XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 4
Giải Bảy
G.7
634 1 3 4
Giải Sáu
G.6
8813 4585 3252 2 3 4 7
Giải Năm
G.5
9442 3 0 4 6
Giải Tư
G.4
74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686
4
5
2 6 8 8
2
Giải Ba
G.3
81488 01536 6  
Giải Nhì
G.2
05204 7  
Giải Nhất
G.1
79727 8 5 6 8
Giải ĐB
ĐB
127946 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 3 4
2 3 4 7
3 0 4 6
4 2 6 8 8
5 2
6  
7  
8 5 6 8
9  

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 0 7
Giải Bảy
G.7
545 1 1 2 5 7
Giải Sáu
G.6
5712 6211 1880 2 0 3
Giải Năm
G.5
8120 3 8
Giải Tư
G.4
80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
48771 16461 6 1
Giải Nhì
G.2
32823 7 1 6
Giải Nhất
G.1
88376 8 0 6 6 8
Giải ĐB
ĐB
415615 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 1 2 5 7
2 0 3
3 8
4 5
5  
6 1
7 1 6
8 0 6 6 8
9  

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 3 4 6
Giải Bảy
G.7
504 1  
Giải Sáu
G.6
7886 3990 3227 2 6 7 9
Giải Năm
G.5
0165 3  
Giải Tư
G.4
33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158
4
5
 
2 3 8
Giải Ba
G.3
46753 49698 6 5
Giải Nhì
G.2
46729 7 1 5
Giải Nhất
G.1
71403 8 3 3 6
Giải ĐB
ĐB
264606 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 6
1  
2 6 7 9
3  
4  
5 2 3 8
6 5
7 1 5
8 3 3 6
9 0 8

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 1
Giải Bảy
G.7
622 1 8 9
Giải Sáu
G.6
0688 8957 5245 2 1 2 4
Giải Năm
G.5
5778 3 7 8
Giải Tư
G.4
76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076
4
5
2 5
5 7
Giải Ba
G.3
06897 37701 6  
Giải Nhì
G.2
33955 7 6 8
Giải Nhất
G.1
85638 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
955137 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 8 9
2 1 2 4
3 7 8
4 2 5
5 5 7
6  
7 6 8
8 8 9
9 7

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0  
Giải Bảy
G.7
478 1 1 1 9
Giải Sáu
G.6
4788 0283 3719 2 6
Giải Năm
G.5
1961 3 0 4 4 6
Giải Tư
G.4
31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411
4
5
 
6
Giải Ba
G.3
02430 49268 6 1 8 9
Giải Nhì
G.2
48511 7 1 8
Giải Nhất
G.1
88034 8 3 3 8
Giải ĐB
ĐB
817869 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 1 9
2 6
3 0 4 4 6
4  
5 6
6 1 8 9
7 1 8
8 3 3 8
9  

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 5
Giải Bảy
G.7
076 1 6 6 8 9 9
Giải Sáu
G.6
3470 0128 6919 2 8 9
Giải Năm
G.5
3016 3  
Giải Tư
G.4
78029 96016 48071 69799 91875 10905 87918
4
5
6
8
Giải Ba
G.3
79069 41158 6 4 9
Giải Nhì
G.2
41164 7 0 1 5 6
Giải Nhất
G.1
10646 8  
Giải ĐB
ĐB
391419 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 6 6 8 9 9
2 8 9
3  
4 6
5 8
6 4 9
7 0 1 5 6
8  
9 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 4 6 7
Giải Bảy
G.7
293 1 9
Giải Sáu
G.6
7828 0185 2530 2 0 8
Giải Năm
G.5
8164 3 0
Giải Tư
G.4
20567 30058 81406 53575 71204 23520 16349
4
5
9
8
Giải Ba
G.3
52578 69719 6 4 7
Giải Nhì
G.2
05907 7 5 8 8
Giải Nhất
G.1
27896 8 5
Giải ĐB
ĐB
848578 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6 7
1 9
2 0 8
3 0
4 9
5 8
6 4 7
7 5 8 8
8 5
9 3 6

