XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 0 8 9
Giải Bảy
G.7
763 1 1
Giải Sáu
G.6
8741 8081 5381 2 2 8
Giải Năm
G.5
9422 3 8
Giải Tư
G.4
95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569
4
5
1 7
4
Giải Ba
G.3
38138 31609 6 3 5 9
Giải Nhì
G.2
95708 7  
Giải Nhất
G.1
11954 8 1 1 4 9
Giải ĐB
ĐB
646084 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8 9
1 1
2 2 8
3 8
4 1 7
5 4
6 3 5 9
7  
8 1 1 4 9
9  

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 9
Giải Bảy
G.7
713 1 0 1 3 3 8
Giải Sáu
G.6
5576 7811 8493 2  
Giải Năm
G.5
2573 3 8
Giải Tư
G.4
17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909
4
5
 
8 9
Giải Ba
G.3
56167 31318 6 7
Giải Nhì
G.2
22013 7 1 3 6 9
Giải Nhất
G.1
38858 8 9
Giải ĐB
ĐB
632279 9 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0 1 3 3 8
2  
3 8
4  
5 8 9
6 7
7 1 3 6 9
8 9
9 3 3

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 5
Giải Bảy
G.7
998 1  
Giải Sáu
G.6
0941 5293 1634 2 0
Giải Năm
G.5
5305 3 0 4
Giải Tư
G.4
84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849
4
5
1 9
3
Giải Ba
G.3
38785 33230 6 2
Giải Nhì
G.2
74780 7 0 0
Giải Nhất
G.1
30487 8 0 0 5 7
Giải ĐB
ĐB
767453 9 3 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1  
2 0
3 0 4
4 1 9
5 3
6 2
7 0 0
8 0 0 5 7
9 3 7 8

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 3 7 7
Giải Bảy
G.7
645 1  
Giải Sáu
G.6
1494 7603 9137 2 0 1 3
Giải Năm
G.5
0689 3 3 7
Giải Tư
G.4
71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407
4
5
5 9
2 5
Giải Ba
G.3
69223 94479 6  
Giải Nhì
G.2
56321 7 9
Giải Nhất
G.1
89549 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
231333 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7 7
1  
2 0 1 3
3 3 7
4 5 9
5 2 5
6  
7 9
8 0 9
9 1 4

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 1
Giải Bảy
G.7
667 1 5
Giải Sáu
G.6
0850 7089 1823 2 3 5 8
Giải Năm
G.5
5697 3 3 4 4
Giải Tư
G.4
27915 14058 72177 84301 07784 43233 86128
4
5
0
0 8
Giải Ba
G.3
75885 86434 6 7
Giải Nhì
G.2
67134 7 7
Giải Nhất
G.1
26725 8 4 5 9
Giải ĐB
ĐB
662940 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 5
2 3 5 8
3 3 4 4
4 0
5 0 8
6 7
7 7
8 4 5 9
9 7

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 2
Giải Bảy
G.7
870 1  
Giải Sáu
G.6
2225 8073 4777 2 0 3 4 5 8
Giải Năm
G.5
5647 3 8
Giải Tư
G.4
36924 57165 81238 16620 65848 36202 43982
4
5
7 8
2
Giải Ba
G.3
10728 64376 6 5
Giải Nhì
G.2
13152 7 0 3 6 7
Giải Nhất
G.1
73295 8 2
Giải ĐB
ĐB
008923 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1  
2 0 3 4 5 8
3 8
4 7 8
5 2
6 5
7 0 3 6 7
8 2
9 5

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 2 4 8 9 9
Giải Bảy
G.7
371 1 9
Giải Sáu
G.6
6023 9402 2904 2 3 5 7 8
Giải Năm
G.5
9334 3 3 4
Giải Tư
G.4
72219 48425 54687 85708 81597 96244 45175
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
56233 07927 6  
Giải Nhì
G.2
38109 7 1 5
Giải Nhất
G.1
99009 8 7
Giải ĐB
ĐB
287428 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 8 9 9
1 9
2 3 5 7 8
3 3 4
4 4
5  
6  
7 1 5
8 7
9 7

