XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 8
Giải Bảy
G.7
016 1 6 7
Giải Sáu
G.6
3083 9567 4250 2 0 8
Giải Năm
G.5
5794 3  
Giải Tư
G.4
57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528
4
5
6
0
Giải Ba
G.3
79184 15563 6 3 4 6 7
Giải Nhì
G.2
71320 7 7 9
Giải Nhất
G.1
32496 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
170217 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 6 7
2 0 8
3  
4 6
5 0
6 3 4 6 7
7 7 9
8 3 4
9 4 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0  
Giải Bảy
G.7
978 1 4 7
Giải Sáu
G.6
9228 3053 9514 2 8
Giải Năm
G.5
2694 3 1
Giải Tư
G.4
91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057
4
5
4 5 7
2 3 7
Giải Ba
G.3
14392 45874 6 5 5
Giải Nhì
G.2
80817 7 4 5 8
Giải Nhất
G.1
81031 8  
Giải ĐB
ĐB
528265 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 7
2 8
3 1
4 4 5 7
5 2 3 7
6 5 5
7 4 5 8
8  
9 2 4

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 2
Giải Bảy
G.7
937 1 2 7
Giải Sáu
G.6
0242 9428 3402 2 8
Giải Năm
G.5
3045 3 6 7
Giải Tư
G.4
93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088
4
5
0 0 2 5
2
Giải Ba
G.3
66040 73912 6 1 7
Giải Nhì
G.2
27479 7 9
Giải Nhất
G.1
32367 8 1 4 8
Giải ĐB
ĐB
293317 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 2 7
2 8
3 6 7
4 0 0 2 5
5 2
6 1 7
7 9
8 1 4 8
9  

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 0 3
Giải Bảy
G.7
814 1 2 4
Giải Sáu
G.6
9429 2796 0412 2 4 4 9
Giải Năm
G.5
1824 3 6 9
Giải Tư
G.4
55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892
4
5
6
 
Giải Ba
G.3
59036 66767 6 7 8
Giải Nhì
G.2
62239 7  
Giải Nhất
G.1
90592 8  
Giải ĐB
ĐB
951703 9 0 2 2 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1 2 4
2 4 4 9
3 6 9
4 6
5  
6 7 8
7  
8  
9 0 2 2 4 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 0 5 8
Giải Bảy
G.7
228 1 1 4 4 6 9
Giải Sáu
G.6
8132 7445 4194 2 6 8
Giải Năm
G.5
8716 3 2
Giải Tư
G.4
03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
09708 53175 6  
Giải Nhì
G.2
53426 7 4 5
Giải Nhất
G.1
41598 8 4
Giải ĐB
ĐB
945974 9 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 8
1 1 4 4 6 9
2 6 8
3 2
4 5
5  
6  
7 4 5
8 4
9 4 8

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 0 3 3 6 9
Giải Bảy
G.7
010 1 0
Giải Sáu
G.6
9649 4100 0803 2 9
Giải Năm
G.5
5096 3  
Giải Tư
G.4
00065 61175 29503 39362 31997 48598 70909
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
74486 99464 6 2 4 5
Giải Nhì
G.2
59875 7 5 5
Giải Nhất
G.1
76706 8 6
Giải ĐB
ĐB
553129 9 6 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 3 6 9
1 0
2 9
3  
4 9
5  
6 2 4 5
7 5 5
8 6
9 6 7 8

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 2 2 2 6
Giải Bảy
G.7
232 1  
Giải Sáu
G.6
3260 9364 9502 2 9
Giải Năm
G.5
4840 3 2 3 5
Giải Tư
G.4
62735 22178 75929 61740 59902 34296 06606
4
5
0 0
5
Giải Ba
G.3
93285 60602 6 0 4
Giải Nhì
G.2
45733 7 8
Giải Nhất
G.1
84681 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
012355 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 2 6
1  
2 9
3 2 3 5
4 0 0
5 5
6 0 4
7 8
8 1 5
9 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 2 2 7
Giải Bảy
G.7
517 1 2 7 8
Giải Sáu
G.6
9302 3526 7540 2 1 6
Giải Năm
G.5
7712 3  
Giải Tư
G.4
29107 07390 03282 18918 85063 69702 23469
4
5
0
 
