XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 5 5
Giải Bảy
G.7
212 1 1 2 5 7
Giải Sáu
G.6
9417 5711 0405 2  
Giải Năm
G.5
0915 3  
Giải Tư
G.4
33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166
4
5
 
6 9
Giải Ba
G.3
66696 27905 6 0 3 5 6
Giải Nhì
G.2
42591 7 7
Giải Nhất
G.1
39360 8 2
Giải ĐB
ĐB
488382 9 1 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5
1 1 2 5 7
2  
3  
4  
5 6 9
6 0 3 5 6
7 7
8 2
9 1 1 6

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 0 6
Giải Bảy
G.7
182 1 6 9
Giải Sáu
G.6
4139 0619 1824 2 0 4 8
Giải Năm
G.5
0028 3 9
Giải Tư
G.4
93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369
4
5
 
2 5
Giải Ba
G.3
25578 03989 6 9
Giải Nhì
G.2
32720 7 6 8
Giải Nhất
G.1
91906 8 2 7 9
Giải ĐB
ĐB
370295 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 6 9
2 0 4 8
3 9
4  
5 2 5
6 9
7 6 8
8 2 7 9
9 5

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 1 2 5
Giải Bảy
G.7
090 1 5 6
Giải Sáu
G.6
0799 7180 7162 2 2
Giải Năm
G.5
8382 3 0 1 7
Giải Tư
G.4
48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302
4
5
2 5
 
Giải Ba
G.3
60145 37801 6 2
Giải Nhì
G.2
71505 7  
Giải Nhất
G.1
50730 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
527815 9 0 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 5
1 5 6
2 2
3 0 1 7
4 2 5
5  
6 2
7  
8 0 2
9 0 6 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 9
Giải Bảy
G.7
361 1 1 1
Giải Sáu
G.6
4768 3034 4309 2 3 6 9
Giải Năm
G.5
5130 3 0 4
Giải Tư
G.4
95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311
4
5
4 8
1
Giải Ba
G.3
10761 21681 6 1 1 2 8
Giải Nhì
G.2
07744 7  
Giải Nhất
G.1
08462 8 1
Giải ĐB
ĐB
671811 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 1 1
2 3 6 9
3 0 4
4 4 8
5 1
6 1 1 2 8
7  
8 1
9 2

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 3 7
Giải Bảy
G.7
958 1  
Giải Sáu
G.6
4330 9203 0346 2 6
Giải Năm
G.5
7885 3 0
Giải Tư
G.4
86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455
4
5
6
5 8 8 9
Giải Ba
G.3
87897 65968 6 8
Giải Nhì
G.2
31691 7 2
Giải Nhất
G.1
07507 8 0 5 8
Giải ĐB
ĐB
965159 9 1 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7
1  
2 6
3 0
4 6
5 5 8 8 9
6 8
7 2
8 0 5 8
9 1 7 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 4 7
Giải Bảy
G.7
678 1 7
Giải Sáu
G.6
2094 1141 6417 2 2 7
Giải Năm
G.5
4292 3 6
Giải Tư
G.4
65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836
4
5
0 1 6
7 9
Giải Ba
G.3
74927 58240 6  
Giải Nhì
G.2
20646 7 3 8
Giải Nhất
G.1
83998 8  
Giải ĐB
ĐB
546657 9 2 4 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 7
2 2 7
3 6
4 0 1 6
5 7 9
6  
7 3 8
8  
9 2 4 8 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 5 8
Giải Bảy
G.7
267 1 1 2 5 7
Giải Sáu
G.6
5511 6912 0865 2 4
Giải Năm
G.5
8415 3  
Giải Tư
G.4
87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874
4
5
5 8
3
Giải Ba
G.3
24448 60017 6 5 7 9
Giải Nhì
G.2
40124 7 4 8 9
Giải Nhất
G.1
93408 8  
Giải ĐB
ĐB
935145 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 1 2 5 7
2 4
3  
4 5 8
5 3
6 5 7 9
7 4 8 9
8  
9 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 8 9
Giải Bảy
G.7
924 1  
Giải Sáu
G.6
1346 5972 9337 2 4 6
Giải Năm
G.5
1626 3 5 7
Giải Tư
G.4
89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209
4
5
6 6
2
Giải Ba
G.3
00435 14671 6 2 4
Giải Nhì
G.2
47346 7 1 2 4 7
Giải Nhất
G.1
94084 8 4 7
Giải ĐB
ĐB
884887 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9
1  
2 4 6
3 5 7
4 6 6
5 2
6 2 4
7 1 2 4 7
8 4 7
9  

