XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 5
Giải Bảy
G.7
899 1 2
Giải Sáu
G.6
9237 5996 2512 2 2
Giải Năm
G.5
1696 3 6 7 9
Giải Tư
G.4
42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950
4
5
 
0
Giải Ba
G.3
46122 74876 6  
Giải Nhì
G.2
06139 7 5 6 8
Giải Nhất
G.1
69999 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
985281 9 6 6 6 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 2
2 2
3 6 7 9
4  
5 0
6  
7 5 6 8
8 1 3
9 6 6 6 9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0  
Giải Bảy
G.7
646 1 7
Giải Sáu
G.6
4241 4417 7421 2 1 7
Giải Năm
G.5
3951 3 2 3 4
Giải Tư
G.4
88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527
4
5
1 2 6
1 2 5 7
Giải Ba
G.3
72652 73586 6 7
Giải Nhì
G.2
84633 7 2 5
Giải Nhất
G.1
74632 8 6
Giải ĐB
ĐB
835555 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7
2 1 7
3 2 3 4
4 1 2 6
5 1 2 5 7
6 7
7 2 5
8 6
9  

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 2 7
Giải Bảy
G.7
558 1 3 4 5
Giải Sáu
G.6
7515 3948 3907 2 6
Giải Năm
G.5
2035 3 0 5
Giải Tư
G.4
49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030
4
5
2 4 8
1 8
Giải Ba
G.3
86963 79370 6 3 9
Giải Nhì
G.2
25851 7 0 9
Giải Nhất
G.1
60344 8  
Giải ĐB
ĐB
929614 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 3 4 5
2 6
3 0 5
4 2 4 8
5 1 8
6 3 9
7 0 9
8  
9  

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 0 2
Giải Bảy
G.7
888 1 3
Giải Sáu
G.6
3622 4875 4751 2 2 7 7
Giải Năm
G.5
1539 3 0 7 9
Giải Tư
G.4
12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788
4
5
2
1
Giải Ba
G.3
23387 08827 6 8
Giải Nhì
G.2
85837 7 5
Giải Nhất
G.1
89502 8 7 8 8
Giải ĐB
ĐB
992668 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2
1 3
2 2 7 7
3 0 7 9
4 2
5 1
6 8
7 5
8 7 8 8
9 8

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 8
Giải Bảy
G.7
632 1 2 4
Giải Sáu
G.6
2639 9214 0698 2 1
Giải Năm
G.5
7950 3 1 2 3 9
Giải Tư
G.4
36531 23080 10212 37908 23990 70621 51694
4
5
9
0 6
Giải Ba
G.3
09449 88556 6  
Giải Nhì
G.2
20071 7 1
Giải Nhất
G.1
91894 8 0
Giải ĐB
ĐB
517333 9 0 4 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 2 4
2 1
3 1 2 3 9
4 9
5 0 6
6  
7 1
8 0
9 0 4 4 8

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 2 3 5 7
Giải Bảy
G.7
507 1  
Giải Sáu
G.6
3358 2765 5249 2 2
Giải Năm
G.5
8866 3 3 8
Giải Tư
G.4
54442 61503 76883 58184 79654 64405 39077
4
5
2 9
4 8
Giải Ba
G.3
04822 33338 6 3 5 6
Giải Nhì
G.2
65133 7 7
Giải Nhất
G.1
56902 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
287063 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 5 7
1  
2 2
3 3 8
4 2 9
5 4 8
6 3 5 6
7 7
8 3 4
9  

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 6 6 6 8
Giải Bảy
G.7
645 1 1
Giải Sáu
G.6
4353 1876 7872 2 6
Giải Năm
G.5
6256 3  
Giải Tư
G.4
13026 15273 87889 62306 59550 69656 03008
4
5
3 5
0 3 6 6
Giải Ba
G.3
10206 26111 6 1
Giải Nhì
G.2
76443 7 2 3 6
Giải Nhất
G.1
59106 8 9
Giải ĐB
ĐB
247061 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6 6 8
1 1
2 6
3  
4 3 5
5 0 3 6 6
6 1
7 2 3 6
8 9
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 2
Giải Bảy
G.7
472 1  
Giải Sáu
G.6
8036 0224 2258 2 4 5
Giải Năm
G.5
1845 3 4 6
Giải Tư
G.4
67534 54653 55944 90925 85856 76398 56502
4
5
1 1 4 5
3 6 8 8
Giải Ba
G.3
18741 57487 6  
Giải Nhì
G.2
57058 7 2
Giải Nhất
G.1
26791 8 7
Giải ĐB
ĐB
716241 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1  
2 4 5
3 4 6
4 1 1 4 5
5 3 6 8 8
6  
7 2
8 7
9 1 8

