XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 1
Giải Bảy
G.7
148 1 4 6
Giải Sáu
G.6
4653 8401 2971 2 4 5
Giải Năm
G.5
6889 3  
Giải Tư
G.4
68769 41279 17914 37665 24716 46824 52755
4
5
2 8
3 5 5
Giải Ba
G.3
78685 25655 6 5 6 9
Giải Nhì
G.2
02742 7 1 9
Giải Nhất
G.1
01425 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
414966 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 4 6
2 4 5
3  
4 2 8
5 3 5 5
6 5 6 9
7 1 9
8 5 9
9  

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0  
Giải Bảy
G.7
949 1 6
Giải Sáu
G.6
2489 3754 7758 2 3
Giải Năm
G.5
8330 3 0 1 2
Giải Tư
G.4
55416 85871 60953 37084 07079 30790 56631
4
5
3 9
3 4 8
Giải Ba
G.3
96982 88523 6  
Giải Nhì
G.2
77878 7 1 8 9
Giải Nhất
G.1
34832 8 2 4 9
Giải ĐB
ĐB
619143 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6
2 3
3 0 1 2
4 3 9
5 3 4 8
6  
7 1 8 9
8 2 4 9
9 0

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0  
Giải Bảy
G.7
145 1 2 2 5 8 9
Giải Sáu
G.6
7440 8757 2523 2 3
Giải Năm
G.5
7712 3 8 9
Giải Tư
G.4
33818 95639 20415 48861 92038 76086 69312
4
5
0 5
7 7
Giải Ba
G.3
56619 46975 6 1 5 8
Giải Nhì
G.2
85865 7 5
Giải Nhất
G.1
34568 8 6
Giải ĐB
ĐB
861557 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 2 5 8 9
2 3
3 8 9
4 0 5
5 7 7
6 1 5 8
7 5
8 6
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 8 9
Giải Bảy
G.7
135 1 1 4
Giải Sáu
G.6
0414 1608 1599 2 1 5
Giải Năm
G.5
2840 3 4 5 7
Giải Tư
G.4
71260 25389 00137 26257 81979 38811 40225
4
5
0
7
Giải Ba
G.3
52221 54286 6 0
Giải Nhì
G.2
04409 7 9
Giải Nhất
G.1
82095 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
057134 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9
1 1 4
2 1 5
3 4 5 7
4 0
5 7
6 0
7 9
8 6 9
9 5 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 0 7
Giải Bảy
G.7
434 1 0
Giải Sáu
G.6
7335 4925 9685 2 5 5 8 9
Giải Năm
G.5
7500 3 1 4 5
Giải Tư
G.4
55031 45651 61707 76083 41125 89129 84699
4
5
5
1 2
Giải Ba
G.3
27894 28445 6  
Giải Nhì
G.2
76910 7  
Giải Nhất
G.1
15152 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
190428 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 0
2 5 5 8 9
3 1 4 5
4 5
5 1 2
6  
7  
8 3 5
9 4 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 0 1 6 9
Giải Bảy
G.7
075 1 2 7
Giải Sáu
G.6
7478 7450 8012 2 7 8
Giải Năm
G.5
8206 3 3
Giải Tư
G.4
09461 12398 11928 16233 52169 05165 18509
4
5
2
0
Giải Ba
G.3
35300 27242 6 1 5 9
Giải Nhì
G.2
06727 7 5 8
Giải Nhất
G.1
87617 8  
Giải ĐB
ĐB
758801 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 6 9
1 2 7
2 7 8
3 3
4 2
5 0
6 1 5 9
7 5 8
8  
9 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 2 3 8 8
Giải Bảy
G.7
457 1 1 4
Giải Sáu
G.6
8093 0535 6472 2 1
Giải Năm
G.5
2708 3 1 5 6
Giải Tư
G.4
42502 91931 17511 96198 65940 24114 61444
4
5
0 4
7
Giải Ba
G.3
39021 12736 6  
Giải Nhì
G.2
15303 7 1 2
Giải Nhất
G.1
97108 8  
Giải ĐB
ĐB
380271 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 8 8
1 1 4
2 1
3 1 5 6
4 0 4
5 7
6  
7 1 2
8  
9 3 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 2
Giải Bảy
G.7
784 1 5
Giải Sáu
G.6
8050 8846 6131 2 7 9
Giải Năm
G.5
4997 3 1
Giải Tư
G.4
62102 50385 32590 15729 78853 43789 89676
4
5
6
0 3
Giải Ba
G.3
20467 60615 6 7 8
Giải Nhì
G.2
02568 7 4 6
Giải Nhất
G.1
12127 8 4 5 9
Giải ĐB
ĐB
330474 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 5
2 7 9
3 1
4 6
5 0 3
6 7 8
7 4 6
8 4 5 9
9 0 7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 0
Giải Bảy
G.7
578 1 4
Giải Sáu
G.6
3150 6597 2800 2 5
Giải Năm
G.5
4577 3  
Giải Tư
G.4
86514 50796 11976 10398 00763 58825 07254
4
5
 
