XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 7 7 9
Giải Bảy
G.7
548 1  
Giải Sáu
G.6
8944 7532 4509 2 3
Giải Năm
G.5
9859 3 1 2 6
Giải Tư
G.4
29899 76631 91023 91499 78378 32491 72040
4
5
0 4 8
4 9
Giải Ba
G.3
03407 36554 6  
Giải Nhì
G.2
88593 7 8
Giải Nhất
G.1
57436 8  
Giải ĐB
ĐB
112407 9 1 3 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 7 9
1  
2 3
3 1 2 6
4 0 4 8
5 4 9
6  
7 8
8  
9 1 3 9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 7
Giải Bảy
G.7
474 1 3 4 8
Giải Sáu
G.6
7970 1656 4192 2 3
Giải Năm
G.5
7785 3  
Giải Tư
G.4
77984 58790 32765 93618 27343 66168 71613
4
5
3 3
3 6
Giải Ba
G.3
64423 10253 6 5 8
Giải Nhì
G.2
71014 7 0 4
Giải Nhất
G.1
91543 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
735007 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 3 4 8
2 3
3  
4 3 3
5 3 6
6 5 8
7 0 4
8 4 5
9 0 2

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 2 2 5 5
Giải Bảy
G.7
395 1 1 8 9
Giải Sáu
G.6
2602 7850 1311 2  
Giải Năm
G.5
3019 3  
Giải Tư
G.4
13318 21942 35805 67041 05591 46605 38102
4
5
1 2 6
0 2
Giải Ba
G.3
71346 25052 6 6
Giải Nhì
G.2
19685 7 1
Giải Nhất
G.1
21271 8 5
Giải ĐB
ĐB
141166 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 5 5
1 1 8 9
2  
3  
4 1 2 6
5 0 2
6 6
7 1
8 5
9 1 5

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 1 6 7
Giải Bảy
G.7
115 1 5 7
Giải Sáu
G.6
8456 8826 4497 2 6
Giải Năm
G.5
2645 3 4 6 9
Giải Tư
G.4
45107 72581 93283 38606 63887 88901 39555
4
5
5
5 6
Giải Ba
G.3
15839 65217 6 2
Giải Nhì
G.2
91162 7  
Giải Nhất
G.1
61834 8 1 3 7
Giải ĐB
ĐB
719236 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6 7
1 5 7
2 6
3 4 6 9
4 5
5 5 6
6 2
7  
8 1 3 7
9 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 9
Giải Bảy
G.7
852 1 5
Giải Sáu
G.6
8835 3290 1509 2 7
Giải Năm
G.5
7927 3 4 5 9
Giải Tư
G.4
54839 61799 97194 86034 95578 38789 35790
4
5
5 5
2
Giải Ba
G.3
69645 86088 6  
Giải Nhì
G.2
38445 7 8
Giải Nhất
G.1
63915 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
452892 9 0 0 2 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 5
2 7
3 4 5 9
4 5 5
5 2
6  
7 8
8 8 9
9 0 0 2 4 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0 2 6 7
Giải Bảy
G.7
839 1 7
Giải Sáu
G.6
3645 5969 9174 2  
Giải Năm
G.5
5372 3 0 9 9
Giải Tư
G.4
09607 85076 56150 01517 41139 01748 16102
4
5
5 8
0 8
Giải Ba
G.3
79306 59430 6 9
Giải Nhì
G.2
21597 7 2 4 6
Giải Nhất
G.1
69758 8  
Giải ĐB
ĐB
440199 9 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 7
1 7
2  
3 0 9 9
4 5 8
5 0 8
6 9
7 2 4 6
8  
9 7 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 2 3
Giải Bảy
G.7
882 1 1
Giải Sáu
G.6
0649 0486 0521 2 1
Giải Năm
G.5
9044 3 3
Giải Tư
G.4
38286 78003 67002 43248 26175 91211 98769
4
5
4 4 8 9
 
