XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 6 8
Giải Bảy
G.7
306 1 2 8
Giải Sáu
G.6
0398 2973 3320 2 0 2
Giải Năm
G.5
6422 3  
Giải Tư
G.4
03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612
4
5
4 8
4 5 9
Giải Ba
G.3
73592 58060 6 0
Giải Nhì
G.2
48471 7 1 3
Giải Nhất
G.1
67048 8  
Giải ĐB
ĐB
688354 9 2 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 2 8
2 0 2
3  
4 4 8
5 4 5 9
6 0
7 1 3
8  
9 2 8 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 1 7 9
Giải Bảy
G.7
384 1  
Giải Sáu
G.6
9339 6578 6401 2 1 6
Giải Năm
G.5
7031 3 1 2 5 9
Giải Tư
G.4
83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207
4
5
7 7
 
Giải Ba
G.3
95526 04132 6  
Giải Nhì
G.2
34677 7 7 8
Giải Nhất
G.1
77497 8 4 5 5
Giải ĐB
ĐB
555221 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 9
1  
2 1 6
3 1 2 5 9
4 7 7
5  
6  
7 7 8
8 4 5 5
9 7

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 3
Giải Bảy
G.7
026 1 0 9
Giải Sáu
G.6
2862 1890 6684 2 1 2 6
Giải Năm
G.5
4871 3 3
Giải Tư
G.4
79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371
4
5
6
0
Giải Ba
G.3
76266 59203 6 2 6 7
Giải Nhì
G.2
74567 7 1 1
Giải Nhất
G.1
81910 8 4
Giải ĐB
ĐB
198646 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0 9
2 1 2 6
3 3
4 6
5 0
6 2 6 7
7 1 1
8 4
9 0 3

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 2 7
Giải Bảy
G.7
844 1 0 6
Giải Sáu
G.6
4355 9581 3310 2  
Giải Năm
G.5
4564 3 8
Giải Tư
G.4
07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561
4
5
3 4
5 9 9
Giải Ba
G.3
64561 68016 6 1 1 3 4
Giải Nhì
G.2
88002 7 2 8
Giải Nhất
G.1
32943 8 1
Giải ĐB
ĐB
639263 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 0 6
2  
3 8
4 3 4
5 5 9 9
6 1 1 3 4
7 2 8
8 1
9  

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 0 1 9
Giải Bảy
G.7
296 1 5
Giải Sáu
G.6
4397 4392 4100 2  
Giải Năm
G.5
3601 3 1 5
Giải Tư
G.4
94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335
4
5
1
4
Giải Ba
G.3
55809 99954 6 2 7
Giải Nhì
G.2
53231 7 3 3 9
Giải Nhất
G.1
45567 8 4
Giải ĐB
ĐB
102215 9 2 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 9
1 5
2  
3 1 5
4 1
5 4
6 2 7
7 3 3 9
8 4
9 2 6 7

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 0 0 3 3 5
Giải Bảy
G.7
640 1 6
Giải Sáu
G.6
7255 6324 6035 2 4 5
Giải Năm
G.5
0534 3 2 4 5
Giải Tư
G.4
44932 31916 09505 51798 99652 68500 91403
4
5
0
2 5 7
Giải Ba
G.3
46372 97357 6  
Giải Nhì
G.2
51800 7 2
Giải Nhất
G.1
01403 8  
Giải ĐB
ĐB
191725 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 3 3 5
1 6
2 4 5
3 2 4 5
4 0
5 2 5 7
6  
7 2
8  
9 8

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 3 7
Giải Bảy
G.7
455 1 2 4 4
Giải Sáu
G.6
8314 3798 5450 2 3 9
Giải Năm
G.5
3847 3 2
Giải Tư
G.4
58832 98342 36803 60944 81281 64680 17007
4
5
2 4 7
0 2 5
Giải Ba
G.3
53314 87912 6  
Giải Nhì
G.2
62423 7  
Giải Nhất
G.1
82229 8 0 1
Giải ĐB
ĐB
297652 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7
1 2 4 4
2 3 9
3 2
4 2 4 7
5 0 2 5
6  
7  
8 0 1
9 8