0 0 4 8
Giải Ba
G.3
47797 07679 6 3
Giải Nhì
G.2
16958 7 1 6 7 8 9
Giải Nhất
G.1
80150 8  
Giải ĐB
ĐB
211871 9 6 7 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 4
2 5
3  
4  
5 0 0 4 8
6 3
7 1 6 7 8 9
8  
9 6 7 7 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 3 8
Giải Bảy
G.7
526 1 3 5 7
Giải Sáu
G.6
8998 6208 9315 2 6
Giải Năm
G.5
6303 3 2
Giải Tư
G.4
97513 46297 37791 19948 79917 25758 08862
4
5
5 8 9
8
Giải Ba
G.3
60449 40445 6 2
Giải Nhì
G.2
51332 7 2
Giải Nhất
G.1
04872 8 5
Giải ĐB
ĐB
730085 9 1 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1 3 5 7
2 6
3 2
4 5 8 9
5 8
6 2
7 2
8 5
9 1 7 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0  
Giải Bảy
G.7
784 1 1
Giải Sáu
G.6
2785 4533 9879 2 1 7
Giải Năm
G.5
8937 3 3 4 6 7
Giải Tư
G.4
36365 42192 69434 30536 11252 67227 66121
4
5
 
2
Giải Ba
G.3
74276 86766 6 5 6
Giải Nhì
G.2
26588 7 6 9
Giải Nhất
G.1
42380 8 0 4 5 8
Giải ĐB
ĐB
426411 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1
2 1 7
3 3 4 6 7
4  
5 2
6 5 6
7 6 9
8 0 4 5 8
9 2

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 2 5
Giải Bảy
G.7
633 1  
Giải Sáu
G.6
6302 3105 7680 2 1 5
Giải Năm
G.5
0772 3 3 4
Giải Tư
G.4
47084 65172 30468 97979 56149 20021 58567
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
22925 83734 6 4 7 8
Giải Nhì
G.2
25374 7 2 2 4 9
Giải Nhất
G.1
65764 8 0 4 4
Giải ĐB
ĐB
071384 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5
1  
2 1 5
3 3 4
4 9
5  
6 4 7 8
7 2 2 4 9
8 0 4 4
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 3 6 9
Giải Bảy
G.7
709 1 7
Giải Sáu
G.6
7706 6160 2973 2  
Giải Năm
G.5
8487 3 0 6 7
Giải Tư
G.4
29546 31930 31237 23669 89540 35877 06462
4
5
0 6
 
Giải Ba
G.3
08003 24336 6 0 2 7 9
Giải Nhì
G.2
80174 7 3 4 7
Giải Nhất
G.1
75917 8 7
Giải ĐB
ĐB
246767 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 9
1 7
2  
3 0 6 7
4 0 6
5  
6 0 2 7 9
7 3 4 7
8 7
9  

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 7 7 9
Giải Bảy
G.7
337 1 3
Giải Sáu
G.6
9322 9228 0995 2 1 1 2 2 8 8
Giải Năm
G.5
4307 3 7
Giải Tư
G.4
91821 84122 39207 02198 50263 51174 98113
4
5
 
7
Giải Ba
G.3
15621 53609 6 3 7
Giải Nhì
G.2
66628 7 4
Giải Nhất
G.1
28767 8  
Giải ĐB
ĐB
864057 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 7 9
1 3
2 1 1 2 2 8 8
3 7
4  
5 7
6 3 7
7 4
8  
9 5 8