XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 4 4 6 9
Giải Bảy
G.7
706 1 1
Giải Sáu
G.6
5797 6611 4946 2 0 0
Giải Năm
G.5
1520 3 0 4 9
Giải Tư
G.4
33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004
4
5
1 6 7
8
Giải Ba
G.3
72641 07534 6  
Giải Nhì
G.2
20980 7  
Giải Nhất
G.1
57104 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
462239 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 6 9
1 1
2 0 0
3 0 4 9
4 1 6 7
5 8
6  
7  
8 0 9
9 7

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0  
Giải Bảy
G.7
997 1 9
Giải Sáu
G.6
6269 3687 9260 2 8 9
Giải Năm
G.5
0446 3  
Giải Tư
G.4
60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257
4
5
6
7 7 7 8
Giải Ba
G.3
38128 96968 6 0 3 8 9
Giải Nhì
G.2
32098 7  
Giải Nhất
G.1
24657 8 1 7
Giải ĐB
ĐB
744897 9 7 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 8 9
3  
4 6
5 7 7 7 8
6 0 3 8 9
7  
8 1 7
9 7 7 8

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 6
Giải Bảy
G.7
062 1 2 3 5
Giải Sáu
G.6
3525 1981 2715 2 3 5
Giải Năm
G.5
3712 3  
Giải Tư
G.4
97981 60892 33754 22541 91254 76546 09113
4
5
1 2 6
1 4 4 9
Giải Ba
G.3
32523 25706 6 2
Giải Nhì
G.2
25759 7  
Giải Nhất
G.1
91551 8 1 1
Giải ĐB
ĐB
535342 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 2 3 5
2 3 5
3  
4 1 2 6
5 1 4 4 9
6 2
7  
8 1 1
9 2

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 7 8
Giải Bảy
G.7
135 1 3
Giải Sáu
G.6
9941 8369 2375 2 2 9 9 9
Giải Năm
G.5
2529 3 5 8
Giải Tư
G.4
11808 52138 56158 00907 68022 74729 40970
4
5
1
8
Giải Ba
G.3
63682 69278 6 9
Giải Nhì
G.2
56429 7 0 5 8 9
Giải Nhất
G.1
98913 8 2
Giải ĐB
ĐB
044379 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 3
2 2 9 9 9
3 5 8
4 1
5 8
6 9
7 0 5 8 9
8 2
9  

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0  
Giải Bảy
G.7
815 1 5 8 8 9
Giải Sáu
G.6
6131 0138 3884 2 3 3 5 8
Giải Năm
G.5
2018 3 1 8 9
Giải Tư
G.4
78718 56983 77428 37225 45683 28192 97623
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
00723 07049 6  
Giải Nhì
G.2
06239 7  
Giải Nhất
G.1
94485 8 3 3 4 5
Giải ĐB
ĐB
004119 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 8 8 9
2 3 3 5 8
3 1 8 9
4 9
5  
6  
7  
8 3 3 4 5
9 2

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0  
Giải Bảy
G.7
128 1 0 3
Giải Sáu
G.6
2364 8962 6464 2 7 8
Giải Năm
G.5
1354 3 1
Giải Tư
G.4
23247 06646 62127 05510 78885 79490 62468
4
5
6 7
0 4
Giải Ba
G.3
12563 68831 6 2 3 4 4 8
Giải Nhì
G.2
57850 7  
Giải Nhất
G.1
66781 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
978113 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 3
2 7 8
3 1
4 6 7
5 0 4
6 2 3 4 4 8
7  
8 1 5
9 0

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 3 6 9
Giải Bảy
G.7
868 1 4 7
Giải Sáu
G.6
8517 8161 6906 2  
Giải Năm
G.5
3848 3 4
Giải Tư
G.4
51909 58103 44390 00084 96094 48053 10356
4
5
0 8
3 6
Giải Ba
G.3
16534 96514 6 1 2 4 8
Giải Nhì
G.2
46964 7  
Giải Nhất
G.1
26840 8 4
Giải ĐB
ĐB
828062 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 9
1 4 7
2  
3 4
4 0 8
5 3 6
6 1 2 4 8
7  
8 4
9 0 4

