XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0  
Giải Bảy
G.7
782 1 1 3
Giải Sáu
G.6
6768 6263 2884 2 5 6
Giải Năm
G.5
2143 3 3 5 6
Giải Tư
G.4
17011 58498 21126 36054 78068 09033 84625
4
5
3
4
Giải Ba
G.3
15762 38461 6 1 2 3 8 8
Giải Nhì
G.2
00736 7  
Giải Nhất
G.1
88113 8 2 4
Giải ĐB
ĐB
531535 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 3
2 5 6
3 3 5 6
4 3
5 4
6 1 2 3 8 8
7  
8 2 4
9 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 2 3
Giải Bảy
G.7
421 1 2 3 8
Giải Sáu
G.6
2050 8724 4774 2 1 4
Giải Năm
G.5
9903 3 5 9
Giải Tư
G.4
39018 26612 38582 57302 26713 79395 40867
4
5
 
0 1 3
Giải Ba
G.3
49479 63453 6 7
Giải Nhì
G.2
69035 7 4 9
Giải Nhất
G.1
26139 8 2
Giải ĐB
ĐB
125151 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 2 3 8
2 1 4
3 5 9
4  
5 0 1 3
6 7
7 4 9
8 2
9 5

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 5 8
Giải Bảy
G.7
561 1 0 0 3 9
Giải Sáu
G.6
1319 4450 4346 2 4
Giải Năm
G.5
9378 3 0
Giải Tư
G.4
83751 67408 18024 67205 06730 02813 50063
4
5
6
0 1
Giải Ba
G.3
22183 80910 6 1 3 5
Giải Nhì
G.2
37165 7 8
Giải Nhất
G.1
53310 8 3
Giải ĐB
ĐB
264290 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 0 0 3 9
2 4
3 0
4 6
5 0 1
6 1 3 5
7 8
8 3
9 0

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 3 4
Giải Bảy
G.7
883 1 9
Giải Sáu
G.6
0157 1849 7020 2 0
Giải Năm
G.5
6867 3 9
Giải Tư
G.4
91149 09481 04304 22854 50339 07476 12474
4
5
9 9 9
4 7
Giải Ba
G.3
09403 75219 6 7
Giải Nhì
G.2
85249 7 4 6 6
Giải Nhất
G.1
91576 8 1 3
Giải ĐB
ĐB
266191 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 9
2 0
3 9
4 9 9 9
5 4 7
6 7
7 4 6 6
8 1 3
9 1

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 8
Giải Bảy
G.7
775 1  
Giải Sáu
G.6
0369 2128 2895 2 8
Giải Năm
G.5
7648 3 2 4 8
Giải Tư
G.4
54288 14887 79688 81084 33932 00358 28538
4
5
8
5 8
Giải Ba
G.3
26308 45568 6 8 9
Giải Nhì
G.2
08199 7 5
Giải Nhất
G.1
39434 8 4 7 8 8
Giải ĐB
ĐB
812555 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1  
2 8
3 2 4 8
4 8
5 5 8
6 8 9
7 5
8 4 7 8 8
9 5 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 2
Giải Bảy
G.7
602 1 5
Giải Sáu
G.6
5026 4135 9441 2 3 4 6
Giải Năm
G.5
4553 3 0 4 5 8
Giải Tư
G.4
21724 77315 57742 19134 46998 61038 23583
4
5
1 2
3 5
Giải Ba
G.3
26623 37179 6  
Giải Nhì
G.2
20196 7 9
Giải Nhất
G.1
49155 8 3
Giải ĐB
ĐB
093630 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 5
2 3 4 6
3 0 4 5 8
4 1 2
5 3 5
6  
7 9
8 3
9 6 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0  
Giải Bảy
G.7
487 1 3 8 9
Giải Sáu
G.6
6320 7043 8969 2 0
Giải Năm
G.5
5679 3 1 2
Giải Tư
G.4
22070 84331 01613 37744 44919 89493 50018
4
5
3 4
 
Giải Ba
G.3
94388 94761 6 1 9
Giải Nhì
G.2
80183 7 0 9
Giải Nhất
G.1
05698 8 3 7 8
Giải ĐB
ĐB
621632 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 8 9
2 0
3 1 2
4 3 4
5  
6 1 9
7 0 9
8 3 7 8
9 3 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 0 1 5 8
Giải Bảy
G.7
099 1 7
Giải Sáu
G.6
7832 5274 0576 2 0
Giải Năm
G.5
5372 3 2 5
Giải Tư
G.4
22105 76317 21582 68808 83362 55235 95520
4
5
1 7
 