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 5
Giải Bảy
G.7
671 1 2 5 6
Giải Sáu
G.6
2326 5338 4815 2 6
Giải Năm
G.5
0946 3 6 8
Giải Tư
G.4
94955 88753 49699 30012 20744 47805 00378
4
5
4 6
3 4 5 5 6
Giải Ba
G.3
73354 12936 6  
Giải Nhì
G.2
38416 7 1 8
Giải Nhất
G.1
89055 8  
Giải ĐB
ĐB
757156 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 2 5 6
2 6
3 6 8
4 4 6
5 3 4 5 5 6
6  
7 1 8
8  
9 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 1 3
Giải Bảy
G.7
937 1  
Giải Sáu
G.6
3747 3967 3483 2 4
Giải Năm
G.5
0901 3 6 7
Giải Tư
G.4
75494 00743 38003 86468 69736 60660 78441
4
5
1 3 7
7 9
Giải Ba
G.3
49124 55359 6 0 7 8 9
Giải Nhì
G.2
54469 7  
Giải Nhất
G.1
19782 8 2 3
Giải ĐB
ĐB
925557 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1  
2 4
3 6 7
4 1 3 7
5 7 9
6 0 7 8 9
7  
8 2 3
9 4

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 0 7
Giải Bảy
G.7
749 1 2 5
Giải Sáu
G.6
5940 2228 3780 2 1 8
Giải Năm
G.5
3957 3 8
Giải Tư
G.4
88675 84396 71270 69012 60938 32300 68015
4
5
0 4 9
4 7
Giải Ba
G.3
19221 60895 6  
Giải Nhì
G.2
64244 7 0 5
Giải Nhất
G.1
60107 8 0
Giải ĐB
ĐB
119454 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 2 5
2 1 8
3 8
4 0 4 9
5 4 7
6  
7 0 5
8 0
9 5 6

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 2
Giải Bảy
G.7
756 1  
Giải Sáu
G.6
3281 0376 2550 2  
Giải Năm
G.5
9002 3 0 6 8
Giải Tư
G.4
47472 84181 04682 26771 27154 17496 20836
4
5
 
0 4 6
Giải Ba
G.3
54130 69469 6 9
Giải Nhì
G.2
62738 7 1 2 4 6
Giải Nhất
G.1
28874 8 1 1 2
Giải ĐB
ĐB
343497 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1  
2  
3 0 6 8
4  
5 0 4 6
6 9
7 1 2 4 6
8 1 1 2
9 6 7

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 9
Giải Bảy
G.7
188 1 7 9
Giải Sáu
G.6
3699 7085 8123 2 2 3 7
Giải Năm
G.5
2922 3 1 9
Giải Tư
G.4
21492 60453 88017 46927 62439 02631 36809
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
28619 47366 6 5 6
Giải Nhì
G.2
09291 7  
Giải Nhất
G.1
80781 8 1 5 8
Giải ĐB
ĐB
513265 9 1 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 7 9
2 2 3 7
3 1 9
4  
5 3
6 5 6
7  
8 1 5 8
9 1 2 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 6
Giải Bảy
G.7
952 1 1 2
Giải Sáu
G.6
6660 9757 9257 2  
Giải Năm
G.5
3488 3 8
Giải Tư
G.4
68938 74011 20985 68953 89546 37743 01660
4
5
3 6
2 3 7 7
Giải Ba
G.3
14771 29772 6 0 0
Giải Nhì
G.2
37512 7 1 2
Giải Nhất
G.1
44206 8 3 5 8
Giải ĐB
ĐB
425383 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 2
2  
3 8
4 3 6
5 2 3 7 7
6 0 0
7 1 2
8 3 5 8
9  

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 1 2
Giải Bảy
G.7
662 1 0 1 5
Giải Sáu
G.6
4082 9464 3061 2  
Giải Năm
G.5
7334 3 3 4 8
Giải Tư
G.4
53410 24989 94102 79338 21453 79215 82811
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
48401 93071 6 1 2 4
Giải Nhì
G.2
96133 7 1 7
Giải Nhất
G.1
13977 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
039799 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 0 1 5
2  
3 3 4 8
4  
5 3
6 1 2 4
7 1 7
8 2 9
9 9