Giải Ba
G.3
81280 54384 6 9
Giải Nhì
G.2
76844 7 2 5
Giải Nhất
G.1
70472 8 0 2 4 6 6
Giải ĐB
ĐB
127433 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 1
2 1
3 3
4 4 4 8 9
5  
6 9
7 2 5
8 0 2 4 6 6
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0  
Giải Bảy
G.7
930 1  
Giải Sáu
G.6
3637 3239 0037 2 2
Giải Năm
G.5
2546 3 0 7 7 9
Giải Tư
G.4
80565 99345 17665 15848 00863 44550 12863
4
5
5 6 8
0 1
Giải Ba
G.3
21095 64522 6 3 3 4 5 5
Giải Nhì
G.2
73664 7  
Giải Nhất
G.1
66651 8 3
Giải ĐB
ĐB
126283 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 2
3 0 7 7 9
4 5 6 8
5 0 1
6 3 3 4 5 5
7  
8 3
9 5

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0  
Giải Bảy
G.7
239 1 6 8 8
Giải Sáu
G.6
9174 8418 9516 2  
Giải Năm
G.5
8962 3 8 9
Giải Tư
G.4
50842 44938 69562 65499 68599 20745 30018
4
5
2 5
 
Giải Ba
G.3
64584 12277 6 2 2 6
Giải Nhì
G.2
65396 7 4 7 8
Giải Nhất
G.1
26466 8 4
Giải ĐB
ĐB
484678 9 6 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6 8 8
2  
3 8 9
4 2 5
5  
6 2 2 6
7 4 7 8
8 4
9 6 9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 0 8
Giải Bảy
G.7
116 1 3 4 6
Giải Sáu
G.6
5914 2699 7500 2 3 8
Giải Năm
G.5
8068 3  
Giải Tư
G.4
00453 36777 79693 29123 98413 67898 07198
4
5
 
3 6
Giải Ba
G.3
42973 56856 6 6 8
Giải Nhì
G.2
05366 7 3 7
Giải Nhất
G.1
92328 8  
Giải ĐB
ĐB
957308 9 3 8 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 3 4 6
2 3 8
3  
4  
5 3 6
6 6 8
7 3 7
8  
9 3 8 8 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 4
Giải Bảy
G.7
392 1 3 7
Giải Sáu
G.6
9833 1453 6944 2 1
Giải Năm
G.5
1382 3 3 3 5 8
Giải Tư
G.4
32152 53881 69140 62899 84113 93621 49241
4
5
0 1 4
2 3
Giải Ba
G.3
60033 30035 6  
Giải Nhì
G.2
73617 7  
Giải Nhất
G.1
50604 8 1 2
Giải ĐB
ĐB
343438 9 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 3 7
2 1
3 3 3 5 8
4 0 1 4
5 2 3
6  
7  
8 1 2
9 2 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 0
Giải Bảy
G.7
158 1 3 6
Giải Sáu
G.6
5456 8893 7727 2 7
Giải Năm
G.5
6781 3 2
Giải Tư
G.4
73645 15880 60932 45359 31183 56147 38116
4
5
5 7
0 6 7 8 9
Giải Ba
G.3
41563 01800 6 3
Giải Nhì
G.2
84757 7  
Giải Nhất
G.1
11650 8 0 1 3
Giải ĐB
ĐB
922213 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3 6
2 7
3 2
4 5 7
5 0 6 7 8 9
6 3
7  
8 0 1 3
9 3

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 2
Giải Bảy
G.7
381 1 4 6 7
Giải Sáu
G.6
6733 5478 9545 2 2 4 9
Giải Năm
G.5
3647 3 1 3
Giải Tư
G.4
54362 52797 20146 78622 99402 38616 62017
4
5
5 6 7
 
Giải Ba
G.3
55931 57724 6 2 4
Giải Nhì
G.2
57329 7 8
Giải Nhất
G.1
30364 8 1
Giải ĐB
ĐB
552114 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 4 6 7
2 2 4 9
3 1 3
4 5 6 7
5  
6 2 4
7 8
8 1
9 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 4 8
Giải Bảy
G.7
972 1 3 8
Giải Sáu
G.6
7769 2113 9797 2 0 7
Giải Năm
G.5
3991 3 2
Giải Tư
G.4
41808 40118 79466 16304 77857 84527 81580
4
5
 
7
Giải Ba
G.3
50076 74020 6 6 9
Giải Nhì
G.2
26678 7 2 6 8
Giải Nhất
G.1
17532 8 0 7
Giải ĐB
ĐB
425487 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 3 8
2 0 7
3 2
4  
5 7
6 6 9
7 2 6 8
8 0 7
9 1 7