XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 1 3 8
Giải Bảy
G.7
808 1 9
Giải Sáu
G.6
4244 6259 5819 2  
Giải Năm
G.5
5639 3 4 9
Giải Tư
G.4
49503 93172 05481 33787 67282 78258 86691
4
5
4
8 9
Giải Ba
G.3
82301 80434 6 4
Giải Nhì
G.2
31664 7 2
Giải Nhất
G.1
04794 8 1 2 7
Giải ĐB
ĐB
586994 9 1 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 8
1 9
2  
3 4 9
4 4
5 8 9
6 4
7 2
8 1 2 7
9 1 4 4

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 7
Giải Bảy
G.7
907 1 3
Giải Sáu
G.6
6295 8262 6597 2 5
Giải Năm
G.5
9892 3 0
Giải Tư
G.4
64562 90084 36162 02130 48062 67051 84684
4
5
7
1
Giải Ba
G.3
03975 70847 6 2 2 2 2
Giải Nhì
G.2
98894 7 5
Giải Nhất
G.1
41425 8 4 4
Giải ĐB
ĐB
785813 9 2 4 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 3
2 5
3 0
4 7
5 1
6 2 2 2 2
7 5
8 4 4
9 2 4 5 7

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 1 2 8
Giải Bảy
G.7
867 1 3 4
Giải Sáu
G.6
6014 8308 3289 2 5
Giải Năm
G.5
1273 3 1 6
Giải Tư
G.4
89345 95925 06195 07101 55751 79384 03813
4
5
1 5
1
Giải Ba
G.3
61941 76702 6 7
Giải Nhì
G.2
05436 7 3
Giải Nhất
G.1
33896 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
126531 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 8
1 3 4
2 5
3 1 6
4 1 5
5 1
6 7
7 3
8 4 9
9 5 6

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 3
Giải Bảy
G.7
759 1  
Giải Sáu
G.6
1637 5373 7158 2  
Giải Năm
G.5
9241 3 7
Giải Tư
G.4
74383 24103 00071 57284 63952 49146 68094
4
5
1 5 6
2 3 8 8 9
Giải Ba
G.3
68653 11093 6  
Giải Nhì
G.2
68745 7 1 3
Giải Nhất
G.1
06658 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
567290 9 0 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2  
3 7
4 1 5 6
5 2 3 8 8 9
6  
7 1 3
8 3 4
9 0 3 4

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 4 8
Giải Bảy
G.7
696 1 6 9
Giải Sáu
G.6
4747 1133 8955 2 3 7 8
Giải Năm
G.5
2016 3 3 3 7
Giải Tư
G.4
64177 53708 29427 43437 05604 25833 54959
4
5
6 7
5 9
Giải Ba
G.3
79319 98282 6  
Giải Nhì
G.2
22828 7 7
Giải Nhất
G.1
04823 8 2
Giải ĐB
ĐB
661846 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 6 9
2 3 7 8
3 3 3 7
4 6 7
5 5 9
6  
7 7
8 2
9 6

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 4 6
Giải Bảy
G.7
036 1 3 9
Giải Sáu
G.6
8477 0204 5644 2 0 3 3
Giải Năm
G.5
9671 3 4 6
Giải Tư
G.4
77188 83219 63785 64834 90713 68450 34520
4
5
4
0
Giải Ba
G.3
69776 08223 6  
Giải Nhì
G.2
72823 7 1 6 7
Giải Nhất
G.1
49981 8 1 5 8
Giải ĐB
ĐB
732106 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6
1 3 9
2 0 3 3
3 4 6
4 4
5 0
6  
7 1 6 7
8 1 5 8
9  

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 0 4
Giải Bảy
G.7
915 1 3 5 9
Giải Sáu
G.6
3604 6964 9813 2  
Giải Năm
G.5
4375 3 6 8
Giải Tư
G.4
30138 38799 51019 23036 13295 06057 67400
4
5
 