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 2 5
Giải Bảy
G.7
505 1 9
Giải Sáu
G.6
1166 2475 9828 2 0 7 7 8
Giải Năm
G.5
5849 3 5 9
Giải Tư
G.4
06039 93320 73690 06927 10927 06045 48699
4
5
5 6 9
 
Giải Ba
G.3
85435 64602 6 6
Giải Nhì
G.2
96773 7 3 5
Giải Nhất
G.1
30646 8  
Giải ĐB
ĐB
439619 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5
1 9
2 0 7 7 8
3 5 9
4 5 6 9
5  
6 6
7 3 5
8  
9 0 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 1 7 9
Giải Bảy
G.7
354 1 3 6
Giải Sáu
G.6
7176 7754 7722 2 2 2 7
Giải Năm
G.5
3322 3 6
Giải Tư
G.4
82250 14536 89781 74960 11613 79555 02492
4
5
 
0 4 4 5
Giải Ba
G.3
02701 59707 6 0
Giải Nhì
G.2
39316 7 6
Giải Nhất
G.1
13727 8 1
Giải ĐB
ĐB
381709 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 9
1 3 6
2 2 2 7
3 6
4  
5 0 4 4 5
6 0
7 6
8 1
9 2

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 5 7
Giải Bảy
G.7
156 1 9
Giải Sáu
G.6
1357 6019 2561 2 2
Giải Năm
G.5
4805 3 8
Giải Tư
G.4
50179 01422 05647 80892 92407 96478 38965
4
5
6 7
6 7
Giải Ba
G.3
09291 01546 6 1 5
Giải Nhì
G.2
20392 7 0 8 9
Giải Nhất
G.1
37138 8  
Giải ĐB
ĐB
395170 9 1 2 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 9
2 2
3 8
4 6 7
5 6 7
6 1 5
7 0 8 9
8  
9 1 2 2

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 5
Giải Bảy
G.7
614 1 1 4
Giải Sáu
G.6
0205 5152 6448 2 0 7 9
Giải Năm
G.5
9987 3 3
Giải Tư
G.4
60049 79427 69665 22060 09511 01243 41599
4
5
3 8 9
2
Giải Ba
G.3
47264 32533 6 0 4 5
Giải Nhì
G.2
67820 7 4
Giải Nhất
G.1
90574 8 7
Giải ĐB
ĐB
817929 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1 4
2 0 7 9
3 3
4 3 8 9
5 2
6 0 4 5
7 4
8 7
9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 2 8
Giải Bảy
G.7
733 1 1 3 6
Giải Sáu
G.6
5828 3155 9377 2 8 8
Giải Năm
G.5
5344 3 3 9
Giải Tư
G.4
36355 27697 16480 80816 88008 31339 64093
4
5
4
5 5
Giải Ba
G.3
44169 62411 6 9
Giải Nhì
G.2
95528 7 7
Giải Nhất
G.1
25313 8 0
Giải ĐB
ĐB
266002 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 1 3 6
2 8 8
3 3 9
4 4
5 5 5
6 9
7 7
8 0
9 3 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 2
Giải Bảy
G.7
783 1 2 5 7
Giải Sáu
G.6
0680 0515 3053 2 3 8
Giải Năm
G.5
1273 3 5
Giải Tư
G.4
43670 82545 47690 49512 62835 66555 35102
4
5
2 5
3 5
Giải Ba
G.3
77842 07523 6  
Giải Nhì
G.2
75190 7 0 3
Giải Nhất
G.1
70628 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
348917 9 0 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 2 5 7
2 3 8
3 5
4 2 5
5 3 5
6  
7 0 3
8 0 3
9 0 0