XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0  
Giải Bảy
G.7
589 1 3 5
Giải Sáu
G.6
5156 8485 8176 2 3
Giải Năm
G.5
6823 3 7
Giải Tư
G.4
56950 17375 11913 42672 20476 09095 04793
4
5
2 6
0 6
Giải Ba
G.3
95946 02642 6  
Giải Nhì
G.2
55073 7 2 3 5 6 6
Giải Nhất
G.1
58837 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
701315 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 5
2 3
3 7
4 2 6
5 0 6
6  
7 2 3 5 6 6
8 5 9
9 3 5

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 2 5 7 8
Giải Bảy
G.7
015 1 5
Giải Sáu
G.6
5807 9180 5133 2 0 5
Giải Năm
G.5
1799 3 2 3
Giải Tư
G.4
10205 26667 64908 69378 20365 11354 82420
4
5
3 5
4
Giải Ba
G.3
41043 66245 6 5 7
Giải Nhì
G.2
05902 7 8
Giải Nhất
G.1
69732 8 0
Giải ĐB
ĐB
539125 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 7 8
1 5
2 0 5
3 2 3
4 3 5
5 4
6 5 7
7 8
8 0
9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0  
Giải Bảy
G.7
569 1 3 6
Giải Sáu
G.6
1852 2668 5716 2 8 9
Giải Năm
G.5
3733 3 3 5
Giải Tư
G.4
83942 59728 29169 01697 80635 54313 76660
4
5
0 2
2 2 7 9
Giải Ba
G.3
36740 25729 6 0 8 9 9
Giải Nhì
G.2
74152 7  
Giải Nhất
G.1
02157 8  
Giải ĐB
ĐB
687059 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 6
2 8 9
3 3 5
4 0 2
5 2 2 7 9
6 0 8 9 9
7  
8  
9 7

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 2 6
Giải Bảy
G.7
033 1 7
Giải Sáu
G.6
7080 1757 6006 2 1 2
Giải Năm
G.5
8286 3 0 1 3
Giải Tư
G.4
61167 12217 62875 92445 43902 59322 73331
4
5
0 5
7
Giải Ba
G.3
81761 44140 6 1 2 7
Giải Nhì
G.2
04421 7 5
Giải Nhất
G.1
81930 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
685962 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 7
2 1 2
3 0 1 3
4 0 5
5 7
6 1 2 7
7 5
8 0 6
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 0 2
Giải Bảy
G.7
423 1  
Giải Sáu
G.6
6072 2295 4868 2 3
Giải Năm
G.5
1466 3 1 3 4
Giải Tư
G.4
43834 28565 18480 79952 58895 25702 08331
4
5
 
2
Giải Ba
G.3
30492 71099 6 5 6 8
Giải Nhì
G.2
02033 7 2 3
Giải Nhất
G.1
30773 8 0
Giải ĐB
ĐB
389600 9 2 5 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2
1  
2 3
3 1 3 4
4  
5 2
6 5 6 8
7 2 3
8 0
9 2 5 5 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 2 7
Giải Bảy
G.7
050 1 5 6 9
Giải Sáu
G.6
0933 6907 1338 2  
Giải Năm
G.5
8302 3 3 6 8 9
Giải Tư
G.4
47260 61719 45636 88884 69092 60015 66053
4
5
 
0 3
Giải Ba
G.3
08739 29967 6 0 7
Giải Nhì
G.2
07775 7 5
Giải Nhất
G.1
87716 8 4 7
Giải ĐB
ĐB
796887 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 5 6 9
2  
3 3 6 8 9
4  
5 0 3
6 0 7
7 5
8 4 7
9 2

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0  
Giải Bảy
G.7
417 1 7 7
Giải Sáu
G.6
7744 7390 9555 2 1 8
Giải Năm
G.5
7434 3 4
Giải Tư
G.4
66828 85081 90821 88766 88687 66788 98517
4
5
4
5 5
Giải Ba
G.3
25372 32080 6 6
Giải Nhì
G.2
06355 7 2
Giải Nhất
G.1
61288 8 0 1 1 7 8 8
Giải ĐB
ĐB
159781 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7 7
2 1 8
3 4
4 4
5 5 5
6 6
7 2
8 0 1 1 7 8 8
9 0