Giải Ba
G.3
08267 49383 6 3 7 9
Giải Nhì
G.2
53821 7 0
Giải Nhất
G.1
90270 8 2 3
Giải ĐB
ĐB
876196 9 0 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 7
1 2 7 8
2 1 6
3  
4 0
5  
6 3 7 9
7 0
8 2 3
9 0 6

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 0 3
Giải Bảy
G.7
115 1 5
Giải Sáu
G.6
4248 0900 4089 2 6 9
Giải Năm
G.5
0429 3  
Giải Tư
G.4
20172 63559 26645 57742 53077 11981 03503
4
5
2 5 8
8 9
Giải Ba
G.3
82589 67826 6  
Giải Nhì
G.2
24899 7 2 7
Giải Nhất
G.1
67258 8 1 3 9 9
Giải ĐB
ĐB
779683 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1 5
2 6 9
3  
4 2 5 8
5 8 9
6  
7 2 7
8 1 3 9 9
9 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 1 1 5
Giải Bảy
G.7
314 1 0 1 2 4
Giải Sáu
G.6
7570 8705 2863 2  
Giải Năm
G.5
8111 3 6
Giải Tư
G.4
37912 83910 42601 34299 67601 22689 46856
4
5
 
6 9
Giải Ba
G.3
05665 03179 6 3 5
Giải Nhì
G.2
59784 7 0 9
Giải Nhất
G.1
77336 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
798559 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 5
1 0 1 2 4
2  
3 6
4  
5 6 9
6 3 5
7 0 9
8 4 9
9 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0  
Giải Bảy
G.7
083 1 3 5
Giải Sáu
G.6
5623 5013 2029 2 3 8 8 9 9
Giải Năm
G.5
7615 3 0 2
Giải Tư
G.4
78028 26729 98130 08388 60132 46579 25097
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
06077 36191 6 7
Giải Nhì
G.2
40878 7 7 8 9
Giải Nhất
G.1
23728 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
365567 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 5
2 3 8 8 9 9
3 0 2
4  
5  
6 7
7 7 8 9
8 3 8
9 1 7

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 9
Giải Bảy
G.7
455 1 3 8 9
Giải Sáu
G.6
4896 2726 8752 2 6
Giải Năm
G.5
2544 3  
Giải Tư
G.4
60218 15269 17976 36796 26813 87966 31685
4
5
4
2 5
Giải Ba
G.3
10196 31809 6 6 9
Giải Nhì
G.2
20284 7 6
Giải Nhất
G.1
49480 8 0 4 5
Giải ĐB
ĐB
280219 9 6 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 3 8 9
2 6
3  
4 4
5 2 5
6 6 9
7 6
8 0 4 5
9 6 6 6

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0  
Giải Bảy
G.7
570 1  
Giải Sáu
G.6
5746 2286 1841 2 7 8
Giải Năm
G.5
5560 3  
Giải Tư
G.4
24944 01860 62844 11277 77057 25327 66596
4
5
1 4 4 6 9
7
Giải Ba
G.3
89389 65328 6 0 0 5
Giải Nhì
G.2
81173 7 0 3 7
Giải Nhất
G.1
42149 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
820665 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 7 8
3  
4 1 4 4 6 9
5 7
6 0 0 5
7 0 3 7
8 6 9
9 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0  
Giải Bảy
G.7
189 1 7 9
Giải Sáu
G.6
0627 5732 4678 2 1 7 8
Giải Năm
G.5
7821 3 1 2 3 8
Giải Tư
G.4
99938 95119 74033 16273 33094 26791 85261
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
49517 38731 6 1
Giải Nhì
G.2
10544 7 3 8
Giải Nhất
G.1
43428 8 9
Giải ĐB
ĐB
183799 9 1 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7 9
2 1 7 8
3 1 2 3 8
4 4
5  
6 1
7 3 8
8 9
9 1 4 9