9 9
7  
8 0
9 6 7