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 4 5
Giải Bảy
G.7
123 1  
Giải Sáu
G.6
4299 1039 1244 2 3 6
Giải Năm
G.5
8396 3 9
Giải Tư
G.4
65426 48804 12778 76897 58605 24382 55586
4
5
0 4 8
6
Giải Ba
G.3
75064 23848 6 4
Giải Nhì
G.2
35656 7 8
Giải Nhất
G.1
50199 8 2 6
Giải ĐB
ĐB
575240 9 6 7 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1  
2 3 6
3 9
4 0 4 8
5 6
6 4
7 8
8 2 6
9 6 7 9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0  
Giải Bảy
G.7
094 1 0 4 7
Giải Sáu
G.6
4317 4393 1638 2 3 6
Giải Năm
G.5
9099 3 8
Giải Tư
G.4
85274 70682 63557 71423 59440 16851 25026
4
5
0 7
1 4 7
Giải Ba
G.3
85276 21547 6  
Giải Nhì
G.2
41354 7 4 6
Giải Nhất
G.1
00514 8 2
Giải ĐB
ĐB
525010 9 3 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 4 7
2 3 6
3 8
4 0 7
5 1 4 7
6  
7 4 6
8 2
9 3 4 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 0 6 9 9
Giải Bảy
G.7
543 1 7 7
Giải Sáu
G.6
8109 7776 6870 2 9
Giải Năm
G.5
7896 3 2
Giải Tư
G.4
84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932
4
5
1 3 8
7
Giải Ba
G.3
49041 00709 6 9
Giải Nhì
G.2
21369 7 0 6
Giải Nhất
G.1
98417 8 2
Giải ĐB
ĐB
768029 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6 9 9
1 7 7
2 9
3 2
4 1 3 8
5 7
6 9
7 0 6
8 2
9 6

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 0 5 8 8
Giải Bảy
G.7
508 1 7
Giải Sáu
G.6
4182 9995 2808 2 2 5
Giải Năm
G.5
6448 3 2 7
Giải Tư
G.4
17125 01337 73296 45488 36500 23617 59222
4
5
2 8 8
8
Giải Ba
G.3
77258 33042 6  
Giải Nhì
G.2
36732 7  
Giải Nhất
G.1
43448 8 2 8
Giải ĐB
ĐB
690805 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 8 8
1 7
2 2 5
3 2 7
4 2 8 8
5 8
6  
7  
8 2 8
9 5 6

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 5 5
Giải Bảy
G.7
372 1 2 9
Giải Sáu
G.6
3005 7205 1719 2 1 1
Giải Năm
G.5
8674 3  
Giải Tư
G.4
75659 77652 68756 15076 60093 70912 52074
4
5
 
2 6 7 9
Giải Ba
G.3
23957 32521 6 7
Giải Nhì
G.2
54921 7 2 4 4 6
Giải Nhất
G.1
99067 8 6
Giải ĐB
ĐB
066786 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5
1 2 9
2 1 1
3  
4  
5 2 6 7 9
6 7
7 2 4 4 6
8 6
9 3

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 2 2 4 6
Giải Bảy
G.7
202 1 3 8
Giải Sáu
G.6
6918 6613 2066 2 1 3 7
Giải Năm
G.5
1227 3  
Giải Tư
G.4
36704 78947 02264 27521 07642 71982 09349
4
5
2 7 9
 
Giải Ba
G.3
86823 71102 6 4 4 6
Giải Nhì
G.2
73279 7 9
Giải Nhất
G.1
66306 8 2
Giải ĐB
ĐB
460764 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 4 6
1 3 8
2 1 3 7
3  
4 2 7 9
5  
6 4 4 6
7 9
8 2
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 2
Giải Bảy
G.7
423 1 5 9
Giải Sáu
G.6
3620 8119 9715 2 0 0 3
Giải Năm
G.5
3084 3 2 8
Giải Tư
G.4
85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752
4
5
1
2 2
Giải Ba
G.3
39175 72498 6  
Giải Nhì
G.2
04690 7 0 5
Giải Nhất
G.1
67384 8 4 4
Giải ĐB
ĐB
674052 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 5 9
2 0 0 3
3 2 8
4 1
5 2 2
6  
7 0 5
8 4 4
9 0 8