XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 1
Giải Bảy
G.7
255 1 2 2
Giải Sáu
G.6
9901 2040 5563 2 1
Giải Năm
G.5
7860 3  
Giải Tư
G.4
71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642
4
5
0 2 2
0 1 5 7
Giải Ba
G.3
43064 87657 6 0 1 3 4
Giải Nhì
G.2
00788 7 1
Giải Nhất
G.1
61412 8 8
Giải ĐB
ĐB
434661 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2 2
2 1
3  
4 0 2 2
5 0 1 5 7
6 0 1 3 4
7 1
8 8
9  

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 1 2 4
Giải Bảy
G.7
738 1 7
Giải Sáu
G.6
7385 0332 3627 2 7
Giải Năm
G.5
0701 3 2 2 4 5 8
Giải Tư
G.4
34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799
4
5
 
0
Giải Ba
G.3
36950 76595 6 0 3
Giải Nhì
G.2
27463 7  
Giải Nhất
G.1
79932 8 5
Giải ĐB
ĐB
910035 9 5 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 4
1 7
2 7
3 2 2 4 5 8
4  
5 0
6 0 3
7  
8 5
9 5 8 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 6
Giải Bảy
G.7
260 1 1 7 7
Giải Sáu
G.6
4417 9826 2521 2 1 6 8
Giải Năm
G.5
5464 3  
Giải Tư
G.4
73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277
4
5
2
0
Giải Ba
G.3
03184 06228 6 0 1 4
Giải Nhì
G.2
46550 7 1 3 6 7
Giải Nhất
G.1
88217 8 4
Giải ĐB
ĐB
548111 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 7 7
2 1 6 8
3  
4 2
5 0
6 0 1 4
7 1 3 6 7
8 4
9  

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 0 4 9
Giải Bảy
G.7
823 1 3 3 9
Giải Sáu
G.6
3545 7180 7029 2 3 9
Giải Năm
G.5
6166 3  
Giải Tư
G.4
21609 45093 22347 60819 01613 77673 13587
4
5
5 7
9
Giải Ba
G.3
63413 11204 6 6
Giải Nhì
G.2
82600 7 3
Giải Nhất
G.1
78759 8 0 7
Giải ĐB
ĐB
815897 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 9
1 3 3 9
2 3 9
3  
4 5 7
5 9
6 6
7 3
8 0 7
9 3 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 4
Giải Bảy
G.7
444 1 0 3 5 6
Giải Sáu
G.6
3210 2715 7404 2 3 3 8
Giải Năm
G.5
4823 3 0 0 5
Giải Tư
G.4
51023 84135 59341 78683 62060 70291 92328
4
5
1 4
7
Giải Ba
G.3
22630 74030 6 0
Giải Nhì
G.2
28916 7  
Giải Nhất
G.1
41657 8 3
Giải ĐB
ĐB
135513 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 0 3 5 6
2 3 3 8
3 0 0 5
4 1 4
5 7
6 0
7  
8 3
9 1

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 6 9 9
Giải Bảy
G.7
909 1 0
Giải Sáu
G.6
5910 1226 7875 2 5 6
Giải Năm
G.5
5330 3 0 7 8
Giải Tư
G.4
52795 24525 27361 93906 89237 30695 50557
4
5
8
7
Giải Ba
G.3
73138 12748 6 1 3 9
Giải Nhì
G.2
37663 7 5
Giải Nhất
G.1
62109 8  
Giải ĐB
ĐB
947869 9 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9 9
1 0
2 5 6
3 0 7 8
4 8
5 7
6 1 3 9
7 5
8  
9 5 5

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0  
Giải Bảy
G.7
873 1 4
Giải Sáu
G.6
9159 4575 2386 2 4 9
Giải Năm
G.5
3740 3 0
Giải Tư
G.4
68497 46078 40986 87192 93866 14124 06630
4
5
0
9
Giải Ba
G.3
89177 47014 6 3 6
Giải Nhì
G.2
30129 7 3 5 7 8 8
Giải Nhất
G.1
81578 8 6 6
Giải ĐB
ĐB
678163 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4
2 4 9
3 0
4 0
5 9
6 3 6
7 3 5 7 8 8
8 6 6
9 2 7