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 3 6
Giải Bảy
G.7
612 1 2 6
Giải Sáu
G.6
3330 0951 1206 2  
Giải Năm
G.5
3670 3 0 0
Giải Tư
G.4
84560 71550 05586 51251 59846 36616 82130
4
5
6 6 9
0 1 1 6
Giải Ba
G.3
54067 76303 6 0 7
Giải Nhì
G.2
49946 7 0
Giải Nhất
G.1
63449 8 6
Giải ĐB
ĐB
917756 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1 2 6
2  
3 0 0
4 6 6 9
5 0 1 1 6
6 0 7
7 0
8 6
9  

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 0 5
Giải Bảy
G.7
376 1  
Giải Sáu
G.6
3199 7881 5305 2 1 4 7
Giải Năm
G.5
4341 3  
Giải Tư
G.4
03621 50298 05590 22527 52270 59342 83790
4
5
1 2
 
Giải Ba
G.3
61900 88168 6 8
Giải Nhì
G.2
49299 7 0 6 6
Giải Nhất
G.1
39324 8 1
Giải ĐB
ĐB
030676 9 0 0 8 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5
1  
2 1 4 7
3  
4 1 2
5  
6 8
7 0 6 6
8 1
9 0 0 8 9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 7 8
Giải Bảy
G.7
547 1 2
Giải Sáu
G.6
3408 9473 6937 2  
Giải Năm
G.5
8012 3 7
Giải Tư
G.4
07289 16993 86343 23480 50977 19107 16941
4
5
0 1 3 7
4 6
Giải Ba
G.3
53540 91056 6  
Giải Nhì
G.2
61575 7 3 5 7
Giải Nhất
G.1
73399 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
768154 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 2
2  
3 7
4 0 1 3 7
5 4 6
6  
7 3 5 7
8 0 9
9 3 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 1
Giải Bảy
G.7
947 1 5 8
Giải Sáu
G.6
5035 9974 9024 2 4
Giải Năm
G.5
4376 3 5
Giải Tư
G.4
54762 52518 51582 06801 32415 91967 18397
4
5
1 7
1 6
Giải Ba
G.3
17956 42662 6 2 2 7
Giải Nhì
G.2
25841 7 4 6
Giải Nhất
G.1
44092 8 2
Giải ĐB
ĐB
193251 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 5 8
2 4
3 5
4 1 7
5 1 6
6 2 2 7
7 4 6
8 2
9 2 7

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 5
Giải Bảy
G.7
383 1 3 4
Giải Sáu
G.6
4305 3878 9968 2 5
Giải Năm
G.5
1725 3 0 3
Giải Tư
G.4
90762 09813 26130 19466 21678 50975 42654
4
5
 
4
Giải Ba
G.3
42764 52979 6 1 2 4 6 8
Giải Nhì
G.2
34714 7 5 8 8 9
Giải Nhất
G.1
69461 8 3
Giải ĐB
ĐB
199333 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 3 4
2 5
3 0 3
4  
5 4
6 1 2 4 6 8
7 5 8 8 9
8 3
9  

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 4 7 9
Giải Bảy
G.7
707 1 0 2
Giải Sáu
G.6
2447 3212 1949 2 3
Giải Năm
G.5
4409 3  
Giải Tư
G.4
71299 69359 16604 30679 43183 66160 38998
4
5
7 9
9
Giải Ba
G.3
42423 15364 6 0 4
Giải Nhì
G.2
58481 7 0 9
Giải Nhất
G.1
24610 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
921470 9 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7 9
1 0 2
2 3
3  
4 7 9
5 9
6 0 4
7 0 9
8 1 3
9 8 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0  
Giải Bảy
G.7
756 1 5 6 7
Giải Sáu
G.6
3989 6317 3439 2  
Giải Năm
G.5
2932 3 2 8 9
Giải Tư
G.4
84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774
4
5
 
2 6 9
Giải Ba
G.3
18870 13515 6 8
Giải Nhì
G.2
10259 7 0 0 4
Giải Nhất
G.1
84670 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
766838 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 6 7
2  
3 2 8 9
4  
5 2 6 9
6 8
7 0 0 4
8 8 9
9 4 5