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 8 9
Giải Bảy
G.7
313 1 3 4 8 9
Giải Sáu
G.6
0883 4887 9735 2 7 8
Giải Năm
G.5
9408 3 3 5
Giải Tư
G.4
99541 14428 99678 99927 81809 38689 82919
4
5
1
8
Giải Ba
G.3
76267 36018 6 7
Giải Nhì
G.2
81233 7 8
Giải Nhất
G.1
48714 8 3 7 9
Giải ĐB
ĐB
610558 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9
1 3 4 8 9
2 7 8
3 3 5
4 1
5 8
6 7
7 8
8 3 7 9
9  

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 4 5 9
Giải Bảy
G.7
105 1 4 9
Giải Sáu
G.6
8477 9809 2804 2  
Giải Năm
G.5
2278 3 2 9
Giải Tư
G.4
12519 60214 10982 53389 80362 44070 44639
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
63145 22432 6 2 2
Giải Nhì
G.2
62574 7 0 4 7 8
Giải Nhất
G.1
12699 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
397062 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 9
1 4 9
2  
3 2 9
4 5
5  
6 2 2
7 0 4 7 8
8 2 9
9 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 0 6
Giải Bảy
G.7
317 1 4 7
Giải Sáu
G.6
2643 7650 9142 2 6
Giải Năm
G.5
9959 3 5 6
Giải Tư
G.4
80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006
4
5
2 3 6
0 9 9
Giải Ba
G.3
72314 83036 6  
Giải Nhì
G.2
45598 7  
Giải Nhất
G.1
84282 8 2 5
Giải ĐB
ĐB
962996 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 4 7
2 6
3 5 6
4 2 3 6
5 0 9 9
6  
7  
8 2 5
9 6 8

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 4 8
Giải Bảy
G.7
150 1 6 7
Giải Sáu
G.6
9152 3608 6893 2 5 7
Giải Năm
G.5
3874 3  
Giải Tư
G.4
00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848
4
5
8 9
0 2 6
Giải Ba
G.3
98956 01788 6 0 1
Giải Nhì
G.2
12025 7 4
Giải Nhất
G.1
35360 8 8
Giải ĐB
ĐB
767316 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 6 7
2 5 7
3  
4 8 9
5 0 2 6
6 0 1
7 4
8 8
9 0 3

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 1
Giải Bảy
G.7
792 1 3
Giải Sáu
G.6
1444 8613 9351 2  
Giải Năm
G.5
0585 3 7 8
Giải Tư
G.4
18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296
4
5
4
1 6 8
Giải Ba
G.3
66693 85861 6 1 8
Giải Nhì
G.2
86299 7 9
Giải Nhất
G.1
35758 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
987289 9 2 3 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 3
2  
3 7 8
4 4
5 1 6 8
6 1 8
7 9
8 5 9
9 2 3 6 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 1 6
Giải Bảy
G.7
985 1 3 4 8
Giải Sáu
G.6
8395 6270 3318 2 8
Giải Năm
G.5
3728 3 1
Giải Tư
G.4
78474 92395 24313 91863 36301 25440 57071
4
5
0
2
Giải Ba
G.3
24314 61106 6 3 8
Giải Nhì
G.2
47331 7 0 1 4
Giải Nhất
G.1
71852 8 5
Giải ĐB
ĐB
902168 9 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6
1 3 4 8
2 8
3 1
4 0
5 2
6 3 8
7 0 1 4
8 5
9 5 5

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 2 4 5 7 7
Giải Bảy
G.7
614 1 4
Giải Sáu
G.6
4345 3760 8502 2  
Giải Năm
G.5
8907 3  
Giải Tư
G.4
70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087
4
5
5 6
5
Giải Ba
G.3
72268 92375 6 0 2 3 6 8
Giải Nhì
G.2
99563 7 5
Giải Nhất
G.1
58607 8 7 7
Giải ĐB
ĐB
235566 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 5 7 7
1 4
2  
3  
4 5 6
5 5
6 0 2 3 6 8
7 5
8 7 7
9