1 2 7
Giải Ba
G.3
61260 68451 6 0 3 4
Giải Nhì
G.2
35163 7 5
Giải Nhất
G.1
91393 8  
Giải ĐB
ĐB
346952 9 3 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 3 5 9
2  
3 6 8
4  
5 1 2 7
6 0 3 4
7 5
8  
9 3 5 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0  
Giải Bảy
G.7
482 1 2 3
Giải Sáu
G.6
4644 2479 6395 2  
Giải Năm
G.5
8794 3  
Giải Tư
G.4
48054 99686 32112 52197 59183 17965 93960
4
5
4 8
4
Giải Ba
G.3
61448 10473 6 0 5
Giải Nhì
G.2
48882 7 0 3 9
Giải Nhất
G.1
30413 8 2 2 3 6
Giải ĐB
ĐB
109970 9 4 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3
2  
3  
4 4 8
5 4
6 0 5
7 0 3 9
8 2 2 3 6
9 4 5 7

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 3 5 8 9
Giải Bảy
G.7
103 1 2 2 4 6
Giải Sáu
G.6
6022 8833 8705 2 2 6
Giải Năm
G.5
1712 3 2 3 7
Giải Tư
G.4
28509 64616 43508 35498 98132 39312 46537
4
5
8
 
Giải Ba
G.3
27869 77191 6 9
Giải Nhì
G.2
37548 7  
Giải Nhất
G.1
15114 8  
Giải ĐB
ĐB
387926 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 8 9
1 2 2 4 6
2 2 6
3 2 3 7
4 8
5  
6 9
7  
8  
9 1 8

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0  
Giải Bảy
G.7
059 1 4 6
Giải Sáu
G.6
2546 2081 1590 2 8
Giải Năm
G.5
7183 3 7
Giải Tư
G.4
42981 68914 46479 04551 13837 45071 31928
4
5
6
1 9
Giải Ba
G.3
54616 47084 6  
Giải Nhì
G.2
36774 7 1 2 4 7 9
Giải Nhất
G.1
90977 8 1 1 3 4
Giải ĐB
ĐB
202672 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 6
2 8
3 7
4 6
5 1 9
6  
7 1 2 4 7 9
8 1 1 3 4
9 0

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 0
Giải Bảy
G.7
078 1  
Giải Sáu
G.6
5154 7543 5688 2  
Giải Năm
G.5
3058 3  
Giải Tư
G.4
65070 60498 13947 86961 51988 43075 18167
4
5
3 7
4 8
Giải Ba
G.3
62765 00065 6 1 5 5 7 7
Giải Nhì
G.2
05873 7 0 3 5 8
Giải Nhất
G.1
71600 8 8 8
Giải ĐB
ĐB
007367 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2  
3  
4 3 7
5 4 8
6 1 5 5 7 7
7 0 3 5 8
8 8 8
9 8

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 0 0 2 3 4
Giải Bảy
G.7
495 1 4
Giải Sáu
G.6
7481 1202 4800 2 8
Giải Năm
G.5
1004 3  
Giải Tư
G.4
40760 57972 07028 55694 79956 55214 67495
4
5
 
5 6
Giải Ba
G.3
66455 05067 6 0 5 7
Giải Nhì
G.2
73903 7 2
Giải Nhất
G.1
20465 8 1
Giải ĐB
ĐB
866200 9 4 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 2 3 4
1 4
2 8
3  
4  
5 5 6
6 0 5 7
7 2
8 1
9 4 5 5

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 0 0 1 5 9
Giải Bảy
G.7
105 1  
Giải Sáu
G.6
8045 9528 4650 2 0 5 8
Giải Năm
G.5
3051 3 4
Giải Tư
G.4
28420 97200 64864 21361 09375 72352 59801
4
5
5
0 1 2
Giải Ba
G.3
97709 01000 6 1 4
Giải Nhì
G.2
89083 7 5
Giải Nhất
G.1
74434 8 3
Giải ĐB
ĐB
681925 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 1 5 9
1  
2 0 5 8
3 4
4 5
5 0 1 2
6 1 4
7 5
8 3
9  

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 6
Giải Bảy
G.7
112 1 1 2 9
Giải Sáu
G.6
8511 7576 7531 2 7
Giải Năm
G.5
5751 3 1 9 9
Giải Tư
G.4
77260 62606 91374 43747 01059 42773 34239
4
5
7
1 9 9
Giải Ba
G.3
15439 55259 6 0 6
Giải Nhì
G.2
87566 7 3 4 6
Giải Nhất
G.1
45327 8  
Giải ĐB
ĐB
676319 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 2 9
2 7
3 1 9 9
4 7
5 1 9 9
6 0 6
7 3 4 6
8  
9