Giải Ba
G.3
52441 06900 6 2
Giải Nhì
G.2
89601 7 2 4 5 6
Giải Nhất
G.1
01647 8 2
Giải ĐB
ĐB
881675 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 5 8
1 7
2 0
3 2 5
4 1 7
5  
6 2
7 2 4 5 6
8 2
9 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 6 8 9
Giải Bảy
G.7
191 1 0 4
Giải Sáu
G.6
5878 1199 0536 2  
Giải Năm
G.5
8408 3 1 6 8 9
Giải Tư
G.4
03410 41369 61663 69931 60906 32909 78985
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
47075 65238 6 3 9
Giải Nhì
G.2
79873 7 3 5 8
Giải Nhất
G.1
38239 8 5
Giải ĐB
ĐB
268814 9 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8 9
1 0 4
2  
3 1 6 8 9
4  
5  
6 3 9
7 3 5 8
8 5
9 1 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0  
Giải Bảy
G.7
611 1 1 2 3
Giải Sáu
G.6
9446 5081 5953 2 5
Giải Năm
G.5
4265 3 0 0
Giải Tư
G.4
64957 06230 87270 54380 95930 65641 50525
4
5
1 6
0 3 7
Giải Ba
G.3
69097 57193 6 5
Giải Nhì
G.2
00313 7 0
Giải Nhất
G.1
00512 8 0 1
Giải ĐB
ĐB
260250 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2 3
2 5
3 0 0
4 1 6
5 0 3 7
6 5
7 0
8 0 1
9 3 7

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 0
Giải Bảy
G.7
592 1 3 3
Giải Sáu
G.6
1100 8513 8275 2 2
Giải Năm
G.5
4213 3 5
Giải Tư
G.4
83322 91899 28595 36870 84654 40684 14990
4
5
 
1 4
Giải Ba
G.3
64778 48135 6 3 3
Giải Nhì
G.2
34963 7 0 5 8
Giải Nhất
G.1
29563 8 4
Giải ĐB
ĐB
277451 9 0 2 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3 3
2 2
3 5
4  
5 1 4
6 3 3
7 0 5 8
8 4
9 0 2 5 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 2 9
Giải Bảy
G.7
218 1 6 8
Giải Sáu
G.6
8887 6502 7009 2 3 4 9
Giải Năm
G.5
1948 3 0 6 6
Giải Tư
G.4
37016 98491 49023 02530 31885 44170 07424
4
5
7 8
 
Giải Ba
G.3
90236 61229 6  
Giải Nhì
G.2
45936 7 0
Giải Nhất
G.1
92684 8 4 5 7
Giải ĐB
ĐB
584247 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 6 8
2 3 4 9
3 0 6 6
4 7 8
5  
6  
7 0
8 4 5 7
9 1

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 2 3 3 5
Giải Bảy
G.7
373 1  
Giải Sáu
G.6
7477 9488 2142 2 8
Giải Năm
G.5
2303 3 5 9
Giải Tư
G.4
04277 96628 31474 13882 40402 88398 11340
4
5
0 2
 
Giải Ba
G.3
21839 36203 6 9
Giải Nhì
G.2
70635 7 3 4 7 7
Giải Nhất
G.1
80369 8 2 8
Giải ĐB
ĐB
460005 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 3 5
1  
2 8
3 5 9
4 0 2
5  
6 9
7 3 4 7 7
8 2 8
9 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 6 7
Giải Bảy
G.7
320 1 8 9
Giải Sáu
G.6
5057 9469 1106 2 0 8
Giải Năm
G.5
9207 3  
Giải Tư
G.4
95819 07599 88790 67643 65554 31318 42888
4
5
3 4
4 7
Giải Ba
G.3
04499 93991 6 9
Giải Nhì
G.2
08044 7 9
Giải Nhất
G.1
75428 8 8
Giải ĐB
ĐB
506779 9 0 1 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 8 9
2 0 8
3  
4 3 4
5 4 7
6 9
7 9
8 8
9 0 1 9 9