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 3
Giải Bảy
G.7
836 1 3
Giải Sáu
G.6
6099 5040 5450 2  
Giải Năm
G.5
4013 3 2 3 4 6
Giải Tư
G.4
74734 74403 04855 35397 20973 78566 44233
4
5
0
0 5
Giải Ba
G.3
18370 76189 6 6
Giải Nhì
G.2
59132 7 0 3
Giải Nhất
G.1
14296 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
018482 9 6 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 3
2  
3 2 3 4 6
4 0
5 0 5
6 6
7 0 3
8 2 9
9 6 7 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 2
Giải Bảy
G.7
974 1 9
Giải Sáu
G.6
0502 3686 2724 2 4 7
Giải Năm
G.5
1535 3 5 5 8
Giải Tư
G.4
59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735
4
5
3 4
5
Giải Ba
G.3
84463 50844 6 3 4
Giải Nhì
G.2
52464 7 4
Giải Nhất
G.1
41591 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
823499 9 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 9
2 4 7
3 5 5 8
4 3 4
5 5
6 3 4
7 4
8 0 6
9 1 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 0
Giải Bảy
G.7
057 1 3
Giải Sáu
G.6
4897 3600 6720 2 0 0 0 8
Giải Năm
G.5
0597 3 1 6
Giải Tư
G.4
14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128
4
5
9
7 8
Giải Ba
G.3
94858 13091 6 1 5
Giải Nhì
G.2
23731 7 6
Giải Nhất
G.1
49236 8  
Giải ĐB
ĐB
767861 9 1 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3
2 0 0 0 8
3 1 6
4 9
5 7 8
6 1 5
7 6
8  
9 1 7 7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 6 6
Giải Bảy
G.7
251 1 7
Giải Sáu
G.6
9278 7484 6254 2 5
Giải Năm
G.5
5806 3 3 7
Giải Tư
G.4
04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279
4
5
5
1 4 9
Giải Ba
G.3
16133 73406 6  
Giải Nhì
G.2
33698 7 0 1 2 8 9
Giải Nhất
G.1
93971 8 4
Giải ĐB
ĐB
196370 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6
1 7
2 5
3 3 7
4 5
5 1 4 9
6  
7 0 1 2 8 9
8 4
9 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 6
Giải Bảy
G.7
161 1 6
Giải Sáu
G.6
7761 9424 8035 2 4
Giải Năm
G.5
6183 3 5 6
Giải Tư
G.4
61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086
4
5
5
2
Giải Ba
G.3
07163 00306 6 1 1 2 3
Giải Nhì
G.2
57945 7 2
Giải Nhất
G.1
75236 8 3 3 6 6
Giải ĐB
ĐB
433986 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 6
2 4
3 5 6
4 5
5 2
6 1 1 2 3
7 2
8 3 3 6 6
9 2

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 0
Giải Bảy
G.7
021 1 0 2 5
Giải Sáu
G.6
6137 1321 8035 2 1 1
Giải Năm
G.5
2410 3 1 5 5 7 7
Giải Tư
G.4
22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
15935 46964 6 4
Giải Nhì
G.2
85794 7  
Giải Nhất
G.1
96790 8  
Giải ĐB
ĐB
942349 9 0 2 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0 2 5
2 1 1
3 1 5 5 7 7
4 9
5  
6 4
7  
8  
9 0 2 2 4