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 2
Giải Bảy
G.7
034 1 1 4 4 5
Giải Sáu
G.6
7214 5132 1115 2 0 4
Giải Năm
G.5
7182 3 2 4 7 9
Giải Tư
G.4
87714 18662 88853 73520 42302 15887 74639
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
32611 45737 6 2
Giải Nhì
G.2
86124 7  
Giải Nhất
G.1
04690 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
656294 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1 4 4 5
2 0 4
3 2 4 7 9
4  
5 3
6 2
7  
8 2 7
9 0 4

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 1 4
Giải Bảy
G.7
858 1 2 6 6
Giải Sáu
G.6
1016 5063 1939 2 6 7 8
Giải Năm
G.5
1328 3 9
Giải Tư
G.4
10848 85901 01326 52116 58949 92489 55083
4
5
8 9
3 8
Giải Ba
G.3
07504 51527 6 3
Giải Nhì
G.2
04072 7 2
Giải Nhất
G.1
92153 8 3 9
Giải ĐB
ĐB
123212 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4
1 2 6 6
2 6 7 8
3 9
4 8 9
5 3 8
6 3
7 2
8 3 9
9  

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 1 3 5 8
Giải Bảy
G.7
708 1  
Giải Sáu
G.6
0943 8122 3068 2 2
Giải Năm
G.5
3982 3 3
Giải Tư
G.4
55566 54841 93533 69898 87005 72201 39856
4
5
0 0 1 1 3 3
6
Giải Ba
G.3
98340 39540 6 6 8
Giải Nhì
G.2
53643 7  
Giải Nhất
G.1
70003 8 2
Giải ĐB
ĐB
200341 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 5 8
1  
2 2
3 3
4 0 0 1 1 3 3
5 6
6 6 8
7  
8 2
9 8

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 1
Giải Bảy
G.7
162 1 0 5
Giải Sáu
G.6
3544 7739 0715 2 1 3
Giải Năm
G.5
3252 3 0 9
Giải Tư
G.4
15410 33051 21890 05259 57557 29947 81201
4
5
4 7
1 2 7 9
Giải Ba
G.3
17685 49162 6 2 2
Giải Nhì
G.2
12123 7  
Giải Nhất
G.1
11221 8 5
Giải ĐB
ĐB
397330 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 5
2 1 3
3 0 9
4 4 7
5 1 2 7 9
6 2 2
7  
8 5
9 0

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 6
Giải Bảy
G.7
753 1 0 6
Giải Sáu
G.6
2969 3063 0429 2 9
Giải Năm
G.5
5078 3 0 2
Giải Tư
G.4
34910 56306 70652 17884 40254 85716 25946
4
5
6
2 3 4
Giải Ba
G.3
38330 52132 6 0 3 4 9
Giải Nhì
G.2
71779 7 8 9
Giải Nhất
G.1
48860 8 4
Giải ĐB
ĐB
721764 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 0 6
2 9
3 0 2
4 6
5 2 3 4
6 0 3 4 9
7 8 9
8 4
9  

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0 2 6 7 8
Giải Bảy
G.7
786 1 1 6 9
Giải Sáu
G.6
0911 2196 1042 2 3
Giải Năm
G.5
8766 3 1
Giải Tư
G.4
19208 99685 40585 01531 04819 58716 63807
4
5
2
6
Giải Ba
G.3
93602 94256 6 1 6
Giải Nhì
G.2
91023 7  
Giải Nhất
G.1
11306 8 5 5 6
Giải ĐB
ĐB
898861 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 7 8
1 1 6 9
2 3
3 1
4 2
5 6
6 1 6
7  
8 5 5 6
9 6

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 7
Giải Bảy
G.7
932 1 4
Giải Sáu
G.6
0344 8761 8314 2 6
Giải Năm
G.5
1980 3 2 4
Giải Tư
G.4
31143 53479 19687 03807 47489 64534 91779
4
5
3 4
2
Giải Ba
G.3
39478 18326 6 1
Giải Nhì
G.2
62083 7 8 9 9
Giải Nhất
G.1
97052 8 0 3 7 9
Giải ĐB
ĐB
777096 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 4
2 6
3 2 4
4 3 4
5 2
6 1
7 8 9 9
8 0 3 7 9
9 6