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 1 4
Giải Bảy
G.7
767 1  
Giải Sáu
G.6
6120 8158 3260 2 0
Giải Năm
G.5
2165 3  
Giải Tư
G.4
58443 49155 18656 93869 71794 04578 30804
4
5
3
2 5 6 8
Giải Ba
G.3
83776 32076 6 0 5 7 8 9
Giải Nhì
G.2
78952 7 6 6 8
Giải Nhất
G.1
09668 8  
Giải ĐB
ĐB
418301 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4
1  
2 0
3  
4 3
5 2 5 6 8
6 0 5 7 8 9
7 6 6 8
8  
9 4

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 3
Giải Bảy
G.7
668 1 1 8 9
Giải Sáu
G.6
6439 2511 1356 2  
Giải Năm
G.5
3888 3 9
Giải Tư
G.4
88941 37903 68481 91741 67996 38351 26967
4
5
1 1
1 2 6
Giải Ba
G.3
84979 40219 6 3 7 8
Giải Nhì
G.2
80818 7 9
Giải Nhất
G.1
54452 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
793263 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1 8 9
2  
3 9
4 1 1
5 1 2 6
6 3 7 8
7 9
8 1 8
9 6

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0  
Giải Bảy
G.7
365 1 0 1 2 8 8
Giải Sáu
G.6
9322 3444 9998 2 2 2
Giải Năm
G.5
1788 3  
Giải Tư
G.4
35118 38710 45322 05652 68211 13012 09562
4
5
4 4 8
2
Giải Ba
G.3
86479 24718 6 1 2 5
Giải Nhì
G.2
30361 7 9
Giải Nhất
G.1
44644 8 8
Giải ĐB
ĐB
687948 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1 2 8 8
2 2 2
3  
4 4 4 8
5 2
6 1 2 5
7 9
8 8
9 8

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 9
Giải Bảy
G.7
569 1 4 6 6 8 9
Giải Sáu
G.6
3658 2292 8688 2 5
Giải Năm
G.5
6272 3  
Giải Tư
G.4
26588 44968 69425 36209 18318 91314 42016
4
5
 
0 8
Giải Ba
G.3
67561 34316 6 1 1 8 9
Giải Nhì
G.2
06919 7 2
Giải Nhất
G.1
67261 8 8 8
Giải ĐB
ĐB
738250 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 4 6 6 8 9
2 5
3  
4  
5 0 8
6 1 1 8 9
7 2
8 8 8
9 2

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 2
Giải Bảy
G.7
213 1 0 3 3 7
Giải Sáu
G.6
0193 0202 3813 2 3 9
Giải Năm
G.5
2275 3 8
Giải Tư
G.4
11359 78817 69996 30274 18949 28910 78888
4
5
6 9
9
Giải Ba
G.3
81946 08823 6 4
Giải Nhì
G.2
51129 7 4 5
Giải Nhất
G.1
53838 8 8
Giải ĐB
ĐB
051264 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 3 3 7
2 3 9
3 8
4 6 9
5 9
6 4
7 4 5
8 8
9 3 6

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 0 6
Giải Bảy
G.7
250 1 0 2 4
Giải Sáu
G.6
9914 5265 1712 2 1 3 6 7
Giải Năm
G.5
1330 3 0
Giải Tư
G.4
66710 51506 48821 39451 40226 03677 83279
4
5
 
0 1
Giải Ba
G.3
27678 62572 6 5
Giải Nhì
G.2
20200 7 2 7 8 9
Giải Nhất
G.1
36323 8  
Giải ĐB
ĐB
793827 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 0 2 4
2 1 3 6 7
3 0
4  
5 0 1
6 5
7 2 7 8 9
8  
9  

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 2 4 5 5 5 7
Giải Bảy
G.7
404 1  
Giải Sáu
G.6
6278 8602 3181 2 9
Giải Năm
G.5
9973 3  
Giải Tư
G.4
98250 65705 39005 35829 02665 86640 49781
4
5
0 1
0
Giải Ba
G.3
16905 01207 6 1 5
Giải Nhì
G.2
41186 7 3 8
Giải Nhất
G.1
54541 8 1 1 6
Giải ĐB
ĐB
426461 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 5 5 5 7
1  
2 9
3  
4 0 1
5 0
6 1 5
7 3 8
8 1 1 6
9