XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 7
Giải Bảy
G.7
591 1 6 7 8 9
Giải Sáu
G.6
7617 7799 7518 2  
Giải Năm
G.5
8648 3 0 3 3 8
Giải Tư
G.4
88933 73830 20116 41307 35758 06419 91771
4
5
3 8
8
Giải Ba
G.3
58543 31638 6 7
Giải Nhì
G.2
21293 7 1
Giải Nhất
G.1
37067 8  
Giải ĐB
ĐB
433233 9 1 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 6 7 8 9
2  
3 0 3 3 8
4 3 8
5 8
6 7
7 1
8  
9 1 3 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 1 3 4 7
Giải Bảy
G.7
558 1 4 5
Giải Sáu
G.6
9746 3315 8741 2 4 7 9
Giải Năm
G.5
1964 3  
Giải Tư
G.4
14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652
4
5
1 6
2 7 8
Giải Ba
G.3
49124 06927 6 4 6 9
Giải Nhì
G.2
07057 7  
Giải Nhất
G.1
71307 8  
Giải ĐB
ĐB
331504 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 4 7
1 4 5
2 4 7 9
3  
4 1 6
5 2 7 8
6 4 6 9
7  
8  
9  

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 3 5
Giải Bảy
G.7
579 1 4
Giải Sáu
G.6
8164 9767 4765 2  
Giải Năm
G.5
4192 3 7
Giải Tư
G.4
90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114
4
5
6
1 3 9
Giải Ba
G.3
39137 43103 6 4 5 7 7
Giải Nhì
G.2
60559 7 4 5 9
Giải Nhất
G.1
09153 8  
Giải ĐB
ĐB
420075 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1 4
2  
3 7
4 6
5 1 3 9
6 4 5 7 7
7 4 5 9
8  
9 0 2

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 0 4 9
Giải Bảy
G.7
042 1 5
Giải Sáu
G.6
6337 8900 4387 2 3
Giải Năm
G.5
5435 3 5 7
Giải Tư
G.4
95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179
4
5
2 5
0
Giải Ba
G.3
48404 22645 6  
Giải Nhì
G.2
64023 7 3 9
Giải Nhất
G.1
27890 8 2 5 7
Giải ĐB
ĐB
724015 9 0 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 9
1 5
2 3
3 5 7
4 2 5
5 0
6  
7 3 9
8 2 5 7
9 0 5

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 0
Giải Bảy
G.7
640 1 5
Giải Sáu
G.6
1459 8272 0599 2 3 6 8
Giải Năm
G.5
0615 3 7 7
Giải Tư
G.4
59737 18137 83428 20665 01751 93726 54082
4
5
0
1 9
Giải Ba
G.3
78323 14491 6 5
Giải Nhì
G.2
10100 7 2 3 6
Giải Nhất
G.1
91473 8 2
Giải ĐB
ĐB
123076 9 1 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 5
2 3 6 8
3 7 7
4 0
5 1 9
6 5
7 2 3 6
8 2
9 1 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 5
Giải Bảy
G.7
390 1  
Giải Sáu
G.6
6860 2789 3577 2 5
Giải Năm
G.5
7860 3 1 1 4
Giải Tư
G.4
04325 04189 23731 76191 47034 63805 46631
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
31462 75749 6 0 0 2 5
Giải Nhì
G.2
05889 7 3 7
Giải Nhất
G.1
10173 8 9 9 9
Giải ĐB
ĐB
851265 9 0 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1  
2 5
3 1 1 4
4 9
5  
6 0 0 2 5
7 3 7
8 9 9 9
9 0 1

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 3
Giải Bảy
G.7
357 1 0 6 7 8 9
Giải Sáu
G.6
5918 2197 2810 2 6 9
Giải Năm
G.5
5694 3 6
Giải Tư
G.4
48385 08603 77736 94369 16416 10151 89626
4
5
 
1 7
Giải Ba
G.3
96319 24381 6 9
Giải Nhì
G.2
30972 7 2
Giải Nhất
G.1
38029 8 1 5
Giải ĐB
ĐB
483117 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0 6 7 8 9
2 6 9
3 6
4  
5 1 7
6 9
7 2
8 1 5
9 4 7

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0  
Giải Bảy
G.7
298 1 3 5
Giải Sáu
G.6
0265 1448 2726 2 6 6 7
Giải Năm
G.5
8413 3 0
Giải Tư
G.4
62991 64530 89227 17026 12546 11378 00940
4
5
0 6 8
0 4 8
Giải Ba
G.3
06754 34558 6 5
Giải Nhì
G.2
89650 7 5 8
Giải Nhất
G.1
21815 8  
Giải ĐB
ĐB
972975 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 5
2 6 6 7
3 0
4 0 6 8
5 0 4 8
6 5
7 5 8
8  
9 1 8

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0  
Giải Bảy
G.7
418 1 1 8
Giải Sáu
G.6
0636 4255 6325 2 1 2 5 8
Giải Năm
G.5
8750 3 5 6 9
Giải Tư
G.4
08639 29077 17928 47798 87556 93986 29347
4
5
7
0 5 6
Giải Ba
G.3
51611 46622 6  
Giải Nhì
G.2
70321 7 1 7
Giải Nhất
G.1
46571 8 6
Giải ĐB
ĐB
897335 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 8
2 1 2 5 8
3 5 6 9
4 7
5 0 5 6
6  
7 1 7
8 6
9 8

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 5 9
Giải Bảy
G.7
338 1 2 3
Giải Sáu
G.6
5931 1713 1962 2 6 9
Giải Năm
G.5
8443 3 1 3 8
Giải Tư
G.4
20292 34170 93679 54470 10709 71529 81899
4
5
3
 
Giải Ba
G.3
43968 71426 6 2 8
Giải Nhì
G.2
27405 7 0 0 9
Giải Nhất
G.1
17912 8  
Giải ĐB
ĐB
061333 9 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1 2 3
2 6 9
3 1 3 8
4 3
5  
6 2 8
7 0 0 9
8  
9 2 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 1 2 7
Giải Bảy
G.7
826 1 9
Giải Sáu
G.6
1753 5524 5502 2 1 4 4 6
Giải Năm
G.5
9301 3  
Giải Tư
G.4
14857 02557 73092 63648 04121 43862 26392
4
5
8
3 7 7 8
Giải Ba
G.3
87107 31658 6 2
Giải Nhì
G.2
21176 7 6
Giải Nhất
G.1
18419 8  
Giải ĐB
ĐB
007924 9 2 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 7
1 9
2 1 4 4 6
3  
4 8
5 3 7 7 8
6 2
7 6
8  
9 2 2

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 1 8
Giải Bảy
G.7
578 1 0 2 8
Giải Sáu
G.6
0818 1535 0529 2 9
Giải Năm
G.5
9668 3 5 6 9
Giải Tư
G.4
59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992
4
5
4 5
9
Giải Ba
G.3
33791 65501 6 8
Giải Nhì
G.2
96544 7 8
Giải Nhất
G.1
67536 8 6
Giải ĐB
ĐB
478412 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8
1 0 2 8
2 9
3 5 6 9
4 4 5
5 9
6 8
7 8
8 6
9 1 2

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 6
Giải Bảy
G.7
160 1 4 8
Giải Sáu
G.6
8138 1975 5895 2 3 8
Giải Năm
G.5
1714 3 8 8
Giải Tư
G.4
04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
82398 99406 6 0 2 7
Giải Nhì
G.2
18118 7 5 6
Giải Nhất
G.1
92493 8 9
Giải ĐB
ĐB
299167 9 3 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 4 8
2 3 8
3 8 8
4 7
5  
6 0 2 7
7 5 6
8 9
9 3 5 8

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 1
Giải Bảy
G.7
001 1 5 6 9
Giải Sáu
G.6
7229 3341 2037 2 0 1 5 9
Giải Năm
G.5
9793 3 7
Giải Tư
G.4
58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720
4
5
1
1 2
Giải Ba
G.3
05375 12052 6  
Giải Nhì
G.2
18019 7 5
Giải Nhất
G.1
77481 8 1
Giải ĐB
ĐB
370625 9 1 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 5 6 9
2 0 1 5 9
3 7
4 1
5 1 2
6  
7 5
8 1
9 1 2 3